Talmudiske jøders siste runde med Sorcery bedrag

Norge har en svært interessant og viktig rolle i verden. Lyset fra Norden snakker Bibelen om. Jeg har en kompis som ranter gang etter gang, samme hvor mange ganger jeg sier det stemmer ikke, så sier han at snart kommer Jesus, og så skal tusenårsriket begynne. Nei, det er slutt, toget har gått, sier jeg. Neste gang er det ikke bare 1000 år Satan og satanistene med Dyrets Merke bindes, denne gang er det for godt.

Han hører hva jeg sier. Alle bevisene er der. Ser vi oss rundt så ser vi at Satan er løs, men det går rett og slett ikke inn i hodet hans. Han fortsetter å si at Jesus kommer snart med tusenårsriket, som nettopp er ferdig etter Åpenbaringens kronologi. De som ikke er enig med meg, de må fastslå at Jesus ikke bandt Satan for 1000 år på Golgata, da er de på farlig fornekter grunn, for kristne. Jøder kan jo og vil jo fornekte alt selvfølgelig.

Vi, den KAUKASISKE hvite rase er de Israelittene som forlot Judea 730 år før Jesus sin tid, vi var allerede i Europa på Jesus sin tid. Gå til Israelittene, beordret Jesus apostlene før sin død (Matt. 10:6), når jødene forkastet han. Hvor gikk apostlene etter hans død? Europa.

Derfor hater jødene oss slik, fordi dette er bibelsk forankret broderhat, Esaus hat av Jacob-Israel. Esau ble lovt at han skulle riste av Jacob-Israels yoke (Gen. 27:40), for en kort tid – som nå, men ellers gav Gud ordre til at Esau skulle tjene Jacob-Israel. Ingen som åndelig forstår Bibelen kan unngå å synest synd på jødene/Esau: «Esau said to his father, “Do you have only one blessing, my father? Bless me too, my father!” Then Esau wept aloud» Genesis 27:38.

Vi har aldri i Norge vært angrepet av noen utenfra, før jødenes Andre Verdenskrig befordret det i innledningen til deres ‘messianske’ tidsalder, den nye verdenstiden. Vi har levd i våre landsbyer uten murer for oss selv i tusener av år, trygg for angrep, akkurat som Esekiel (Ezek. 38:11) sier Israelittene skal ha det. Vi har kranglet innbyrdes den skandinaviske familie, og våre tyske brødre beskyttet oss i WW2, med streng beskjed fra sosialisten og askeNazien Adolf Hitler, at Terboven hadde å behandle nordmenn bra.

Selv Satanister av Esaus barn kan ikke angripe Guds Utvalgte Folk realIsraelittene uten Guds godkjennelse. Se hvordan det gikk med de stakkararene i Øst Europa kommunistene okkuperte etter WW2.

Norway; One Thousand Years under Christs Reign
https://www.riksavisen.no/norway-one-thousand-year-under-christs-reign/

I ett tusen år har Norge vært et kristent land, ved lov, under den åndelige beskyttelsen av Kvitekrist. Grunnloven/Gulatingsloven sa at våre konger er underlagt Kvitekrist. Jeg vil med dette mine lesere skal se det store bildet, så dette blir kort, konsist, bibelsk.

Åp. / Revelation 9:21.
«.. og de omvendte sig ikke fra sine mordgjerninger eller fra sine trolldomskunster eller fra sitt horelevnet eller fra sine tyverier.» ENG: «Neither repented they of their murders, nor of their sorceries, nor of their fornication, nor of their thefts.»

Pulpit kommentar:
Vers 21. – Verken angret de på sine drap, på deres trolldom (sorcery) eller på horeri eller på tyveriene deres. Trolldom; magi, hekseri og fortryllelser; f.eks. magien til de egyptiske magikerne (2. Mosebok 7:22). Trolldom (sorcery) nevnes i Galaterne 5:20 (der det blir beskrevet som «hekseri») i forbindelse med avgudsdyrkelse).

sorcery – pharmakeia – drugs or spells

—-

Åp. / Rev. 12:9
«Den store dragen ble kastet ned, den gamle slangen, han som kalles djevelen og Satan, og som forfører hele verden. Han ble kastet ned på jorden, og englene hans ble kastet ned sammen med ham.»

—-

Åp. / Rev. 12:9
«For djevelen er kommet ned til dere, og hans raseri er stort, for han vet at hans tid er kort.»

—-

Åp. / Rev. 12:17
«Dragen ble rasende på kvinnen og dro av sted for å føre krig mot de andre i hennes ætt, mot dem som følger Guds bud og holder fast på vitnesbyrdet om Jesus.»

Det er ikke første gang talmud jødene påfører menneskene sykdommer de dør av i million tall. Å forgifte brønnene i nattens mulm og mørke var en av teknikkene før vaksinene var oppfunnet.

