Tag: Selveierdemokrati

Selveierdemokrati i Norge

Undertegnede ba ved søknad den 20.06.07 om statsgaranti for finans, til Nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen, og ba Staten om å investere i et selskap heleid av ansatte, eller i et medeierskap med staten på 50/50 basis, liksom for å sjekke om loven var lik for Loke som for Tor.