Skriv ut Skriv ut

The Brave New World

Har du lest boken «The Brave New World» av Aldous Huxsly? Her er en dialog mellom en som kalles Villmannen og verdenslederen Mustafa Mond i et supersamfunn der menneskene blir kunstig laget i egne rugerier. Men i Mustafas verdenssamfunn finnes teritorier der folk gifter seg og stifter familie på gammelmåten, og fra et slikt samfunn kom Villmannen.

I Mustafas Monds samfunn var borgerne oppfordret til å leve ut en infantil livsstil der alt gikk ut på å more seg og tilfredstille øyeblikkets følelser, men ekte politisk engasjement var forbudt, og kunnskap var kun forbeholdt en engere elite rundt Mustafa Mond. Filosofi, Shakespeare og reel kunnskap som kunne forrykke den totale samfunnsorden var forbudt, men tillatt i noen territorier for at eliten skulle forske på menneskenaturen.

Som et eksperiment ble Villmannen invitert inn i Mustafas Monds ledelseselite, og han refererte til filosofene og kunstnerne. Han og Mustafa Mond diskuterte, og Mond repliserte; «Jeg har bøker, Jeg har Shakespeare og jeg leser Otelio fordi det er jeg som lager lovene, og jeg kan og bryte mine egne lover. Derfor er det bare tillatt for meg å lese de gamle verker…»

Boken var skrevet i 1931, og en kan gjenkjenne en elitisme som gir seg utslag i dag i politiske miljøer. Når de fjerner seg fra grasrota, skjer det noe med menneskene, og når folk kommer i maktposisjoner bidrar ulike mekanismer til at uskrevne lover på tvers av lover for vanlige folk gjelder for politiske miljøer, og her er Brundtland ikke alene.

Det heter seg at makt korrumperer, men da det og finnes gode former for makt, kan en heller ikke se bildet helsvart. Farene i elitistiske miljøer er at en mister gangsynet da ulike maktmiljøer er vevd inn i hverandre.

Mange politikere som en gang stod på barikadene for ærlige agendaer ender ofte som solgt til ulike mektige næringsinteresser uten at de er klar over det i starten, men det gode liv gir en ikke slipp på så idealene går fort på båten, og desverre beskrev boken «The Brave New World» utviklingen så alt for treffende i 1931.

Forfatter: Ukjent

Spread the love