Vaksiner: Sykdomsbekjemper eller dødsmaskineri?

I 1871/2 ble 98 prosent av Englands befolkning mellom 2 og 50 år vaksinert mot kopper (smallpox) og landet gjennomgikk deretter det verste utbrudd av kopper med 45.000 døde. (Don`t get stuck: Hanna Allan).

Av Atle Johan Løvaas, august 2006.

I Tyskland hvor 96 prosent var vaksinert, døde der i samme periode 125.000 mennesker av kopper. (Don`t get stuck: Hanna Allen).

I Japan ble der mellom 1886 og 1892 gitt ca. 25.5 millioner koppervaksiner inklusivt rèvaksiner. Dvs. to tredjedeler av befolkningen var rèvaksinert i følge loven av 1872. I løpet av de 7 årene fra 1886/92, ble der rapportert om 165.774 tilfeller av kopper, og 28.979 dødsfall.(Eleanor MCBean: Poisoned Needle).

I Tyskland, med tvungne vaksinasjoner mot difteri i årene 1940 til 1945, gikk tallene på difteri opp fra 40.000 til 250.000, etter vaksinene. (E. McBean P.N.).

I 1958 økte antallet polioutbrudd i USA med 43 prosent mot året før, til tross for at 52 millioner mennesker var vaksinert tre ganger (E. McBean: P. N.).

…………………………………………………………………………………………………………………

Statistikk USA 3. april 1954 10 juli 1954

Årlige tilfeller før vaksine etter vaksine

Vannkopper 6.684 13.515

Meslinger 4.056 13.913

Kusma 2.182 5.196

Skarlagensfeber 1.256 2.295

Syfilis 828 1.631

Total av alle 48 regist. sykd. 19.997 47.070

(Eleanor McBeal: Poisoned Needle s.63).

…………………………………………………………………………………………………………………

Statistikk fra England og Wales som viser nedgang i sykdommene uten bruk av vaksiner, (Eleanor McBean Poisened Needl).

20 årsperiode Meslinger Skarl.feber Kikhoste Difteri

1861-1880 1.062 1.973 1.344 932

1881-1900 1.149 585 1.104 838

1900-1920 877 197 684 504

1920-1940 297 50 294 293

1941-1948 62 69 121 105

…………………………………………………………………………………………………………………

Økning av andre sykdommer fra 1888-1958 (Eleanor McBeal).

Sykdommens navn Økning i prosent:

Sinnssykdommer 400 prosent

Kreft 308 prosent

Anemi, blodmangel 300 prosent

Epilepsi 397 prosent

Nyresykdommer 65 prosent

Hjertesykdommer 179 prosent

Diabetis (tross inntog av insulin). 1800 prosent

Poliomyelitis 680 prosent

…………………………………………………………………………………………………………………

David Ayoub, M.D. goes through the relations of Mercury to Autism as well its connections to “National Security Study Memorandum 200”; for

…………………………………………………………………………………………………………………

The Chicaco Daily News 5. mai 1959 skrev: ”Dr. Jonas Salk forsvarte tirsdag sin poliovaksine mot angrep fra Verdens Helse Organisasjon (WHO)” Samme avis skriver videre den 28. mai 1959: ”En av skapererne av den nye poliovaksinen, Sabine-vaksinen, som tas gjennom munnen (oralt), sa onsdag at den tidligere bruken av Salks vaksiene-sprøyte, hadde i Israel ”liten eller ingen effekt”.Dr. Herald R. Cox, ved Lederle Laboratories, som selv forsøker å umarkedsføre den nye Sabine vaksinen, fremstilte Salks vaksine som ineffektiv ved en rundebordskonferanse ved Minnesota State Medical Assosiation”. Cox sa videre, ”at en konfidensiell rapport om Salks poliovaksine, viste at 90 prosent av alle barn under 6 år i Israel, fikk Salks vaksiner via sprøyter. Men sykdomen ble likevel en epidemi”, sa han. ”Det er helt tydelig at vaksinen var mislykket,” sa Cox til slutt.(E. McBean, Poisened Needle s. 207).

I USA oppdaget to virologer i 1960 at begge typer poliovaksiner var forurenset av et SV40 virus, som forårsaket kreft hos dyr samt forandringer i menneskets cellevevs-strukturer. Millioner av barn over hele verden har fått denne vaksinen. (Medical Journal of Australia 17/3 1973 s.555).

I 1977 slo skaperen av poliovaksinen, dr. Jonas Salk, sammen med andre forskere fast, at massevaksinasjoner av polio, var årsaken til de fleste tilfeller av paralytisk polio over hele USA, siden 1961. Dr. Salk sa: ”Levende virus-vaksiner mot influensa og paralytisk polio, kan i allefall forårsake den sykdommen som den var ment å beskytte mot.”(Science 4/4/77 Abstracts).

Dr. A. Sabine , skaperen av den andre poliovaksinen, som ble gitt gjennom munnen og som angivelig skulle være så mye bedre og sikrere, sa i et foredrag for italisenske leger i Piazenzia den 7. desember 1985: ”Offiselle data viser at vaksinasjoner foretatt i stor skala i USA, har mislyktes i å oppnå en signifikant forbedring av de sykdommene, som vi antok ville føre til beskyttelse.”

I 1967 ble Gahna erklært fri for meslinger av WHO, etter at 96 prosent av befolkningen var vaksinert. I 1972 opplevde Gahna sitt verste utbrudd av meslinger med høyest dødelighet noensinne. (Dr. H Albonico MMR Vaccine Campaign in Switzerland, March 1990).

Mellom 1970 og 1990 var der i Storbritannia 200.000 utbrudd av pertussis (kikhoste), blant fullt ut vaksinerte barn. (Community Disease Surveillance Centre, UK).

I India i 1970 ble 260.000 mennesker vaksinert mot tuberkulose og undersøkelser viste at der var flere syke blant de vaksinerte, enn blant de ikke-vaksinerte. (Lancet 12/180 s. 73).

I 1978 viste undersøkelse i 30 av USAs stater, at mer enn halvparten av alle barn med meslinger var forsvarlig vaksinert.

(The People`s Doctor, Dr. R. Mendelsohn).

I Sverige ble vaksinering mot kikhoste avskaffet i 1979, pga. sin ineffektivitet. Av 5.140 tilfeller i 1978, var hele 84 prosent vaksinert tre ganger. Svenskene opplevde at der var mer kikhoste blant de vaksinerte, enn ikke-vaksinerte. (BMJ 283:696-697, 1981).

I USA steg prisen pr. DPT-vaksine fra 11 cent i 1982, til 11.40 dollar i 1987. Produsentene av vaksinen satte tilside 8 dollar pr. skudd, for å dekke kostnadene til foreldre med hjerneskadde barn eller til barn som døde av vaksinene.

DPT=difteri/pertussis/tetanus=difteri/kikhoste/stivkrampe

(The Vine, utg. 7 jan. 1994 Nambour, Qld).

I februar 1981-utgaven av Journal of the American Assosiation sto det at 90 prosent av alle leger innen eldreomsorgen og 66 prosent av alle leger innen barsel, avslo fra å la seg vaksinere mot rubella, (røde hunder).

I Oman oppsto det i 1988/89 polioutbrudd blant tusenvis av fullt ut vaksinerte barn. Områdene med høyest sykelighet, hadde høyest dekning av vaksiner. Områder med lavest vaksinasjonsdekning, hadde lavest sykelighet.

(Lancet 21/9/91).

I 1990 viste undersøkelser i England blant 598 leger, at 50 prosent av dem avsto fra å la seg vaksinere mot hepatitt-B, til tross for at de selv tilhørte en høy risiko- gruppe. (British Med. Jnl 27/1/-90).

I 1990 skrev the Journal of Mediccal Assosiation: ”Til tross for at mer enn 95 prosent av alle skolebarn i USA er vaksinert mot meslinger, så oppstår der stadig store utbrudd av meslinger i våre skoler, og de fleste tilfeller i denne undersøkelsen, viser at dette skjer blant barn som tidligere er vaksinerte”.(JAMA,21/11/90).

Fra Juli 1990 til november 1993, registrerte US Food and Drug Administration (FDA) hele 45.072 alvorlige reaksjoner, som følge av vaksiner. FDA innrømmet at dette tallet representerte bare ca. 10 prosent av realiteten, fordi de fleste leger nok avsto fra å rapportere om vaksineskader. Med andre ord så dreier det seg om en halv million årlige alvorlige skader etter vaksiner.

(National Vaccine Information Centre den 2. mars 1994).

I the New England Journal of Medicine i juli 1994, sto det at studier viste at over 80 prosent av alle barn under fem år med kikhoste, var fullt ut vaksinerte.

Den 2. november 2000 besluttet den amerikanske legeforening the Assosiations of American Physicians and Surgeons (AAPS), etter avstemming på sin 57. årlige kongress i St. Luois, at foreningen skulle sende en resolusjon om å få slutt på obligatoriske vaksinasjoner på barn. Avstemningen var enstemmig, uten en eneste nei-stemme.

Ledsagerstoffet squalene, som er en olje tilsatt antraks-vaksinen (miltbrann) forårsaker autoimmune sykdommer, hvor kroppen angriper seg selv og kan være livstruende. Militære leger har hemmelig sprøytet inn squalene (pluss antraks-bakterien) i vaksiner gitt til personalet i hæren, marinen og luftforsvaret. Ett av ofrene i denne eksperimenteringen er, blant tusenvis av andre, en sersjant i hæren, hvis lillehjerne skrumpet inn til han ikke lenger kunne verken gå eller skrive navnet sitt. Tusenvis av soldater i den første Irak-krigen i 1991, er døde etter disse nazi-lignende eksperimentene. Amerikanerne utvikler fortsatt vaksiner med squalene brukt mot sivilbefolkningen. Alt dette benektes av amerikanske militære myndigheter, The Department of Health and Human Service og ikke minst av produsenten. (Prisbelønnet journalist Gary Matsumotoi boken”Vaccine-A” fra 2004, som har skap furore i USA, hvor flere ledende militære toppfolk har uttalt seg med avsky. Blant dem USAs mest dekorerte soldat, Col. David H. Hackwood, pensjonert fra US Army).

Nedenforstående er plukket fra Nat.Doc. homøop. Patrick Rattigams bok ”Vaksiner – femti ting som legen glemte å fortelle deg” og fra E. McBeans, Lynn McTaggerts og Viera Sheibners bøker, pluss egne kommentarer.

Koppervaksinen

Kopper skulle vært utryddet rundt 1870, hvis ikke Edward Jenner (oppfinneren av vaksinen) hadde tvunget vaksinen på barn i 1867, noe som førte til den største epidemi med høydepunkt i 1872 med 45.000 døde. (Pat Rattigan).

Den engelske hæren tok vel vare på sine soldater og vaksinerte dem både en, to og tre ganger. Statistikken blant soldatene i hæren var likevel denne:

I 1888 var der 72 tilfeller av kopper og 21 døde.

I 1890 var der 207 tilfeller og 78 døde.

I 1900 var der 246 tilfeller og 113 døde. (Eleanor McBean).

Edward Jenner var ikke lege men apoteker og frimurer og tjente seg styrtrik på vaksiner. Han tok serum fra syke dyr (horse pox/hestekopper) og sprøytet det inn i mennesker, og postulerte for den medisinske verden, at dette skulle immunisere mot kopper på mennesker. Resultatet var kreft og død over en lav sko. Kreft på denne tiden var en sjelden sykdom. Jenner ble likevel et ikon innen den medisinske verden og regnes som vaksinens far. Han førte aldri statistikk over sine medisinske eksperimenter. (E. McBean: Poisoned Needle).

Jenner injiserte også sin egen 18 måneders gamle sønn, den 14. mai 1796. Sønnen var syk hele sitt liv og døde av tuberkulose 21 år gammel.

(Eleanor McBean Poisoned Needle s. 29).

I 1810 skrev the London Medical Observer, at av 535 tilfeller av kopper etter vaksinasjoner – der Jenner selv hadde vært med å utføre vaksinene – og der alle navner og myndighetspersoner, som var med å rapportere, var nevnt i detaljer – ble det rapportert om 97 dødsfall av kopper blant de vaksinerte og 150 tilfeller av alvorlige skader. Ti av dem var medisinere, inklusiv to professorer i anatomi. (Eleanor McBean Poisoned Needle s. 36).

For å teste ut effektiviteten av naturlig immunisering kontra vaksiner, utfordret en ikke-vaksinert stab fra Kingston-Clinic, seks vaksinerte leger til å jobbe sammen med dem, ved et kopper-isolat. Legene hadde god grunn til å avstå tilbudet. (Pat Rattigan).

Antallet AIDS økte i Brasil, Haiti, Burundi, Ruanda, Tansania, Zaire, Zambia, Uganda og Malawi – i takt med økningen av koppervaksinene. (Pat Rattigan).

Poliovaksinen. (Poliomyelitis)

Amerikanske helsemyndigheter vurderte omlegging av vaksinepolitikken etter at de innså det faktum, at alle tilfeller av polio skyldes poliovaksinen. (P.R.).

Bernhard Reis, engelsk professor ved Cornell University som var ”en energibunt av en atlet” – ble lammet av polio en måned etter at hans baby ble lovmessig pålagt polio-vaksine. (Pat Rattigan).

Kay McNeary ble tildelt 1.1 millioner dollar i erstatning, etter at hun ble lam av polio, etter å ha skiftet bleie på sitt nylig poliovaksinerte barn. (Pat. Rattigan).

Dr. Sherri Tennpenny skriver: ”Der er stor fare for at den kjemiske suppen som man kaller vaksiner, kan komme seg direkte inn i hjernen. Øverst i nesepassajen fins et papirtynt bein som kalles den cibriforme plate. Her passerer luktenerven (nerv. olphactorius) gjennom et hull direkte fra hjernen og bringer med seg molekyler som informasjon til hjernen. Dette kalles lukt. Denne olfaktorietrakten har lenge vært kjent som en mulig innfallsport av mikrober (og amalgangass) til hjernen.” (Sepp Hasslberger i Health Supreme).

Hjernen er også beskyttet ved en hjerne-blod- barriere som består av et tett nettverk av blodårer, som skal forhindre at hjernen mottar mikrober fra blodet. Dette nettverket kan være svekket eller skadet av kjemikalier, noe som gjør det lettere for hjernen å bli infisert av mikroorganismer. (Egen kommentar).

Også fettlaget rundt nervene, el. myelinlaget kan være svekket som følge av kjemikalier blant annet fra vaksiner. Dette gjør det dermed lettere for andre mikrober å trenge inn i sentralnervesystemet ved neste korsvei. Dette ser en stadig ved MS-pasienter med dårlig myelinlag. De blir fort utsatt for nye infeksjoner, som skaper nye ”Schub” – dvs. forverrelse av tilstanden. Disse forverrelsene kan være forbigående, dersom kroppen selv klarer å kvitte seg med mikrobene etterhvert. Men ofte fører det bare til permanent forverrelse – også fordi tap av myelin skaper kortslutning i nervesystemet. (Egen).

Millioner av barn på 50-60-tallet fikk enten Salk- poliovaksinen direkte inn i blodet – eller gjennom munnen – som Sabine-vaksinen. Begge typer vaksiner var forurenset av det kreftfremkallende SV40-viruset. (Pat Rattigan).

Dr. F Klenner, selv polioforsker i USA, sa det slik: ”Mange hevder i sitt stille sinn, at både Salk- og Sabine-vaksinene,som begge er laget av nyre vev fra aper, har vært den direkte årsaken til den store økningen av leukemie i vår befolkning.” (Pat Rattigan).

The Lancet rapporterte om en økning av paralytisk polio i Oman blant fullt ut vaksinerte barn. Vaksinelobbyen hevdet derimot at det som trengtes, var en økning av vaksinedosene ved barnas fødsel, samt ved sjette, tiende og fjortende uke. I tillegg skulle dosene økes også ved andre vaksiner på senere tidspunkt.

Tuberkulosevaksinen. BCG

I sin bok Pour La Libere skriver M. Marcel Lemaire ”Det franske Pasteur- instituttet ble i sin tid opprettet ene og alene for å selge vaksiner mot hundegalskap. (rabies). Siden har dette instituttet produsert vaksiner for milliarder av frang og har fulgt sine egne skatteregler, ved enkelt og greit ikke å la seg registrere som firma. Hver gang myndighetene har laget lover som gjør vaksineringene obligatoriske, har prisene steget med rakettfart. I 1953 kostet to ampuller difteri og tetanus 12 frang. I 1951 kostet de 510 frang.” Han skriver videre: ”Også tuberkulosevaksinen steg 40 ggr. i pris. Det samme skjer i andre sammenhenger, der for eks. et syntetisk hormon kan fremstilles for 30 dollar pr. halvkilo – og selges for 50.000 dollar.” (Sepp Hasslberger)

Da det narkotiske stoffet kalt ”Valium” ble lansert som ”legemiddel” på 70-tallet, kostet det 2 dollar pr. kilo å fremstille. Det ble solgt videre for 20 tusen dollar pr. kilo.(Egen kommentar).

De fleste land bruker den såkalte Heafs test for å påvise sensitiviteten overfor tuberkulose. Ulikt alle andre tester, skal et negativt resultat bety, at barnet ikke er bærer av antistoffer mot tuberkelbacillen. Imidlertid er testen forbundet med notorisk usikkerhet. Selv the American Academy of Pediatrics advarer sine medlemmer om at testen viser både falsk politive og falsk negative resultat.

Videre heter det at ingen lenger er sikker på hva en politiv test egentlig betyr. Det kan bety at man er immun mot tuberkulose eller at man har hatt infeksjoner før eller det kan ganske enkelt bety at man er allergisk mot selve testen.