What History Tells Us About The 1918 “Spanish Flu”
https://salmartingano.com/2020/05/the-1918-spanish-flu-only-the-vaccinated-died/

—-

Åp. / Rev. 18:23-24
«For alle dine kjøpmenn var fyrstene på jorden, og med deres trolldomskunst (SORCERY) ble alle nasjonene bedratt. I denne byen ble det funnet blod fra profeter og hellige, fra alle dem på jorden som er blitt slaktet ned av deres ‘sorcery’«

Gog&Magog Jewish Sorcery

—-
Det greske ordet for vaksiner og medisiner er ‘pharmakeia’, som betyr ‘sorcery’, gift og administrering av droger. Strong’s Concordance 5331: Det greske ordet ‘pharmakeia’ er brukt i Galaterne / Galatians 5:19-21.

—-

Åp. / Rev. 20:2
«Han grep dragen, den gamle slangen, som er djevelen og Satan, og bandt ham for tusen år. 3 Så kastet engelen ham i avgrunnen, låste igjen og satte segl over den, så han ikke lenger skulle forføre folkene, ikke før de tusen år var gått. Etter det skal han slippes løs en kort tid.»

En engel kommer ned og binder Satan for 1000 år. Deretter skal han slippes løs for en kort tid.
—-

Åp. / Rev. 20:7
«Når de tusen år er til ende, skal Satan slippes løs fra sitt fengsel. 8 Han skal dra ut og forføre folkene i alle fire verdenshjørner, Gog og Magog, og samle dem til strid. Og de er tallrike som havets sand.»

Her blir Satan sluppet løs. I 2015 var det slutt på at Norge var kristent etter våre 1000 år gamle protestantiske lover. Norge var protestantisk 500 år før Luther. Jødene samler all verdens nasjoner og raser til biologisk krig mot den hvite tradisjonelt kristne rase;; Israelittene.

Bibelen sier at der er intet nytt under solen. Det stemmer. Jødenes «sorcery», medisin handel, slangeolje salg, har eksistert i tusener av år. Denne gang først er det over absolutt hele verden, og det er siste gang de får lov å gjøre det, for nå venter utslettelsen dem, om de ikke vender om i tide. Gud vet de er svak for å tjene penger, omtrent som oss Sunnmøringene, så de kan godt la gå grådigheten fremfor moralen atter en gang i sin grådighet etter å tjene penger på sin sorcery.

—-

Åp. / Rev. 20:9
«De dro opp på jordens høyslette og omringet de helliges leir og den elskede by. Men ild fór ned fra himmelen og fortærte dem.»

I KJV betyr ‘compass the Holy City’, betyr å besette den, dominere den.

Revelation 20:9 : «And they [Gog&Magog] marched across the broad expanse of the earth and compassed the camp of the saints and the beloved city. «

«[compassed, menes de har tatt all makt i Jerusalem]

«beloved city» er Jerusalem.

Bibelen er helt klar på at Gog&Magog, gudløse kristushatende sovjet-jødene i Sovjet-Israel som norske sionister sendte fra kommunist Sovjet til Israel i luftbro, de skal trampe ned den Hellige By, og bespotte den med sitt blotte nærvær, og det blir deres bane:

antiChrist Israel will go up in Flames
https://www.riksavisen.no/antichrist-israel-will-go-up-in-flames/

Tempelforhenget revnet, lyn og torden, satanist Tempelet til Salomon destruert, Gud sendte dem på hode og ræva utav den Hellige By, som en pariakaste i verden, forkastet og forraktet, kastet ut av 110 nasjoner, ingen ville ha dem hos seg, her har de med Satans og FN’s hjelp ved å korrumpere en mengde politikere selv OPPHEVET Guds dom, tror de Satan har mer makt enn Himmelens og Jordens SKAPER? Hva mener Gud om at de setter seg opp mot Ham ? De gjorde det jo før, når de korsfestet Jesus.. (). Hva skjedde da?

Om det blir atombomber, meteoritter, soleksplosjoner, det har jeg ikke gjort meg opp noen oppfatning om ennå. Siden Jesus sier at enden skal bli som i «Noahs dager» (Matt. 24:37), kan det tyde på supranaturelle årsaker, altså ikke av menneskehånd, som oversvømmelsen, kan tyde på meteoritter el.l.

—-

Åp. / Rev. 20:10
«Og djevelen, som hadde forført dem, ble kastet i sjøen med ild og svovel, hvor også dyret og den falske profeten er. Der skal de pines dag og natt i all evighet.»

Deretter skal Satan kastes i ildsjøen, sammen med Dyret og den falske profeten.

Kapittel 21 og 22 i Åpenbaringen beskriver hvordan Jesus kommer og dømmer levende og døde, og en Ny Himmel og en NY Jord blir til. De som er oppskrevet i Livets Bok får bli med i Himmelen. Det Nye åndelige Jerusalem.

En NY Jord, det kan bety også en ny eksistens her og nå, når denne verden er renset for de urene sorcery jødene og deres medløpere, dem de har programmert mentalt til å ta Dyrets Merke gjennom sin betydelige innflytelse.

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring