Vår tids heksejakt

Homøopat Atle Johan Løvaas har hjulpet tusenvis av pasienter, som ikke har fått nødvendig hjelp fra sin fastlege eller f.eks. Haukeland Sykehus og han skal straffes for det. Løvaas har hjulpet pasienter med gule stafylokokker, kikhoste, MS, djengisbakterier, kreft, tuberkulose og mye annet. Hans daglige gjerning har bestått i å gi pasientene homøopatiske midler, som skal styrke immunforsvaret slik at kroppen blir i stand til å helbrede seg selv.

Helsemyndigheter, naturmedisin og den rette behandling
Den siste uken har jeg vært til stede under en ankesak i Bergen, som Statens Helsetilsyn (Hordaland) har ført mot homøopat Atle Johan Løvaas. I Norge bestemmer lovverket hvem som skal behandle syke mennesker. Vanligvis går et sykt menneske til sin fastlege med sitt helseproblem, men når det ikke hjelper, vil mange gå til en naturmedisiner for å få hjelp. Når våre helsemyndigheter lager lover som gjør dette umulig, så må de ha misforstått sin oppgave.

Til Fritt Helsevalg

Det fortvilede i denne saken var at helsemyndighetene fikk politiet til å hente Løvaas på sitt kontor i påsyn av mange mennesker på venteværelset. De konfiskerte pasientjournalene, og tok Løvaas med til politistasjonen. Der kledde de av ham og kroppsvisiterte han og satte han på glattcelle i 24 timer uten å forklare hvorfor. Dette, som vi ellers bare hører om fra såkalte totalitære regimer, skjer i vårt demokratiske Norge. Politiet hadde også vært hjemme hos Løvaas, uten at husets folk var tilstede, og tatt med seg hans datamaskin, for å se om de kunne finne noe han kunne lastes for.

I retten har aktor lest opp ting Løvaas har lagt ut på internet, som han (aktor) ikke var enig i. Jeg trodde vi hadde ytringsfrihet? Ingen pasienter har klaget på Løvaas, det er kun Fylkeslegen i Hordaland som har anmeldt han.

Politiet tok for seg pasientarkivet med en 2700 navn, hvor de plukket ut 62 personer, som var spesielt interessante for maktens formål. De ringte disse opp i perioden 10. – 20. mai 2005 for å finne noen som var misfornøyde, som de kunne benytte som vitner i saken mot Løvaas. Straks pasientene svarte at de var fornøyde med behandlingen, la de på røret og ringte til neste på listen som de mente kunne tjene formålet. Men syv av dem var foreldet. Altså 11 av 2700 som aktor mener at han kunne bruke. Det blir interessant å se hva domstolen mener.

Som legmann spør jeg meg hvorfor helsemyndighetene ikke er like nidkjære overfor skolemedisinens feildiagnostiseringer og de mange alvorlige bivirkninger av allopatiske legemidler. I følge tiltalen har Løvaas begått et alvorlig lovbrudd ved at han «skal ha stilt en diagnose». Det skal kun gjøres av en skolemedisiner. Han har også unnlatt å melde fra til sykehus eller lignende om han har funnet ut at noen har kikhoste eller andre farlige, smittsomme sykdommer som borrelia eller tuberkulose. Til orientering hadde på den annen side ingen pasient gått til Løvaas uten først å ha opplevd å få mangelfull eller ingen hjelp av egen lege eller et offentlig sykehus. Aktor hevdet at lovens bestemmelser er laget for å beskytte pasientene mot alternative legers økonomiske interesser. Motivet lyder edelt, men det virker ikke like edelt når aktor og helsemyndighetene vil benytte lovverket til å ødelegge liv og næring for Atle Johan Løvaas. For øvrig kom det også frem at flere pasienter ble behandlet gratis p.g.a. sin dårlige økonomi.

Vår eminente og godt kvalifiserte naturlege og akupunktør, Vilhelm Schjelderup, skrev en artikkel i en bergensavis under tittelen: «Hekseprosess i Bergen» som sier en god del om hvordan de fleste reagerer på denne saken. Selv kjenner jeg, som styremedlem i «Fritt Helsevalg» en del lignende saker hvor til syvende og sist den enkelte pasient blir fratatt retten til å tenke selv og gjøre et helsevalg ut fra eget behov.

Jeg håper at denne rettssaken blir den siste mot Løvaas, at han blir frikjent, og at skolemedisinen endelig forstår at samarbeide med naturmedisinen er til pasientenes beste.

Ramnes, den 31. oktober 2006
Erik W. Falck
Medlem av Fritt Helsevalg

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring