Selveierdemokrati i Norge


Undertegnede ba ved søknad den 20.06.07 om statsgaranti for finans, til Nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen, og ba Staten om å investere i et selskap heleid av ansatte, eller i et medeierskap med staten på 50/50 basis, liksom for å sjekke om loven var lik for Loke som for Tor.

Hadde Staten kommet inn på dette sporet som en standard hadde det blitt slutt på kapitalmonopoliseringen i Norge. Selveierdemokrati gir eierskapet til bedriftens aktiva til norske menn og kvinner, slik at arbeidsplassene ikke kan gjøres til gjenstand for spekulasjonsøkonomi. Isteden ser vi at staten er til for de som allerede har mye.

Er Arbeiderpartiet nødt til å bevare arbeiderne, kun som arbeidere, for sin eksistens, eller kan de støtte at også dyktige arbeidere kan få rykke opp en ”kaste”, nemlig ved å kunne eie sine egne produksjonsmidler? De ansatte bør i større og større grad eie sine bedrifter selv, istedenfor som nå at nasjonale og internasjonale ”krøsuser” eier dem alene, p.g.a. de fordeler de har i mulighetene til lobbyvirksomhet og nettverksbygging med våre politikere. Eller ønsker AP å beskytte og bevare skillet mellom kapital og proletar for all evighet. Hvem sin side er de på?

Innst.S.nr.134 (1993-1994):

Dette er også eit viktig bidrag til auka maktspreiing i samfunnet. Disse medlemmer viser til at en utvidet ordning med medarbeideraksjer vil føre til at flere ansatte kjøper aksjer i egen bedrift og at dette:

  • utvider den ansattes påvirkningsmulighet over egen arbeidsplass gjennom eiermessig medbestemmelse
  • øker spredningen og omfanget av privat eide aksjer, og bidrar til å sikre norsk eierskap i norsk næringsliv
  • bedrer forståelsen for økonomisk verdiskapning og styrker interessen for aksjer som spareform.

http://www.stortinget.no/inns/1993/199394-134-001.html

Ny industrikjempe” (22.06.07. www.vg.no):

aker 1

Staten kjøper hos Røkke. Røkke får 5,3 milliarder” (22.06.07. www.e24.no):

aker 2

Jeg fant dette prosjektet veldig interessant, og slengte inn en søknad for å se om der var slik likhet for loven, mens statens Akerinvestering diskusjon var på sitt mest høylytte.

Artig å finne ut om de som hevder å tale ”arbeidernes” sak, med dette initiativ ville kunne gå inn for å kunne bygge broer over vår form for ”kastesystem”.

I vår samfunnskontrakt basert på naturalrett og grunnlov, gis det bestemmelser om næringsfrihet, og like muligheter for alle. Blir veldig spennende å så om dette holder seg opp igjen i praksis. Vi forstår selvfølgelig at det er mer spennende å samtale og ha møter med Røkke/Wallenberg og hans like, de er sikkert interessante mennesker, mer enn oss vanlige folk som vil noe, men vi vil bare minne om at vi har tross alt en samfunnskontrakt vi også.

Eller; Leker Staten kun med de allerede rike og mektige?

Søknaden ble avslått. Det er dermed innlysende at politikere kun jobber kapitalistenes sak, siden de får masse penger fra staten til næringsutvikling, hvorfor skulle ikke vi? Og hvorfor skulle ikke staten hjelpe like mye oss i vår formuesoppbygging, som noen få andre med arvede eller tilgodesette penger fra sine venner i politikken?

Vi kunne greidd oss utmerket uten de få som eier produksjonsmidlene. Kompetansen og kunnskapen ligger hos arbeidende folk. Ikke hos dem. Det eneste de kan er å flytte penger mellom bankkontoer. Og prute på våre lønninger.

Viser forøvrig til artikkelen «Ta tilbake eierskapet over produksjonsmidler, – og ressurser» og andre her:

Ta tilbake eierskapet over produksjonsmidler, og ressurser
http://www.riksavisen.no/?p=479

Fra Trellekår til Frie Menn
http://www.riksavisen.no/?p=526

Bilderbergernes gavepakke til Røkke
http://www.riksavisen.no/?p=1332

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring