Verdens ledende bankfamilier – Krig AS

To kjente, historiske bilder viser stormen på Bastillen 1789 og stormen på Vinterpalasset 1917. To historieforfalskninger, for det var ingen storm verken av Bastillen eller av Vinterpalasset. Begge revolusjonene var bestillingsvare fra verdens ledende finansfamilier ved hjelp av sine forskjellige verktøy fra Kol Nidrefolkets organisasjoner.
To kjente, historiske bilder viser stormen på Bastillen 1789 og stormen på Vinterpalasset 1917. To historieforfalskninger, for det var ingen storm verken av Bastillen eller av Vinterpalasset. Begge revolusjonene var bestillingsvare fra verdens ledende finansfamilier ved hjelp av sine forskjellige verktøy fra Kol Nidrefolkets organisasjoner.

Historiske chutzpah. Vi nærmer oss 100-årsjubileum for «stormingen» av Vinterpalasset og Kol Nidrefolkstatskuppet i Russland i 1917. Verdens ledende bankfamilier kommer alltid ut som vinnerne av revolusjoner fordi de kontrollerer alle sider av dem. «Solidaritet med fattige», «kamp mot all undertrykking» og Jesuittordenens «frigjøringsteologi» er chutzpah varemerker for å fremstå som de aller edleste og selge sin svindel inn hos de edle gotere og bli valgt til deres ledere.

Menneskehetens nye æra

Sett ut i fra deres portretter tror jeg at flere enn meg kunne ha kjøpt bruktbil av både Mayer Amschel Rothschild, av hans fem sønner og av brødrene Warburg. Felix Warburg ser ut som en trivelig pubgjest. Alle mennesker er gitt sin rolle og våre meninger er alltid riktig sett ut i fra de gitte premisser. Folk blir høyre eller venstre ut i fra mottatt informasjon. Hvis styrkeforholdet mellom høyre og venstre skulle endres fra 50 -50 til 55 – 45 kommer medieoppslag i den svake parts favør slik at styrkeforholdet igjen blir 50 – 50. Det må være jevnt for å kunne fange interesse. Folk kjøper de varer reklamen sier de skal kjøpe og stemmer på de partier mediene skriver positivt om. For oppnåelse av et gitt utfall kan de plante et skandaleoppslag under en valgkamp og løpet er kjørt. Jeg ser ingen fiender i noen politiske partier da alle er grundig lurt og manipulert. Jeg ser bare en kommende fredelig massebevegelse mot verdens ledende finansfamilier.

Swatika er brukt både hos høyre og venstre sosialisme
Swastika var sentralt symbol både for USA og Sovjet til 1922.

Hensikten med denne artikkelen er å kunne være en blant flere lysbærere for belysning av et troll, de ledende finansfamilier, slik at trollet sprekker. Når land begynner å vedta fri sentralbank

les Nathanael Kapners tre krav: http://www.realjewnews.com/?p=824

– utenfor de ledende finansfamiliers kontroll vil trollet miste sitt viktigste verktøy. Hvordan da lage bankkrise og arbeidsløshet, med påfølgende nye profitable kriger og deretter profitable gjenoppbygginger? Trollet har fortsatt tre verktøy igjen, frimureriet, Jesuittordenen og en rekke Kol Nidrefolk-organisasjoner. Samlet kontrollerer de medier, politikere og stater. Når disse tre verktøyene på et tidspunkt vil bli belyst vil mange enkeltindivider melde seg ut, det blir forgubbing og trollet vil sprekke og menneskeheten kan starte sin nye æra.

 

Verktøy 1 – finans

 

image001 Mayer Amschel Rothschilds gravsten

Mayer Amschel Rothschild (1744-1812) og hans gravsten.

En finansmann av Kol Nidrefolket, Mayer Amschel Rothschild (1744-1812), endret sitt etternavn Bauer til Rothschild (Rødtskilt) etter det røde skiltet som allerede før hans tid hadde markert familiens forretning i Frankfurt. Denne personen og senere hans sønners virksomhet er det nærmeste man kan kalle grusom, skruppelløs og utspekulert, djevelsk parasittering og masseutryddelse av den hvite rase gjennom de siste 220 år.

Daglig kom tyskere til pengevekslerfolket i Frankfurt og Hamburg for veksling til utenlandsk valuta før seiling ut Rhinen. Senere kom de tilbake hvor utenlands valuta ble byttet tilbake til tyske mark. Seddelmengden hos pengevekslerfamiliene økte for hver dag. Tyske bønder og håndverkere fikk sine penger ved hardt arbeid. Pengevekslerne kunne mangedoble sin inntekt bare ved å sitte og vente. Etter hvert ble Kol Nidrefamilienes pengevekslerboder til bankbygg.

Mayer Amschel Rothschild ønsket ikke bare å bli størst innen bankvirksomhet, han hadde også andre planer. Mayer Amschel Rothschilds mål var gjennom samarbeid med andre bankfamilier fra Kol Nidrefolket å kontrollere katolikker gjennom Jesuittordenen, protestanter og ortodokse gjennom frimureriet og jøder, Kol Nidrefolket, gjennom etablering av egne organisasjoner. De lykkes og frimureriet, Jesuittordenen og organisasjoner av Kol Nidrefolk ble etter hvert sentrale verktøy for folkegruppens bankfamilier.

I 2013 har familien kontorer i 40 land,

http://www.rothschild.com/

 

Verktøy 2 – frimureriet og Illuminati

 

image003

Den røde fane 1. mai er til minne om familien Rothschilds røde skilt og etablering av Illuminati 1. mai 1776.

1.mai 1776 etablerte exjesuittprest Adam Weishaupt (1748-1830) fortroppsorganisasjonen Illuminati (de opplyste) på vegne av Mayer Amschel Rothschild og okkultist Jacob Leibowicz (1726-1791), også de fra Kol Nidrefolket. Adam Weishaupt var organisasjonens ideolog. Jacob Leibowicz hadde gode kontakter i Øst-Europa og på Balkan. Mayer Amschel Rothschild finansierte etablering av 266 Illuminatikontrollerte Grand Orientlosjer i Frankrike innen utbruddet av den franske revolusjon sammen med en rekke andre bankierer av Kol Nidrefolket, Daniel Itzig (1723-1799), Herz Cerfbeer (1730-1793, David Friedländer (1750-1834), Benjamin Goldsmid (1755-1808), Abraham Goldsmid (1756-1810) og Moses Mocatta (1768-1857).

Mayer Amschel Rothschilds rolle i etablering av Illuminati: http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/signscorpion/signscorpion02.htm

 

Adam Weishaupt image005 image070

Adam Weishaupts (1748-1830) foreldre i Ingolfstadt hadde konvertert fra ordodoks jødedom til katolisismen. Jacob Leibowicz (1726-1791), med chutzpahnavn Jacob Frank kom fra Berezanka, også kalt Korolowka, i nåværende Ukraina og hadde sin egen kabbalistiske sekt kalt frankistene. Illuminatis emblem fra 1776, en ugle på en bok som symbol på visdom.

Illuminatis program var avskaffelse av alle monarkier, av privat eiendom, av arv, av patriotisme, av ekteskap, av familie og av religion. Staten skulle overta ansvaret for barna. Det som imidlertid ikke stod var at representanter for Kol Nidrefolket, med verdens rikeste familie, Rothschild, skulle trone på toppen. Familien Rothschilds røde skilt, et rødt flagg, den røde fane, skulle senere bli Illuminatisymbol. Stiftelsesdatoen 1. mai ble senere radikale arbeideres kampdag mot de av egen nasjonalitet som hadde penger.

Det røde flagget ble deres symbol, som i dag. Få vet at det er verdens rikeste families røde skilt som feires. Den røde fane 1. mai er til minne om familien Rothschilds og etablering av Illuminati 1. mai 1776.

 

Overtakelse av frimureriet 1. mai 1786

 

Emblem til Grand Orient i Frankrike.
Emblem til Grand Orient i Frankrike.

Frimureriet ble opprettet av rike personer fra Kol Nidrefolket i England i 1717 som et egnet verktøy for kontroll av rike, protestantiske engelskmenns sosiale nettverk. Grand Orients frimurerlosje i Frankrike (se illustrasjon) ble opprettet i 1771. Dette var hemmelige, lukkede samfunn av folk med penger og innflytelse. Den kommunistiske tiltalefom kamerat og uttrykket solidaritet er lånt fra frimureriet. Uttrykket kameraderi, brødreskap mellom kamerater, har på norsk betydning foraktelig.

image008

Friedrich II (1712-1786), Adolf Hitlers senere forbilde, ga sammen med Yekaterina Alexeevna (1729-1796) i Russland jesuittene beskyttelse fra 1773 til Napoleon Bonaparte igjen fikk de tillatt i katolsk område fra 1814.

Mayer Amschel Rothschild var i en så sterk finansiell posisjon at han på dagen ti år senere, 1. mai 1786, kunne overta frimureriet ved innføring av åtte nye høyere grader til 33, hvorav fire var Illuminatigrader. Det tidligere 25-gradssystemet var laget av jesuitter i 1754. Høygradssystemet til 33. grad gjelder fortsatt i 2013. USAs president Barack Obama er frimurer av 32. grad i Prince Hall. Til sitt slott i Wilhelmsbad 1. mai 1786 hadde Mayer Amschel Rothschild invitert til internasjonal kongress for det protestantdominerte frimureriet. I 1786 var protestantiske land hardt presset av den katolske kirke. Blant deltakerne var den innflytelsesrike protestantiske leder Friedrich II (1712-1786), Fredrik den store av Preussen, som døde tre måneder senere.

 

Verktøy 3 – Jesuittordenen

 

Jesuittordenen var opprinnelig blitt opprettet i 1534 som en kamporganisasjon for den katolske kirkes bekjempelse av protestantismen. Alle fem grunnleggere var av Kol Nidrefolket, mest kjent er lederen Ignatius av Loyola (1491-1556) fra den baskiske del av Spania. De andre het Alfonso Salmeron (1515-1585), Diego Lainez (1512-1565), Nicolas Bodadilla (1511-1590) og Simao Rodriguez (1510-1579). Fra å være gjester i katolske land med begrensede rettigheter ble Kol Nidrefolk med ett flyttet til maktens tinder med rett til, på vegne av paven, å torturere, dømme og brenne protestanter. Jesuittordenen organiserte Bartholomeusnatten, 24. august 1572, for den katolske kirke. Antatt 100 000 protestantiske tilhengere av Jean Calvin (1509-1564) ble massakrert over hele Frankrike i løpet av første uke og forfølgelsene fortsatte i de neste hundreder av år gjennom to 30-årskriger rettet mot den nordiske rases ryggrad, de flittige og nøysomme tyskere.

24. august 1572 organiserte Jesuittordenen Bartholomeusnatten for den katolske kirke.
24. august 1572 organiserte Jesuittordenen Bartholomeusnatten for den katolske kirke.

Det var Jesuittordenen som under motreformasjonen på vegne av den katolske kirke brant protestantiske kvinner på bål i Europa. Særlig utsatt var vakre unge protestantiske kvinner med gode gener, de ble brent i tusenvis. Noen kvinner fikk på humanitært grunnlag tilbud om drukning hvis de offentlig angrende innrømmet overfor andre protestanter at de var djevelbesatt. På vegne av den katolske kirke organiserte Jesuittordenen også den første 30-årskrig (1618-1648), hvor 30 % av Tysklands befolkning til slutt ble drept i borgerkrig pga tolkningsuenighet i Bibelen mellom katolikker og protestanter. Den andre 30-årskrig kom 1914-1945 i samme område.

 


Kart med reduksjoner i Paraguay, Argentina og Brasil. Modell av en jesuittisk arbeidsleir i Paraguay.

Jesuittordenen holdt gjennom 150 år søramerikanske indianere av Guaranistammen fanget i reduksjoner inntil Jesuittordenens utvisning fra Sør-Amerika i 1767. Reduksjonene var slavearbeidsenheter med 10 000 indianere i hver som produserte bomull som jesuittene fraktet til Europa i en gullkantet trafikk. Fangenskapet ble forsvart med at indianerne ellers ville ha blitt fanget av portugisiske og spanske kjøpmenn til slavedrift andre steder med verre forhold. Deres reduksjoner i Sør-Amerika var antatt modell for fangeleirsystemet Gulag (1917-1960) i Sovjet. Josef Jugashivili som kalte seg Josef Stalin var både utdannet jesuittprest fra Georgia, ledende frimurer og av Kol Nidrefolket. Jesuittordenen hadde vært forbudt i Russland, men ikke i Georgia.

Etter utvisningen fra Sør-Amerika i 1767 seilte 2 000 jesuitter tilbake til Europa. Mange kom til Korsika like før Napoleon Bonapartes (1769-1821) fødsel. Både Napoleon Bonaparte og hans fire brødre, Joseph, Lucian, Louis og Jerome, ble høygradsfrimurere ved jesuittisk hjelp.

Jesuittordenen ble utover på 1700-tallet en så selvstendig maktfaktor at den ble forbudt også i Europa i 1773 av pave Clement XIII. Mayer Amschel Rothschild (1744-1812) så her en mulighet og innledet et samarbeid med exjesuitt Adam Weishaupt (1748-1830). Jesuittordenens ble tillatt igjen i 1814 av keiser Napoleon Bonaparte.

 

Verktøy 4 – Kol Nidrefolkets organisasjoner

 

Skogens konge er metafor for elgen. Metaforen ”an blese opp” (vind på sjøen) og ”an går kvide” (bølgebrytning) på Rogalandsdialekt er bruk av metafor. Værguden er blitt irritert og metafor brukes for å unngå direkte påkalling av denne med fare for ytterligere irritasjon og oppblåsing til storm og mulig forlis for fiskere. I denne artikkelen er brukt metaforen Kol Nidre-folket for ikke å påkalle uvær.

 

B’nai B’rith, ADL og WJC

 

Verdens seks millioner frimurere er av mange nasjonaliteter. Det finnes ikke noe ansvarlig organ da organisasjonen har ingen formell ledelse. Innen frimureriet er det en ledende organisert gruppe som alle er av Kol Nidrefolket, B’nai B’rith, dannet i 1843. I 1932 var det 103 B’nai B’rithlosjer bare i Tyskland. ADL, Anti-Defamation League, etablert av Jacob Schiff i 1913, er B’nai B’rith’s sikkerhetstjeneste. B’nai B’rith er underlagt WJC, Den Jødiske Verdenskongress, som er Kol Nidrefolkets høyeste organ, med hovedsete i New York.

 

EJP – Det Jødiske EU-parlament

 

Finansmakten, frimureriet, Jesuittordenen og Kol Nidrefolkets organisasjoner har internasjonalisme som mål, slik at de kan kontrollere mange gjennom store enheter som FN og EU. I Europa holder EJP, Det Jødiske EU-parlament, valgt av 400 000 stemmeberettigede Kol Nidrefolk i Europa, i det skjulte sine møter i selve EU-parlamentets sal i Bryssel. Her vedtar de 120 delegatene anbefalt politikk til EU som EU-parlamentet senere kan vedta, i samme sal, lik underhus og overhus i det engelske parlament.

http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/152977#.UKRv3-RPidd

 

Kriger og revolusjoner – maksimalprofitt

 

For å fullt ut kunne forstå kriger og revolusjoner de siste 230 år trengs kjennskap til begrepene Kol Nidre og chutzpah. En folkegruppe, hvis eksistensgrunnlag er Kol Nidre, har lureri, chutzpah, som metode og tilnærmingsmåte i forhold til vertslandene gruppen har bosatt seg i. Chutzpah er kjernen i dette folkets kultur. Jøder må sees på som ofre, da de må lære Kol Nidre utenat, så snart de lærer å snakke. Å nekte å godta Kol Nidre betyr fornektelse av jødedommen. Jøder er tilhengere av Kol Nidrebønnen og er derfor ikke en egen rase og kan hoppe av til hvilket som helst folkeslag.

Hovedkilde til denne artikkelen er avhoppete jøder, Nathanael Kapner og Henry Makow. Ved å knytte jøde opp til rase (jødisk mor eller far) kan ikke jøder hoppe av. Innenfor islam er det også gjort vanskelig å hoppe av da konvertitter til kristendom kan likvideres. Finansfamiliene av Kol Nidrefolket og deres ideologi sionisme bruker vanlige jøder som verktøy, som de bruker katolikker og protestanter.

Oppdeling i en venstreside og en høyreside er også et verktøy. Det er verdens rikeste familier av Kol Nidrefolket som opprettet 1. mai som kampdag mot deres ikkejødiske kapitalistiske konkurrenter. Finanselitens agenda er maksimalprofitt, som er størst ved krigføring mellom stater. Bankene finansierer begge sider og vil uansett vinne. Sikkerhet for lån er gjort med pant i fremtidig skattetilgang.

Christian Magnus Falsen (1782-1830) og Eidsvollmennene ville i 1814 ikke følge Frankrikes eksempel og slippe jesuitter og Kol Nidrefolket inn i landet, paragraf 2 i grunnloven av 1814. Dette var en videreføring av Christian den femtes Norske Lov av 1687. Årsaken til at Henrik Wergeland trekkes frem av de Kol Nidre-kondisjonerte politisk korrekte hvert år i forbindelse med 17. mai er fordi dette var mannen som til slutt så vidt fikk opphevet paragraf 2 i 1851, etter 4. gangs forsøk.

 

 

image012 image013

Christian Magnus Falsen (1782-1830) ledet Eidsvollsmennene i 1814.

Kol Nidrefamilien Hamburger-Levy kom seg inn Norge i 1805 ved å konvertere til kristendommen. I Norge kalte familien seg for Hambro og Hambros Bank er en del av Rothschildimperiet. Det var stortingspresident Carl Joachim Hambro (1885-1964), som ydmyket Fridtjov Nansen (1861-1930) med utsagnet ”kan vi ha en skiløper til statsminister? ”

 

Kol Nidre – Alle Eders Ugyldighet

 

Kol Nidrefolkets høytid Yom Kippur startes med bønnen Kol Nidre, Alle Eder, som fremsies i syngetakt tre ganger etter hverandre. Hver gang med høyere røst, første gang pianissimo (hviskende), siste gang fortissimo (høyt):

Alle eder som vi sverger, forpliktelser, erklæringer og løfter som vi avlegger og som vi kan bli bundet av uansett hvilket navn vi kaller dem i det året som kommer avviser vi herved.

Måtte de bli fjernet, annullert, gjort ugyldige og være uten effekt. Edene skal ikke binde oss eller bestemme over oss.

Edene som vi sverger, forpliktelser, erklæringer og løfter skal ikke forplikte oss og de skal ikke betraktes som eder.

Youtube-videoen under viser først en taktfull, dedikert dirigent, deretter vises sangernes aktpågivenhet og ikke minst, den ledende solists respekt for det bedragerske innhold, en samstemt ærbødighet for en felles sak,

Kol Nidre innprentes alle innen folkegruppen fra barnsben av slik at enhver tidlig opplæres til å anse bedrageri av sine medmennesker utenfor egen folkegruppe som naturlig og riktig og i overensstemmelse med egen religion. Kun avtaler Kol Nidrefolket seg i mellom skal respekteres og overholdes. Kol Nidre er folkegruppens sentrale bønn og de innen gruppen som ikke vil følge dens påbud om bedrageri av sine medmennesker foraktes og spottes.

Folkegruppens religionsbegrep kommer til uttrykk i Talmud og Tanàkh, hvis deler er Torà (Loven og Mosebøkene), Nebiìm (profetene) og Ketubìm (skriftene). Torà er en avstamning av jus for streben etter makt og rikdom. Sentralt i verdensanskuelsen er opprettholdelse av skillet mellom jøde og ikke-jøde, hvor ikke-jøden er det utnyttbare objekt. Folkegruppen er ikke en ren rase sett ut fra et genetisk ståsted, men en samling rundt en lovsamling hvis sentrale del er bønnen Kol Nidre.

 

image014 image015

Winston Churchill (1874-1965) og hans mor Jeanette Jerome (1854-1921).

Jøder bruker gjerne en genetisk definisjon på sin folkegruppe, vanligst er født av jødisk mor, reformjøder bruker også jødisk far. Folkegruppen er en blanding av flere raser og det finnes også svarte, etiopiske jøder. Det er sannsynligvis riktig å kunne si at jøder snarere er en folkegruppe forankret i en lovsamling ansett som en religion, hvis sentrale bønn er Kol Nidre. Med jødisk mor som definisjon skulle for eksempel Winston Churchill (1874-1965) være jøde etter sin jødiske mor, Jeanette Jerome (1854-1921).

 

Bedrageri av ikkejøder = chutzpah

 

Etter at de har lært Kol Nidre lærer barna å gjøre chutzpah. Jo større chutzpah, desto høyere status. Man ler høyt og lenge over vellykkete chutzpah som anses som høyverdig kunst. Barn blir først lært at det å bedra andre er et religiøst fundament, Kol Nidre. Deretter kommer neste trinn, hvordan skal dette utføres i praksis, hvordan utføre et chutzpah?

Et chutzpah alle barn av Kol Nidrefolket lærer og som unge som gamle gleder seg over, er følgende og legg merke til grovheten: En sønn dreper sine formuende foreldre for raskere å komme til arven. Komplottet blir imidlertid oppdaget og overfor dommeren gråter den jødiske sønnen sine ekte tårer, faller på kne og bønnfaller dommeren, kjære dommer, døm meg mildt, husk jeg er jo foreldreløs..

 

Chutzpah med romersk hilsen

 

image016 image017

image018

De tre bildene over viser at romersk Adolf Hitler-hilsen med utstrakt hånd til flagget var offisiell hilsningsmetode til USAs flagg i amerikanske skoler. Først i 1942 ble hånden flyttet til over hjertet.

Kilde: http://rexcurry.net/ussr-socialist-swastika-cccp-sssr.html

 

image019 image020 image021

1. Romersk hilsen brukt av Vladimir Uljanov fra 1917 i Sovjet.

2. Romersk hilsen brukt av Josef Jugashvili fra 1917 i Sovjet.

3. Romersk hilsen brukt av Adolf Hitler fra 1922 i Tyskland.

Chutzpah fra de kontrollerte medier: Det var Adolf Hitler som innførte romersk hilsen, symbolet var tidligere ikke i bruk i USA og Sovjet.

Mediene holder effektivt skjult at romersk hilsen var allment brukt i USA og Sovjet før Adolf Hitler.

 

Chutzpah med swastika

 

image022 image023 image024

 • USAs bilmerke Krit Motor Car Company of Detroit and Michigan sitt runde merke med hakekors i 1915 har tilsynelatende vært modell for NSDAPs emblem fra 1922.
 • USAs hærs uniformslogo under 1. verdenskrig, swastika sammen med USAs flagg med femstjerner.
 • Postkort i USA under 1. verdenskrig, swastika sammen med femstjerne.

image025 image026 image027

 • Røde Armès ruterformete uniformssymbol, swastika sammen med femstjerne, brukt inntil Adolf Hitler i 1922 selv innførte swastika.
 • Blått swastika, symbol for Finlands flyvåpen 1918-1945.
 • Amerikansk industriprodusent klager sin nød etter å ha fått sin logo ødelagt, da Adolf Hitler har tatt i bruk swastika.

image087

 1. Swastika som sentral logo på USAs krigsfly i Lafayette Escadrille squadron over Tyskland under 1. verdenskrig.

image033 image034

 1. Swastika som sentral logo på pengesedler i Sovjet etter maktovertakelsen i 1917, inntil Adolf Hitler antok samme symbol i Tyskland fra 1922. På historisk museum i St. Petersburg og Moskva finnes ikke revolusjonens swastikasymbol. Museene er tilpasset nåtidens chutzpah manipulasjon.

Chutzpah fra de kontrollerte medier: Det var Adolf Hitler som innførte swastika, symbolet var tidligere ikke i bruk i USA og Sovjet.

Mediene holder effektivt skjult at swastika var både USAs og Sovjets sentrale symbol før Adolf Hitler. USA og Sovjet lekte sammen, men ingen ville leke med Adolf etter at han ville opprette en tysk sentralbank utenfor Kol Nidrefolks kontroll.

Muammar Ghaddafi fikk leve i tre måneder etter at han lanserte forslaget om en uavhengig sentralbank for Afrika basert på libyske dinarer med pant i libysk olje. En umulig tanke for de ledende Kol Nidrefolk. Hvordan da få renter på lån fra sine banker og holde Afrika som subkontinent?

 

Nazinasi chutzpah

 

image038 image039 image040

Kol Nidrefolkets Dustin Hoffman (1937- ), Harrison Ford (1942 – ) og nasi Simon Peres (1923 – ).

Filmstudioene i Hollywood eies av Kol Nidrefolk og folkegruppens skuespillere dominerer naturlig nok deres filmer. Dustin Hoffman som dame lurer alle i filmen Tootsie og Harrison Fords Indiana Jones tar innersvingen på nazistene. I Norge 1940-1945 brukte nordmenn uttrykket tyskerne om okkupantene, ikke nazister. Som et chutzpah bruker Hollywood ordet nazi, for oss negativt, for Hollywoodeierne positivt, da nasi betyr prins eller president på hebraisk. Presidenten i Israel omtales offentlig som Nasi Simon Peres. I ordet nasi skrevet på hebraisk inngår et swastikaliknende tegn,

Nāśī’ = נָשִׂיא http://jewishencyclopedia.com/articles/11330-nasi

 

Simon Wiesenthals chutzpah

 

image041 image042 image043

Simon Wiesenthals (1908-2005) chutzpah er en tegning av drepte jøder, bildet i midten. I virkeligheten er tegningen en sammenfatning av tre ulike foto av tre slemme tyske spioner henrettet i 1944 av USA-soldater, bildet til høyre.

Et mindre kjent chutzpah er Simon Wiesenthals (1908-2005) tegning fra Mauthausen under 2. verdenskrig, vist under hans foredrag for etablering av Holocaustsentre. Mens han angivelig var i Mauthausen overvar Simon Wiesenthals en henrettelse av tre jøder og tegnet deretter de døde kroppene.

De tre fotoene som utgjør Simon Wiesenthals svindeltegning havnet på et tidspunkt i magasinet Life hvor de ble trykket 11. juni 1945, sannsynligvis uten Simon Wiesenthals vitende. De tre skutte tyske guttene vises på side 50 i magasinet som populærstoff, mellom reklame for Westinghouse radio og TV, undertøy fra Reis og Kodak film. Finansfamiliene av Kol Nidrefolkets mediekontroll er årsak til at denne glippen fra 11. juni 1945, etter 68 år, enda ikke er avslørt. Simon Wiesenthal er ingen hvem som helst, han regnes som grunnleggeren av Holocaustkonseptet.

http://books.google.no/books?id=_EkEAAAAMBAJ&printsec=frontcover&hl=no#v=onepage&q&f=false

Om VG en dag hadde tatt Simon Wiesenthals chutzpahtegning som hovedoppslag ville man ha risikert kollaps av hele Holocaustkonseptet, en ny Breivik kunne ha bombet VG-huset og Norge blitt oppført på USAs hatliste i selskap med Iran, Syria og Nord-Korea.

 

6 millioner jøder nesten dødd ti ganger før 2. verdenskrig

 

Linken under dokumenterer ti chutzpah avisoppslag fra 1915-1938 hvor 6 millioner jøder i Europa står foran endelig utryddelse. Allerede før 2. verdenskrig har 6 millioner jøder nesten dødd ti ganger:

 1. The Sun (New York) 6. juni 1916: 6 millioner jøder trues med utryddelse (23 år før 2. verdenskrig).
 2. New York Times 18. okt 1918: 6 millioner jøder er i ytterste nød.
 3. New York Times 8. sept 1919: 6 million jews will be completely exterminated.
 4. New York Times 12. nov 1919: Felix Warburg: 6 millioner jøder er truet av utryddelse.
 5. The Atlanta Constitution 23. feb 1920: Redd 6 millioner jøder i Europa fra utryddelse (13 år før Adolf Hitler blir rikskansler).
 6. New York Times 7. mai 1920: 6 million jews living under terrifying conditions and suffering from starvation.
 7. New York Times 20. juli 1921: 6 millioner jøder trues med utryddelse.
 8. The Gazette Montreal 29. des 1931: 6 million jews close to extermination (8 år før 2. verdenskrig).
 9. New York Times 31. mai 1936: Uttrykket holocaust lanseres.
 10. New York Times 23. feb 1938: 6 millioner jøder i ferd med å dø av sult.

 

Dario Gabbais chutzpah

 

45 minutters video fra 2013 som avdekker sannhetsvitnene Dario Gabbai (1922 – ) og Horst Cahns (1927-1970) Auschwitz chutzpah:

 

Bernard Lawrence Madoffs chutzpah

 

image044

Bernard Lawrence Madoff (1938 – ), en periode sjef for NASDAQ-børsen, ble dømt til 150 års fengsel for den største avslørte chutzpah i USAs historie, inntil 20 milliarder dollar er fortsatt ikke kommet til rette.

Bernard Lawrence Madoffs (1938 – ) chutzpah gikk ut på å få folk til å investere sine penger i ingenting. Renter på innskudd ble betalt med penger fra innskudd fra nye investorer. Han gikk over en strek til fordi også folk fra egen folkegruppe ble svindlet, et brudd med Kol Nidre. Dette måtte gå galt og det gikk galt. Bernard Lawrence Madoffs ønske om chutzpah av store penger var så sterkt at det hadde tatt helt overhånd. Hans eldste sønn Mark (1964–2010) tok angivelig sitt eget liv i skam.

 

Chutzpah 11. september – sprengning av fire av World Trade Centers syv bygninger

 

11. sept 2001, kl 16.54, gjør BBC en tabbe og annonserer sprengning av Salomon Brothers Building (WTC7) 26 minutter før bygningen faktisk blir sprengt. BBC World News Update London (kl 21.54 London) setter over til New York (kl 16.54 New York) for en live kommentar til Salomon Brothers Buildings (WTC7) kollaps. BBC World News Update er for tidlig ute og kanalens reporter i New York, Jane Standley må ro i syv minutter inntil BBC innser tabben og får stoppet sendingen. 47 etasjers høye WTC7, med sin karakteristiske topp lik en seierspall, vises mellom Jane Standleys hode og stolpen til høyre i vinduet. På slutten av videoen vises sprengningen av bygget. Sprengning skjer først kl 17.20, 26 minutter etter reportasjens start. Å skrive mot Illuminatis politisk korrekte linje betyr sparken for en journalist. De opprinnelig stolte og kunnskapsrike gotere med de fire egenskapene er for øyeblikket ikke til å kjenne igjen. Goterne er endt opp som konsumenter og som engstelige og forsiktige velgere. Mange der ute vet likevel, videoen under er sett 923 811 ganger:

 

Kartet for de syv bygningene som utgjør WTC
Kartet for de syv bygningene som utgjør WTC

Sprengning av WTC6 – US Customs House (8 etasjer) – kl 09.04.

Sprengning av WTC2 – Sydtårnet – kl 09.59.

Sprengning av WTC1 – Nordtårnet – kl 10.28.

Sprengning av WTC7 – Salomon Brothers Building (47 etasjer) – kl 17.20. Sprengning ble av kontrollerte BBC annonsert allerede kl 16.54. Larry A. Silverstein (1931 -) av Kol Nidrefolket, disponent av syvbygningskomplekset WTC, hadde interesse av å erstatte de umoderne, men høyforsikrede, asbestbygningene med nybygg med godkjent standard. Fire av syv bygninger ble sprengt av forhåndsutlagt thermite (smelter stål) lagt i bygningenes etasjer.

 

Chutzpah antisemittisme

 

Uttrykket antisemittisme som brukes hyppig av Kol Nidrefolket mot kritikere er et absurd chutzpah. Det er akkurat som at frekkheten og uærligheten ikke har noen grenser. Det er de nordiske folk som i virkeligheten er semitter og bebodde Midt-Østen og Kol Nidrefolket ikke. De hvite jøder er etterkommere etter khazarfolket fra Kaukasus hvis leder Kong Bulan i år 740 eK vedtok å tvangskonvertere hele folket i Khazaria til jødedommen. Khazarene hadde aldri tilhørighet med Palestina. Både de nordiske folk og kelterne, som er nært beslektet med oss (irlendere, skotter og engelskmenn) kom opprinnelig fra Palestinaområdet som seilende folk, flere hundre år før folkevandringstiden. Hebridene nord for Skotland er hebreernes nye land. Midtøsten var for 2000 år siden bebodd av mennesker med nordisk utseende. Araberne kom dit først 600 år senere. Minoerne på Kreta var også nordiske av utseende.

Inntil Odins ankomst fra folkevandringstiden hadde de nordiske folk dyrket den ugarittiske gud El (eldgammel, eld/ild) eller Elohim. Him betyr hjem på Rogalandsdialekt. Ugarit ble utslettet av farao Ramses III i 1178 fK og byens kolonister i Norden ble værende igjen etter moderlandets ødeleggelse. Det var også andre nordisk utseende folk fra Midt-Østen som seilte til Nord-Europa på denne tiden, som frieserne. De etablerte seg i Friesland i dagens Holland. Els himmelrike var Hel (helt, helg, helligdom). El er bokstav 12 (kan være tilfeldig). Sumererne i Mesopotamia delte døgnet inn i 12 x 2 timer, året i 12 måneder, himmelens stjerner i 12 stjernebilder. Det var 12 fingrer og tær hos fortidens kjemper og bokstaven l sin form symboliserer menneskets ryggrad. Tallet kan være tilfeldig, men den tyske legen Wilhelm Heinrich Schüßler (1821–1898) fant ut ved analyse av aske fra kremerte mennesker at denne alltid inneholdt de samme 12 spesifikke mineralsalter.

Tolvtallsystemet (dusin/tylft) er tidligere tallsystem i Norge og vesentlig mer egnet for brøkregning enn titallsystemet. De første 12 tall er selvstendige, først fra 13 (tre + ten) legges til 10. Tolvtallsystemet korresponderer med 60-tallsystemet som var basissystem for sumererne (60 hjerteslag pr minutt, definisjon av et sekund = et hjerteslag hos en sumerisk mann, sirkelen inndelt i 360 grader, året i 360 dager).

Etter mektige Odins ankomst til Norden måtte El vike for sverdet (Dra til ditt hellige Hel med din jæve El / dra til helvete din jævel), men også Odinfolket anså Hel som sin hinsidige verden. El og Odin er samme gud, kun de kultiske ledere i Norge ble byttet ut.

12 fingrer/tær hos fortidens kjemper: http://www.sydhav.no/sixfingers/more.htm og http://www.sydhav.no/giants/oceania.htm

 

Chutzpah Solomons tempel

 

Historien om kong Solomons tempel er også et chutzpah. Israelske arkeologer har ikke funnet spor av noen grunnmur fra noen bygning på toppen av Zionfjellet hvor kong Solomons tempel skal ha stått. Hele frimureriets bærende historie gjennom 33 grader er et bygget på et chutzpah. Kol Nidrefolkets historie om frimureres bygging av kong Solomons tempel er et chutzpah. De edle frimurere av gotisk og protestantisk opphav ser seg som verdige frimureretterkommere etter de som bygget Kong Nidrekongen Solomons tempel. Det er bare det at det aldri fantes noe tempel. Men en god chutzpah anses som høyverdig kunst, av noen.

 

Den franske revolusjon – Illuminatis ilddåp

 

image046 image047

Brødrene Maximillien (1758-1794) og Augustin Robespierre (1763-1794).

Kort tid etter kongressen startet Illuminati gjennom Grand Orient i Paris, den franske revolusjon etter lengre tids undergravningsvirksomhet. Grand Orient hadde etablert 266 egne losjer i Frankrike finansiert av Mayer Amschel Rothschild. Hans Illuminatifolk leide hallene i Jakobinerklosteret i Paris. Derfor navnet Jakobinerklubben. Jakobinernes program var å innføre Den nye verdensorden. Samme parole som de har i dag, New World Order. Brødrene Maximillien (1758-1794) og Augustin Robespierre (1763-1794) kom antatt fra en Kol Nidrefamilie innvandret til Nord-Frankrike fra Irland. (Robespierre = Rubenstein). Adam Weishaupt samarbeidet nært med Maximillien Robespierre. Det var Augustin Robespierre, like før han selv ble giljotinert i 1794, som hadde hentet Napoleon Bonaparte til karriere i Paris.

Kongedømmet i Frankrike var finansielt svekket etter 7-årskrigen (1754-1763) med England og fransk inngripen på opprørernes side i den amerikanske uavhengighetskrigen mot England. Tyske protestanters støtte til den franske revolusjon for å svekke den katolske kirke i Frankrike skulle straffe seg. Giljotinering av den katolske franske konge frembrakte et enda mektigere katolsk maktoverhode, keiser Napoleon Bonaparte, som klarte det den katolske kirke ikke hadde klart. Han hærtok protestantiske Tyskland og ortodokse Russland. Napoleon Bonaparte flyttet pavestolen fra Roma til Paris for å tvinge paven til å oppheve forbudet mot Jesuittordenen. Forbudet ble opphevet i 1814. Det er beregnet at frimurerne rakk å likvidere antatt to millioner av Frankrikes 25 millioner innbyggere under den røde terror. I 1823 lyktes familien Rothschild å bli Vatikanets og den katolske kirke finanspartner på verdensbasis.

 

To revolusjoner produserer hver sin kortvokste despot

 

De ledende bankfamilier og Vatikanet er så sammensauset og råttent at stanken knapt kan skilles fra hverandre. Den russiske revolusjon er en tilnærmet kopi av den franske. Utryddelse av den nordiske rase (borgerskapet, den genetiske adel) i henholdsvis Frankrike og Russland. Etter rød terror i hvert land satt Frankrike og Russland igjen med hver sin lille jesuittutdannede despot, Napoleon Bonaparte 5 fot 2” (156 cm) og Josef Djugashvili 5 fot 4” (160 cm). De kan ha hatt mindreverdighetskomplekser og vært lei av å bli sett ned på. Begge kom seg opp fra utkanten, henholdsvis fra Korsika og Georgia. Begge ga Kol Nidrefolket fulle statsrettigheter, likviderte sine opponenter, lot seg persondyrke og var finansiert av samme familie.

 

Familien Rothschild– Krig AS

 

Napoleon Bonaparte (1769-1821) var bare noe over fem fot høy og ble derfor avbildet alene eller på en hest.
Napoleon Bonaparte (1769-1821) var bare noe over fem fot høy og ble derfor avbildet alene eller på en hest.

Under Frankrikes v/ Napoleon Bonapartes krig mot alliansen mellom England og Preussen ved Waterloo, i dagens Belgia i 1815, finansierte familien Rothschild begge sider. James Mayer de Rothschild (1792–1868) finansierte Frankrike og broren Nathan Mayer Rothschild (1777–1836) Duke of Wellingtons England. Brødrene hadde pant i fremtidig skattetilgang i hvert sitt land.

Tilfellet Napoleon Bonaparte er interessant. En liten figur på 156 cm med en enorm indre kraft og aggresjon, hvis morsmål er korsikansk, et romansk språk beslektet med italiensk, utdannes av jesuitter og headhuntes i 1794 til Paris av Augustin Robespierre, venn av selveste Adam Weishaupt. Like etterpå halshugges begge Robespierrebrødrene. Napoleon Bonaparte blir gående alene rundt i Paris, roper til alt og alle om gjenreising av fransk storhet etter revolusjonens elendighet, la oss hærta Tyskland og Russland! Mannen er ikke engang fransk. Napoleon Bonaparte føres til makten av nettverket til Adam Weishaupt finansiert av Rothschildfamilien, og utfører meningsløse, men for dem profitable kriger. Han okkuperer Sveits som fra 1804 blir Rothschildfamiliens finanssentrum og alltid nøytrale ministat, som en strategisk plassert fjellborg mellom stormaktene. I 1814 tvinges den katolske kirke til å oppheve forbudet mot Jesuittordenen og året etter gjennomfører den stormannsgale enda en profitabel krig (Waterloo) . Det er ikke mer å hente og mannen byttes ut.

Illimunatti har tilnærmet ingen innflytelse enda i Norge på tross av kongedømmets fall i Frankrike og i 1814 vedtas paragraf 2 på Eidsvoll: «Jesuitter og Munkeordener maae ikke taales. Jøder ere fremdeles udelukkede fra Adgang til Riget».

Parallellen til Sovjet er slående. En liten figur på 160 cm, Josef Djugashvili, med en enorm indre kraft og aggresjon (bankraner), hvis morsmål er georgisk, utdannes av jesuitter og headhuntes til St. Petersburg. Alle i Russland innser etterhvert at revolusjonen ikke har ført til noe og Josef Djugashvili viser handlekraft ved å henrette de mislikte revolusjonsledere (Moskvaprosessene 1936-1938) med ønske om å utvide det tidligere Tsarrikets imperium til hele Europa (operasjon Groza 6. juli 1941). På 1950-tallet ønsker Illuminati sitt chutzpah, østvest-konflikten, inn i et nytt spor og Josef Djugashvili byttes ut.

