Vi som elsket Amerika

Frihet. Likhet. Brorskap

En løgn som blir trodd på er like god som noen sannhet. Gjenta en løgn ofte nok og den blir en tilsynelatende sannhet.

Amerika og verden forøvrig er overtatt av noen som arbeider for Den Nye Verdensorden.  Dens agentur er en miks av nazister (nasjonal sosialister), fascister, kommunister, sosialister (kommunisme-light), humanister, sionister og new agere (som forøvrig gjerne vil utgjøre deres Verdensreligion).

Alexander Solzhenitsyn, Gulag fangen som slapp unna og utvandret til Amerika til sist, sier:

«Over et halvt århundre siden, når jeg fremdeles var et barn, kan jeg huske at jeg hørte noen eldre mennesker tilby følgende forklaring på den store ulykke som har rammet Russland: ‘Mennesket har glemt Gud; det er hvorfor alt dette har skjedd’.
(‘med den store ulykke’ menes den Kommunistiske Revolusjonen som drepte nær 60.000.000 russere – halvparten av dem hadde ikke gjort noe annet enn å være kristne og tilbe en Gud – hvilket var forbudt)
Siden da har jeg brukt nesten 50 år på å studere og skrive om vår revolusjon. Men hvis jeg blir spurt idag om å formulere så presist som mulig hovedårsaken til den revolusjonen som svalgte nesten 60 million av vårt folk, så kan jeg ikke formulere det mer nøyaktig enn å repetere: ‘Mennesket har glemt Gud; det er hvorfor alt dette har hendt’.»

(Sitert av Dr. David Noebel, Summit Journal, Desember-1987, s. 8 )


I 1832 ble en franskmann med navn Alexis de Tocqueville sendt til Amerika av sin regjering for å studere hvorfor Amerika hadde konstruert bare noen få fengsel til å huse sine kriminelle, mens Frankrike kunne ikke klare å bygge dem fort nok. Han skrev tilbake at han hadde funnet svaret, hvorfor Amerika ikke trengte fengsel, og svaret var at Amerika var i hovedsak godt. Han skrev:

«Jeg søkte etter storheten og genialiteten til Amerika i hennes rommelige havner og hennes vide elver, og den var ikke der.
Jeg søkte etter storheten og genialiteten til Amerika i hennes rike miner og hennes enorme verdenshandel, og den var ikke der.
Jeg søkte etter storheten og genialiteten til Amerika i hennes offentlige skolesystem og hennes læreinstitusjoner, og den var ikke der.
Jeg søkte etter storheten og genialiteten til Amerika i hennes demokratiske kongress og hennes unike konstitusjon, og den var ikke der.
Ikke før jeg besøkte kirkene til Amerika og hørte hennes predikanter tale flammende om rettskaffenhet forstod jeg hemmeligheten bak hennes genialitet og makt.
Amerika er stort fordi Amerika er godt, og hvis Amerika noensinne opphører å være god, så vil Amerika opphøre å være stort.»

o.a.: ‘Stort’ her i betydning åndelig storhet, ikke fysisk størrelse.

Amerika i våre hjerter
Kanskje noe vi kan huske på også idag, med alt som skjer rundt det Amerika vi elsket engang mange av oss. Amerika er i en transformasjonsprosess, nedadgående prosess. Karma, positiv eller negativ, skapes og bygges like mye for nasjoner som for personer.

Vi som elsket Amerika, ser at Amerika idag har blitt overtatt av klandestine krefter og ondsinnede grupper som ikke tjener henne til ære. Vi er i en sorgprosess. Amerika er borte, i forhold til det indre bildet av Amerika vi elsker !

Det som står igjen å fortsatt elske er det idealet av Amerika som Tocqueville beskriver her, og det som lever i våre sjeler som ‘den nye verden’. Idealet og drømmen om Amerika blir alltid igjen. Hvor oppdages ‘den nye verden’ neste gang ? Hvor kan vi søke, hvor kan vi frihetselskende reise fra undertrykkende regimer denne gang, hvor kan vi bygge, hvor kan vi bo? Hva har våre forfedre som reiste over der fra undertrykking, sneversinn og fattigdom, til frihet, fred og storhet, gjort henne til ? Et monster ?

tyrant-boot-posterDet er ikke bare Amerikas kirker og menigheter som idag ikke flammer av rettskaffenhet, det er like mye våre her i Norge, som har underlagt seg de samme krefter. Åndelig og økonomisk prostituert seg. Samme ting vil føre til at vi er inne i en nedadgående spiral, ikke evolusjon, men retardasjon – tilbakeskritt.

Pave Felix III på sekshundretallet sa: «Ikke å opponere mot feil er å godkjenne dem, og såmenn, å neglisjere å gjøre til skamme onde mennesker når vi kan gjøre det, er ikke noen mindre synd enn å oppmuntre dem».

