Stikkord: Dykkersaken

Norske myndigheter samarbeid med Nazi-lege

I den første tiden i norsk oljehistorie på slutten i 1960 og tidlig 1970-tallet var det tre nærmest uoverkommelige problemer som måtte løses. Yrkesdykkere måtte dykke til dyp en tidligere hadde svært liten erfaring med for å få opp petroleumsverdiene fra bunnen. Avstanden til land var lengre enn det en hadde erfaring med fra tidligere olje- og gassutviunning til havs. […]