I 1865 finansierte familien Rothschild begge sider under trippelalliansekrigen (1864-1870). Brasil, Argentina og Uruguay kriget mot Paraguay. Familien hadde pant i fremtidig skattetilgang i landene. Brasil betalte fortsatt avdrag til familien i 2010, 140 år etter krigens slutt.

De ledende bankfamiliers hovedinteresse ligger i oppfordring til krigføring mellom stater, for uansett vinner av ulike kriger må hver stats skattebetalere til slutt betale tilbake statenes krigslån, med gode renter. Krigslån gir høyere profitt enn utlån i fredstid, maksimalprofitt. Krig er butikk.

 

Mayer Amschel Rothschilds fem sønner etablerer Rothschildimperiet

 

image049 image050

Den røde femstjernen, symbol på Mayer Amschel Rothschilds fem sønner.

En rød femstjerne ble senere symbol på Mayer Amschel Rothschilds fem sønner som klarte å utvide familiens virksomhet til finansiell verdenskontroll for familier av Kol Nidrefolket.

Derfor ble femstjernen symbol for tilknytning til frimureriet, som flaggene til USA, Sovjet, Kina og EU. En rekke muslimske land har også femstjernen i flagget.

Når Adolf Hitler overtok som kansler i 1933 var 90 % av bankene i Tyskland eid av familier av Kol Nidrefolket. Mayer Amschel Rothschild sendte sine lojale sønner ut til hver sin europeiske stormakt for opprettelse av bankkontroll og det klarte de. I sitt testamente skrev Mayer Amschel Rothschild at hans ti barn skulle gifte seg med kusiner og fettere for å holde finansmakten innen familien. (Die Familie soll sich untereinander mit ihren Cousins und Cousinen ersten und zweiten Grades verheiraten).

 

Amschel Mayer Rothschild jr (1773– 1855).

 

Amschel Mayer Rothschild jr (1773– 1855).
Amschel Mayer Rothschild jr (1773– 1855).

Amschel Mayer Rothschild jr (1773– 1855), overtok etter farens død huset i Frankfurt, og Frankfurt forble familiens hovedsete, mens de andre brødrene grunnla avdelinger i Wien, London, Paris og Napoli. Amschel Mayer Rothschild jr innledet et tett samarbeid med finansfamilien Warburg i Hamburg.

 

Salomon Mayer von Rothschild (1774-1855).

 

Salomon Mayer von Rothschild (1774-1855).
Salomon Mayer von Rothschild (1774-1855).

Salomon Mayer von Rothschild (1774-1855), åpnet i 1821 en bank i Wien og gav den østerrikske stat et lån på 900 000 gylden. Statskansler fyrst Metternich og huset Habsburg ble dermed avhengige av ham. Solomon Rothschild ble den østerrikske stats viktigste bankforbindelse og en av de største grunneierne.

 

Nathan Mayer Rothschild (1777–1836).

 

Nathan Mayer Rothschild (1777–1836).
Nathan Mayer Rothschild (1777–1836).

Nathan Mayer Rothschild (1777–1836), reiste mellom 1790 og 1800 som tekstilkjøpmann til Manchester. I 1808 grunnla han banken N.M. Rothschild & Sons i London og investerte Vilhelms soldatpenger i gull fra det britiske Østindia-kompaniet til Wellingtons felttog mot Napoleon. Han ble en av de viktigste bankforbindelsene for den britiske regjering, og takket være en effektiv kurertjeneste opprettet med hjelp fra fyrstehuset Thurn und Taxis fikk han av kureren Rothworth vite om Napoleons nederlag i 1815 ved Waterloo ett døgn før den britiske regjering. Nathan Mayer Rothschild gikk straks til London-børsen og solgte sine aksjer på synkende kurs til sine egne, hemmelige oppkjøpere i salen, noe som utløste et salgsskred fra alle de andre da man antok at Napoleon Bonaparte hadde vunnet slaget og Bank of England ville bli ruinert. Hans oppkjøpere kjøpte alle de andres aksjer for 5 % av opprinnelig verdi. I virkeligheten hadde engelskmennene vunnet og aksjene kunne stige til nye høyder, men nå med en ny eier av hele børsen. Nathan Mayer Rothschild kontrollerte fra nå av, 1815, Bank of England. 98 år senere, i 1913, skulle samme familie opprette og eie USAs nye sentralbank, Federal Reserve. Med egen seddelpresse fra 1913 og fremtidig skattetilgang som garanti for USAs lån kunne Illuminatis ledelse gi frimureriets stormestere grønt lys for å provosere frem en ny 30-årskrig i 1914.

 

Carl Mayer von Rothschild (1788–1855).

 

 Mayer von Rothschild (1788–1855).
Mayer von Rothschild (1788–1855).

Carl Mayer von Rothschild (1788–1855) reiste på oppdrag fra broren Solomon i 1821 til Napoli for å overvåke de østerrikske troppenes finanser. Han åpnet Rothschilds sicilianske kontor og startet samarbeid med Vatikanet og pave Gregory XVI, som hedret Carl Mayer von Rothschild til tittelen Order of St. George. I 1823 overtok Rothschild drift av finansene til den katolske kirke på verdensbasis.

 

James Mayer de Rothschild (1792–1868).

 

James Mayer de Rothschild (1792–1868).
James Mayer de Rothschild (1792–1868).

James Mayer de Rothschild, opprinnelig Jakob Mayer Rothschild (1792–1868), var den yngste av brødrene. Han reiste i 1812 til Paris og etablerte der banken Rothschild Frères. Han kalte seg senere James de Rothschild. Som rådgiver for to franske konger ble han en av de mest innflytelsesrike bankierer i landet, og finansierte jernbaner og gruvedrift. Som en av Napoleon Bonapartes finansieringspartnere i 1815 hadde han uansett utfall av krigen tatt pant i fremtidig skattetilgang i Frankrike for sitt krigslån til den franske stat. To brødre, Nathan og Jakob, finansierte hver sin krigførende part.

 

Det nøytrale Sveits

 

Et fellesråd mellom far og sønner i 1804 vedtok at Sveits under eventuelle nye kriger alltid skulle være nøytralt, for å ha ro rundt sitt finansimperiums hjerte. Napoleon Bonaparte hadde i 1798 erobret Sveits og familien Rothschild satte opp sitt hovedkvarter i Genève, som i 1804 lå under fransk herredømme. Herfra satte de opp internasjonale syndikater og karteller. Det var også hensiktsmessig å ha et nøytralt land å møtes i. For ikke å støte sine finansieringskilder hadde Adolf Hitler det ikke travelt med å frigjøre den tysktalende del av Sveits. Han frigjorde tyskerne i Saarland (Frankrike), Østerrike, Sydetenland (Tsjekkia) og Vest-Preussen (Polen i 1939), men aldri tyskerne i Sveits.

 

Moses Hess og Mordechai Levi

 

image056 image057

Moses Hess (1812-1875) og Mordechai Levi (1818-1883).

Moses Hess (1812-1875), opprettet verktøyet arbeidersionismen (labour zionism), for å forhindre sin folkegruppes integrering i Europa. Sionismen oppfordret Kol Nidrefolket til ikke å se på seg selv som tyskere. Kol Nidrefolket skulle forenes som en nasjon og ikke bedrive klassekamp og kjønnskamp seg i mellom. Overfor russere, tyskere og alle andre folkeslag, derimot, skulle utføres chutzpah. Her skulle propaganderes klassekamp og kjønnskamp for svekking av nasjonalt samhold. Moses Hess var personlig lærer og ideolog for 32. grads frimurer, Mordechai Levi, hvis tyske chutzpahnavn var Karl Marx. Moses Hess lanserte chutzpahslagordet ‘religion er opium for folket’. Religion var opium imidlertid kun for katolikker, protestanter og ortodokse, ikke for tilhengere av folkegruppens egen religion, samling rundt en lovsamling kalt jødedommen, hvis sentrale bønn var Kol Nidre (lure alle ikke-jøder).

Når familien Rothschild, i samarbeid med familien Warburg, fikk opprettet egen seddelpresse i USA i 1913, Federal Reserve, var alt klart for å gjøre storbutikk. Firmaet Vickers i Europa var allerede klar for levering til markedet et ubegrenset antall håndvåpen og eksplosiver til lengre tids krigføring. Panamakanalen var nyåpnet for transport av nødvendig utstyr og mineraler og verdens ledende finansfamilier kunne aktivere frimureriets høyborg, Grand Orient i Paris, til å manipulere frem en 1. verdenskrig for å kunne gjøre eventyrlige profitter på statlige banklån og salg av militærutstyr.

Våpenfabrikken Vickers før 1. verdenskrig: http://www.vickersgun.com/gallery.htm

 

image058 image059

Gavrilo Princip (1894-1918) skjøt Østerrike-Ungarns hertugpar, Sophie Chotek (1868-1914) og Franz Ferdinand (1863-1914) i deres åpne bil ved Latiner broen i Sarajevo.

Mest sannsynlig er at Illuminatis Grand Orient i Paris var involvert i monarkdrapet av Østerrike-Ungarns hertugpar i Sarajevo. Mordene ble utført av Gavrilo Princip (1894-1918) fra en attentatgruppe med antatt tilknytning til den serbiske organisasjonen Den sorte hånd. Mordene utløste ultimatum fra Østerrike-Ungarn mot Serbia om utlevering av medlemmer av Den sorte hånd. Serbia var ikke del av Østerrike-Ungarn og verken Serbia eller Den sorte hånd hadde interesse av å provosere Østerrike Ungarn til invasjon av Serbia. Østerrike-Ungarn erklærte Serbia krig da Serbia nektet utlevering. Russland var alliert med Serbia og vedtok mobilisering av 20 millioner bondegutter. Tyskland var alliert med Østerrike-Ungarn, mobiliserte, og erklærte Russland krig hvis landet angrep Østerrike-Ungarn. Frankrike og England var alliert med Russland og mobiliserte. Landene begynte å grave skyttergraver mot hverandre og resultatet var utryddelse av 18 millioner av Europas beste ungdom og 21 millioner såret etter en stillingskrig på to fronter. 1. verdenskrig var derfor en kraftig svekking av den europeiske, hvite rase, som fortsatte under den 2. verdenskrig. 1. verdenskrig kan sees på som første del av andre 30-årskrig (1914-1945), som til vanlig deles inn i 1. og 2. verdenskrig. Første 30-årskrig (1618-1648) i skjedde i nøyaktig samme område, og antatt 30 % av den tyske befolkning mistet livet den gang.

 

Frimurertoppene Jacob Schiff og Lev Bronstein organiserer den russiske revolusjon

 

image060 image061

Jacob Schiff (1847-1920) og Lev Bronstein (Leon Trotsky) (1879-1940).

Som i 1905 ble også i 1917 Lev Bronstein (1879-1940) utsett til å lede Kol Nidrefolks verdensrevolusjon. Lev Bronstein ble i januar 1917 innkalt til New York av Jakob Schiff (1847-1920), folkegruppens rikeste i USA på dette tidspunkt. Tyskfødte Jakob Schiff kom opprinnelig fra en stilling i Frankfurt hos familien Rothschild og ble sendt til USA i 1865, like etter borgerkrigens slutt. På vegne av Rothschilds skulle han finansiere telegraf-, jernbane- og industrioppbygging i USA og slik legge grunnlag for opprettelse av en Rothschilds sentralbank i USA. Lev Bronstein fikk av Jacob Schiff disponere en leilighet og bil med sjåfør. På et tidspunkt ble Lev Bronstein, sammen med 278 revolusjonære fra samme folkegruppe, sendt av Jacob Schiff med et norsk skip, Kristianiafjord, med 20 millioner dollar i gullmynter til St. Petersburg. Gullmyntene skulle være til lønn for nyansatte i et kommende hemmelig politi, Vecheka, senere kalt Cheka, for masselikvidasjon av russere som med nødvendighet ville komme til å motsette seg Kol Nidrefolks maktovertakelse. Uansett utfall etter maktkamp mellom ulike Kol Nidrefolkledete partier av sosialrevolusjonære, mensjeviker og bolsjeviker i 1917 ville representanter for samme folkegruppe vinne.

Stormingen av Vinterpalasset

 

Vinterpalasset i St. Petersburg ved elva Neva. Avtroppende frimurergruppe fra Grand Orient, den provisoriske regjering, alle ti av Kol Nidrefolket, ventet natt til 7. nov 1917 i Private Dining-room. På figuren er dette det lille rommet under til venstre for rommet som er merket rødt. Det nærmet seg tidspunkt for sentrum av skorpionens tegn. Første frimurergruppes oppgave var fullført, tsaren var blitt avsatt og ekstremistiske Kol Nidrefolk utlandet hadde fått amnesti, klar for gjennomføring av neste oppgave for den internasjonale bankeliten: Utslettelse av hele den russiske intelligensia, alle russiske personligheter og naturlige ledere, alle vakre, som under den franske revolusjon. Fordekt ved chutzpahet utryddelse av det utbyttende borgerskapet. Dermed ville den internasjonale bankelite kunne etablere sin sentralbank i Russland, lik den nyopprettede Federal Reserve i USA i 1913. Styret i Federal Reserve er alltid av Kol Nidrefolket, og lederne, som tidligere leder Alan Greenspan (1926- ) og nåværende, Ben Shalom Bernanke (1953- ). Fra 1913 til 2013, gjennom hundre år, har verdens ledende bankfamilier trykket opp penger til sine egne banker for deretter å kjøpe opp det som er verdt å eie i USA. De får faktisk betalt for å trykke penger gratis til seg selv, da USAs skattebetalere betaler en avgift til Federal Reserve for at denne skal holde orden på økonomien i landet.

 

image065

image066 image067 image068

Private Dining-room (rom 188) sine vegger er dekorert med fire teppebroderier, gobeliner. Hver globelin har motiver fra en navngitt verdensdel, Afrika, Amerika, Asia og Europa. Rommet symboliserer verden og det gjelder verdensmakt. En neshornklokke som er plassert foran Europa-globelinen viser kl 02.10 om natten, nøyaktig sentrum for skorpionens tegn.

Vladimir Antonov-Ovseyenko (1883-1938), hadde fått i oppgave å lede maktovertakelsen i Vinterpalasset og ankom Malachite-salen med sine soldater like før kl 02.00. Han ble stående foran døren til Privat Dining-room, ventet i ti minutter, kontrollerte klokken, og utbrøt: Para! Nå er tiden kommet! Han åpnet døren til forsamlingen i naborommet og meddelte: Gentlemen, deres tid er forbi. Senere sendte han et telegram til Vladimir Uljanov: Vinterpalasset ble overtatt kl 02.04. Ved nærmere undersøkelse viser dette seg å være nøyaktig tidspunkt for sentrum av skorpionens tegn (14°58′) i astrologien.

Byttingen av stafettpinne i Vinterpalasset mellom to frimurergrupper av Kol Nidrefolket ble overfor ikkejøder solgt inn som stormingen av Vinterpalasset. Sovjets hoffregissør, Sergei Eisenstein (1898-1948) av Kol Nidrefolket, produserte en rekke chutzpahfilmer beregnet på de edle gotiske sinn hvor Kol Nidre-svindelen selvsagt ikke ble nevnt.

 

Leder av den provisoriske regjering Aaron Kürbis (1881-1970).
Leder av den provisoriske regjering Aaron Kürbis (1881-1970).

Leder av Grand Orient i Russland og statsminister i den provisoriske regjering, Aaron Kürbis (1881-1970), hvis russiske lurerinavn var Alexander Kerensky deltok ikke under seremonien i Vinterpalasset. Hans oppgave var utført og bolsjevikene hadde alt fraktet ham i sikkerhet. Aaron Kürbis støttet naturlig nok ikke de hvite i borgerkrigen. Mannen reiste til New York og ble utnevnt til høyeste frimurergrad, 33. grad, for å ha klart å starte februarrevolusjonen på avtalt dag, 8. mars. Dette var Purim day i 1917, Kol Nidrefolkets viktigste dag hvert år hvor de feirer deres drap av 75 000 av den ariske rase i Iran. Planen var å gjøre det samme i Russland, i Tyskland, i Skandinavia. I Russland lyktes de å drepe 66 millioner russere i sine gulagleire, norrønafolkets nærmeste slektninger.

 

Illuminatis ugle i Vinterpalassets souvenirbutikker

 

image070 image071 image072

image073

1. Bildet til venstre viser Illuminatis ugle i organisasjonens emblem fra 1776.

2. I en souvenirbutikk ved Vinterpalasset i 2012 er byster av frimurlederne Mordechai Levi, Josef Jugashvili og Lev Bronstein til salgs sammen med Illuminatis ugle.

3. En ugle har 270 graders nattlig skarpsyn til sin jakt i det skjulte om natten og den finnes over hele verden. I gresk kultur opptrådte Athene som ugle og var gudinne for visdom, kunst og ferdigheter. I romersk kultur var synet av en ugle et ondt varsel og i Japan var uglen et symbol på død.

4. Fra 1920, etter suksessfull maktovertakelse av tsar-Russland, tegnet Federal Reserve inn Illuminatis ugle på alle 1-dollarsedler.

 

Chutzpah antikapitalisten og leieboeren Vladimir Uljanov

 

image074 image075 image084

Vladimir Uljanov (1870-1924), Israel Lazarevich Gelfand (1867-1924) og Max Warburg (1867-1946) var alle av Kol Nidrefolket og sentrale aktører i planlegging og gjennomføring av massemord på kristne i det opprinnelig Gardariket. Ordet Russland stammer fra norske kong Rurik (830 eK – 879 eK) som etablerte bosettingen Holmgard, som senere vokste til Nygård (Novgorod). Dette er aldri omtalt i norske skolebøker da det ville medført aksjoner for våre slektninger som satt i Gulag og som endte sine liv der.

Under 1. verdenskrig bodde Vladimir Uljanov (1870-1924), med chutzpahnavn Vladimir Lenin, i over ett år i leiligheten til den rikeste Kol Nidreperson i Sveits, Israel Lazarevich Gelfand (1867-1924), chutzpahnavn Alexander Lvovich Parvus. Leiligheten er nå museum. Vladimir Uljanovs antikapitalisme gjaldt ikke i forhold til rike av egen folkegruppe. Israel Lazarevich Gelfand var forfatter av teorien ‘Den permanente revolusjon’, senere promotert av Lev Bronstein. Israel Lazarevich Gelfand sendte Vladimir Uljanov og 30 andre Kol Nidrefolk med tog fra nøytrale Sveits gjennom Tyskland via nøytrale Sverige og Finland til St. Petersburg for å ta over Tsar-Russland for folkegruppen.

Reisen gjennom Tyskland under 1. verdenskrig var organisert av Tysklands etterretningssjef, ledende Kol Nidre-finansmann Max Warburg. Max Warburg var både finansieringspartner for den tyske keiser under 1. verdenskrig og landets etterretningssjef. Han var i posisjon til å likvidere hvem han ville.

 

image077 image078

Obadiah Asch (1877-1960) og hans barnebarn Robert Aschberg (1952- ).

Ved ankomst til Stockholm 17. april 1917 fikk Vladimir Uljanov med seg 50 millioner dollar i gullmynter fra Obadiah Asch (1877-1960), svensk chutzpahnavn Olof Aschberg, fra dennes bank Nya Banken i Stockholm. Pengene skulle brukes til å lønne ansatte i et nytt, hemmelig politi, Vecheka, senere kalt Cheka, som skulle opprettes for masselikvidasjon av etniske russere, etterkommere av norske kong Rurik. I 1921 etablerte Obadiah Asch for Sovjet en russisk handelsbank. Han var antatt sentral i organisering av utseiling av russisk gull fra St. Petersburg til New York via Stockholm. I 1922 ble han sjef for Ruskombank, Sovjets første internasjonale bank.

Aschbergbrødrene i Sverige er Obadiah Aschs barnebarn. Robert Aschberg (1952- ) har opprettet en egen privat etterretningsorganisasjon, Expo, for kartlegging av kritikere av sin innflyttede folkegruppes finans- og mediemakt i Sverige og kritikere av sin folkegruppes masseinnvandringspolitikk for svekkelse av svensk økonomi, kultur og samhold. Kol Nidrefamiliene Hörne og Bonnier eier størstedelen av svenske medier. For 30 år siden, før masseinnvandringen, var et homogent, lite folk på kun syv millioner – svenskene – ledende teknologisk i verden med avansert bilindustri – Volvo, Saab, Scania – og flyindustri. Saab hadde i tillegg et fabrikksystem sprengt inn i fjellet.

 

Arbeidsspråk jiddisk

 

image079
Hirsch Apfelbaum (1883-1936), leder av Komintern for spredning av verdensrevolusjonen.

En delegasjon med norske radikale, med Einar Gerhardsen (1897-1987) i spissen, ble tidlig på 1920-tallet, under besøk i Moskva, inspirert av de flammende taler fra Hirsch Apfelbaum (1883-1936) og Leiba Rozenfeld (1883-1936), hvis russiske chutzpahnavn var henholdsvis Grigory Zinovjev og Leon Kamenev. Hirsch Apfelbaum var leder av en nyopprettet 3. kommunistiske internasjonale i 1919, kalt Komintern, for spredning av verdensrevolusjonen. Nær samtlige kommunistiske ledere i 1917 var av Kol Nidrefolket og snakket jiddisk seg i mellom, et språk russerne ikke forsto. De hadde alle tatt russiske chutzpahnavn og innførte dødsstraff for russere som tok opp det nasjonale spørsmål, for på denne måten å avverge russisk avsløring av sin folkegruppe.

 Yankel Aaron Movshevich Solomon (1885-1919) ble valgt til Sovjets første president.
Yankel Aaron Movshevich Solomon (1885-1919) ble valgt til Sovjets første president.

Yankel Aaron Movshevich Solomons (1885-1919) russiske chutzpahnavn var Jakob Sverdlov. Som Sovjets første president beordret han drap på tsarfamilien og ble selv drept av en arbeider under et fabrikkbesøk.

Leder for Tysklands etterretning under 1. verdenskrig og samtidig finansieringspartner for den tyske keiser var Max Warburg (1867-1946). Max Warburg sørget for at den tyske hæren, etter Tsar-Russlands militære kollaps, i flere uker holdt jernring rundt St. Petersburg for å hindre at hvite, russiske styrker skulle rykke inn og stoppe hans folkegruppes operasjoner inne i byen. Deres mest betrodde, Lev Bronstein, med chutzpahnavn Leo Trotsky, fikk tid til å komme i gang å organisere opp et Vecheka, for likvidasjon av den russiske overklassen av nordisk ætt, kalt de vakre av bolsjevikene. Oppgaven ble delegert til Rubin Josifovic.

image081
Rubin Josifovic (1877-1926)

Det hemmelige politi, Vecheka, senere kalt Cheka, ble organisert opp av den flerspråklige polske jesuitten av Kol Nidrefolket, Rubin Josifovic (1877-1926), med chutzpahnavnet Felix Dzerzhinsky.

 

image082 image083

Tsar Nicholas II (1868-1918) ble myrdet sammen med hele sin familie av en kommando ikke russisktalende ungarske soldater, ledet av Yakov Mikhailovich Yurovsky (1878-1938).

Som under den franske revolusjon utførte frimureriet også i Russland drap på en monarken. Den respekterte og høyt elskede tsarfamilien ble drept. Ordre om likvidering ble sendt fra Jacob Schiff i New York via USAs ambassadør i Russland, som sammen med resten av diplomatkorpset nylig hadde flyttet fra St. Petersburg til Vologda, og overlevert president Yankel Solomon i St. Petersburg. Han sendte ordren videre til Ekaterinburg og krigsforbrytelsen ble utført midt på natten av en kommando ungarske soldater av Kol Nidrefolket ledet av Yakov Mikhailovich Yurovsky (1878-1938) av Kol Nidrefolket. Tsarfamilien ble beordret ned i kjelleren for fotografering. I det Yakov Mikhailovich Yurovsky skjøt tsar Nicholas II ble et forheng trukket fra og resten av familien ble skutt og sluttstukket med bajonetter av kommandoen av ungarske soldater. Bruk av russiske soldater for skyting av de russiske unge kongelige jentene ville vært for risikabelt.

Årsaken til at ikke konger er blitt drept av frimurere i England og at de aldri gjorde revolusjon her skyldes at Nathan Rothschild tok over Bank of England allerede i 1815. England var det land med størst arbeiderklasse, men hvorfor gjennomføre en revolusjon når man allerede har makten?

Etter Nathan Rothschilds overtakelse av Bank of Enland i 1815 ble kontakt med Kol Nidrefolk stuerent i England og inngifte startet. Tilnærmet hele adelen i England i dag er Kol Nidrebasert og kulturelt kontrollert. Dronning Elizabeth II (1926 – ) fikk omskåret alle sine tre sønner med påfølgende rituell suging av deres babypeniser av rabbi mohel Jacob Snowman i London. Prinsesse Diana motsatte seg omskjæring av sine to sønner.

 

Finansfamilien Warburg

 

image076 image085 image086

Max Warburg (1867-1946), Paul Warburg (1868-1932) og Felix Warburg (1871-1937).

Brødrene Max Warburg, Paul Warburg og Felix Warburg (1871-1937) sin familie het opprinnelig del Banco og kom fra Venezia. Den mektige familien av Kol Nidrefolket var forhatt og ble utvist fra Italia. William Shakespeares skuespill fra 1596, Kjøpmannen i Venedig, er et uttrykk for tidsånden. Her skildres hvordan folket i Venedig (Venezia) klarer å forhindre amputasjon av en mann som ikke klarer lånebetingelsene fra en pantelåner av Kol Nidrefolket. Ved flere anledninger har organisasjoner av Kol Nidrefolk prøvd å stoppe oppsetning av stykket. Familien Banco slo seg ned i Warburg i Tyskland og tok denne byens navn som etternavn. Senere flyttet familien til Altona ved Hamburg og ble i Tyskland samarbeidspartner med Amschel Mayer Rothschild jr (1773– 1855).

image025 image033 image034

Sovjet hadde 1917-1922 swastika som symbol både på sine uniformer (bilde 1) og på sine pengesedler (bilde 2 og 3).

image023 image087

Sovjet tok i bruk samme symbol som gudfar USA hadde hatt under hele 1. verdenskrig (bilde 4 og 5) og senere. Illuminatis medier har holdt dette skjult i nærmere 100 år.

Etter å ha finansiert statskuppet i Russland 1917 klarte vestlige regjeringer så vidt å holde Kol Nidre-ekstremistenes hode over vannflaten ved å finansiere 5-årsplanpåfunnet. Vestlige kommunistiske og sosialistiske partier gjorde sin del av jobben og sørget for sosial isolasjon av kritikere av Sovjet på arbeidsplassene inntil 1949 da påfunnet NATO og Warszawapakten ble lansert. En rekke fabrikker produserte med lav kvalitet da russiske ingeniører var likvidert eller satt i gulag. Viktigere industri og våpenfabrikker ble ledet av vestlige ingeniører for å sikre gjennomføring av den planlagte andre del av andre 30-årskrig (1914-1945). Den første jesuittorganiserte 30-årskrig for den katolske kirkes massedrap av protestanter var fra 1618-1648.

For at deres nyfødte barn, Sovjet, ikke skulle dø i krybbedød finansierte Kol Nidrefolkets banker i USA, Frankrike, Storbritannia og Tyskland gjennom sine regjeringer elektrifiseringen og industrialiseringen av Sovjet. Dette skjedde samtidig som de samme frimurervalgte regjeringer overfor det kondisjonerte folket fordømte kommunismen. Amerikanske ingeniører fra At & t ledet titusener av utsultede og forfrosne russiske fanger fra Gulag-leirene. Amerikanske og tyske ingeniører var ikke forberedt på å komme til et terrorvelde og de som reagerte ble selv puttet i leire og mange omkom.

 

Verdensrevolusjonens andre land – Tyskland

 

Verdensrevolusjonen skulle starte i Russland for deretter å spre seg via Tyskland til andre europeiske stater. Tyskland måtte i 1. verdenskrig kapitulere mot Frankrike og Storbritannia da en rådsrepublikk hadde blitt proklamert i Bayern i november 1918 med Salomon Kosmanowski (1867-1919), med tysk chutzpahnavn Kurt Eisner, som selvutropt statsminister. Den tyske revolusjon var startet og som i Russland var den i sin helhet ledet av Kol Nidrefolk og finansiert av bankfamilier fra samme folkegruppe.

 

image088 image089 image090

Kol Nidrelederne av den tyske revolusjon, Salomon Kosmanowski (1867-1919), med tysk chutzpahnavn Kurt Eisner, Ernst Toller (1893-1939) og Eugene Levine (1883-1919).

Keiser Wilhelm II (1859-1941) abdiserte og landet måtte avstå Vest- og Øst-Preussen i 1918. Etter Salomon Kosmanowskis død ble i april 1919 Den Bayerske rådsrepublikk etablert med familien Rothschilds røde fane som symbol og ledet av Ernst Toller (1893-1939), senere av Eugene Levine (1883-1919). Deres sovjetrepublikk ble slått ned av exsoldater fra den tyske hæren, men deres aktivitet hadde medført full oppløsning og forvirring slik at landet tapte 1. verdenskrig uten å være slått militært. Fredsslutningens umulige betingelser for Tyskland ble bestemt av ledende bankfamilier av Kol Nidrefolket. Landet skulle miste både Vest- og Øst- Preussen samt landets hovedstad Königsberg. Bankierene la alt til rette for tysk revansj i en kommende krig som de kunne gjøre maksimalprofitt på lik forrige krig. Den internasjonale bankelite er AS krig.

På et tidspunkt burde Nyhetsspeilet opprette et fond for finansiering av anklage og rettslig prosess overfor den internasjonale krigsforbryterdomstolen i Haag mot den internasjonale bankelite. De har mange kriger og revolusjoner å svare for.

 

Verdensrevolusjonens tredje land – Ungarn

 

Kol Nidrelederne av den ungarske revolusjon, Tibor Szamuely (1890-1919), Aaron Moritz Kohn (1886-1938), med chutzpahnavn Bela Kun og Jeno Landler (1875-1928).

image091 image092 image093

I 1919 ble en kommunistisk rådsrepublikk opprettet i Ungarn, i likhet med Russland og Tyskland i sin helhet ledet av Kol Nidrefolk. Lederne var Tibor Szamuely (1890-1919), Aaron Moritz Kohn (1886-1938), og Jeno Landler (1875-1928).

 

image094 image095 image096

Josef Vissarionovich Jugashvili (1879-1953), med chutzpahnavn Josef Stalin, hans far Vissarion Jugashvili (1850 – 1909) og Lazar Kaganovich (1893-1991). Jugashvili betyr direkte oversatt jødesønn. Josef Jugashvilis 3. kone, Rosa, var Lazar Kaganovichs søster. Jugashvili / Dzhugashvili var et vanlig etternavn i det jødiske miljøet i Persia.

Utover i 1920-årene ble dominansen av Kol Nidrefolk i den nye Sovjetstaten etter hvert kritisert også av russere som ikke satt i Gulag og noe måtte gjøres. Josef Jugashvili, hvis chutzpahnavn var Josef Stalin, vedtok sammen med den mektige Kaganovichfamilien av Kol Nidrefolket, å henrette de brysomme tidligere kjente kommunistiske ledere, også av Kol Nidrefolket, med et annet politisk syn på situasjonen. Disse ble likvidert i Moskvaprosessene i 1936-38, hvor alle innrømmet skyld. Hele deres tilværelse var basert på chutzpah og håpet var at raske innrømmelser skulle gi nye muligheter. Det hjalp ikke.

 

Gulag – verdenshistoriens største konsentrasjonsleirsystem

 

Verdenshistoriens største konsentrasjonsleirsystem, kalt Gulag–arkipelet, ble opprettet over hele det tidligere Tsar-Russland, i alle tidssoner, fra 1917 til 1960. Det var 476 leirkomplekser med opptil flere tusen underleire innunder ett kompleks. Hver underleir kunne igjen ha hundrevis av brakker. Dette er ikke chutzpah. Alexander Solzhenitsyn (1918-2008) avdekket leirsystemets sentrale organisatorer, som alle var av Kol Nidrefolket:

Aaron Soltz (1872-1945), Jakov Rappoport (1890–1962), Lazar Kaganovich (1893-1991), Matvei Berman (1898-1939), Genrich Jagoda (1891-1938) og Naftalij Frenkel (1883-1960). Jesuittordenens tilsvarende leire i Sør-Amerika i 150 år inntil 1767 kan ha vært modell for Gulag.

På bildet ses Solzhenitsyn under hans ti år lange fangenskap fra andre verdenskrigs slutt og til ut på 1950-tallet. Etter hans beregninger døde 66 millioner russere i leirene fra 1917-1960. Planen var at Gulagleire også skulle opprettes i Skandinavia og i alle europeiske land, selv etter at Kol Nidrefolks statskupp i Tyskland og Ungarn var blitt slått ned. Verdensrevolusjonen skulle gjennomføres i Europa av den røde hær med gjenerobring av Tyskland og Ungarn. Den Røde hærs offensiv ble imidlertid stoppet i Polen i 1920 og finansfamiliene konsentrerte seg om konsolidering og sikring av sitt bytte, Tsar-Russland. Etter borgerkrigens slutt i 1920 startet folkegruppens bankelite i USA og Europa å bygge opp industri for å berge sin nye stat Sovjet fra kollaps. Navnet Sovjet (råd) var et chutzpah, da rådene ikke hadde innflytelse, all makt var lagt til kommunistpartiet.

 

Operasjon Groza – Sovjets planlagte angrep på Tyskland 6. juli 1941

 

Tyskland og Frankrike skulle erobres fra 6. juli 1941 og Gulagleire opprettes i et sammenhengende belte fra Stillehavet (Vladivostok) til Atlanterhavet (Vest-Europa) og utryddelse av den nordiske rases elite (som chutzpah kalt borgerskapet). Etter de to store europeiske makters fall ville Sovjet enkelt kunne ta andre land inkludert Skandinavia etter tur. Det hadde ikke blitt noen 8. mai 1945 i Norge, gutta på skauen ville ha sittet i Gulagleire. Sovjets BT high speed tank hadde foruten belter også hjul til bruk til offensiven på de tyske motorveier. Operation Groza – Sovjets planlagte angrep på Tyskland og Frankrike 6. juli 1941:

http://www.heretical.com/miscella/14days.html

 

image098
Alexander Solzhenitsyn

image097

image099

Gulag (1917-1960) var 476 konsentrasjonsleirkomplekser hvor 66 millioner russere omkom. Alexander Solzhenitsyn (1918-2008) var fange i gulag.

 

Forberedelse til etablering av Israel

 

image100 image101 image102

Vennskapsmynt fra 1934 mellom Tyskland og sionistorganisasjonene, utbygger av kibbutzer i Sovjet, Felix Warburg, og Israels flagg.

Adolf Hitler ønsket deportering av Tysklands jøder til Palestina i samarbeid med Tysklands ledende finansfamilier av Kol Nidrefolket. Begge hadde felles interesse av utvandring til Palestina. I 1934 ble laget en vennskapsmynt. Eiendommer og verdier til Kol Nidrefolk sendt til konsentrasjonsleire ble omsatt av sionistiske organisasjoner og penger overført til Palestina for oppkjøp av arabisk land og bygging av infrastruktur. Tysklands angrep på Polen i 1939 var et angrep på Vest-Preussen, Tysklands eget område fra før 1918, med 14 millioner tyskere. Adolf Hitler (1889-1945) tok tilbake en viktig del av Tyskland.

Familien Warburg eide I G Farben, Tysklands største og verdens da fjerde største industribedrift. Adolf Hitler etablerte fangeleiren AuschwitzBirkenau i samarbeid med brødrene Warburg for gratis arbeidskraft til Warburgfamiliens I G Farben i Auschwitz. 21. mai 1942 åpnet I G Farben et anlegg for syntetisk gummi og petroleum i Monowice ved Auschwitz. I G Farbens hovedkontor lå i New York, ledet av Paul Warburg, mannen som på vegne av familien Rothschild etablerte Federal Reserve i 1913. Max Warburg hadde vært keiser Wilhelms finansieringspartner under 1. verdenskrig og samarbeidet med Adolf Hitler før 2. verdenskrig. Adolf Hitler kan ha kjent Max Warburg allerede under 1. verdenskrig da Max Warburg var tysk etterretningssjef og Adolf Hitler brevkurèr ved fronten.

En tredje bror Warburg, Felix Warburg, opprettet fra 1924-1940 215 jordbrukskollektiver i Sovjet, kibbuzer, slik at landets Kol Nidrefolk skulle kunne lære seg jordbruk til bruk ved opprettelse av Israel. Felix Warburgs kibbuzer ble anlagt på områder hvor de først hadde likvidert russiske eller ukrainske bønder. I 1927 reiste han på en rundttur i Sovjet og besøkte 40 kibbuzer eller jordbrukskolonier for Kol Nidrefolk i Ukraina og på Krim, hvorav to var navngitt etter ham. Alt før 1917 hadde den sionistiske verdenskongress planlagt overtakelse av Palestina og opprettelse av Israel. Til dette trengtes nok marxist-leninistiske bønder av Kol Nidrefolket til å kunne drive et nett av kibbuzer og ta i mot hundretusenvis av fattige Kol Nidrefolk, samtidig med at 800 000 arabere skulle deporteres. I 1948 lyktes de å opprette en verdensregjering, FN, som anerkjente en sionistisk stat, Israel. Fra da av kunne ingen hindre at ledende bankfamilier kunne etablere seg, via Israelske ambassader, i de land de måtte ønske.

 

Chutzpah innen filmproduksjon

Filmregissør Sergei Eisenstein (1898-1948).
Filmregissør Sergei Eisenstein (1898-1948).

Sergei Eisenstein (1898-1948) fra Kol Nidrefolket, produserte historieforfalskningsfilmer som October i 1927: Ten Days That Shook the World. I filmen stormet hundrevis av rødegardister og sjømenn Vinterpalasset i 1917. I virkeligheten skjedde ingenting. Det var ingen som helst kamp. Maktovertakelsen var en avtalt scene mellom kolleger innen samme frimurerlosje, Grand Orient, og fra samme folkegruppe. Filmen var et bedrag. Sergei Eisenstein lyktes med sin intensjon og mange tror fortsatt at det kanskje var noe edelt med bolsjevikene som styrtet den slemme tsaren.

image105
Bastillen 1789
image104
Vinterpalasset 1917

To kjente, historiske bilder viser stormen på Bastillen 1789 og stormen på Vinterpalasset 1917.

To historieforfalskninger, for det var ingen storm verken av Bastillen eller av Vinterpalasset. Begge revolusjonene var bestillingsvare fra verdens ledende finansfamilier ved hjelp av sine verktøy banker, frimureriet, Jesuittordenen og Kol Nidrefolkets organisasjoner.

Det kan se ut som at lureriet og de offisielle usannheter om historiske begivenheter ikke har noen ende. Offisiell historie er seierherrenes historie. Denne artikkelen er et bidrag for avdekking av den virkelige historien.

 

Kilder

 

Oversikt Rothschildfamilien: http://historyedition.blogspot.no/2011/03/beard.html

Jüri Linas bøker: ‘Under the Sign of the Scorpion’ og Värdsbyggarnas bedrägeri’

Nathanael Kapner, historiske artikler: http://www.realzionistnews.com

Nathanael Kapners tre krav: http://www.realjewnews.com/?p=824

Kilde fransk revolusjon: http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/signscorpion/signscorpion02.htm

Kilde russisk revolusjon: http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/signscorpion/signscorpion06.htm

Henry Makow, historiske artikler: http://www.henrymakow.com

Våpenfabrikken Vickers før 1. verdenskrig: http://www.vickersgun.com/gallery.htm

USA og Sovjets bruk av romersk hilsen og hakekors: http://rexcurry.net/ussr-socialist-swastika-cccp-sssr.html

Avsløring av Simon Wiesenthals chutzpah-tegning, de tyske soldatene som skytes, side 50:

http://books.google.no/books?id=_EkEAAAAMBAJ&printsec=frontcover&hl=no#v=onepage&q&f=false

Nasi: http://jewishencyclopedia.com/articles/11330-nasi

Fremføring av Kol Nidre: http://www.youtube.com/watch?v=dvWxoYULWrw

Amerikaneren Myron C. Fagans (1887-1972) tale fra 1960 om Illuminati:

http://www.veoh.com/browse/videos/category/lifestyle/watch/v20037787Y7wHmJ2r

Talen nedskrevet: http://jahtruth.net/illumin.htm

Dokumentasjon av eget jødisk EU-parlament: http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/152977#.UKRv3-RPidd

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring