Tag: Naturlover

Herskere og Tjenere. Om Gud i Oss, – en Naturlov.

Gud er som elektrisiteten. En vet ikke at den eksisterer før en ser lyset i lyspæren. På samme måte er det med Gud, – og mennesker. En vet ikke at Gud er til før en ser mennesker skinner, – eller før en selv skinner. Gud er en naturlov, som elektrisiteten er det (hvordan kan vi lage oss et bilde i […]