Skriv ut Skriv ut

Sosialdemokraturet – Et stort stygt troll som vil spise deg med hud og hår ?

– For ikke å si at det vil rasere din mentale dømmekraft og ta den individuelle friheten bort fra livet.

Alle gode tanker og ord blir i prinsippet brukt av «mørkemaktene» til å hevde sine interesser. Fra flyet til pengene og til atomkraften, som isteden for å gi menneskene rikelig og billig kraft, ble brukt i krigens tjeneste. Oppenheimer har selv påpekt dette.

Og nå til og med ord. Ord kan forlede og kaste blår i øynene til folk. Det høres så fint ut – SOSIALDEMOKRATI – men i virkeligheten er det et flerhodet troll som spinner sitt nett sakte men sikkert tettere rundt menneskene i systemet.

Kontroll, overvåkning og skattepress for å finansiere trollets ubegrensede sult er noen av konsekvensene. Første skritt på veien mot Orson Wells berømte visjon i boken «1984» er iferd med å bli til virkelighet i det Europa formes i dette uhyggelige trollets bilde, hvor mennesker ikke er stort annet enn produksjonsfaktorer i det materielle og tekniske systemet, hvilket de gis opplæring i nå allerede fra 6-årsalderen. Trollet trenger en uhemmet tilgang på undersåtter som gjør dets arbeid og skaffer innkommet, og når dette ikke tilfredstilles lenger så har ikke trollet så mye bruk for dem lenger. Da dør de i sykehuskø, og på overfylte alderhjem, – oppbrukt og medtatt – sliten på kropp og sjel etter å ha vært slave et helt liv.

Vi forstår at det er svært farlig for Trollet at så mange foreldre motsetter seg at deres barn ikke skal spises av Trollet, ihvertfall ikke før det er strengt tatt nødvendig. De mener vel at fangenskapet i Trollets ideolgi kommer tidsnok allikevel, slik at de unner dem dette ene årets ytterligere tid som frie mennesker (seksårsskolen). Fem år var alt de fikk, for trollet vet at blir de gående lenge nok i sine foreldres varetekt så blir det for vanskelig å omforme dem i sitt bilde, og til sitt slavearbeid.

Det trasige med sosialdemokraturet er at det er så vanskelig å få øye på dette, idet det fengsler mest på det mentale planet i form av holdninger, vaner og dogmer. Arbeiderparti er det vel neppe, idet det som ingen annen slavebinder mennesker i sitt bilde. Slik har også «mørkemaktene» tatt over ennå noen gode ord for ikke å si et helt parti, og satt dem i sin tjeneste; Arbeiderparti, Sosialdemokrati = De lukkede roms politikk.

Nei! La oss si nei til dette, både for barn og voksnes del.

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Facebook Comments

Kommenter. Leave a Comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.