I en studie ved britiske skoledistrikter, hvor 92 prosent var testet med Heafs test, var de fleste distriktene enige om hva de skulle gjøre med 0-graden, (som viste svært liten reaksjon og hvor det anbefales vaksinasjon). Også ved grad 3 og 4, som viser en uttalt reaksjon, var enigheten stor (hvor de ble anbefalt å ta kontakt med sykehus før de ga skuddet). Uenigheten oppsto ved grad 2 – hvor omlag en tredjedel av distriktene anbefalte ingen vaksine og hvor omlag to tredjedeler anbefalte å sende dem videre til sykehuset for undersøkelser, før skuddet ble gitt. Bare ett distrikt anbefalte vaksine på dette stadiet av testen.(BMJ 92;302). I tillegg til uenigheten om hvilken gruppe som trengte vaksiner med levende bakterier, eksisterer der en grunnleggende tvil om dens effektivitet. I ti kontrollerte forsøk fra hele verden, siden 1930, viser klart at BCG-vaksinen, som beskyttelse mot tuberkulose, har variert fra null til 80 prosent i virkning.(Medical Monitor 5. juni 1992).

Problemet med BCG-vaksinen er at den bare kan begrense multipliseringen og spredningen av tuberkelbakteriene. Den kan ikke forhindre infeksjon hos folk som allerede er blitt utsatt for bakterien. Der er faktisk økende bevis for at BCG-vaksinen fører til bedre beskyttelse mot leprabacillen, enn mot tuberkel-bacillen, spesielt i den tredje verden, hvor tuberkulosen fortsatt er levende. I en stor afrikansk undersøkelse i Malawi, der 83 tusen mennesker var vaksinert, konkluderte de med at halvparten ble beskyttet mot lepra, mens ingen viste signifikant beskyttelse mot tuberkulose. (TheLancet 1992; 339: 636-39).

The London School of Hygiene and Tropical Medicine gjennomførte en spesialanalyse og fant ut at vaksinen bare var effektiv i 22 prosent av alle tilfellene i Kenya og i 20 prosent i enkelte områder av India. Den totale effektiviteten varierte fra null til 80 prosent, verden rundt. Dette fordi variasjonen av bakteriestammene er stor og de genetiske, ernæringsmessige og miljømessige forskjeller varierer enormt. (The Lancet, 1995; 346: 1339-54).

DPT-vaksinen. (Difteri, pertussis, tetanus)

Hvor ofte har man ikke hørt at difteri ble utryddet i England før krigen ”takket være vaksiner”. Men hva vi ikke blir fortalt er dette: I Frankrike på samme tidspunkt, med akkurat den samme vaksinen, førte dette til 150.000 alvorlige tilfeller av difteri med 15.000 dødsfall i årene 1941/46. I Sverige hvor man ikke vaksinerete noen, var der heller ingen dødsfall i 1938/39. (Lionel Dole).

Kikhostevaksinen (pertussis) er laget av slimhinne fra infiserte barn, dvs. barn med pertussisbakterien i seg, tilsatt: formaldehyd, aluminium og kvikksølv.

(Patrick Rattigan).

Lynne McTaggert skriver i boken ”What Doctors Don`t Tell You:” ”Da kikhoste-utbruddene pågikk, var over halvparten av ofrene allerede vaksinert. Professor Gordon Stewart rapportererte at ved en studie av kikhoste tilfellene i 1974 og 1978 i USA og Kanada, var fra en tredjedel til halvparten av dem som fikk sykdommen fullt ut vaksinert. Da han studerte nær opp mot 2000 spedbarn med kikhoste, fant han ut at i to tredjedeler av tilfellene, hadde barna fått sykdommen av sine søsken som var vaksinerte. Det slo dr. Stewarts at: ”ingen beskyttelse av vaksiner er mulig å demonstrere, til tross for det faktum, at det er hele befolkningen vaksinene er ment å beskytte, de samme som vanligvis er truet av en sint – men likevel som oftest ufarlig sykdom.”

Dr. Stewart konkluderte: ”Effekten av de nåværende vaksinerings-programmene skal være å forhindre den eneste høyrisikogruppen som fins, nemlig barna, i å få både bivirkningene av vaksinene – og selve infeksjonen.”

Etter hans syn er risikoen for at barna skal få hjernehinnebetennelse med permanent hjerneskade, fra selve sykdommen kikhoste:1 til 38.000, mens det er snakk om 1 til 25.000, blant dem som får skadene etter kikhostevaksinen.

Leger i England fant ut at da der var en pause i kikhostevaksineringene tidlig på 70-tallet, så gikk antallet av de alvorlige tilfellene ned. (L. McTaggert).

Etter at det i USA ble vist en kritisk dokumentar om vaksiner, falt antallet av de som lot seg vaksinere. Myndighetene påsto da at antallet økte i takt med nedgangen av vaksinene. Men da den tidligere FDA-virologen dr. J. Antony Morris analyserte 41 tilfeller av såkalt kikhoste, hadde bare fem virkelig fått pertussis og alle disse var vaksinert. Det samme skjedde i Wisconsin, hvor de fleste pasientene slett ikke hadde kikhoste. Alle som virkelig hadde kikhoste, var tidligere vaksinert.(L. McTaggert i intervju med dr. Stewart).

I løpet av den landsomfattende kikhoste-epidemien i 1993 i USA, fant en gruppe forskere ved barnesykehuset i Cincinnati i Ohio ut, at epidemien for det meste oppsto blant barn som hadde gjennomgått fullt antall kikhoste-vaksiner. (DPT).

(Fra samme intervju).

Omlag 30 prosent av disse barna var innlagt på sykehus, til tross for at epidemien ikke krevde liv. Og fordi mange av de syke barna var mellom 19 måneder og seks år, var de vaksinert relativt nylig. Selv legene ble da enige om at vaksinene – bestående av hele celler fra pertussisbakterien – ikke førte til noe langtidsbeskyttelse.(Fra samme intervju).

I Storbrtannia steg tilfellene til ”nesten ufattelige høyder,” skrev professor Stewart, da epidemien pågikk i 1978/79. Disse tallene var ment å skulle bevise å ha med nedgangen i vaksinasjoner å gjøre, fulgt opp med stor publisitet. Det var bare dèt at antallet tilfeller økte i alle aldresgrupper også blant dem som hadde fått en høy prosentandel vaksiner. (World Medicine 1984 s.19).

Dr. Antony Morris sa i en edsavleggelse foran The Subcommittee on Investigations and General Oversight i mai 1982: ”Selv i de beste tidene, når kikhostevaksinene virker, har de bare vist seg å virke på mellom 63 og 93 prosent av tilfellene, noe som er en oppsiktsvekkende høy prosentvis forskjell.” Andre kilder fra Sverige og Italia viser respektivt 48 og 36 prosentvis effektivitet. (Lynne McTaggert).

En ny såkalt ”ikke-cellulær” kikhostevaksinevariant, som nå er tilgjengelig, hvor kikhostetoksinet er inaktivert av hydrogen peroxid – for å gjøre den sikrere – har heller ikke vist seg stort bedre.Også denne varianten har vært testet ut i Sverige og vist at en femtedel av de vaksinerte, fortsetter å utvikle kikhoste, selv etter tre skudd. På sitt beste viste den å virke på ferre enn tre fjerdedeler av tilfellene. (New England Journal, 1995; 333: 1045-50).

Også ved The Mayo Clinic I USA har vitenskapsfolkene, som jobber med kikhostevaksinen, forklart at de ikke helt forstår hvor mye pertussistoksiner der skal til for å beskytte barna. Selv de med høye verdier av antistoffer i blodet, ser ut til å fortsette å utvikle kikhoste. (The Lancet 1996; 347: 209-10).

Dr. Archie Kalokerinos, forfatteren av boken: ”Vaccine Researcher” (Natural Health Convention, Stanwell Tops, NSW, Australia 1987) skriver:

”Den verste vaksinen av alle er kikhostevaksinen, som er ansvarlig for en mengde dødfall og for at mengder av barn lider av irreversible hjerne-skader.”

En studie fra Holland viste at av 540 spedbarn, fikk hele 512 alvorlige raksjoner etter DPT-vaksinen. (Pat Rattigan).

I England har der oppstått 30 tusen tilfeller av difteri de senere årene, blant DPT-vaksinerte barn. (Pat Rattigan).

En studie ved University of California viser at ett tusen tilfeller av krybbedød hvert år – skyldes DPT-skudd.(Pat Rattigan).

Dr. Robert Mendelsohn, barnelege, sier at nær inn på ti tusen tilfeller av krybbedød årlig i USA, skyldes rutinemessige vaksineringer av barn. Han sa at pertussisvaksinen er en av de verste.

Dr. Michael Weiner fastslo i 1986: ”Flere har dødd hvert år av krybbedød enn det totale antall AIDS-tilfeller siden 1981, skjønt lite penger har vært bevilget til forskning på muligheten av å se sammenhenger mellom krybbedød og DPT-vaksiner.”

Begrepet autismeble skapt av den amerikanske psykologen Leo Kanner på 40-tallet for å beskrive et nytt syndrom som oppsto i kjølvannet av USAs kikhoste-programmer. Etter krigen okkuperte USA Japan og tvangsvaksinerte alle barn. Det første tilfellet av autisme ble oppdaget der i 1945. I Storbritannia ble vaksinene etterfulgt av autisme i stor skala på slutten av 50-tallet. Den første autisme-foreningen i Storbritannia ble dannet i 1962. (Pat Rattigan).

Amifolket i USA har i følge loven rett til å avstå fra vaksiner av religiøse grunner. Statistisk sett skulle de hatt 134 autistiske barn, hvis en skal legge USAs gjennomsnitt till grunn. Amifolket har bare 3 (tre) autistiske barn. Ett ble innført fra Kina, som adoptivbarn og ble vaksinert både ved utreise fra Kina og ved innreise til USA. De to andre barna er av foreldre som lot seg overtale til å vaksinere barna sine. (Reidunn Jacobsen, Adresseavisen).

MMR. Mumps/Morbillinum/Rubeola (Kusma, meslinger, og røde hunder)

Japan forbød MMR-vaksinen i 1993 og krybbedøden stupte med 80 prosent. Forskere fant ut at krybbedøden skyldes at ryggmargen i nakken blir vridd i mageleie, og at lungenerven, som kommer ut fra fjerde nakkevirvel, blir avklemt og barnet kveles. Vaksinene gjør at ryggmargen i nakken hovner opp, og det oppstår ren plassmangel. Dette gjør vaksinen til den primære dødsårsak, mens mageleie og vridning av nakken, som er helt naturlig, blir sekundær dødsårsak og uløser Sudden-Infant-Death (SID) – krybbedød. (Viera Scheibner).

Dr. Viera Scheibner er australsk seniorforsker og en av verdens fremste motstandere av vaksiner, og har viet hele sitt liv mot vaksineskammen. Hun skriver om MMR-vaksinen: ”Den dynamikken som fins mellom Autistic Syndrom Disorder(ASD) og MMR- vaksiner i Japan, viser en helt klar sammenheng, nemlig at introduksjonen av MMR-vaksinen i 1989, ble etterfulgt av et høyt antall ASD (85.9) og et tilsvarend fall i antallet av ASD, ved nadtrapping av bruken av MMR-vaksinen i 1990-3 (ned til 55.8).”

Da japanske foreldre i 1988 fikk velge om de ville vaksinere sine barn enten fra tre måneders alder eller vente til barnet var fire år, valgte mange uvitende foreldre å vaksinere barna sine ved tre måneders alder. De lave krybbedøds- tallene hadde økt firfoldig i løpet av de siste 13 årene: (Byron Shire Echo, juni 94). Artikkelen siterte prof. Hirishi Nishida ved Tokio Women`s Medical Collage, som sa at ”Krybbedødraten blant barn under ett år hadde økt alvorlig til 0.33 prosent i 1992, sammenlignet med 0.07 prosent i 1980.”

Også Shaken-Baby-Syndromet hvor barna ser ut som om de er ristet og mishandlet, har blå flekker og ”en beinstruktur av poselèn,” er knyttet til vaksineskader. Mange foreldre er uskyldig blitt kriminalisert og satt i fengsel for å ha mishandlet sine barn, mens det i virkeligheten er vaksinene som er årsaken. Også her i Norge har vi hatt slik en sak, der en ung mann fra nordvestlandet ble fengslet. Wenche Foss engasjerte seg i denne saken. (Scheibner/egen).

Mange leger har også beskyldt mødre for å overbeskytte sine barn og det makabre monsterbegreper ”Mønchhausen per proxy” (Mh. pr. fullmakt), har oppsått. Uttrykket stammer fra den tyske eventyrforfatteren med samme navn, som skrev makabre historier om dyr som var delt i to og der han selv satt på en kanonkule som fløy gjennom luften. (Viera Scheibner).

Dette skal etter læreboken være mødre, som av ren overbeskyttelse, til slutt kveler og piner sine barn til døde. Vel kan det hende at slike mennesker fins, men det er jo merkelig at disse har økt i et uforholdsmessig høyt antall, og i takt med vaksineringene. Spørsmålet melder seg derfor om mødrene blir gjort til syndebukker av en legestand, som vil dekke over egne misgjerninger.(V. Sch.).

I løpet av en fireårsperiode i England, var 66 prosent av tilfellene av meslinger registrert blant vaksinerte barn. (Pat Rattigan).

I 1986 oppsto der utbrudd av meslinger i Corpus Cristi i Texas, hvor 99 prosent av alle de syke var vaksinerte. (Pat Rattigan).

Av barn som var vaksinert mot røde hunder (rubella) utviklet 26 prosent leddgikt. (US Science Magazine).

Undersøkelser vedrørende rubellavaksineringer i USA og Australia, viste en feilrate på omlag 80 til 93 prosent. (Pat Rattigan).

The New England Journal of Medicine rapporterte om at 35 prosent av alle tillfeller av juvenil polyarthritt (barneleddgikt) skyltes rubellavaksinen. Database fra åren 1991 til 1998, viser også at 55 prosent av kvinner som er vaksinert mot rubella, har utviklet leddgikt.

Dr. Glen Dettman fant ut at en tredjedel av pasientene med reumatoid artritt (leddgikt), hadde levende rubellavirus i leddene sine.

The Lancet fastslo i en artikkel at vesttyske myndigheter hadde listet opp 27 neurologiske reaksjoner fra kusmavaksiner, inklusivt meningitis (hjernehinne-betennelse), febertokter og epilepsi.

Der er 30 tusen nye tilfeller av epilepsi hvert år bare i England, derav 10 tusen barn.

Hepatitt B-vaksinen

Hepatitt B-vaksinen er laget av blod fra mennesker som er infisert av hepatitt B-viruset, noe som kan utvikle AIDS. (Aquired Immune Deficiency Syndrome).

En studie fra The Lancet i 1991, viste en hepatitt B-infeksjonsrate på 20 prosent blant 358 gambiske barn, som alle var hepatitt B-vaksinerte.

HIB-vaksinen. (Hæmophilus Influenza sero type B).

En studie fra Minnesota viste at den amerikanske HIB-polysaccharide-vaksinen femdoblet risikoen for å få HIB-indusert meningitt.

The Lancet august 1991, rapporterte om ni tilfeller av HIB-indusert meningitt blant HIB-vaksinerte barn. (Pat Rattigan).

En studie av den minst uvirksomme (beste?) HIB-vaksinen, PRP-OMPC, i Los Angeles, fant man en minsket antistoff-respons i takt med vaksine-dosens økning. (Pat Rattigan).

Influensavaksiner

Et postkontor droppet influensavaksinen blant de ansatte, etter at de fant ut at staben var friskere uten. (Pat Rattigan).

Det amerikanske ”Influenza Monitoring and Information Bureau” er grunnlagt og finansiert av legemiddelindustrien selv. (Pat Rattigan).

Adventistenes barnehage i Stavanger delte et år opp de ansatte i to grupper, vaksinerte den ene og den andre lot være. Alle de vaksinerte ble syke. De ikke-vaksinerte var i full jobb. (Kilde: egen pasient).

Av seks hundre influensavaksinerte eldre i Burmingham, førte det til dobbest så mange luftveissyke pensjonister blant de vaksinerte, enn de uten. (P.R.)

Dr. Robert Mendelsohn slo fast at enhver influensavaksine kunne føre til Guillain-Barre-Syndrom med lammelser.

Influensavaksiner er laget av materie fra influensarammede folk, iblandet mosede hønsefostre, frembrakt ved hjelp av elektrostøt. (Pat Rattigan).

I november 1991 døde en mann fra Chesterfield, innen en time etter injeksjon av influensavaksinen. (Pat Rattigan).

En pasient av meg fortalte at hun hadde vært influensavaksinert hvert år i ti år og at hun i alle disse årene likevel hadde hatt influensa. Påfølgende år avsto hun vaksinen og fikk ikke influensa – for første gang på elleve år.

Thyfusvaksinen. (Typhoidus)

Tyfusvaksinen er laget av ekskrementer fra tyfoidsyke mennesker.

(Salmonella thyphus og salmonella parathyphus). (Pat Rattigan).

Koleravaksinen

WHO har endelig innrømmet, etter utallige koleraskudd, at vaksinen er virkningsløs og har frarådet den og sagt at den ”ikke er verdt å ha.”(P.R.).

Generelt

Vel vitende og med mistanke om at effekten av vaksiner inkluderer astma, eksemer, allergier, hjernehinnebetennelser, kreft, leukemie, krybbedød, motor neuron disease, barne-diabetis og voldelig adferd, osv. osv. – så fortsetter vaksineringer over hele verden som før. (Pat Rattigan).

Harris Coulter amerikanske helsehistoriker, skriver i sin bok: ”Vaccination, Social Violence and Criminalit y:” Sitat: ”Et forholdsvis stort antall av alle de millioner av barn i USA som lider av autisme, og som blir tvangsinnlagt og er retarderte, hyperaktive, dyslektiske eller har ulike former for ”vannhode” (hydrocephalus) og utviklingsskader, har sine lyter pga. en eller flere av de vaksiner de har fått imot ulike sykdommer.”

Dr. R. De Long skriver: ”Siden 1981 har vi nå vaksinert befolkningen med vaksiner fra levende virus i massevis. Slik ukritisk adferd kan være årsaken til at det har oppstått nye sykdommer.”

Vi har nå 30 tusen nye sykdommer og tallet er stigende. Vaksineprodusentene, som opptrer via korrupte byråkrater, politikere, og massemedia, har alltid vært i stand til å få innpass med sine varer, etter grusomme dyreforsøk, der menneskene blir de egentlige forsøkskaninene. (Pat Rattigan).

Dr. J. A. Morris, som er en ledende ekspert på infeksjonssykdommer i USA sier: ”Vi får bare høre om hjernehinnebetennelsene og dødsfallene, men der er jo et stort spekter mellom feber og død, og det er alle disse tingene midt imellom, vi aldri får høre noe om.”

Dr. R. Mendelsohn sa: ”Der er nå en voksende teoretisk bevisstgjøring som knytter de siste tiårs vaksineringer, til det enorme antallet økning av auto-immune sykdommer, som rheumatoid arthritis, multippel sklerose (MS,) lymhpoma (lymfekreft) og leukemie (blodkreft).”

Dr. Duperrat sier: ”Vaksinasjoner har forårsaket langt mer enn bare en eksplosjon av leukemie.”

Dr. R. Moskowitz skriver i TheJournal of American Institute of Homeopaths: ”Vaksiner kan hisse opp latente cellebunter, antistoffimmune virus og pga. stress og sjokk,kan dette føre til autonome (selvutløsende) celledelinger.”

Professor M. Simpson ved The American Cancer Sosiety sa: ”Vaksiner kan forårsake leddgikt, MS, lupus, Parkinson og kreft.”

Dr. Moskowitz sier at: ”Der er få større forbrytelser man kan tilby immunforsvaret, for å redusere faren for infeksjoner hos barn og unge, enn å introdusere fremmede proteiner eller å komponere moderne vaksiner.”

Pat Rattigan: ”Hvis legen, hans kontordame, laboranten eller de ”helse-besøkende” selgerne fra legemiddelindustrien, ikke kan true eller vri armene rundt på 90 prosent av mødrene som står oppført på legens timeliste, for å få sine avkom permanent skadet ved hjelp av vaksiner, så ville ikke legene fått sine årlige bonuser på toppen av alt annet, nemlig 1.737 engelske pund.”

Alle tilgjengelige bevis taler for at nedgangen i infeksjonssykdommene skyldes faktorer som bedre hygiene, bedre sanitære forhold, bedre boligforhold, ernæring og ikke minst rent vann. Med andre ord så har rørleggerne med sine vannklosetter og kjøleskapenes inntog, gjort mer for infeksjonssykdommenes utryddelse, enn legenes giftige sprøyter. Husk at på 1800-tallet gikk kloakken ute i rennesteinen. Luois Pasteur gikk alltid i midten av gaten med lommetørkle for munnen, for ikke å bli smittet fra kloakken. (Egen).

Mediene spyr hvert år ut sine propagandareportasjer om vaksiner. Hvitkledde alvorstyngede professorer messer med gravrøsten sin om at alle må la seg vaksinere.Følgende legen blir derimot aldri hørt:

Dr. J Anthony Morris tidligere sjef og vaksinekontollør ved FDA sa:

”Det fins klare beviser for at immunisering gjør mer skade en gagn.” (Immunisering er det nye og litt finere ordet for vaksiner).

Dr. R. Mendelsohn: Professor i pediatri og forfatter av boken: ”How to Raise a Healthy Child In Spite Of Your Doctor.” Sitat: ”Den største trussel av barne-sykdommer ligger i de farlige og ineffektive forsøkene som er gjort for å forhindre dem gjennom massevaksinasjoner.”

Dr. H. Buttram og dr. J. Hoffman skriver i boken: ”Vaccinations and Immune Malfunctions.” Sitat: “Etter vår mening, er der nå tilstrekkelig beviser for å hevde at nedsatte funksjoner fortløpende oppstår etter vaksinerings-programmer, noe som bør få opinionen til å kreve forskning i retning av alternative metoder – for å forhindre infeksjonssykdommer.”

Professor L.C. Vincent grunnleggeren av Bioelectronics skriver: ”Alle vaksiner har den effekten at de drar blodet inn mot den sonen som karaktriseres av kreft og leukemie…vaksiner predisponerer virkelig for kreft og leukemie.”

Professor Georg Dick ved London University: ”Enhver vaksine fører med seg en viss hasard og kan skape indre reaksjoner hos noen mennesker…generelt sett er der flere komplikasjoner etter vaksiner, enn man bør sette pris på.”

Sir Graham Wilson skriveri: ”The Hazard of Immunisation.” Sitat: “I tillegg til de mange tilfeller av dødsfall fra denne praksisen, er der også en langtidsvirkende hasard som er nesten umulig å beregne nøyaktig… nemlig en fare for nedarving av alle vaksinerings-prosedyrene, noe som burde føre til en avslutning av disse unødvendige og urettferdige tiltakene.”

Dr. W.C. Douglas: Cutting Edge, mai 1990: ”Bort sett fra den meget reelle mulighet for at de ulike vaksiner er blitt forurenset av virus fra dyr som kan ha medført alvorlig sykdom senere i livet, (MS ,kreft, leukemie osv.) – så må vi vurdere om vaksiner reelt sett virker etter hensikten.”

Professor Chas Rauta ved universitetet i Perguia i Italia skriver i: New York Medical Journal i juli 1899: ”Vaksinasjoner er et monster og et misforstått avkom av feiltakelser og ignoranse, som ikke skulle hatt noen plass verken i hygienen eller i medisinen….tro ikke på vaksiner, det er et verdensomfattende bedrag, en uvitenskaplig praksis, en fatal overtro som i dag kan måles i tårer og sorg uten ende.”

Legg merke til at denne kommentaren er skrevet i 1899, på et tidspunkt da vaksiner allerede hadde skapt død og fordervelse over hele verden.

Dr. J.W. Hodge: ”The Vaccination Superstition” (Vaksinasjon og overtro).

“Vaksinasjoner beskytter ingenting, men slår faktisk heller tilbake tingene enda mer fintfølende, ved å undertrykke vitale krefter og minske den naturlig motstanden… og millioner av mennesker har dødd av kopper som de har fått etter å ha blitt vaksinert.”

Dr. William Howard Hay sa i en forelesning i Medical Freedom Society den 25. juni 1937: “Det er tull å tro at det å injisere puss fra…ja vanligvis fra sår fra de små døde ofrene av koppersykdommen….det er helt utenkelig at du bare kan injisere dette inn i små barn og på noen som helst måte forbedre helsen til barna. Det som er sannheten om vaskiner er nøyaktig like sant som alle andre former for serum immunisasjoner – hvis vi på noen som helst måte kunne bygge opp en naturlig motstand til sykdommer, ved hjelp av disse kunstferdige metodene, ville jeg applaudert til ekkoet sto i veggen – men vi kan ikke det.”

Professor Ari Zuckerman ved Verdens Helse Organisasjon: ”Vaksinering mot kopper er mer hasardiøst enn sykdommen selv.”

Dr. Leonar Scheele, sjefkirurg ved American Medical Assosiation (AMA) sa i 1955: ”Ingen vaksine gitt til barn, kan beviselig være helt sikker.”

For egen regning vil jeg bare legge til:

Det fins bare èn eneste vaksine som er helt sikker og det er den vaksinen som aldri blir gitt.

Atle Johan Løvaas.

Spread the love - Sharing is caring
 
 
 
   
Skriv ut (Print) Skriv ut (Print) Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)

11 Kommentarer

 1. Pingback: ÅPENT BREV TIL VAKSINEINDUSTRIENS NYTTIGE IDIOT INGEBORG SENNESET. | NORSK OFFENTLIG BARNEHANDEL MED STATENS OG TVERRPOLITISK VELSIGNELSE.

 2. Pingback: BREV TIL LOBBYIST OG HELSEMINISTER BENT HØIE. | NORSK OFFENTLIG BARNEHANDEL MED STATENS OG TVERRPOLITISK VELSIGNELSE.

 3. Pingback: TONE TELLEVIK DAHL KONTRA TVANGSVAKSINERING AV BARN . | NORSK OFFENTLIG BARNEHANDEL MED STATENS OG TVERRPOLITISK VELSIGNELSE.

 4. Pingback: TONE TELLEVIK DAHL / AP KONTRA TVANGSVAKSINERING AV BARN . | Norgesavisen.no

 5. Pingback: FOLKEHELSEINSTITUTTETS HYSTERISKE ENSRETTING OM REVAKSINERING. | THE BEST INTEREST OF THE CHILDREN

 6. Jeg har også dokument om vaksinemyten, men dette er for stort for denne siden. Dvs når jeg må dele dokumentet opp i flere deler vil jeg holde på i lengste laget, så om dokumentet skulle ha noen interesse kan jeg sende det i sin helhet via mail. Dokumentet er i word, og formateringen er ordentlig, og ikke rotete som på denne sida, hvor også alle mine understrekninger og fargevalg har forsvunnet

 7. Genmyten –

  1. Sannheten om genene; den kontinuerlige produksjonen av nye genkombinasjoner, og de egentlige årsaker til såkalt genetisk disponerte sykdommer
  2. Litteratur

  McClintock was widely credited for discovering transposition following the discovery of the process in bacteria and yeast in the late 1960s and early 1970s. During this period, molecular biology had developed significant new technology, and scientists were able to show the molecular basis for transposition. In the 1970s, other scientists Ac and Ds were cloned and were shown to be Class II transposons. Ac is a complete transposon that can produce a functional transposase, which is required for the element to move within the genome. Ds has a mutation in its transposase gene, which means that it cannot move without another source of transposase. Thus, as McClintock observed, Ds cannot move in the absence of Ac. Spm has also been characterized as a transposon. Subsequent research has shown that transposons typically do not move unless the cell is placed under stress, such as by irradiation or the breakage, fusion, and bridge cycle, and thus their activation during stress can serve as a source of genetic variation for evolution. McClintock understood the role of transposons in evolution and genome change well before other researchers grasped the concept. Nowadays, Ac/Ds is used as a tool in plant biology to generate mutant plants used for the characterization of gene function. –
  http://en.wikipedia.org/wiki/Barbara_McClintock

  Det ”flytende” arvematerialet gjør genmodifisering uforutsigbar – http://www.matoghelse.no/det-flytende-arvematerialet-gjoer-genmodifisering-uforutsigbar.4443444-48598.html

  «Genes and genomes are part and parcel of the entire physiological system that responds to the environment in myriad non-random, repeatable ways….It is ironic that Lamarckian principles should now be found to be operating at the molecular level.» –
  http://www.i-sis.org.uk/fluidGenome.php

  Perhaps only 1% of the human genome codes for genes, and that’s what the human genome map contains. The rest is mainly repetitive DNA, commonly known as ‘junk DNA’.

  However, evidence has been emerging that lurking within junk DNA are armies of transposons (mobile genetic elements) that play an indispensable role in ‘natural genetic engineering’ the genome. They make up nearly half of the human genome, and serve as ‘recombination hotspots’ for cutting and splicing, and hence reshuffling the genome. They are also a source of ready to use motifs for gene expression, as well as new protein-coding sequences –
  http://www.i-sis.org.uk/MGEJ.php

  «The responsiveness of genes and genomes to the environment makes clear that the only way to keep genes and genomes constant and healthy is to have a balanced ecology… On the other hand, it is definitely futile to think that we can go on ruining our ecosystem and stay healthy so long as we have ‘good’ genes… Genes, unlike diamonds, are not forever.» –
  http://www.i-sis.org.uk/MGEJ.php

  At a conference celebrating the Centennial of the University of Michigan Department of Microbiology and Immunology in May 2003, Urnovitz, presented the new concept of «the dynamic genome», the idea that the genome contains «an operating system that instructs the organism how to both use and adapt genomic elements to the constant challenges of a dynamic environment.» –
  http://www.i-sis.org.uk/DynamicGenomics.php

  Much of the fluidity of the genome is due to mobile genetic elements that respond to physiological and environmental signals to recraft genes and genomes, creating new patterns of gene expression, new proteins and new evolutionary opportunities. But this fluidity also leaves the genome vulnerable to many environmental insults. Dr. Mae-Wan Ho reports. – http://www.i-sis.org.uk/full/MGEJFull.php

  De ovenomtalte nye genetiske kombinasjonene blir i følgende artikkel misforstått og omtalt som ”virusliknende”; ser man vekk fra dette viser artikkelen, og forskningen den bygger på, det samme som de ovenstående artiklene/forskningsreferansene.

  Not well known, but well established, is the fact that virus-like genetic material (RNA) is often expressed from poisoned cellular tissue as an adaptive and defensive response to poisoning.51 Expressing virus-like genes is part of the cellular «SOS response» of cells engaged in accelerated genetic recombination.52 The so-called SARS virus can be interpreted as such a genetic expression occurring in humans, as well as the exotic animals, palm civet cats and raccoon dogs sold in Guangdong live animal markets and recently found positive for SARS. –
  http://www.westonaprice.org/envtoxins/index.html

  The cutting-edge biochemist, Howard Urnovitz, views SARS virus as human genes rearranged by pollution stress: «I do not see a virus. I see a unique and complete rearrangement of genomic elements. For example, when I look at what is believed to be the gene sequence coding for the spike protein of this coronavirus, I see a complicated gene rearrangement of a region of human chromosome. As I did in our studies of Gulf War Syndrome, when I see gene rearrangements like this, I immediately search for an associated catastrophic environmental event that could have caused such genomic rearrangement – http://www.westonaprice.org/envtoxins/index.html

  It would appear that the human body has a mechanism for confronting toxic exposures. We all know that we are given our physical characteristics from genetic material or genes; one set of genes received from each parent. What we learned by simultaneously studying GWS, cancer, AIDS and multiple sclerosis is that the genes have the ability to «reshuffle» and create new genes. We reason that these new genes are used to adapt to the toxic environment in which we live. It seems that there are confounding events that turns this reshuffling mechanism from a normal protective process to a disease state. One of the next phases in our research plan is to determine what events trigger these reshuffled genes to convert from helpful to harmful –
  http://whale.to/v/urnovitz8.html

  I ovenstående artikkel (uthevet/fet sort skrift) gjør forskeren den vanlige tabben å anta at gener fremdeles kan forårsake sykdom, men at dette nå skyldes at genene er påvirket negativt av ulike kjemikalier. Denne tankegangen er kun riktig når kjemikaliene det er snakk om påvirker DNA, slik at det kan oppstå såkalte mutantceller som videre, når antallet er tilstrekkelig, kan kalles en såkalt svulst. Altså det man til vanlig kaller kreft. Det sier ellers seg selv at det er helt åpenbart at det er selve årsaken til kjemisk ubalanse i kroppen, som i dette tilfellet dreier seg om kjemikaliebelastning, som også forårsaker det legevitenskapen kaller sykdom. Sykdom er synonymt med kjemisk ubalanse, og da en kjemisk ubalanse som ikke nødvendigvis innebærer ”skadde” gener. Det er dermed ikke riktig å påstå at sykdom/kjemisk ubalanse skyldes gener, enten disse nå er ”påvirket” av kjemikalier, eller såkalt ”medfødte”, men i og med at forskeren i denne sammenhengen er utdannet biolog så sier det seg selv at han bare leter etter forklaringer som passer innenfor rammen av den opplæringen han har hatt. I neste artikkelutdrag (uthevet/fet sort skrift) fra en artikkel skrevet av forskeren Mae Wan Ho vises nok et eksempel på den samme ensporede tankegangen, hvor gener på ny blir ansett som værende sykdomsårsaker til tross for at forskeren er klar over at kjemikalier fra mat og drikke, inne og utemiljø, etc er den egentlige, utløsende årsaken.

  Når det er dokumentert gang på gang, også av disse tilsynelatende geniale forskerne, at kjemikalier (og næringsmangel) fører til at den genetiske strukturen forandrer seg, hvorfor overses alltid det enkle og logiske og dokumenterte faktum at det er selve kjemikaliene som forårsaker kjemisk ubalanse = sykdom til fordel for mer kompliserte og ulogiske og også udokumenterte teorier som ”skylder på” genene? Om disse forskerne og deres tilsynelatende geniale teorier og/eller funn ikke blir stilt spørsmål ved ender vi bare opp med nok et ”genetisk betinget” sykdomsparadigme, og da nok et paradigme den genteknologibaserte vitenskapen kan tjene store penger på, og hvor individets selvansvar for å spise og drikke og leve på en slik måte at kjemikalier ikke skaper kjemisk ubalanse/sykdom blir ignorert og nedbetont til fordel for teknologiske løsninger i form av enda mer tukling med gener samt såkalte ”skreddersydde” medikamenter som liksom skal påvirke bestemte gener eller gensekvenser dithen at de ikke lenger skal ”kode” for såkalt sykdom. Dette blir bare bløff, og tull og tøys.

  Legger man vekk begrepet sykdom her, og erstatter det med en kroppslig (bio-) kjemi i ubalanse, som man igjen oppfatter via ulike varselstegn (såkalte symptomer), så ser man enkelt og greit at gener ikke er sykdomsårsaker, men snarere ”informasjonskoder” som kroppen bruker som en måte å prøve å helbrede seg selv på gjennom å opprettholde og/eller gjenopprette dens kjemiske balanse/optimale status quo/homeostase. Kjemikalier eller næringsubalanser er altså selve årsaken til den kjemiske ubalansen legevitenskapen kaller sykdom, og likeledes årsaken til at enkelte genetiske data kan bli forvrengt dithen at nye celler dannes med ”feilinformasjon”; altså såkalte mutantceller, og ikke motsatt at kjemikaliene bare fremmer genetisk ”feilinformasjon” uten å overhodet påvirke ”resten” av kroppen som helhet. Kroppen er tross alt betraktelig mer enn bare genetisk materiale.

  There is increasing evidence that physical and chemical stresses to the cell, such as heat shock, chemical poisons and viral infections, tend to activate Alu elements. The resultant gene reshuffling may be responsible for a variety of chronic diseases (see «Dynamic genomics «, this series).

  Den ovennevnte tankegangen er i grunnen veldig lett å plukke fra hverandre med enkel logikk. Om jeg drikker et glass med blåsyre så dør jeg jo p.g.a virkningen denne har på nerver og enzymer etc som bl.a gjør meg i stand til å puste, slik at lungene utskiller karbondioksid og opptar oksygen som igjen kan føres til kroppens organer via hemoglobinet i de røde blodcellene. Om jeg puster inn giftgass, eksos, metangass, etc så sier det seg selv at dødsårsaken ikke er omstrukturerte gener, men snarere den totale virkningen disse ”gassene” har på kroppens enzymsystemer, organer/celler, etc. Om jeg spiser mye transfett som skaper betennelser i hele kroppen og hjernen (gjennom å være en bestanddel av alle cellemembraners fettsammensetning) som svekker og skader meg dithen at jeg dør av enten leversvikt, oksygensvikt (i cellene), av en eller flere komplikasjoner i forbindelse med diabetes (som forårsakes av flerumettet fett og/eller transfett i cellemembranene som ikke slipper inn insulin) eller av slag eller hjerteinfarkt så sier det seg selv at dødsårsaken (den egentlige årsaken) i dette tilfellet var transfettet eller de flerumettede matoljene, og slettes ikke ”forstyrrede” gener! Hvor lite jeg enn ønsker å si det så er det slik at disse forskerne, selv om de er inne på riktig spor, allikevel bare ender opp med å gjøre ting enda mer kompliserte og vanskelige for folk flest gjennom deres mikroskoptankegang som bare fokuserer på enkeltårsaker (i dette tilfellet gener).

  Du kan gjerne spørre om hvordan jeg, som ikke er utdannet genforsker kan påstå at jeg vet bedre enn disse tilsynelatende geniene? Jeg kan bare si som sant er at jeg ser skogen for bare trær, og forholder meg til enkle, sannsynlige og logiske fakta. Og da fakta som gir tilbake til individet både forståelse for og selvansvaret for sin egen helse, snarere enn å måtte overlate dette nok en gang til såkalte ”eksperter” som i denne (nye) sammenheng nok en gang skal tukle med genene ens i den evige ”kampen” mot det udokumenterte og oppdiktede våset legevitenskapen kaller sykdom og syndromer.

  In 1999, Howard Urnovitz and colleagues identified a mysterious case of AIDS in a French woman with no risk factors. Analysis of the isolated HIV viral envelope showed that it had homology to sequences found on at least 14 different human chromosomes. This opened a whole new can of worms. Was this rare strain of HIV-1 the result of genetic recombination (reshuffling) in the human genome, similar to that found in veterans suffering from Gulf War syndrome (see «Dynamic genomics», this series)? Antibodies to human endogenous retroviruses were found in the urine of patients with clinical AIDS. Thus, vaccinating against HIV-1 may be tentamount to vaccinating people against their own genes (see «Endogenous retroviruses & chronic disease», this series). Does that mean genetic reshuffling and retroviral elements in the human genome may have a key role to play in AIDS disease, as in Gulf War Syndrome and other chronic disease? –
  http://www.i-sis.org.uk/AVWTU.php

  It is known that our genetic blueprints for life, received from our mother and father, create new genetic material, allowing each individual to cope with toxic environmental exposures. Research needs to focus more intensely on precisely how the body handles the unprecedented level of gene-damaging substances in our air, water, food and even some medicines. These substances range from infectious agents, both natural and vaccine-related; pesticides, herbicides, petroleum byproducts and other synthetic chemical hazards; and physical hazards such as radiation –
  http://whale.to/vaccines/urnovitz.html

  Because of their commitment to an obsolete theory, most molecular biologists operate under the assumption that DNA is the secret of life, whereas the careful observation of the hierarchy of living processes strongly suggest that it is the other way around: DNA did not create life; life created DNA. When life was first formed on the earth, proteins must have appeared before DNA because, unlike DNA, proteins have the catalytic ability to generate the chemical energy needed to assemble small ambient molecules into larger ones such as DNA. DNA is a mechanism created by the cell to store information produced by the cell. Early life survived because it grew, building up its characteristic array of complex molecules. It must have been a sloppy kind of growth; what was newly made did not exactly replicate what was already there. But once produced by the primitive cell, DNA could become a stable place to store structural information about the cell’s chaotic chemistry, something like the minutes taken by a secretary at a noisy committee meeting –
  http://www.criticalgenetics.org/Synopsis.htm

  The genetics agenda begun in the 1860’s (39) and a primitive genetic determinism have become established through the availability of genetic sequences and the ability to manipulate them easily, which are, in fact, pure fantasy.(40) Furthermore, all models of genetics and associated technologies, e.g. genome therapy, are based on a one-dimensional, static model of genetics which is a crass oversimplification, not defensible even when Mendel first proposed it.(41) (ß Mendel’s teorier var grunnlaget for den moderne genteknologitankegange/arvelærenn) –
  http://whale.to/a/lanka_h.html

  One of the most persistent dogmas in western science is genetic determinism, the belief that our genetic makeup, or our birth, ultimately determines who and what we are.

  Genetic determinism was the guiding principle in the development of the modern science of genetics, which in turn gave rise to the eugenics movement that lasted at least until the mid 1970s in the United States and Europe. Not only were ‘inferior races’ persecuted, ‘inferior’ and ‘disabled’ individuals were also considered ‘unfit’ and targeted for elimination.

  Eugenics is surfacing again as human ‘genomic’ science, spawned by the sequencing of the human and other genomes, is promising to identify all the ‘bad’ genes that cause diseases and disabilities, so they could be eliminated at conception or before birth, while the ‘good’ genes would be promulgated, and better yet, used for the ‘genetic enhancement’ of anyone who can pay for the privilege. This time round, eugenics will not be sanctioned by the state. It will be up to the ‘global market’ to decide. The poor will become a genetic ‘underclass’. Social inequality will be redefined as, and transformed into genetic inequality. –
  http://www.i-sis.org.uk/fluidGenome.php

  There seems to be an increasing number of reported breakthroughs identifying disease-genetic links. Obesity, cancer, heart disease, multiple sclerosis, and arthritis are just a few of the diseases for which a specific genetic marker has been discovered.
  There is no question that we are by-and-large what our genetics dictate. But in most cases there is considerable latitude. For example, if you have the genetic make up that predisposes you to heart disease, this does not mean you will necessarily get the disease. What it means is that if you allow yourself to be led by currently popular lifestyle and nutritional trends, you will likely get the disease. On the other hand, if you adopt a healthy lifestyle and convert your diet to fresh, whole, clean natural foods as much as possible, you will likely not.
  Similarly, you may not have the genetics to win an Olympic marathon. That does not mean that you could not enter the race and finish it, even if you had to walk. Thus, with two individuals living almost an identical lifestyle and eating practically identical foods, one may develop symptomatic heart disease in his mid 40’s and die by 55, whereas the other may live to 85 with never any heart symptoms whatsoever. Genetics rule. This does not mean that the one who developed the heart disease, however, could not have altered his lifestyle and eating patterns and then have been thoroughly protected from the disease.
  What is so misleading about the hoopla regarding the discovery of this or that gene related to this or that disease, is the futility and dependence it creates. If we are led to believe that disease is a result of genetics, then what are we to do? Since we are incapable of changing our genetics, there is nothing we could, or even should do. Thus why not live a life of abandon and simply trust and hope that medical breakthroughs will be able to save us?
  Genetic hype can lead us to do exactly the opposite of what we should. We should be doing everything we can to alter our lifestyle, our eating patterns and our environment to create health. Secondly, we should not be relying on medical technology to save us since it does not save people from the chronic degenerative diseases, but simply applies temporary bandages (while bombarding people with exorbitant fees).
  The disease-gene link propaganda simply reinforces the conventional medical and pharmaceutical “wisdom” that you are “struck” by disease and it’s “just one of those things.”
  Don’t you believe it. We all have the power within us to make life choices that can bring us the best health our genetics permit. That is not 25 years of vitality followed by 40 years of infirmity, surgery, and nursing home care.
  Follow the theme of the Health Letter that you can empower yourself to become a better, healthier, more vital, alive person and notice the remarkable results you can achieve. – Dr. R. L. Wysong, May 1995

  It’s NOT Your Genes That Control Your Health – http://www.mercola.com/2005/sep/3/its_not_your_genes_that_control_your_health.htm

  Human lifespan is probably more influenced by lifestyle and other environmental factors than by genetics. Studies of insects and rodents have shown that genetic mutations can modify lifespan. But studies of identical twins suggest that heredity accounts for 35% or less of differences in lifespans.

  Findings from at least six different research groups on the genetics of aging have shown a far smaller contribution of heredity to long lifespan than had been anticipated. Studies of identical twins — twins who share the same genetic makeup — are in good agreement that whether reared together or reared apart as children, there is little correlation in lifespan once the twins reach middle age. –
  http://www.mercola.com/1997/archive/lifespan.htm

  Nok en solid spiker i ”genetisk disponerte sykdommer” – kista, da følgende artikler viser til at (foruten spisevaner) kjemikaliebelastninger går over flere generasjoner. Dette både fordi voksne og barn oftest spiser noenlunde det samme, lever i samme omgivelser, etc i tillegg til det dokumenterte faktumet at morens kropp hele tiden skiller ut kjemikalier via livmoren (en viktig funksjon ved menstruasjon), hvilket betyr at et eventuelt tilstedeværende foster vil fungere som en ”søppelplass” for disse. Nok en faktor er at enhver mangel på næringsstoffer og andre nødvendige substanser i morens kropp vil svekke fosterkroppen tilsvarende i og med at fosteret bygges opp og/eller brytes ned av maten – næringsstoffene eller de manglende næringsstoffene – moren spiser til enhver tid, inkludert alle kjemikaliene hun får i seg via lyster og laster, industrielt bearbeidet og konservert mat og drikke, m.m:

  Is Your Unborn Baby Contaminated –
  http://www.mercola.com/2005/aug/6/unborn_baby.htm

  The Deadly Reach of Environmental Toxins Across Generations – http://www.mercola.com/2005/jul/23/water_toxins.htm

  It is commonly believed that heredity is a major factor in degenerative diseases such as heart disease, cancer, diabetes, etc. That it is a major factor seems obvious when you can easily observe how these diseases run in families. But again, things are not always as they seem. just as different countries have different traditional foods, so too are family eating habits, acquired in childhood, passed on within families from generation to generation, and it is mainly by way of these passed on habits that a predisposition to a certain disease continues to run in families, not because of inherited characteristics – http://www.soilandhealth.org/02/0201hyglibcat/020122horne.21stcentury/020122ch6.html

  You Are What Your Grandmother Ate –The expression of genes is not set in stone; genes can be activated or silenced by various chemicals you eat, which can change the genetic expression even of your children’s children –
  http://www.mercola.com/2006/dec/7/you-are-what-your-grandmother-ate.htm
  http://www.pnas.org/cgi/content/abstract/103/46/17308

  Your Grandmother’s Diet Can Affect Your Risk of Diabetes – Research on animals has indicated that the unwanted consequences of poor nutrition stretch across numerous generations, offering a connection between the poor diets of grandmothers during pregnancy and while breastfeeding and the origins of (blant annet) insulin-resistance and type 2 diabetes in their grandchildren –
  http://www.mercola.com/2005/may/28/diet_diabetes.htm

  Hälsan påverkas av farfars matvanor
  http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=22620&a=429033

  Vår hälsa påverkas av vad våra farföräldrar åt som barn, enligt en undersökning som forskare vid Umeå universitet har gjort.

  Om farföräldrarna hade mycket mat vid tiden strax före puberteten drabbas barnbarnen i högre grad av diabetes, samt hjärt- och kärlsjukdomar. Deras liv blir också kortare.
  -Det var alltså bättre om farfar svalt, säger professor Lars Olov Bygren, en av forskarna som gjort undersökningen. Forskningen tyder på att arvet är könsbundet och överförs från farfar, via pappa, till barnen.
  Forskarlaget har följt 320 individer som fötts i Överkalix 1890, 1905 och 1920 och deras barn och barnbarn

  Umeåforskare rör om i Darwingrytan
  http://www.svd.se/dynamiskt/kultur/did_5742136.asp
  Tre Umeåforskare har gett upphov till en internationell debatt om huruvida förvärvade icke-genetiska egenskaper kan gå i arv. I en studie har de funnit samband mellan kostvanor och sjukdomar hos efterföljande generationer .-
  http://www.klokast.se/Nyhet/2005/Aug05.html

  Pottenger’s Cats – A Study In Nutrition (studiet viser hvordan næringsmangel over generasjoner svekker neste generasjon enda mer enn den forrige; alle leger og veterinærer ville her har mast om virus og bakterier og parasitter, eller til og med gener som årsaker til alle kattenes helseproblemer, men her er næringsmangelen dokumentert hinsides enhver tvil – Selv om forsøk med katter ikke umiddelbart kan overføres til mennesker, da katter er rene kjøttetere hvor mennesker er altetere, er resultatene allikevel relevante for mennesker hvor næringsmangel på grunn av kostholdsvalg går over generasjoner, selv om de faktiske resultatene/helseproblemene ikke er de samme) –

  The cats eating the other four diets had multiple problems:
  By the end of the first generation the cats started to develop degenerative diseases and became quite lazy.

  By the end of the second generation, the cats had developed degenerative diseases by mid-life and started losing their coordination.

  By the end of the third generation the cats had developed degenerative diseases very early in life and some were born blind and weak and had a much shorter life span. Many of the third generation cats couldn’t even produce offspring. There was an abundance of parasites and vermin while skin diseases and allergies increased from an incidence of five percent in normal cats to over 90 percent in the third generation of deficient cats.

  Kittens of the third generation did not survive six months. Bones became soft and pliable and the cats suffered from adverse personality changes. Males became docile while females became more aggressive.

  The cats suffered from most of the degenerative diseases encountered in human medicine and died out totally by the fourth generation. –
  http://en.wikipedia.org/wiki/Francis_M._Pottenger,_Jr.
  http://www.lewrockwell.com/north/north70.html
  http://therawfoodsite.com/cats.htm

  DAIRY PRODUCTS/DIABETES
  The early introduction of cow’s milk increases an infant’s risk of later developing diabetes. Earlier studies have shown a positive correlation between diabetes and per capita consumption of cow’s milk.
  Earlier studies have shown that prolonged breast feeding decreases the risk of later diabetes. This study suggests that the early introduction of cow’s milk increases the risk, regardless of the duration of breastfeeding. (Diabetes 42:1786-1789, December 1993)
  Another study showed that early cow’s milk exposure may increase the risk approximately 1.5 times. (Diabetes Care 17(1)13-19, January 1994) (ß statistikken er korrekt, men gjelder kun pasteurisert og homogenisert melk – rå/upasteurisert melk helbreder diabetes, som dokumentert i en lang rekke studier i over hundre år)

  CAFFEINE USE IN MALE/FETAL EFFECTS
  The offspring of rats exposed to caffeine prior to mating showed growth retardation and increased mortality rates, even into the second generation of rats. Examination of the testes of caffeine- exposed rats revealed marked degeneration. (Journal of Developmental Physiology 10:271-281, 1988)

  CAFFEINE EXPOSURE DURING PREGNANCY/SECOND GENERATION EFFECTS
  The second generation of mice exposed to caffeine before becoming pregnant and during pregnancy showed behavioral changes in the second generation of the offspring, even though they were not given caffeine. (Neurotoxicology and Teratology 11:357-362, 1989)

  FETAL ALCOHOL EXPOSURE
  A single exposure to alcohol while in utero may lead to permanent changes in the offspring. Some of the laboratory animals tested showed substantial defects in memory during middle- and old-age. Abnormalities present in young animals became more pronounced as the animals aged. (Teratology 45(5)528-529, May 1992)

  Chemicals in Many Cosmetics Detrimental to Your Unborn Son – http://www.mercola.com/2005/jul/2/cosmetic_chemicals.htm

  Offspring Damaging Mechanism of Arsenic: the Effects of Prenatal Arsenic Exposure – http://www.fjokk.hu/cejoem/files/Volume4/Vol4No1/Ce981-02.HTM
  The role of genes in evaluating cancer risk may have been exaggerated, a statistical bias that skewed the risk estimates for women in the general population. The average risks are lower than what has been quoted. Experts acknowledge that there have been women who chose to have their breasts removed based on this data. Dr Kathy J. Helzlsouer, an Epidemiology professor and medical oncologist at Johns Hopkins University in Baltimore, said she and most other doctors and genetic counselors have realized in recent years there is a lot of uncertainty in cancer risks among women with the BRCA gene mutations. («Analysis: Genetic breast cancer risk may be exaggerated,» AP, The Daily Progress newspaper, Charlottesville, Virginia, August 21, 2002)
  Love and Genes Can Beat Poverty –
  http://mercola.com/2004/jun/12/love_genes_poverty.htm

  Pregnant Mom’s Diet Can Turn Genes On And Off – http://mercola.com/2003/oct/25/pregnancy_diet.htm

  Utdrag fra:
  http://home.c2i.net/forumjolem/innlegg-vitenskap.html

  ”Det menneskelige genomet er nå kartlagt, sier man, ut fra den forutsetningen at det såkalte skrot-DNA – som utgjør en stor del av arvestoffet – ikke har noen funksjon i kroppen eller psyken. Det man har kartlagt er den kjemiske oppbygningen eller rekkefølgen av gener i menneskets DNA. Et gen er den kjemiske koden eller oppskriften for å produsere et protein. Denne produksjonen foregår i cellene. Som vi skal se, finnes ennå svært mye som ikke er kartlagt eller forstått”

  Det såkalte ”junk-DNA”, som legevitenskapen ikke har undersøkt eller vet noe som helst om utgjør hele 98-99% av genet, så å påstå at man nå har kartlagt menneskets gener, slik det støtt og stadig opplyses om, i store overskrifter med fete typer, i media og i artikler på internett er ikke annet enn ren og skjær bløff. Bare en uke etter at jeg skrev dette ga nyere forskning (juni-04) meg rett! Sjekk neste link

  Perhaps only 1% of the human genome codes for genes, and that’s what the human genome map contains. The rest is mainly repetitive DNA, commonly known as ‘junk DNA’.

  However, evidence has been emerging that lurking within junk DNA are armies of transposons (mobile genetic elements) that play an indispensable role in ‘natural genetic engineering’ the genome. They make up nearly half of the human genome, and serve as ‘recombination hotspots’ for cutting and splicing, and hence reshuffling the genome. They are also a source of ready to use motifs for gene expression, as well as new protein-coding sequences –
  http://www.i-sis.org.uk/MGEJ.php

  Scientists Realize There is No Junk DNA – http://www.mercola.com/2004/jun/19/junk_dna.htm
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=15175754

  ‘Junk’ DNA may simply be in a jam –
  http://www.usatoday.com/news/health/2004-06-02-junk-dna-usat_x.htm

  Our sequencing results (Figure 2 in our paper) showed that the reactive material was not poliovirus. In fact, this mysterious nucleic acid was in fact human in origin, and it was generated from regions of the genome known as junk genes. Therefore, it would be improper to report these initially reactive results as systemic poliovirus infection. The proper lab report would describe this finding as «inconclusive laboratory results,» or words to that effect. – http://chronicillnet.org/interface.php3?data=b2JqPWFydGljbGUmYWN0aW9uPWV4dGxpbmsmaWQ9ODY%3D

  http://www.commondreams.org/views02/0209-01.htm
  http://www.mindfully.org/GE/GE4/DNA-Myth-CommonerFeb02.htm
  http://www.criticalgenetics.org/gene_watch_article.htm

  http://eserver.org/gender/exploding-the-gene-myth.html
  http://content.nejm.org/cgi/content/short/329/22/1662-a

  http://www.13.waisays.com/genetic.htm
  http://www.jackchallem.com/selected_columns.html
  http://www.safe-food.org/-issue/references.html#UnionTribune
  http://www.meta-library.net/genetics/myth-body.html
  http://www.counterbalance.net/genetics/index-body.html
  http://www.mindfully.org/GE/GE4/DNA-Myth-CommonerFeb02.htm
  http://home.t-online.de/home/Bernhard.Hiller/betr-30.htm (Tysk)
  http://www.cnn.com/2000/HEALTH/02/07/ethics.matters/ethics.matters.html
  http://www.genetichealth.com/DBTS_What_Is_Type_2_Diabetes.shtml
  http://www.i-sis.org.uk/diabetes.php
  http://detroitnews.healthology.com/focus_article.asp?f=beyond_dieting&c=envsgenes
  http://www.vegsource.com/attwood/obesity.htm
  http://www.pub.ac.za/factfile/disease.html
  http://www.azcentral.com/health/news/articles/0819heartrisk-ON.html
  http://www.softcom.net/webnews/wed/ai/Usweden-alzheimers.RNvb_DDG.html

  Hvordan moderne genteorier har sitt opphav i rasehygiene –

  Eugenics & the myth of genetic determinism
  Eugenics is closed aligned with genetic determinism, the idea that organisms are hardwired in their genes. Genetic determinism is one of the most persistent dogmas in western science, and has little more substance than its forerunner, the folklore that ‘blood line’ determines destiny; which has provided the ideological backdrop to racism, racial discrimination and violence against generations of indigenous peoples, blacks and Asians and other socially and politically dispossessed groups. –
  http://www.i-sis.org.uk/WGWD.php
  I de siste årene har fokus på rasehygiene blitt mer og mer en del av vår hverdag, men da via slike subtile måter og metoder at de færreste er klar over det. Særlig da mye av rasehygienetankegangen blir forkledd som ”hjelp” av et eller annet slag. Eksempler er bruk av ultralyd for å kunne oppdage misdannede fostre, og den nye bioteknologiloven som åpner for overvåking av og tukling med befruktede egg for å kunne fjerne såkalte genetiske ”defekter”. Den nye abortloven som øker fristen for å kunne abortere et foster, slik at man kan få tid til å oppdage ”defekte” fostre for deretter å kvitte seg med dem er nok et eksempel. Her dreier alt seg om å forhindre at defekte individer kommer til verden, og ikke et fnugg av informasjon om hvordan kosthold og livsstil, miljøgifter, etc, etc er de faktiske årsakene til misdannede fostre, slik at kommende foreldre kan få vite hvordan de spiser, drikker og lever for at en fosterkropp skal kunne få så optimale vekstbetingelser som mulig. Alle dokumenterte årsaker til misdannelser og helseproblemer i fostre og små barn ignoreres og forties både av helsemyndighetene og i media, slik at storindustrien som står bak de aller fleste helsefarene beskyttes, samtidig som både helsemyndighetene så vel som media distraherer folk flest gjennom å nærmest utelukkende fokusere på udokumenterte og tilsynelatende mikroorganismebaserte årsaker. Mikroorganismebaserte årsaker er en milliardindustri; j.rf legemidler, antibiotika, vaksiner, ormekurer, sprøytegifter, klor, m.m
  ******************************************************************************************************************************************************

  A Feeling for The Organism – Evelyn Fox Keller, W.H. Freeman & Company, ISBN 0716714337 (biografi/bok om Barbara McClintock)
  The discovery and characterization of transposable elements: the collected papers of Barbara McClintock – Barbara McClintock, Garland Publishing, Inc., ISBN 0824013913
  Living with the Fluid Genome – Mae Wan Ho, Institute of Science In Society, ISBN 0954492307
  Genetic Engineering Dream or Nightmare?: Turning the Tide on the Brave New World of Bad Science and Big Business – Mae-Wan Ho, Continuum International Publishing Group, ISBN 0826412572
  Seeds of Deception – Jeffrey M. Smith, Green Books, ISBN 1903998417
  Exploding the Gene Myth: How Genetic Information Is Produced and Manipulated by Scientists, Physicians, Employers, Insurance Companies, Educators, and Law Enforcers – Ruth Hubbard, Elijah Wald, Beacon Press ISBN 0807004316

 8. Siden myten om eksistensen av virus er relatert til myten om genetisk disponerte sykdommer følger dokumentet Genmyten nedenfor. Jeg kan bare beklage alt rotet i formateringen som lages av scripten på denne siden. Dokumentet, et word dokument, er ordentlig formatert, men blir rotete på sida her.

 9. Relationship Between Toxicology And Virology – http://www.geocities.com/harpub/scobexog.htm#ToxicologyVirology

  THE VIRUS HUNTERS VERSUS REALITY – http://www.nomorefakenews.com/archives/archiveview.php?key=353

  HOAX EPIDEMICS: THE CHECKLIST –
  http://www.fourwinds10.com/news/06-health/B-disease/2003/06B-05-22-03-hoax-epidemics-check-list.html
  http://www.sarstravel.com/sars_checklist.htm

  Miscellaneous Epidemiology (if dominant images of polio causality can be considered suspect, then perhaps other disease images are also suspect) – http://www.geocities.com/harpub/miscepid.htm

  Epidemiological studies cannot be relied upon –
  http://www.whale.to/a/epidemiological.html
  http://bmj.bmjjournals.com/cgi/eletters/326/7380/71#28684

  Epidemic Intelligence Service (EIS) –
  http://www.whale.to/a/eis1.html

  The study of the evolution of disease patterns provides evidence that during the last century doctors have affected epidemics no more profoundly than did priests during earlier times. Epidemics came and went, imprecated by both but touched by neither. They are not modified any more decisively by the rituals performed in medical clinics than by those customary at religious shrines.8 Discussion of the future of health care might usefully begin with the recognition of this fact – http://www.soilandhealth.org/03sov/0303critic/030313illich/Frame.Illich.Ch1.html

  The concept of «leprosy», already mentioned in the Christian Bible, in reality was a political one, by which the ruling cliques via their clergy arbitrarily defined some people opposed to them as «having a dangerous contagious disease», so that they «had to» be isolated from all others, «set out». The very term for «leprosy» in German for instance was, and still is, «Aussatz», meaning actually the act of setting some people out, in isolation, which in practice condemned them to utter misery and, in most cases, death.

  2) The so-called «Great Plague» or «Black Death» in Europe in the 14th century was not an «epidemic» either – such, in reality, are simply not possible – but above all the result of a large earthquake which shook the main cultural and social centres in the Mediterranean area, Venice, Avignon (where the Pope resided) and many other cities in the year 1348 (other sources point to its date as the 25th of January 1348), and caused, firstly, much of the social organization then to break down, that is, misery and death for many people, and secondly, the confidence of many in the social order to break down too. The misery was aggravated by the onset of a period of much colder climate than before, the so-called Little Ice Age. –
  http://rolf-martens.com/UNITE!%20Infos/webstyle1/unite_info_290en.html

  ***************************************************************************

  Diverse ”virus” (for info om fugleinfluensa, se eget dokument) –

  ***************************************************************************

  Smallpox, Anthrax, SARS, Chemical Biological Nuclear Warfare Facts – http://www.worldmessenger.20m.com/chemical.html

  SARS, Smallpox, West Nile Virus: Disease Scare Season 2003 – http://proliberty.com/observer/20030407.htm

  Myten om SARS:
  http://www.westonaprice.org/envtoxins/sarsepidemic.html
  http://www.whale.to/a/sars.html
  http://www.sarstravel.com/
  http://www.sarstravel.com/sars_bubble.htm
  http://www.sarsscam.com/
  http://www.rense.com/general36/scam.htm
  http://proliberty.com/observer/20030410.htm
  http://www.biomedcentral.com/news/20030411/04
  http://www.nomorefakenews.com/
  http://proliberty.com/observer/20030407.htm
  http://www.i-sis.org.uk/BioTerrorismAndSARS.php
  http://www.wysong.net/health/post_112_050903.shtml
  http://www.cuttingedge.org/news/n1812.cfm
  http://www.cuttingedge.org/news/n1797.cfm
  http://www.conspiracyplanet.com/channel.cfm?channelid=8&contentid=869
  http://www.reuters.com/newsArticle.jhtml?type=healthNews&storyID=5559657
  http://home.iae.nl/users/lightnet/health/sarsupdates.htm
  http://davidcrowe.ca/SciHealthEnv/SARS-Suspicions.html
  http://www.whale.to/v/sars7.html
  http://www.whale.to/v/sars1.html
  http://www.whale.to/vaccine/rap.html

  Canadian WHO Scientist Confirms –SARS Is Full Of Fake Research – http://www.whale.to/a/sars7.html

  «AIDS and SARS are ways for epidemiologists (e.g., the CDC, WHO, etc.) to secure their jobs and continued funding for their agencies. No new emerging epidemics, maybe no CDC, no WHO, so we’ve got an infrastructure that REQUIRES the «discovery» of new, threatening epidemics. And the media pick a new one every year. This year, it’s SARS. For the past couple of years, it’s been West Nile Virus. Next year it’ll be something else.» – http://www.whale.to/m/duffy.html

  Shock and Awe – Cough and Awe
  SARS by any other name — «But in examining the evidence to support the claims that SARS is a dangerous ‘new’ disease, there seems to be insufficient cause for such widespread panic. And from the very outset, our fears were being fuelled to the max.» – http://www.sweetliberty.org/issues/health/sars.shtml

  West Nile ”Viruset”
  http://proliberty.com/observer/20030408.htm
  http://www.conspiracyplanet.com/channel.cfm?channelid=8&contentid=56
  http://www.rense.com/general29/provb.htm
  http://www.sickofdoctors.addr.com/articles/westnile.htm
  http://www.apfn.org/apfn/nycvirus.htm
  http://mercola.com/2001/oct/3/west_nile_virus.htm
  http://mercola.com/2001/jul/4/pesticides.htm
  http://mercola.com/2000/aug/20/pesticide_thyroid.htm
  http://abcnews.go.com/sections/living/SecondOpinion/secondopinion010829.html
  http://davidcrowe.ca/SciHealthEnv/alive-wnv.html
  http://davidcrowe.ca/SciHealthEnv/jpr-wnv.html
  http://davidcrowe.ca/SciHealthEnv/UCM-DRC-WNV.doc
  http://davidcrowe.ca/SciHealthEnv/WNVNaturalHorse.pdf

  Blowing the Whistle on West Nile –
  http://www.mercola.com/2002/aug/31/west_nile.htm
  http://www.alternet.org/story/13835
  http://www.commondreams.org/views02/0812-06.htm

  West Nile Virus Laboratory Cultures Are Impure (Isolation Not Acheived) – http://www.geocities.com/noxot/

  ******************************************************************************************************************************************************

  A Feeling for The Organism – Evelyn Fox Keller, W.H. Freeman & Company, ISBN 0716714337 (biografi/bok om Barbara McClintock)
  The discovery and characterization of transposable elements: the collected papers of Barbara McClintock – Barbara McClintock, Garland Publishing, Inc., ISBN 0824013913
  Living with the Fluid Genome – Mae Wan Ho, Institute of Science In Society, ISBN 0954492307
  Genetic Engineering Dream or Nightmare?: Turning the Tide on the Brave New World of Bad Science and Big Business – Mae-Wan Ho, Continuum International Publishing Group, ISBN 0826412572
  Seeds of Deception – Jeffrey M. Smith, Green Books, ISBN 1903998417
  Exploding the Gene Myth: How Genetic Information Is Produced and Manipulated by Scientists, Physicians, Employers, Insurance Companies, Educators, and Law Enforcers – Ruth Hubbard, Elijah Wald, Beacon Press ISBN 0807004316

 10. Myten om eksistensen av virus –
  Se også dokumentet genmyten.

  1. Sannheten om ”virus”; den kontinuerlige produksjonen av nye genkombinasjoner (som legevitenskapen kaller virus), og de egentlige årsaker til såkalt genetisk disponerte sykdommer og det som legevitenskapen kaller virussykdommer
  2. Litteratur

  Såkalt ”virus” er, i følge moderne, seriøs forskning, en integrert og absolutt livsnødvendig del av alle levende veseners DNA. Og, med dette faktum i tankene – at ”virus” er en del av det genetiske materialet – sier det seg selv at det er helt absurd – LES: REINSPIKKA IDIOTI!!! – at ”virus” skal kunne ”infisere” noe som helst eller forårsake en hvilken som helst sykdomstilstand i en levende organisme. Og at virus/gener, som jo er artsspesifikke, skal kunne ”overføres/smitte” mellom f.eks dyr og mennesker eller fra menneske til menneske, eller til og med fra miljø og omgivelser i opptil 20-30 år (etter at noen eller noe ”la igjen” ”viruset” der) er ulogisk og helt usannsynlig, og nok et eksempel på den helt usedvanlig fraværende tenkeevnen hos dem som promoterer slike absurditeter. Pandemi av f.eks fugleinfluensa = pandemi av infeksiøse gener?!?!??!!

  ”Virus”, som altså er en del av våre gener, i følge den dokumenterte logikken, og altså slettes ikke noen form for mikroorganisme (slik ”virus” så ofte omtales som i media), kan følgelig ikke ”smitte” noe eller noen som helst. Gener eller genkombinasjoner fra forskjellige fugler kan ikke ”infisere” eller ”smitte” hverandre, like lite som de kan mutere til og fra hverandre eller ”hoppe over” på mennesker.

  Hele propagandasirkuset i forbindelse med ”virus” er ikke annet enn en kjempebløff som har fått lov til å vokse til gigantiske proporsjoner utelukkende fordi ingen har stilt spørsmål ved lege og veterinærvitenskapens påstander og absurde, udokumenterte teorier.

  Nok et viktig faktum hva gjelder bløffen om ”virus” som en såkalt ”infeksiøs” mikroorganisme er at selve ordet virus, fra latinsk viri, viris eller virae, opprinnelig betydde en hvilken som helst ”gift” (kjemikalier, tungmetaller, naturlige plantestoffer, substanser i mat og drikke, giftstoffer, allergener, etc) som var i stand til å skade eller svekke en levende organisme. Først i løpet av det siste århundret har legemiddelindustrien, via media, manipulert begrepet dithen at det har endt opp med å bli en såkalt ”infeksiøs mikroorganisme”.

  Både ordet virus og ordet infisere (fra latin contagio, contagium og contamino) i betydningen infeksjon, har samme opphav (rot) i latin, og kan begge bety giftstoffer eller stoffer/substanser, kjemikalier, matemner, etc som har en giftvirkning i kroppen. Ordet infeksjon kan også bety, oversatt til norsk fra latin, ”forsøpling”. Å infisere på latin betyr å forsøple eller forgifte, i betydning av at man forsøpler kroppen med noe som virker som gift i den. Begrepene infisere og infeksjon har således til felles med ordet virus at ingen opprinnelig hadde noe som helst verken med ikke-eksisterende virus eller med såkalt patogene mikroorganismer å gjøre, og det er som med virus slik at disse ordene bevisst har blitt manipulert av legevitenskapen til å gjelde infeksjon av såkalte patogene mikroorganismer.

  Det finnes ikke så mye som et eneste dokument i hele verden som kan dokumentere/bevise myten om mikroorganismer = sykdom hinsides enhver tvil. Alt som finnes er spekulasjoner og teorier, såkalte assosiasjoner/implikasjoner/sammenhenger, etc, godt mikset med nøye utvalgte ord og uttrykk som er beregnet på å villede, forvirre samt å skape frykt.

  Også innen ernæringsvitenskapen, samt innen de vitenskaper som forsker på såkalt smitte og smittefarlige organismer, så manipuleres faktiske og dokumenterte sannheter til å skape frykt og usikkerhet. Ofte gjøres dette bevisst, men like ofte også ubevisst av velmenende forskere som mener det de gjør og anbefaler godt, men som ikke vet bedre fordi de aldri har stilt spørsmålstegn ved de gjeldende dogmene om mikroorganismer som de innretter sin tankegang etter og sine forskningsfunn i samsvar med. Et stadig tilbakevendende eksempel er alle utsagnene om at mangel på næringsstoffer som virker som antioksidanter – f.eks vitamin A eller E – fremmer såkalt infeksjon av mikroorganismer som videre forårsaker såkalt sykdom. Dette er en helt åpenbar bløff for alle som vet bare det grunnleggende om antioksidanter og hvordan disse virker. Som eksempel så heter det i utallige studier at mangel på vitamin A fremmer infeksjon. Det står gjerne ikke at dette dermed dreier seg om infeksjon av såkalt patogene mikroorganismer, men det er uansett den konklusjonen samtlige lesere, samt andre forskere, automatisk gjør seg. Faktum er at vitamin A og E blant mye annet forhindrer oksidering av fett i kroppen, deriblant alt fettet som finnes i hver eneste cellemembran i hele kroppen. Mangel på en eller begge av disse vitaminene (er regelen, ikke unntaket i mennesker på standard vestlig kosthold!) medfører dermed at fett oksiderer, at frie radikaler/oksideringsprodukter dannes som på forskjellig vis skader det omliggende vevet/cellene, samt også selve cellen som omgis av den fettholdige cellemembranen hvori fettet oksideres. Og, dette er begynnelsen på en prosess som kalles betennelse, hvor kroppen bl.a. sender forskjellige hvite blodlegemer til de områder hvor oksideringen er størst (en ansamling av hvite blodlegemer = betennelse).

  I følge lege og veterinærvitenskapen er det såkalte infeksjoner som forårsaker betennelser, og da av mikroorganismer. Men, dette har aldri blitt dokumentert, og det faktum at man kan finne forskjellige mikroorganismer i betente vev innebærer slettes ikke at disse mikroorganismene er betennelsens årsak. Dette er som å si at brannmenn skaper branner, eller at tilskuere ved en ulykkesplass forårsaket selve ulykken! Det som imidlertid faktisk ER dokumentert her er følgende;

  1 – at mikroorganismene alltid, uten unntak først kan finnes i betennelser (puss, betennelsesvæske, slim eller andre kroppsvæsker), etc ETTER at betennelsen er et faktum. Det sier seg selv at om mikroorganismer dukker opp først etter at en såkalt ”sykdom” har ”brutt ut” så kan ikke mikroorganismene være sykdommens årsak.

  2 – Infeksjoner, i betydningen oksidering som medfører dannelse av frie radikaler, forårsakes IKKE av mikroorganismer som følge av mangel på vitaminer som f.eks A, men forårsakes PÅ GRUNN AV, eller SOM FØLGE AV mangelen på selve vitaminet! Det er altså mangel på vitamin A (eller E, C, D eller selen, etc) som i seg selv fremmer de prosesser som igjen medfører betennelser i ulike kroppsvev og celler.

  Mangel på antioksidanter som bl.a vitamin A fremmer (eller fører) dermed slettes ikke (til) infeksjoner i betydning påfølgende ”angrep” fra mikroorganismer, men fremmer betennelse i seg selv gjennom selve mangelen på kontroll av oksidasjonsprosessene i kroppens fettvev og cellemembraner. Mangel på antioksidanter, og/eller belastning av kjemikalier som fremmer oksidasjon, er dermed den egentlige årsaken til de ”sykdomstilstander” og symptomer lege og veterinærvitenskapen påstår skyldes såkalte infeksjoner av mikroorganismer. For å gjenta; det er selve mangelen på antioksidanter, alene eller kombinert med opphoping av kjemikalier i kroppsvevene som fremmer oksidasjon, som ER selve infeksjonen, slik infeksjon defineres av legevitenskapen!

  Enhver som tar seg bryet med å sjekke fakta selv (se dokumentet Referanser og de andre dokumentene om dyresykdommer), vil finne sannheten i denne sammenheng.

  Enda en ledetråd hva gjelder ”virus” er at de forskjellige ”virusene” som forskere finner i diverse kroppsvæsker/vev ved såkalt sykdom (slik sykdom er definert/diktet opp av legevitenskapen/legemiddelindustrien) faktisk i realiteten er nye genkombinasjoner (transposoner dannet i det såkalte søppel-DNA/Junk-DNA, som den vestlige vitenskapen mener er verdiløst) dannet av kroppen selv i et forsøk på å balansere seg selv (motstå ”sykdom”). Som dokumentert av genforskeren og Nobelsprisvinneren (i 1983 for sine oppdagelser i forbindelse med genenes ”adferdsmønstre”) Barbara McClintock, så danner alt levende helt nye og tilsynelatende (tidligere – for genvitenskapen) helt ukjente/uforutsigelige genforbindelser ved ulike grader av indre, kjemisk ubalanse, uansett årsak. Disse nye genforbindelsene er ofte forbindelser som ”konvensjonelle” (dvs ansatt i legevitenskapen/industrien) forskere anser som umulige/usannsynlige og også helt uforutsigelige, da det ikke er mulig å finne informasjon i genene som forklarer hvordan og hvorfor disse nye genkombinasjonene dannes.

  Professor McClintock’s studier over 60 år avslørte at det var vertsorganismen (kroppen/planten/matveksten, etc) selv som bestemte og styrte dannelsen av disse nye genfragmentene i et forsøk på enten å tilpasse seg ytre påvirkning (definert som ”stress”) eller som en måte å kontrollere og dirigere ”kroppens” forskjellige kjemiske komponenter (kroppsvev, endokrine kjertler/hormoner, etc) og prosesser (blod, lymfe, eikosanoidproduksjon og aktivitet, etc) tilbake til balanse når faktorer som f.eks næringsmangel og/eller kjemikaliebelastning forstyrret vertsorganismens/kroppens kjemiske og fysiske status quo.

  Mye mer om dette kan bli sagt, men det blir for mye og avleder også oppmerksomheten vekk fra temaet. Enhver som vil kan sjekke ovennevnte fakta for seg selv, gjennom å lese om Barbara MacClintock’s oppdagelser og arbeide. Mitt poeng med å nevne dette er for å illustrere at det er disse genfragmentene, som vertsorganismen/kroppen/planten, etc danner i et forsøk på å gjenopprette balanse/oppnå selvhelbredelse, som lege og veterinærvitenskapen har gitt merkelappen ”virus”, og som disse pseudovitenskapene videre har utropt som alt levendes dødeligste fiender.

  Når en lege eller veterinær ”bekjemper” disse genfragmentene/”virusene” med alle sine dokumentert helseskadelige kjemikalier – legemidler, vaksiner, ormekurer, antibiotika, etc – så bekjemper legen/veterinæren i realiteten kroppens eget forsøk på å skape harmoni/helbredelse. Hvilket i praksis betyr, for enhver som er i stand til å tenke selvstendig, at leger og veterinærer bekjemper vertsorganismens forsøk på å helbrede seg selv gjennom bruk av helseskadelige kjemikalier beregnet på å liksom ”ta knekken på” disse……..og ”disse”, populært kalt ”virus”, er altså bare dine egne gener.

  Leger og veterinærer skader og tar liv, både gjennom sine forsøk på å bekjempe ikke-eksisterende sykdomsårsaker – som er kroppens egne genkombinasjoner beregnet på å gjenopprette et smertefritt/sykdomsfritt/funksjonelt status quo – så vel som gjennom bruk av ulike syntetiske kjemikalier som uten unntak skader eller svekker vertsorganismen i forskjellig grad.

  Overfør denne tankegangen (professor McClintock’s dokumenterte fakta) til planter og matvekster, og alt sludderet om virussykdommer i slike, samt såkalt ”smitte” i jorda og liknende helt ubegripelige og hjernedøde og udokumenterte teorier, og hele fundamentet bak bruk av sopp/insekt/ugressgifter, etc samt tanken bak paradigmet vekstskifte innen økologisk dyrkning faller fra hverandre.

  Den eneste årsaken til ubalanser i planter og matvekster er næringsmangel og/eller kjemikaliebelastning, og begge inntreffer når det brukes sprøytegifter og kjemisk gjødsel da matvekstene da blir nødt til å skaffe seg de manglende næringsstoffene fra jorda selv. NPK inneholder bare nitrogen, kalium og fosfor/fosfat, så alle de andre nødvendige næringsstoffer planter trenger for å vokse normalt og vitalt må tas fra jorda, som etter hvert går tom. Med det resultat at matvekstene lider og blir såkalt ”syke”- Og/eller insekter, som så frekt kalles skadeinsekter, men som har samme funksjon som bakterier og andre mikroorganismer har i vertsorganismer, hvilket er å rense og bryte ned sykt eller dødt vev (og som dermed er å regne som hjelpere, ikke som fiender!), ”angriper” matvekstene slik at man tilsynelatende må ty til nervegifter (i fortynnet utgave) som brukes innen kjemisk krigføring for å drepe insektene.

  Fosfatet i NPK er forresten bundet til giftig natriumfluor, et avfallsprodukt fra aluminiumsindustrien, hvilket er en smart måte for aluminiumsindustrien å kvitte seg med giftig avfall på og til og med tjene dobbelt på det – slipper å bruke penger på å kvitte seg med det som spesialavfall, samtidig som de kan ta seg betalt for det via salget av kjemisk gjødsel – korrupsjonen blant norske politikere er like stor som i verden ellers. Fluor er et av de giftigeste tungmetallene som finnes, bare overgått i giftighet av bly og kvikksølv, samt radioaktive substanser, og menneskelagd natriumfluor er igjen enda giftigere enn naturlig fluor da levende organismer ikke har noen avgiftningsmekanismer for denne typen fluor.

  Leger og veterinærer (legemiddelindustrien) forgifter mennesker og dyr, og bønder og gartnere (landbruksindustrien) forgifter land og sjø, og derigjennom også mennesker og dyr, og uvurderlige og livsviktige nytteinsekter som f.eks bier, maur og sommerfugler. Og alle gjør dette rettet mot ikke-eksisterende ”sykdoms”årsaker, og ved bruk av ”løsninger” som er mange ganger verre enn en hvilken som helst årsak til kjemisk ubalanse (såkalt sykdom) i både mennesker, dyr og planter og matvekster.

  Summarium: ”virus”, slik de defineres av lege og veterinærvitenskapen eksisterer ikke, og alle forsøk på å ”bekjempe” såkalte ”virus” skader og svekker vertsorganismen, DEG!

  Det er altså, i alle tilfeller, ”kuren” som skader og eventuelt dreper, og ikke det ”kuren” er beregnet på å ”bekjempe”.

  ***************************************************************************

  Virusforskning: gjettverk, manipulering og løgn –

  ***************************************************************************

  Følgende artikkel bekrefter mine egne konklusjoner angående at svartedøden/pesten aldri fant sted, samt at spanskesyken slettes ikke var forårsaket av annet enn vaksiner, nervegasser (phosgen) og eventuelt giftig kloroform i soldatenes hostesafter, etc.

  On quackery warfare – some medical history (utdrag fra bok av Stefan Lanka) –
  http://rolf-martens.com/UNITE!%20Infos/webstyle1/unite_info_277en.html
  http://rolf-martens.com/UNITE!%20Infos/webstyle1/unite_info_290en.html

  “Correlation does not imply causality, but correlation is all we can possibly
  detect. Given sufficiently corroborated correlation, we infer causality.

  Likewise, coherence does not imply truth, but coherence is all we can possibly
  detect. Given sufficiently corroborated coherence, we infer truth.” (Dr. Peter Duesberg)

  One of the landmarks in the study of infectious diseases was the development of the Henle-Koch postulates of causation. They were originally drawn up for bacteria and protozoa, but were revised in 1937 by Rivers and again in 1982 by Evans in attempts to accommodate the special problem of proving disease causation by viruses. The problem is still difficult, especially when viruses are considered as causative of chronic diseases (including several of the hepatitides), neoplastic diseases, and slowly progressive neurological diseases. Because most such diseases cannot be reproduced in experimental animals, virologists have had to evaluate causation indirectly via ‘guilt by association’…»
  Fields Virology, p23 (1996) –
  http://www.geocities.com/harpub/

  According to Peter Duesberg, the well-known microbiologist at the University of California at Berkeley, the list of badly diagnosed, yet strongly hyped epidemics is lengthy: Ebola, Hepatitis C, AIDS, SMON, and others. According to the German virologist Stefan Lanka, the list of pseudo-epidemics is nearly endless –
  http://www.westonaprice.org/envtoxins/index.html
  Det ble aldri påvist at virus man vaksinerer imot i det hele tatt eksisterer. Og ved bakteriene som man vaksinerer imot hhv. mot deres produkter ble det alltid bare påvist at de ikke kan overføres. Det kunne altså ikke bevises noe sted at de er infeksiøse!

  Faktisk ignoreres i dette området av medisinen de vitenskapelige erkjennelser av det 20. århundret, elektronmikroskopien og biokjemien. Fakta forstyrrer i denne slags ”vitenskap”. Bevis trenger man ikke lenger, det holder med meninger. ”Det overveiende flertall i vitenskapen mener…”. Dermed kan De nå også forstå hva som egentlig skjer på universitetene og instituttene. Som jeg fikk oppleve på nært hold: Vitenskapsfolk betales for å representere meninger. Representerer de ikke de passende meninger lenger, blir det ikke lenger betalt heller. Så enkelt er det. ”Publish or perish” (”publiser eller forsvinn”) – det er mottoet av det overveiende flertall av forbrytere og bedragere. Som påstår fremskrittet men faktisk hindrer det –
  http://rolfmartens.com/F%D6RENA%20ER!%20Infos/webstyle4/foren_dere_info_268no.html

  Også ved de andre”virus” begynner det langsomt: ”Ebola-viruset er neppe å få tak i” heter det i farmasøytindustriens dagsavis ”ÄrzteZeitung” fra 17. mai 2001. Temaet vaksinasjon støtte jeg altså på via min virusoppdagelse og AIDS. Jeg spurte meg selv: Hvis HIV/AIDS er et bedrag, hvorfor ikke vaksinasjon likeså. Det er eksakt de samme forskere og institusjoner som driver denne forretning. Og ingensteds kunne jeg finne et bevis om vaksinasjon. Ingen bevis for eksistensen av sykdomsvekkende virus. Ingen bevis for at bakterier forårsaker sykdommer. Det motsatte var for lengst bevist. Men allikevel ble det påstått at brannvesenet er årsaken til brannene!
  [Anm.: Jeg har oversatt en artikkel av Stefan Lanka 01.03.2006 til engelsk, overskrift «Are there and can there be diseasecausing viruses?». Se Info #256en, eller artikeln separat, på min hjemmeside. – RM]
  I 1993 publisertes den avslørende boken av Princeton-forskeren Prof. Gerald L. Geison: ”The Private Science of Louis Pasteur”. I denne boken fremstilles detaljrikt alle bedrageriene til Pasteur. Som ”vaksinasjonspåstanderne” baserer seg på. Men i 1993 kunne jeg enda ikke forestille meg at også ”vaksinasjonsforretningen” skulle være et bevisst statlig bedrag og angstpolitikk. Altfor mye var jeg opptatt med AIDS og måtte fordøye og innordne dette sjokket. Hvilket ikke var lett. –
  http://rolfmartens.com/F%D6RENA%20ER!%20Infos/webstyle4/foren_dere_info_268no.html

  ***************************************************************************

  Virus eksisterer ikke/ – er kroppens egne nye genkombinasjoner/ – er en nødvendig og integrert del av DNA –

  ***************************************************************************

  McClintock was widely credited for discovering transposition following the discovery of the process in bacteria and yeast in the late 1960s and early 1970s. During this period, molecular biology had developed significant new technology, and scientists were able to show the molecular basis for transposition. In the 1970s, other scientists Ac and Ds were cloned and were shown to be Class II transposons. Ac is a complete transposon that can produce a functional transposase, which is required for the element to move within the genome. Ds has a mutation in its transposase gene, which means that it cannot move without another source of transposase. Thus, as McClintock observed, Ds cannot move in the absence of Ac. Spm has also been characterized as a transposon. Subsequent research has shown that transposons typically do not move unless the cell is placed under stress, such as by irradiation or the breakage, fusion, and bridge cycle, and thus their activation during stress can serve as a source of genetic variation for evolution. McClintock understood the role of transposons in evolution and genome change well before other researchers grasped the concept. Nowadays, Ac/Ds is used as a tool in plant biology to generate mutant plants used for the characterization of gene function. –
  http://en.wikipedia.org/wiki/Barbara_McClintock

  «The responsiveness of genes and genomes to the environment makes clear that the only way to keep genes and genomes constant and healthy is to have a balanced ecology… On the other hand, it is definitely futile to think that we can go on ruining our ecosystem and stay healthy so long as we have ‘good’ genes… Genes, unlike diamonds, are not forever.» –
  http://www.i-sis.org.uk/MGEJ.php

  Perhaps only 1% of the human genome codes for genes, and that’s what the human genome map contains. The rest is mainly repetitive DNA, commonly known as ‘junk DNA’.

  However, evidence has been emerging that lurking within junk DNA are armies of transposons (mobile genetic elements) that play an indispensable role in ‘natural genetic engineering’ the genome. They make up nearly half of the human genome, and serve as ‘recombination hotspots’ for cutting and splicing, and hence reshuffling the genome. They are also a source of ready to use motifs for gene expression, as well as new protein-coding sequences –
  http://www.i-sis.org.uk/MGEJ.php

  At a conference celebrating the Centennial of the University of Michigan Department of Microbiology and Immunology in May 2003, Urnovitz, presented the new concept of «the dynamic genome», the idea that the genome contains «an operating system that instructs the organism how to both use and adapt genomic elements to the constant challenges of a dynamic environment.» –
  http://www.i-sis.org.uk/DynamicGenomics.php

  Not well known, but well established, is the fact that virus-like genetic material (RNA) is often expressed from poisoned cellular tissue as an adaptive and defensive response to poisoning.51 Expressing virus-like genes is part of the cellular «SOS response» of cells engaged in accelerated genetic recombination.52 The so-called SARS virus can be interpreted as such a genetic expression occurring in humans, as well as the exotic animals, palm civet cats and raccoon dogs sold in Guangdong live animal markets and recently found positive for SARS. –
  http://www.westonaprice.org/envtoxins/index.html

  The cutting-edge biochemist, Howard Urnovitz, views SARS virus as human genes rearranged by pollution stress: «I do not see a virus. I see a unique and complete rearrangement of genomic elements. For example, when I look at what is believed to be the gene sequence coding for the spike protein of this coronavirus, I see a complicated gene rearrangement of a region of human chromosome. As I did in our studies of Gulf War Syndrome, when I see gene rearrangements like this, I immediately search for an associated catastrophic environmental event that could have caused such genomic rearrangement – http://www.westonaprice.org/envtoxins/index.html

  It would appear that the human body has a mechanism for confronting toxic exposures. We all know that we are given our physical characteristics from genetic material or genes; one set of genes received from each parent. What we learned by simultaneously studying GWS, cancer, AIDS and multiple sclerosis is that the genes have the ability to «reshuffle» and create new genes. We reason that these new genes are used to adapt to the toxic environment in which we live. It seems that there are confounding events that turns this reshuffling mechanism from a normal protective process to a disease state. One of the next phases in our research plan is to determine what events trigger these reshuffled genes to convert from helpful to harmful – http://whale.to/v/urnovitz8.html

  It is known that our genetic blueprints for life, received from our mother and father, create new genetic material, allowing each individual to cope with toxic environmental exposures. Research needs to focus more intensely on precisely how the body handles the unprecedented level of gene-damaging substances in our air, water, food and even some medicines. These substances range from infectious agents, both natural and vaccine-related; pesticides, herbicides, petroleum byproducts and other synthetic chemical hazards; and physical hazards such as radiation –
  http://whale.to/vaccines/urnovitz.html

  Følgende artikkel er meget viktig!