George Orwell i boken ‘1984’ sa: «Hvis du ønsker et bilde av fremtiden, så forestill deg en støvel som tramper på et menneske ansikt – for evig

Boston Tea Party

Har vi glemt at Amerika’s storhet og legendariske ‘liberty’ ble til som et oppgjør mot det Britiske imperium, og utidige økede krav om stadig mer skatter samt innskrenkningene av borgernes friheter ? Rule Britania råder ennå verden for sin alfons Lord Rotshchilds og hans like.

Våre forfedre utvandret til Amerika for å komme klar av tyranniske regjeringer her, og for retten til å være åndelig fri, fri til å tenke og tro det en vil. For å kunne brødfø seg med den næring en ville.

Hvor kan vi dra nå, hvor disse krefter behersker hele verden, – om vi ikke tar tilbake det Amerika som også er vårt, og som har så stor innvirking på vårt eget lands politikk? Mister vi drømmen om Amerika, mister vi mer enn de borgerlige friheter; Vi mister håpet og drømmen om at verden noen gang kan bli bedre. Da er vi ferdig. Da kan vi som ikke klarer å leve under undertrykkende og totalitære krefter like godt legge oss ned å dø med en gang. Vi kommer ikke til å klare å tilpasse oss deres totalitarisme. Vi vil i tilfelle måtte sjelelig dø med det, legge av vår sjel, og det tror jeg ikke er faktor noen av rette støpning engang vurderer.

I 1773 protesterte amerikanerne mot skatter og for sin selvstendighet og frihet, mot britiske East India Company og britisk adel: “Ingen skatter uten representasjonen”, var omkvedet. Den samme politiske og økonomiske “adel” styrer vår verden idag. De kontrollerer hemmelig politi, etteretning, etc. MI6 / CIA og vårt eget Stay Behind nettverk som har blitt en del av norsk etteretning, er de samme korrupte faener idag som de alltid har vært, – og de styrer vårt samfunn, de politiske partiers nominasjoner, bestemmer våre valglover, og hindrer vår direkte representasjon.
http://www.riksavisen.no/?p=404

Amerikanerne fikk friheten i 1776, men i 1913 mistet de den igjen. Da ble The Federal Reserve Bank Act lurt gjennom i kongressen, mens de fleste senatorer var hjemme på juleferie, av den korrupte Woodrow Wilson. Siden det har noen suget Amerika tom for hennes ressurser, og setter nådestøtet ved ‘finanskriser’; det er hvor de nekter å låne ut lenger de penger de har loppet henne og verden forøvrig for. Ja, ikke vet jeg hvilken av de 13 jødiske stammer sionistene Rotschildene og Rockefellers nedstammer fra, men en grådig og blodtørstig en er det ihvertfall……….

Evangeliet etter Johannes. Kapittel 20.19 :

Da det nu var aften den dag, den første dag i uken, og dørene var lukket der hvor disiplene var, av frykt for jødene, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sa til dem: Fred være med eder!

Ja, de måtte jo leke litt gjemsel for sin tids ‘overlords’ apostlene og Jesus også, for Lucifers våpendragere og agentur på jord. Vi får ha det til trøst at dette vi ser rundt oss ikke er noe nytt. Bare same old story, med nye kulisser. Jødiske onde kommunister og satanister tok kontroll over kristne Amerika. Kuppet ble 100% 9/11-2001, krig mot ‘terror’ over hele verden ble deres fangarmer deretter etablert. Vi kristne trenger krig mot DERES terror, Amerikas militære brukt til å stjele amerikaneres og andres land, spesielt olje, land og penger for Eretzt Israel.

America, det jødiske Nye Babylon, is fallen fallen, idag en ‘failed state’. Byen på Åsen (NewJerUSAlem), the City on the Hill, fyrtårnet for kristendommen, ble gjort til et moralløst jødisk tyveri imperie, som de gjorde kristne Russland til fra 1917. De fortsetter til de blir stoppet.

Løsningen
Amerika, Norge og de fleste av de andre av verdens nasjoner er syke. Gud har lovt å lege syke nasjoner.

2. Krøniker 7:13-14
«Nå kan det hende at jeg lukker himmelen så det ikke kommer regn, og befaler gresshoppene å gnage av landet eller sender pest iblant mitt folk. 14 Hvis da dette folket som mitt navn er nevnt over, ydmyker seg og ber, søker meg og vender om fra sin onde ferd, så vil jeg høre i himmelen, tilgi folkets synder og lege deres land.»

Amerika er død. Lenge Leve Amerika. Må Gud velsigne vårt nye åndelige Amerika, hvor hen det enn kan være.

United States Of America «By» Donna Fargo

Spread the love - Sharing is caring
 
 
 
   
Skriv ut (Print) Skriv ut (Print) Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)

13 Comments

 1. Pingback: Raymond Johansen (AP) mobber kameraten min

 2. Pingback: Moses Mordecai Marx Levy; Jødenes messias?

 3. Vi var mange som elsket Amerika. Bare sorgen over hva som skjedde med dette idealet er tilbake. G-d’s Own Country – en gang i tiden.

  Donna Fargo – United States Of America

  I worked in your fields this morning
  I traveled your highways today
  Used a creek and a rainbow for a roadmap
  And a tree for a chapel to pray

  And I’m so proud to sing your praises
  And to live in the land of the free
  I’m just one of your children who loves you
  You’re home, sweet home to me

  United States of America
  Where I can be whatever I can be
  Free to think as I choose
  Right or wrong, win or lose
  Where my only limitation is me

  United States of America
  I believe in the red, white and blue
  And I thank you for
  All you’ve done for me
  And I’ll do my best for you

  United States of America
  Hallelujah, we love you

  And as a citizen of my country
  I believe it is my duty to obey your laws
  To try to be a worthy individual
  A positive example and a
  Productive and responsible citizen

  To be informed and concerned
  About our nation’s affairs and to
  Voice my beliefs constructively
  To practice diligently
  An attitude of brotherly love
  And hold no hatred against anyone

  And when one of
  My brothers makes a mistake
  Be he peasant or a President
  I will try to treat him
  As I would want to be treated
  With compassion and understanding

  And I will continue to be proud
  To pay taxes for the opportunity to live
  In the greatest nation in the world
  A nation born out of faith in God
  And sustained only if that faith
  And the support of the American people
  Remain strong

  United States of America
  Hallelujah, we love you
  United States of America

 4. Pingback: Historietime fra USA

 5. Pingback: Bevisste Borgere av Norge » Uniform for Konge eller Fedreland?

 6. Pingback: Bevisste Borgere av Norge » Klimakonferanse i København for Verdensregjering

 7. Pingback: Bevisste Borgere av Norge » 3. verdenskrig i støpeskjeen?

 8. At noen kan se opp til et land som baserte sin INVASJON AV INDIANERNES LAND på mord, mord og atter mord, til det nesten ikke var flere indianere igjen, ER BARE HELT UTROLIG. Allerede som lite barn kunne jeg ikke forstå hvorfor det gikk rundt individer i Norge og elsket Amerika!! Hva har dere sett i denne fascist staten. Denne kapitalistiske høyborg som ikke har produsert annet enn ondskap og dumhet siden bandittene OKKUPERTE INDIANERNES LAND!!! Dere som har elsket Amerika må være syke i sjel og i sinn.

  • Einar,
   Jeg ville ha bekymret mer over at en selv sog sitt eget folk vil bli et utryddet folk på jord om jeg var deg, om disse ‘dyrene’ får herske på jord.

   Det åndelige Amerika ‘the land of the Free’ er for dem som får opp gluggene, Er en fornøyd med dette her, så velbekomme; What U See, Is What U Get !

   Indianerne hadde sin tid på jord, de har vandret videre til de evige, og FRIE, jaktmarker. De er langt heldigere enn de her på Animal Farm. Indianerne døde i kampen for sin frihet, og reddet sin sjel med det.

   Så skal vi selv engang vandre til ‘de evige FRIE jaktmarker’, når slaveriets tyranni blir for uutholdelig her på jord.

   Noen av oss ‘indianere’ kan kun leve i frihet, alt annet blir annenrangs. De kan drepe din kropp, men ikke knekke din ånd, om du ikke tillater dem da…

   Å hedre indianerne, er å hedre den frihetens ånd som gjennomsyret hver eneste en av dem……..

   Er DIN ånd så frhetselskende at du er villig til å dø for den, som våre venner indianerne var?

   Om ikke får du aldri sett våre venner igjen……..heller ikke ta del i deres åndelige arv.

 9. Pingback: Bevisste Borgere av Norge » Den Nye Verdensordens Religion

 10. Ja mye elendighet i denne verden kunne vært unngått dersom vi
  mennesker kunne være mere stille, tenke mere og ikke tro at vi kan
  sette oss opp mot naturen og ikke minst Gud.
  Tror helt sikkkert Solzhenitsyn har helt rett når han sier at
  mennesket har glemt Gud, og derfor er det så mye vondt i denne verden…

 11. Pingback: Bevisste Borgere av Norge » Obama begynner å vise sitt sanne jeg

 12. Vi skal huske når Alexis de Tocqueville ble sendt til Amerika av sin regjering, så er det ikke så lenge etter den franske revolusjonen og ‘opplysningstiden’.

  «Opplysningstiden» førte til en sekualiseringsprossess av samfunnet. Både i form av humanisme, og ”humanetikk”, dvs. ikke kristen eller agnostisk humanisme, men en ateistisk. Det het jo seg at kongen hadde fått sin makt av Gud, og disse nye tankene rokket ved dette bildet.

  Den økede kriminalitet i Frankrike som Tocqueville fikk i oppdrag å studere på årsakene til, kan enkelt og greitt forklares med det som Alexander Solzhenitsyn forklarer den Bolsjevikske revolusjonen i Russland med, nemlig at: ‘Mennesket har glemt Gud; det er hvorfor alt dette har hendt’.”

  Vi påstår at disse revolusjoner er ikke noen av dem til beste for vanlige mennesker, men konstruert til beste for adel og elite.

Legg inn kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.