Uniform for Konge eller Fedreland?

Enhver bør for sin egen del være bevisst på hva og hvem en tjener i uniform.
Enhver bør for sin egen del være bevisst på hva og hvem en tjener i uniform.

Amerikanerne sloss engang for frihet fra det Britiske aristokratis tyranniske krav om stadig mer skatter og underdanighet fra sine koloniers innvånere, hvilket de regnet Amerika for inntil 1774.

‘Ingen skatter uten representasjon’, var omkvedet ved Boston Tea Party, når de kastet den skattebefengte telasten til de britiske seilskuter i havet på havnen i Boston i 1773, som innledet den Amerikanske Revolusjonen, for å kaste av seg de lenker som den britiske kronen påla dem i form av skatter.

Idag er de samme krefter iferd med å pålegge oss ennå mer skatter, i form av klimaskatter, CO2 skatter, og Gud vet hva hva mer i tillegg til alle de vi allerede betaler, – alt for å berike seg selv på vår bekostning. Bemerk at uniform’ kan ha minst to betydninger, klesplaggene symboliserer ikke annet enn en ‘uniform’ tankegang, kan være en indoktrinert tankegang. Tankene bak kan være basert på løgner og illusjoner. En kan være veldig uniformert, uten å bære klesplaggene som symboliserer den konforme mentalitet.

Det britisk-tyske adel, vel innenfor rammene av den Britiske Israelisme, under hvilken de regner seg som etterkommere etter Jesus, Bibelens Israel, eller 10 blodlinjer som overlevde Atlantis – så mener de seg at de har rett til å eie verden og alt i den. De er eiendomsfolket. Vi er de moderne slaver, som skal arbeide i sitt ansikts sved, for å tjene sitt brød, til deres berikelse.

Deres makt skal idag sentreres rundt noe som populært går for Den Nye Verdensorden, og de nye globale styringssystemer de jobber fortløpende med å innføre. Den mest nærliggende er det som kommer utav Klimakonferansen i København, som vil innføre overnasjonale institusjoner som skal straffe alle som ikke holder seg innen for rammene til konvensjonen som skal vedtas. Dette er første skritt, og det første spede forsøk, på innføring av en Verdensregjering – hvori nasjonene enkeltvis ikke har noe de skal ha sagt, uten at alle de andre stater, 192 nasjoner, er enig. Dette er per definisjon en verdensregjering i klimaspørsmål, og vi trenger ikke være spåmenn for å se at dette mandat nok kommer til å utvides etter hvert som deres media påminner oss om hvor ‘vellykket dette prosjekt var’.

I Amerika er der en hurtig eskalerende bevegelse som kaller seg ‘Oath Keepers‘ (Ed’s Beskyttere). De sverger lojalitet til konstitusjon og hva som er rett, mer enn å tro seg lojal til enhver som sitter med makten til ehnver tid, for historien har vist at klandestine krefter kan tilrane seg makten, med tyranniske hensikter.

Militæret og politi (Peace Officers) er ikke våre fiender. De er våre beskyttere. Om noen av dem skulle se ut til å være fiender av folket, med å behjelpe innføring av marshall lover, klandestine agendaer eller inngripen mot sine egne, så gjør de dette av uvitenhet, mer enn av ondskap. Gjør de det, så vet vi hvem sine interesser de tjener.

Eksempel; I Thailand nylig grep militæret inn og hindret at den internasjonale elites mann Thaksin Shinawatra fikk makten i landet. De kaller det coup d’etat på wikipedia, men sannheten kan like godt være at militæret HINDRET et coup d’etat.

Den Amerikanske Drømmen
‘Ed’s Beskytterne’ er en gruppe mennesker i uniform som vil bevisstgjøre sin kolleger i disse spørsmål. For ingen steder har vanlige folk så idealistisk kjøpt teorien og ideen om frihet, om ikke det har vært like mye frihet i praksis, spesielt siden 1913 hvor the Federal Reserrve Act og IRS (USA’s Skattedirektorat) ble stiftet, IRS for å ta inn i skatter fra vanlige folk, for å betale de renter som den Amerikanske regjering skulle betale for å låne penger fra private bankiere som eier The Federal Reserve banken (USA’s Sentralbank). Snedig hva? I 1774 ble koloniseringen avsluttet, i 1913 tok dens slaveri til igjen, bare i en annen form. I mellomtiden hadde de jobbet ufortrødent med dette prosjekt, og ved hjelp av den korrupte president Woodrow Wilson lykkes de endelig i 1933. Siden det har alle presidenter der vært korrupte, bortsett fra John F. Kennedy, som blant andre ting ble drept for å ville avslutte dette system.

Denne ‘Oath-Keepers’ bevegelse bringer håp for Amerikas fremtid. Faller Amerika, faller vi alle. Jfr. ‘Vi som elsket Amerika‘.

Oath Keepers – Ed’s Beskytterne

Vi er mange som har tjent i uniform, uten å vite hva eller hvem vi har tjent. Vi kommer nok til å gjøre det igjen, – om det er rette siden vi representerer. Når vi en gang skal eventuelt ta på uniformen igjen, så skal vi vite at vi skal slåss for det rette folket, og den rette side. Eliten er ikke folket. De har ALLTID vært tyrannene, gjennom hele den kjente, og for mange ukjente, historien. Vi skal vite hvilket folk vi er ment å tjene, og hvem eden er rettet mot.

Fordi historien skal dømme oss, og eventuelt en høyere myndighet enn verdens, om vi svikter dette.

«God governs in the affairs of men. And if a sparrow cannot fall to the ground without His notice, is it probable that an empire can rise without His aid?… Without His concurring aid, we shall succeed in this political building no better than the builders of Babel.»
—Benjamin Franklin, 1787

Må Gud bevare og beskytte Fedrelandet, og også Kongen og Hans Høyhets Råd (Regjeringen) og Storting, gitt at Kongen og Storting er våre representanter, mer enn pådrivere for internasjonale eliters agenda. Når vi ser hvor lett våre soldater blir sendt til Afganistan for å beskytte andres agendaer, mer enn å holde seg hjemme og ta seg av vårt forsvar, som stadig blir nedbygget, så kan vi tvile.

Siden vi vet at vårt kongehus er i samme ætt som og i blodlinje med den britiske adel, så må vi følge med dette. Det er den enkelte bevisste borgers ansvar å påse dette. Det er hele vitsen med hva vi i våre beste aspirasjoner, om ikke alltid i praksis, definerer som ‘demokrati’. Vi kan gjerne være en av The Crowns aller siste kolonier, uten at vi har blitt fortalt dette. Det er litt merkelig at ‘vår’ oljeformue må administreres fra London «The City» og ikke fra Oslo, og at Norge får bare 4% +/- av avkastningen i administrasjonshonorar……

Vi hadde Mot Dag bevegelsen i Norge også før siste krig, som hadde sterke sympatier for kommunismen. Vant de krigen?
Vi hadde Mot Dag bevegelsen i Norge også før siste krig, som hadde sterke sympatier for kommunismen. Vant de krigen?

Uansett er rekkefølgen slik; Fedreland – Folk – Kongen, og hans Statsråder (Regjering), eventuelt de av Stortinget som tjener folket, mer enn makten..

Jeg skammer meg ikke av å ha gjort min tjeneste i Den Kongelige Norske Marine, jeg er stolt av det – det var en samvittighetshandling, og visste vel ikke bedre som ung, og vil også være en samvittighetshandling som voksen, dog med litt mer kunnskap om verden og dens beskaffenhet.

Er det for rette saken og ikke med kladestine agendaer, men av de rette motiver, skal jeg stolt ta på meg uniformen igjen, og ta denne kampen, som krigseilerne har gjort før meg. Dessverre visste ikke de fleste av dem at de vant krigen, men tapte freden. Det var andre klandestine krefter som profitterte på deres innsats, spesielt Mot Dag bevegelsen, som ‘var kollektivt medlem av Arbeiderpartiet fra 1922-1925’.

«Etter den andre verdenskrig var mange av medlemmene ledende i norsk politikk og kulturliv. Norges tre første etterkrigsstatsministre Einar Gerhardsen, Oscar Torp og John Lyng var alle på et tidspunkt med i Mot Dag. Det var også Gro Harlem Brundtlands far, forsvarsminister Gudmund Harlem, Arbeiderpartiets mangeårige partisekretær Haakon Lie, som i likhet med Torp og Gerhardsen ble værende i Arbeiderpartiet da Mot Dag ble ekskludert, Oslos mangeårige ordfører Brynjulf Bull og den senere vesttyske forbundskansler Willy Brandt

For å forstå hvorfor Haakon Lie’s utsagn om at de skulle ‘bygge det nye Jerusalem‘ har med dette å gjøre, så må en vite hvem som stod bak den bolsjeviske / kommunististiske revolusjonen i Russland (USSR).

Vi kan trenge at noen organiserer noen ‘Ed’s Beskyttere’ her hos oss også. Om ikke vi vil ende opp mer som Trellemenn, enn Frie Menn, – og Kvinner, for å motvirke at den utprøvde kommunismen får verdensvid utbredelse, i all sin grusomhet.


«We cannot expect the Americans to jump from capitalism to Communism, but we can assist their elected leaders in giving Americans small doses of socialism until they suddenly awake? to find they have Communism.»

– Soviet Leader Nikita Khrushchev, 1959


«Sagen er den, ser I, at den stærkeste mand i verden, det er han, som står mest alene.»
«You see, the point is that the strongest man in the world is he who stands most alone»

– H. Ibsen * Dr. Stockmann, Act V

Kollektivisme var aldri noen god ide.

Spread the love - Sharing is caring
    
  
  
    
Skriv ut (Print) Skriv ut (Print) Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)