  Dr. Stefan Lanka Exposes The «Viral Fraud» – Pictures of «Isolated Viruses» Debunked – http://whale.to/b/lanka7.html
  http://www.neue-medizin.com/lanka2.htm
  http://www.sickofdoctors.addr.com/articles/lanka_interview.htm
  http://www.sickofdoctors.addr.com/articles/lanka_interview1.htm
  http://www.oikos.org/aids/intlanka.htm

  Now it’s accepted that endogenous retroviral DNA forms about 1% of human DNA… that’s about 3,000 times larger that what the experts claim is the size of the HIV genome. And what’s more, new retroviral genomes can arise by rearrangements and recombination of existing retroviral genomes. […] Retrovirologists themselves have argued that retroviruses may arise as the result of a disease (inkludert “stress”) and not vice versa. […] Endogenously produced retroviruses are morphologically and biochemically indistinguishable from exogenous retroviruses.» — Christine Johnson, «An interview with Eleni Papadopulos-Eleopulos», Continuum, Autumn 1997 –
  http://www.virusmyth.com/aids/data/cjinterviewep.htm
  http://www.geocities.com/harpub/carrel1795.htm

  Could it be that the term «Contagium» = «Gift» (poison/toxin) = «Virus» from the 18th and 19th century was applied in the 20th century to the cell components which were named «viruses» since the electron microscope was introduced in 1931? And in order to hide this, the «disease causing viruses» have often been described but never been isolated? And then they were used as seemingly logical explanation for poisonings and adverse affects of vaccination, as Luhmann (1995) (i.e.) writes about the symptomatic of Hepatitis B, which was observed for the first time in 1985 following smallpox vaccinations, and 1938 following measles vaccinations? The copies in the textbooks show only structures within cells and nothing that looks like isolation and thus homogenous. The biochemical characterization, which is crucial, lacks completely –
  http://www.neue-medizin.com/lanka2.htm

  Summary: From 1924 forward, through a continuous avoidance of obvious toxicological relations of viruses and disease, through strategic misinterpretations and politically instinctive avoidance behavior, a scientific and medical culture has been constructed (or selectively bred) and the present-day predatory images of viropathology have been achieved. The date 1924 is being used here rhetorically, as the trend has been going on since at least the time of Jenner and probably since the ancients, because it is to be expected that owners of information will relate such information to their own advantage to the degree that it is possible –
  http://www.geocities.com/harpub/carrel1795.htm

  ***************************************************************************

  De egentlige årsaker; om hvordan sprøytegifter og kjemikalier i miljø og mat og drikke, samt legemedisiner og vaksiner, og også mangel på viktige næringsstoffer (særlig de fettløselige vitaminene A, D og E) forårsaker/fremmer nøyaktig de samme symptomer (og produksjon av såkalte antistoffer, cytokiner, etc) lege og veterinærvitenskapen påstår skyldes såkalt patogene mikroorganismer og såkalte virus –

  ***************************************************************************

  One problem lies in the medical community’s overemphasis of microbes as the sole cause of human disease. Studies have suggested that the poliovirus may be a cause of childhood paralysis, mycoplasma may be a cause of Persian Gulf Illnesses or HIV may be the sole cause of AIDS. But, other studies have shown equally that childhood paralysis exists without poliovirus, Persian Gulf Illnesses occurs without evidence of mycoplasma or that AIDS can occur without any evidence of HIV. The fact that diseases and syndromes can occur without evidence of a microbe supports the argument that the hunt for disease mechanisms are heavily weighted towards the agent and less so towards the host. – http://www.chronicillnet.org/interface.php3?data=b2JqPWFydGljbGUmYWN0aW9uPWV4dGxpbmsmaWQ9Njc%3D

  Pesticides And Polio – virus causality was first established in the mainstream mind by publications of an experiment by Landsteiner and Popper in Germany (1908-1909). Their method was to drill holes into the skull of two monkeys and inject into their brains a pulverized puree of diseased brain tissue. These monkeys died and proof of virus causality was then declared after finding lesions – The word «virus» is ancient Latin, meaning «slime» or «poison.» Mainstream science admits that most viruses are harmless, yet the word «virus » adds to a biased and highly promoted language of fear regarding nature. Definitions of viruses; range from «pathogenic» to «not usually pathogenic» – the more popular the media source, the more frightening the definition. Less fearful definitions would change the relationship between the medical industry and its «patients.»
  Paradoxically, early virus studies considered virus filtrates to be a poison, not a microbe, thus the name virus. Today, we know that viruses are information – http://www.lightparty.com/Health/Polio.html
  http://www.geocities.com/harpub/overview.htm
  http://www.westonaprice.org/envtoxins/pesticides_polio.html

  The mystery deepens when we examine World Health Organization (WHO) statistics on AFP and poliovirus infection in the Dominican Republic for the last several years.Although the number of cases of AFP in the Dominican Republic from 1996 to 1999 range from 4 to 24, not a single case of poliovirus was detected.

  If we further examine other WHO statistics on poliovirus-associated AFP and those in which the virus is not detected, a striking fact becomes clear: Most acute flaccid paralysis diagnosed around the world today is NOT associated with poliovirus. – http://www.chronicillnet.org/articles/paralyticpolio.html

  The principle filtrate of the chicken sarcoma produced with arsenic (it is apparently not well known even by modern day experts in the sarcoma field that Carrel had demonstrated that the classical laboratory proof for virus causality (for disease) also works for poisoned subjects. It appears that this experiment inherently questions the pathological view of viruses. Hence, a theory of toxin adaption by subjects could be developed. Its seems very possible that even a theory that embraces the concept of symbiotic bonding of subjects to toxins could be developed) –
  http://health.groups.yahoo.com/group/interven/message/10353

  We are being told that bird flu is a type of avian influenza A virus, H5N1, that is, for some scientifically specious reason, jumping into humans and is expected to mutate again, spreading from human to human. This «theory» is not supported by published science, field experience or common sense. What is supportable are claims that animals and humans carrying toxic levels of chemicals and radioactive particles are vulnerable to opportunistic infections –
  http://www.proliberty.com/observer/20060311.htm

  The origin of herpesvirus (HV) is poisoning. HV is an adaptive genetic reflex to poisoning, as is the tumor resulting from cell transformation by HV. See real life example interpreted as HV adaptation, a genetic reflex to air poisoning – http://www.geocities.com/noxot/middsex.htm

  Air Toxics Found Causal For Virus Proliferation And Encephalitis Via Anesthesia Formulations –
  http://www.geocities.com/noxot/middsex.htm

  Is The Public Health Law Responsible For The Poliomyelitis Mystery? (After 43 years of intensive and expensive research on the virus theory as cause of poliomyelitis, the failure to explain the disease calls for reappraisal of the problem. «If there is adequate understanding of conditions, there is less occasion for guessing,» Swayze1 stated concerning poliomyelitis 41 years ago and this fact is obviously applicable today.) – http://www.geocities.com/harpub/scoblaw.htm

  Virus Causality 101 (The limits of germ theory can be explored. Since toxins such as pesticides can cause common disease symptoms and physiology usually thought to be germ caused, toxicological investigations should proceed with common diseases) – http://www.geocities.com/harpub/carrel1795.htm

  THE PRODUCTION OF SO-CALLED VIRUS DISEASES AND «VIRUS» INCLUSIONS BY POISONS (PS – “inclusion bodies” = antistoffer)

  The public, as well as many physicians, is under the impression that viruses are living organisms comparable to a germ that enters the human, animal or plant to cause the disease. The scientists, who are authorities on virus diseases, are in disagreement as to the nature of a virus.

  It is not generally realized that some so-called virus diseases may result from the effects of poisons on the human body, thus, herpes zoster may follow exposure to carbon monoxide or the administration of arsenic, bismuth, lipiodol, gold, mercury, tuberculin, alcohol, etc. An epidemic of herpes zoster and peripheral neuritis, similar to the «jake» paralysis epidemic in this country, followed the ingestion of arsenic in beer in Manchester, England in 1900.76-78
  The toxic agent was determined to be arsenic arising from dextrose made from starch by the use of crude sulfuric acid containing this poisonous substance.

  Herpes simplex, another so-called virus disease, has followed the ingestion of alcohol, benzol, arsenobenzol, mercury, and the inhalation of either, among other poisons. Van Rooyen79 noted its appearance after sulfapyridine therapy. Herpes simplex has followed the injection of vaccines, milk and colloidal metals.

  Inclusion bodies have been defined as products of virus activity or the elementary virus bodies themselves. Inclusion bodies have been found in poisoned humans and experimental animals.

  Dalldorf and Williams80 (1945) found large acidophilic inclusion bodies in the kidneys of rats poisoned by lead. Blackman81 (1936) found intranuclear inclusion bodies in the tubular epithelium of the kidney and in the liver cells of 21 children dying from the effects of acute lead poisoning and lead encephalitis.

  Cox and Olitsky82 (1934) found that the injection into animals of aluminum hydroxide produced inclusion bodies similar to those seen in infectious encephalitis.

  Van Rooyen and Rhodes83, in their textbook (1948), «Virus Diseases in Man,» state: «Histological changes similar to those seen in infectious encephalitis may be produced by carbon monoxide poisoning, brain injury, arteriosclerosis, uremia, pregnancy toxemia and toxic agents like alcohol and lead.»

  Olitsky and Harford84 (1937) were able to produce inclusion bodies indistinguishable from those observed in virus infections by the injections of aluminum compounds, ferric hydroxide and carbon –
  http://www.geocities.com/harpub/scobpois.htm

  Social Ties Can Alter Immune System –
  http://www.life.ca/nl/60/immune.html

  Diet & malnutrition:
  «Intensive research during the past twelve years on the relationship between diet and susceptibility to infection, not only in polio but also in common respiratory infections and tuberculosis, has convinced me that the human organism can protect itself against infection virtually completely by proper nutrition.»—
  http://whale.to/v/sandler.html

  barnbarn

  Umeåforskare rör om i Darwingrytan
  http://www.svd.se/dynamiskt/kultur/did_5742136.asp
  Tre Umeåforskare har gett upphov till en internationell debatt om huruvida förvärvade icke-genetiska egenskaper kan gå i arv. I en studie har de funnit samband mellan kostvanor och sjukdomar hos efterföljande generationer .-
  http://www.klokast.se/Nyhet/2005/Aug05.html

  Pottenger’s Cats – A Study In Nutrition (studiet viser hvordan næringsmangel over generasjoner svekker neste generasjon enda mer enn den forrige; alle leger og veterinærer ville her har mast om virus og bakterier og parasitter, eller til og med gener som årsaker til alle kattenes helseproblemer, men her er næringsmangelen dokumentert hinsides enhver tvil – Selv om forsøk med katter ikke umiddelbart kan overføres til mennesker, da katter er rene kjøttetere hvor mennesker er altetere, er resultatene allikevel relevante for mennesker hvor næringsmangel på grunn av kostholdsvalg går over generasjoner, selv om de faktiske resultatene/helseproblemene ikke er de samme) –

  The cats eating the other four diets had multiple problems:
  By the end of the first generation the cats started to develop degenerative diseases and became quite lazy.

  By the end of the second generation, the cats had developed degenerative diseases by mid-life and started losing their coordination.

  By the end of the third generation the cats had developed degenerative diseases very early in life and some were born blind and weak and had a much shorter life span. Many of the third generation cats couldn’t even produce offspring. There was an abundance of parasites and vermin while skin diseases and allergies increased from an incidence of five percent in normal cats to over 90 percent in the third generation of deficient cats.

  Kittens of the third generation did not survive six months. Bones became soft and pliable and the cats suffered from adverse personality changes. Males became docile while females became more aggressive.

  The cats suffered from most of the degenerative diseases encountered in human medicine and died out totally by the fourth generation. –
  http://en.wikipedia.org/wiki/Francis_M._Pottenger,_Jr.
  http://www.lewrockwell.com/north/north70.html
  http://therawfoodsite.com/cats.htm

  FOUR POISONS IN WHITE BREAD
  In the very early days when bread was made from freshly ground whole grains it could rightly be called the staff of life because it could sustain life. But our present day commercialized bread is stripped of its vital life elements when the heart, the germ and the outer coatings with all the valuable minerals are removed in the milling and processing of the flour. In addition to this devitalizing step, four poisons are added to make a defective product salable, (1) Agene a bleach as poisonous as Clorox or any other wash-day chlorine bleach is added to flour to make it whiter—as if that matters. Dr. Scobey’s research department states that «It has recently been discovered that white bread, which has been treated with the bleaching agent nitrogen trichioride, (agene) produces in dogs epilepsy identical with the human disease . . . The disease in dogs has been described in the past as ‘canine hysteria,’ (rabies) ‘running fits,’ or ‘fright disease’ and it was attributed by some scientists to an infectious agent, possibly a virus. . .» The poisoning is obvious and yet they try to blame the condition onto a virus. (2) Poison insecticides are added to keep the bugs out. The bugs are the lesser of the two evils—they are not poison and they are large enough to be seen and can be avoided but the poison is invisible. This poison in bread has been found to cause paralysis of the hind legs in experimental dogs. Because whole wheat flour is more nourishing and therefore more attractive to insects, about four times as much of -the insecticide is added to this flour. Most of the Health Food Stores carry unprocessed flour and bread. If «safe» bread is not available people should grind their own flour or avoid bread. (3) Alum (aluminium) and other harmful dough conditioners are added to baker’s bread. (4) When the natural vitamin B is removed from the flour and the synthetic vitamin B is added the advertiser’s claim it is «enriched» with vitamin B; but it is actually poisoned by this coal tar product that is not a true vitamin. In Canada it is a prison offense for a miller or a baker to add synthetic vitamin B to any product intended to be used for food – http://www.whale.to/a/mcbean.html#FOUR POISONS IN WHITE BREAD

  Nutrition & infection quotes –
  http://www.whale.to/a/nutrition.html

  «We see the same thing in Sweden, though to a less marked degree. The rise in tuberculosis mortality was recorded in 1914-1916, and in those years the consumption of bread and flour rose, whereas that of meat decreased. After 1916 we see a steady and continuous fall in tuberculosis mortality, and at the same time flour foods fell off while the consumption of meat and fish rose rapidly. It may be added too, that in England, a rise in tuberculosis mortality coincided with a lower consumption of meat and butter and an increased consumption of flour foods. …There has been a similar rise in tuberculosis mortality in practically all belligerent countries in Europe during and since World War II and for exactly similar reasons, namely, a great reduction in the consumption of protein foods, such as, meat, fish, and eggs, along with an increased consumption of the more available and cheaper starchy foodstuffs.»– http://whale.to/v/sandler.html

  VITAMIN A AND INFECTIONS
  The work of Mellanby and his colleagues1 on the prevention of puerperal sepsis by the use of such a concentrate appears convincing within the limitations imposed by the comparison of relatively small samples. There is, however, less evidence that a favourable influence can be exerted by such means on the course of a disease already in progress. The results achieved by Mellanby and Green2 in the treatment (as opposed to prophylaxis) of puerperal infections await further confirmation. In Canada, Wright and his colleagues3 failed to protect a small series of babies against the «common cold» by supplying them with large amounts of vitamin A, while those contracting the disease did not appear to escape more lightly than the controls. Nevertheless, we are not entirely without indications to guide us in the search for a profitable field for vitamin therapy. In his classical experiments on the deficiency xerophthalmia of rats in 1922, Mori4 observed atrophy of the mucus-secreting cells in the salivary glands and in the mucous membrane of the larynx and trachea. If vitamin A was withheld for a further period, a local bacterial invasion of these tissues followed. Mori observed that most of his animals eventually died from broncho-pneumonia. These findings were confirmed by Cramer i and Kingsbury,5 and similar observations have been made by Steenbock,6 Mellanby,7 and others.

  EFFECT ON EPITHELIUM OF LACK OF VITAMIN A
  The changes which occur in epithelial cells following deprivation of vitamin A have been studied by Wolbach and Howe,8 and later by Goldblatt and Benischek,9 who were able to demonstrate metaplastic degeneration in columnar, cuboidal, and transitional epithelia, leading to the appearance of a squamous keratinizing type of cell. Mellanby and Green10 have suggested that the desquamation of such cells may provide a favourable medium for bacterial growth. In any case it is clear that serious damage to the ciliated epithelium and mucus-secreting cells lining the upper respiratory tract must render the lung alveoli easily accessible to bacterial invasion. Therefore it is in diseases in which the patient’s resistance to his own epithelial saprophytes is temporarily in abeyance that we might expect on a priori grounds to see benefit from the intensive exhibition of the factor which normally retains the defensive cells in good repair. But there is one considerable difficulty to be encountered in any human investigations on this subject. We cannot compare the condition of a man with that of his brother who has been totally deprived of his vitamin A factor. The point to be decided is whether an adult—or, a fortiori, a child—with a very liberal supply of vitamin A is better off in an emergency than one who has perhaps just enough for his normal occasions. – http://whale.to/a/ellison1.html

  Vitamin A is recognized as an essential nutrient for maintaining normal physiologic functions, including cellular differentiation, membrane integrity, vision, immunologic responses and growth. Literature dating back as far as the 1920’s has noted an association between Vitamin A deficiency and an increased incidence and severity of infection,203 which led to the labeling of Vitamin A as the «anti-infective Vitamin» by Clausen. 204 In more recent time, Vitamin A deficiency has received considerable attention in international health circles. This has been largely due to various field studies which have linked Vitamin A deficiency with an increased risk of childhood morbidity and mortality – http://whale.to/a/obomsawin.html#VITAMIN A

  KEY NUTRITIONAL MEASURES IN PREVENTING INFECTIOUS DISEASE – http://www.whale.to/a/obomsawin.html#KEY NUTRITIONAL MEASURES IN PREVENTING INFECTIOUS DISEASE

  Zink kan rädda livet på miljoner barn
  SVT UTRIKES Publicerad 23 augusti

  Regelbunden medicinering med zink minskar dramatiskt riskerna för spädbarn i utvecklingsländer att dö av lunginflammation och diarrésjukdomar. En studie av 1.621 spädbarn i Bangladesh visar att dödligheten i den grupp barn som fick en dos på 70 milligram zink i veckan var 85 procent lägre än i jämförelsegruppen, skriver den vetenskapliga tidskriften The Lancet. Enligt Världshälsoorganisationen WHO dog två miljoner barn under fem år i lunginflammation mellan år 2000 och 2003. Diarrésjukdomar kräver ytterligare 1,9 miljoner barns liv varje år

  IMMUNE SYSTEM
  Advances in understanding the immune system still leave many unanswered questions. Many of us are searching for ways to protect and strengthen the marvelous defense system our loving Creator provides for us.
  The main functions of the immune system are to recognize invaders, and to respond to them. Even a mild infection would be fatal without an immune response. Yet, our modern lifestyle weakens our body’s ability to protect us. Chronic stress, anxiety, grief and depression all produce chemical changes in the body which tax the immune system. Excessive exercise is now known to temporarily decrease immune system function. We have known for decades that people on poor diets are more susceptible to disease. The decrease in immune function associated with rapid weight loss may also be due to poor nutritional status.
  To keep your immune system functioning at its peak ability, control stress, eat a balanced diet, and maintain an optimistic outlook on life. (Bottom Line Personal, August 15, 1993, p. 9, 10)

  High Cholesterol Protects Against Infection
  Many studies have found that low cholesterol is in certain respects worse than high cholesterol. For instance, in 19 large studies of more than 68,000 deaths, reviewed by Professor David R. Jacobs and his co-workers from the Division of Epidemiology at the University of Minnesota, low cholesterol predicted an increased risk of dying from gastrointestinal and respiratory diseases.3
  Most gastrointestinal and respiratory diseases have an infectious origin. Therefore, a relevant question is whether it is the infection that lowers cholesterol or the low cholesterol that predisposes to infection? To answer this question Professor Jacobs and his group, together with Dr. Carlos Iribarren, followed more than 100,000 healthy individuals in the San Francisco area for fifteen years. At the end of the study those who had low cholesterol at the start of the study had more often been admitted to the hospital because of an infectious disease.4,5 This finding cannot be explained away with the argument that the infection had caused cholesterol to go down, because how could low cholesterol, recorded when these people were without any evidence of infection, be caused by a disease they had not yet encountered? Isn´t it more likely that low cholesterol in some way made them more vulnerable to infection, or that high cholesterol protected those who did not become infected? Much evidence exists to support that interpretation – http://www.westonaprice.org/know_your_fats/benefits_cholest.htm

  “Pesticide Exposure Can Increase Infections in Humans.
  There is now enough solid evidence to state that, in fact, pesticide exposure increases the likelihood of developing bacteria and viral infections. The area of science that studies this phenomena is called «immuno-toxicology» and investigates how modern chemicals can increase viral and bacteria infections in humans and animals by weakening immune system function (i.e. lowering white blood cell count – slowing white blood cell movement – disarming the mechanisms white blood cells use to locate and destroy virus and bacteria cells – lowering production of the essential immune system regulators interferon – interleukins – and weakening or damaging antibody production). Currently, manufacturers of Brevard’s mosquito control pesticides dibrom and permethrin are not required to test for any of the above health effects.”

  INSECTICIDES such as lead arsenate, hydrocyanic gas and other cyanide compounds, DDT, parathion and other deadly poisons are a constant cause of death and disease. Dr. Abraham Gelperin, director of the Bureau of Communicable Diseases and assistant Clinical Professor or Public Health at Yale University, stated flatly that he believes many ills to be the result of these poison insecticides, and that large numbers of what are believed to be polio are in reality cases of poisoning, possibly caused by something like parathion.
  Dr. J. W. Norton of the N. C. Department of Health said the «symptoms of parathion poisoning are similar to those of polio, including headache, gastric upset, giddiness, tightness of the chest, vomiting and sometimes diarrhea.
  «One of the manufacturers of the widely used insecticide parathion describes it as ‘capable of producing severe systemic toxic effects and death in animals and man either by oral administration, inhalation of mists, dusts, or vapors and by absorption through the unbroken skin.» (Prevention—June, 1950. p. 12)
  What are our elected officers and public protectors doing while all this wholesale poisoning is going on? Are the over-wealthy manufacturers the only ones to be «protected» in their game of «grab and stab»?

  Mercury: oral and intestinal floras of primates –
  http://www.web-light.nl/AMALGAM/EN/SCIENCE/mer_apes2.html

  Pesticides and the Immune System: The Public Health Risks (tenk dyrehelse også når du leser denne artikkelen) –
  http://www.curezone.com/art/read.asp?ID=15&db=12&C0=16

  Pesticides and Polio –
  http://www.geocities.com/harpub/envpolio.htm

  Pesticide Introductions And Polio –
  http://www.geocities.com/harpub/pestintr.htm

  Brain Damage
  Research funded by the Department of Defense has indeed found a direct connection between certain pesticides and brain damage. The $1.5 million study found a connection between neurological disorders like ADD and Parkinson’s with organophsophates, the main class of chemicals found in agricultural and household pesticides, as well as nerve gases like Sarin. Researchers found that organophosphates inhibited the activity of a specific gene (therapathy target esterase) which lets the brain control body movement. It does not take a great leap of logic to understand how such pesticides in large amounts can cause infantile paralysis (polio). The Defense Department funded the study to learn more about the role of organophosphates in chemical weapons. In other words, the same chemicals that are being used to attack people in war are being sprayed on our food – http://www.westonaprice.org/causticcommentary/index.html
  Drugs deplete nutrient levels & immune function:
  «Could the increase in all forms of meningitis and other infectious disease complications and deaths be because for the last 40+ years, the first thing parents do at the slightest sign of temperature is push paracetamol? I believe so.»–Hilary Butler (VRAN Newsletter Jan-March 2003)
  «Lack of zinc prevents normal release of vitamin A from the liver…Low blood zinc concentrations have been found in…TB, Crohn’s Disease, lung infection…many drugs cause excessive excretion of the element. These include…corticosteroids.»—Dr Len Mervyn’s Minerals and Your Health (p98)
  «When the live viral measles vaccine is given, it depletes the children of their existing supply of Vitamin A.»–Mary Megson MD
  «Diseases such as chickenpox or measles can be very serious or even fatal in both children and adults who take this drug (Deltason/Orasone–generic name Prednison, a steroid).»–PDR
  «About half the deaths from measles in the past were in children with illnesses like leukemia who could not be immunised because of the suppression of their immune system by disease or therapies such as anti-cancer drugs and steroids.»–Paul Ince, Prof of neuropathology, Sheffield University
  «Corticosteroids usually depress the functions and the size of the immune system; therefore, reducing the chance of rejecting the new organ by the host. People who are treated with high doses of corticosteroids for periods of months usually suffer from low T cells counts and AIDS-defining illness such as tuberculosis, Kaposi’s sarcoma, and other illnesses as described in Fauci’s vast number of publications. The use of glucocorticoid compounds has been increasing with time and in the USA, more than 10 million Americans use glucocorticoid as anti-inflammatory and anti-allergy drug per year.»—-Dr. Mohammed Al-Bayati
  «In 1997, 3 deaths reported by two states did not occur from chicken pox, but rather from the unnecessary drugs they used to treat it.»–Gary Krasner
  «On June 30, 1988, my oldest child, Christopher, died of chickenpox. He was normally a healthy child with very mild asthma. He’d never been on corticosteroids, and had never been hospitalized. On June 16th 1988, he suffered his first severe asthma attack and was hospitalized for four days. Christopher was put on commonly used asthma medications including corticosteroids. Exactly one week following the asthma attack he broke out with chickenpox. Unfortunately, the corticosteroids lowered his body’s response, (immune system) and he could not fight the chickenpox virus. It destroyed every organ in his body, and on June 30, 1988, Christopher died at the age of 12. The vaccine wasn’t licensed then, but it is now. I worked for years to see warnings added to corticosteroid labels, and the vaccine (Varivax) licensed. » Rebecca E. Cole –
  http://sites.netscape.net/rebeccacoleusa/
  «Rife showed that by altering the environment and food supply, friendly bacteria such as colon bacillus could be converted into varied «pathogenic» bacteria. For example, Rife also observed that bacillus coli could in time be modified into the bacterial agent associated with typhus, and the process actually reversed. In Rife’s words:
  In reality, it is not the bacteria themselves that produce the disease, but we believe it is . . . the unbalanced cell metabolism of the human body that in actuality produce the of disease. We also believe if the metabolism of the human body is perfectly balanced . . . it is susceptible to no disease.44
  This observation closely parallels Alexis Carrel’s earlier research at the Rockefeller Institute where he was able to control the rates and levels of infectious disease mortality among mice. Beginning with the standard diet he observed a corresponding death rate of 52 percent. By making specific dietary improvements he was able to reduce mortality rates downward to 32 percent, then 14 percent, and finally to a rate of 0.45 «—-Dr. Raymond Obomsawin – http://whale.to/a/nutrition.html
  ***************************************************************************

  Bløffen om blodtester og antistoffer som ”bevis” på eksistensen av virus –

  ***************************************************************************

  THE PRODUCTION OF SO-CALLED VIRUS DISEASES AND «VIRUS» INCLUSIONS BY POISONS) (PS – “inclusion bodies” = antistoffer)

  The public, as well as many physicians, is under the impression that viruses are living organisms comparable to a germ that enters the human, animal or plant to cause the disease. The scientists, who are authorities on virus diseases, are in disagreement as to the nature of a virus.

  It is not generally realized that some so-called virus diseases may result from the effects of poisons on the human body, thus, herpes zoster may follow exposure to carbon monoxide or the administration of arsenic, bismuth, lipiodol, gold, mercury, tuberculin, alcohol, etc. An epidemic of herpes zoster and peripheral neuritis, similar to the «jake» paralysis epidemic in this country, followed the ingestion of arsenic in beer in Manchester, England in 1900.76-78
  The toxic agent was determined to be arsenic arising from dextrose made from starch by the use of crude sulfuric acid containing this poisonous substance.

  Herpes simplex, another so-called virus disease, has followed the ingestion of alcohol, benzol, arsenobenzol, mercury, and the inhalation of either, among other poisons. Van Rooyen79 noted its appearance after sulfapyridine therapy. Herpes simplex has followed the injection of vaccines, milk and colloidal metals.

  Inclusion bodies have been defined as products of virus activity or the elementary virus bodies themselves. Inclusion bodies have been found in poisoned humans and experimental animals.

  Dalldorf and Williams80 (1945) found large acidophilic inclusion bodies in the kidneys of rats poisoned by lead. Blackman81 (1936) found intranuclear inclusion bodies in the tubular epithelium of the kidney and in the liver cells of 21 children dying from the effects of acute lead poisoning and lead encephalitis.

  Cox and Olitsky82 (1934) found that the injection into animals of aluminum hydroxide produced inclusion bodies similar to those seen in infectious encephalitis.

  Van Rooyen and Rhodes83, in their textbook (1948), «Virus Diseases in Man,» state: «Histological changes similar to those seen in infectious encephalitis may be produced by carbon monoxide poisoning, brain injury, arteriosclerosis, uremia, pregnancy toxemia and toxic agents like alcohol and lead.»

  Olitsky and Harford84 (1937) were able to produce inclusion bodies indistinguishable from those observed in virus infections by the injections of aluminum compounds, ferric hydroxide and carbon –
  http://www.geocities.com/harpub/scobpois.htm
  In order to better grasp the issue of vaccine effectiveness, it would prove helpful for us to go back to the early theoretical foundation upon which current vaccination and disease theories originated. In simplest terms, the theory of artificial immunization postulates that by giving a person a mild form of a disease, via the use of specific foreign proteins, attenuated viruses, etc., the body will react by producing a lasting protective response e.g., antibodies, to protect the body if or when the real disease comes along.

  This primal theory of disease prevention originated by Paul Ehrlich–from the time of its inception–has been subject to increasing abandonment by scientists of no small stature. For example not long after the Ehrlich theory came into vogue, W.H. Manwaring, then Professor of Bacteriology and Experimental Pathology at Leland Stanford University observed:
  I believe that there is hardly an element of truth in a single one of the basic hypothesis embodied in this theory. My conviction that there was something radically wrong with it arose from a consideration of the almost universal failure of therapeutic methods based on it . . . Twelve years of study with immuno-physical tests have yielded a mass of experimental evidence contrary to, and irreconcilable with the Ehrlich theory, and have convinced me that his conception of the origin, nature, and physiological role of the specific ‘antibodies’ is erroneous.33 –
  http://whale.to/a/obomsawin.html#EARLY THEORETICAL FOUNDATIONS RE-EXAMINED

  BEFORE YOU BELIEVE BLOOD TESTS – http://www.nomorefakenews.com/archives/archiveview.php?key=1576

  Antibody Theory –
  http://www.whale.to/vaccines/antibody.html

  In the realm of human medicine, ELISA is used extensively to detect certain diseases, particularly HIV. And this same test is now acknowledged to be responsible for delivering a very high number of false positive HIV diagnoses. Conventional medical literature lists some 60 different conditions, unrelated to HIV that can elicit an HIV positive response, including flu! (5) –
  http://www.livingtreecommunity.com/store2/mouth.asp

  A detailed account of the problems with ELISA testing can be found at – http://www.virusmyth.net/aids/data/cjtestfp.htm http://tomdavisbooks.com/headlines/hivdumbtest.html

  Mathematical biologist Rebecca V. Culshaw, Ph.D., tells the story in this article of how her own research into mathematical models of HIV infection led her to disavow the theory that HIV is the cause of AIDS –
  http://www.lewrockwell.com/orig7/culshaw1.html

  New evidence from the FDA that HIV Tests are Fundamentally Flawed – http://healtoronto.com/oraquick.html
  http://www.whale.to/a/hiv9.html

  The Making of a Social Disease – http://texts.cdlib.org/dynaxml/servlet/dynaXML?docId=ft8t1nb5rp&chunk.id=ch7
  http://ark.cdlib.org/ark:/13030/ft8t1nb5rp/

  ***************************************************************************

  Diverse teorier og utsagn fra forskjellige forskere som tror på eksistensen av virus, men som alle deler den oppfatningen at virus ikke kan forårsake sykdom –

  ***************************************************************************

  The Third Element of the Blood –
  http://www.sumeria.net/books/blood.html

  THE BACTERIAL/VIRALVERSUS THE CELLULAR/ECOLOGICALTHEORY OF INFECTIOUS DISEASE – http://www.whale.to/a/obomsawin.html#THE BACTERIAL/VIRALVERSUS THE CELLULAR/ECOLOGICALTHEORY OF INFECTIOUS DISEASE

  GERM THEORY vs CELLULAR THEORY –
  http://www.whale.to/v/germ.htm

  SARS, Antharx, West Nile, Smallpox, Flu, AIDS, The Common Cold: like all anaerobic bacteria & viral illnesses – ARE WIMPS –
  http://www.curezone.com/art/read.asp?ID=4&db=14&C0=24

  Smallpox, Anthrax, SARS, Chemical Biological Nuclear Warfare Facts – http://www.worldmessenger.20m.com/chemical.html

  «The germ theory of disease is such an incredibly stupid notion! It’s like saying that flies cause manure piles and firemen cause fires. Doesn’t anyone ever wonder why the doctors never «catch» all this stuff? In over thirty years of clinical practice I have never seen an infectious hepatitis «caught» by another member of a household and believe me when I say I really looked high and low for one of those. If I found one I would look for a source of the poisoning, not for a germ or a virus. The authors are victims of the germ theory propaganda that has about 85% of the world’s «educated» population under its control» –
  http://www.whale.to/m/duffy.html
  http://www.whale.to/a/duffy45.html

  WHAT IS A VIRUS? –
  http://www.whale.to/a/mcbean.html#WHAT IS A VIRUS?

  Slow Viruses: The Original Sin Against the Laws of Virology – http://mercola.com/2000/dec/31/slow_virus.htm
  http://www.healtoronto.com/slowvirus.html

  Retroviruses as Carcinogens and Pathogens: Expectations and Reality – http://www.duesberg.com/books/ch1-2.html
  http://www.virusmyth.net/aids/data/pdcancer.htm

  A Brief History of Retroviruses – http://www.garynull.com/Documents/Continuum/ABriefHistoryOfRetroviruses.htm

  Latent Viruses and Mutated Oncogenes: No Evidence for Pathogenicity – http://www.duesberg.com/books/ch5-2.html
  http://www.virusmyth.net/aids/data/pdlatvir0.htm

  Dormant Virus: Thus, when a cell is critically threatened by toxins (or radiation) it can invoke survival mechanisms (the SOS Response) such as the suspension of metabolism, or the activation of dormant viruses, triggering their proliferation from the cell. The words «dormant» and «latent» are used conventionally to describe such viruses, but these words are not my preference because they imply that viruses are only externally generated and are found in the cell in a condition of temporary rest (dormancy). In cyclical phenomena, such as the life cycle of the virus, the «starting point» is a political- philosophical decision. The orthodox virus image (possibly a projection of the orthodox mind) is of an external, selfish, nonliving parasite that tricks cells into infecting themselves with the virus and then to replicate said virus with cell machinery. Dormant viruses are publicized as external life forms that spend most of their time (as much as several decades) waiting inside cells, awaiting activation to perform parasitic activities. However, orthodoxy itself states that virus evolution originates from the genetic material. of cells, and extremely recently in genetic history – http://www.lightparty.com/Health/Polio.html

  Relationship Between Toxicology And Virology

 11. Denne artikkelen er riktig så lenge man utelater løgnen om eksistensen av virus. Len Horowitz er en løgner betalt av amerikanske myndigheter for å konsolidere myten om virus blant såkalte dissidenter. Nedenfor følger info som dokumenterer at virus ikke finnes.

Legg inn kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.