Til alle som tror vi har demokrati i Norge

I rapporten Ran og nøytralisering. – Stat i staten-klanens velferdsstat tar Dag Hiåsen, leder for menneskerettighetsorganisasjonen FAMPO for seg et bredt spekter av alvorlige forhold i Norge. Søkelyset rettes spesielt mot ikke-rettsstatlige forhold som årsak til økende fattigdom i Norge. Rapporten kan leses på FAMPOs internettside.


To institusjoner som har mangt på samvittigheten, er psykiatrien og barnevernet. Begge får sitt pass påskrevet. I rapporten henviser Hiåsen til en rapport Joar Tranøy har skrevet om sakkyndige psykologers metodebruk i barnevernssaker for Universitetet i Stockholm. Tranøy avdekker en dypt uredelig metodebruk som går ut over de berørte familienes rettssikkerhet. Uttalelser og handlinger blir tatt ut av sin sammenheng, vidner blir feilaktig gjengitt, og mange rapporter inneholder tendensiøse fremstillinger – for å nevne noe.

Hva angår psykiatrien, troner Norge på Europatoppen i antall tvangsinnleggelser i forhold til folketallet. Både enkeltsaker og tilgjengelig statistikk viser at det er så som så med rettssikkerheten for psykiatriske pasienter i Norge. En lokalavis som skilte seg ut ved å skrive om bl.a. tvilsomme tvangsinnleggelser, var Bygdeposten, som kommer ut på Vikersund. Bl.a. kunne man i artikkelen Den siste sovjet-staten lese at sunnmørspolitiet krevet Oddmar Remøy og Kåre Torvholm underlagt mentalobservasjon (på manglende grunnlag). Sistnevnte var sentral i arbeidet for å avdekke økonomisk kriminalitet i norsk fiskerinæring. Tidligere stortingsrepresentant Marie Lovise Widnes (SV) har skrevet omfattende om Torvholms arbeide i boken Fragler, finst dei?.

Høsten 2000 ble redaktøren oppsagt, og det norske rettsvesen viste sitt sanne ansikt i rettssaken som fulgte. Det endte med at Borgarting lagmannsrett gav saksøkte, Bygdeposten A/S, medhold i at oppsigelsen var saklig. Som avgjørende anførte lagmannsretten at redaktøren hadde latt seg påvirke av FAMPO/Hiåsen. Eneste begrunnelse for dette var at det var «åpenbart».

I rapporten kommenterer Hiåsen også Per-Aslak Ertresvågs bok om internasjonalt maktspill – Makten bak makten – og noe av kritikken som har kommet mot boken i norske aviser og på forskning.no. Ingen av disse kritikerne har forsøkt å gjendrive det omfattende kildematerialet boken bygger på.

Jeg vil oppfordre alle til å lese og spre Ran og nøytralisering. – Stat i staten-klanens velferdsstat.

Erik Strand

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring