Vi som elsket Amerika

Frihet. Likhet. Brorskap. En løgn som blir trodd på er like god som noen sannhet. Gjenta en løgn ofte nok og den blir en tilsynelatende sannhet.

Amerika og verden forøvrig er overtatt av noen som arbeider for Den Nye Verdensorden.  Dens agentur er en miks av nazister (nasjonal sosialister), fascister, kommunister, sosialister (kommunisme-light), humanister, sionister og new agere (som forøvrig gjerne vil utgjøre deres Verdensreligion).

Alexander Solzhenitsyn, Gulag fangen som slapp unna og utvandret til Amerika til sist, sier:

«Over et halvt århundre siden, når jeg fremdeles var et barn, kan jeg huske at jeg hørte noen eldre mennesker tilby følgende forklaring på den store ulykke som har rammet Russland: ‘Mennesket har glemt Gud; det er hvorfor alt dette har skjedd’.
(‘med den store ulykke’ menes den Kommunistiske Revolusjonen som drepte nær 60.000.000 russere – halvparten av dem hadde ikke gjort noe annet enn å være kristne og tilbe en Gud – hvilket var forbudt)
Siden da har jeg brukt nesten 50 år på å studere og skrive om vår revolusjon. Men hvis jeg blir spurt idag om å formulere så presist som mulig hovedårsaken til den revolusjonen som svalgte nesten 60 million av vårt folk, så kan jeg ikke formulere det mer nøyaktig enn å repetere: ‘Mennesket har glemt Gud; det er hvorfor alt dette har hendt’.»

(Sitert av Dr. David Noebel, Summit Journal, Desember-1987, s. 8 )

I 1832 ble en franskmann med navn Alexis de Tocqueville sendt til Amerika av sin regjering for å studere hvorfor Amerika hadde konstruert bare noen få fengsel til å huse sine kriminelle, mens Frankrike kunne ikke klare å bygge dem fort nok. Han skrev tilbake at han hadde funnet svaret, hvorfor Amerika ikke trengte fengsel, og svaret var at Amerika var i hovedsak godt. Han skrev:

«Jeg søkte etter storheten og genialiteten til Amerika i hennes rommelige havner og hennes vide elver, og den var ikke der.
Jeg søkte etter storheten og genialiteten til Amerika i hennes rike miner og hennes enorme verdenshandel, og den var ikke der.
Jeg søkte etter storheten og genialiteten til Amerika i hennes offentlige skolesystem og hennes læreinstitusjoner, og den var ikke der.
Jeg søkte etter storheten og genialiteten til Amerika i hennes demokratiske kongress og hennes unike konstitusjon, og den var ikke der.
Ikke før jeg besøkte kirkene til Amerika og hørte hennes predikanter tale flammende om rettskaffenhet forstod jeg hemmeligheten bak hennes genialitet og makt.
Amerika er stort fordi Amerika er godt, og hvis Amerika noensinne opphører å være god, så vil Amerika opphøre å være stort.»

o.a.: ‘Stort’ her i betydning åndelig storhet, ikke fysisk størrelse.

Amerika i våre hjerter
Kanskje noe vi kan huske på også idag, med alt som skjer rundt det Amerika vi elsket engang mange av oss. Amerika er i en transformasjonsprosess, nedadgående prosess. Karma, positiv eller negativ, skapes og bygges like mye for nasjoner som for personer.

Vi som elsket Amerika, ser at Amerika idag har blitt overtatt av klandestine krefter og ondsinnede grupper som ikke tjener henne til ære. Vi er i en sorgprosess. Amerika er borte, i forhold til det indre bildet av Amerika vi elsker !

Det som står igjen å fortsatt elske er det idealet av Amerika som Tocqueville beskriver her, og det som lever i våre sjeler som ‘den nye verden’. Idealet og drømmen om Amerika blir alltid igjen. Hvor oppdages ‘den nye verden’ neste gang ? Hvor kan vi søke, hvor kan vi frihetselskende reise fra undertrykkende regimer denne gang, hvor kan vi bygge, hvor kan vi bo? Hva har våre forfedre som reiste over der fra undertrykking, sneversinn og fattigdom, til frihet, fred og storhet, gjort henne til ? Et monster ?

tyrant-boot-posterDet er ikke bare Amerikas kirker og menigheter som idag ikke flammer av rettskaffenhet, det er like mye våre her i Norge, som har underlagt seg de samme krefter. Åndelig og økonomisk prostituert seg. Samme ting vil føre til at vi er inne i en nedadgående spiral, ikke evolusjon, men retardasjon – tilbakeskritt.

Pave Felix III på sekshundretallet sa: «Ikke å opponere mot feil er å godkjenne dem, og såmenn, å neglisjere å gjøre til skamme onde mennesker når vi kan gjøre det, er ikke noen mindre synd enn å oppmuntre dem».

George Orwell i boken ‘1984’ sa: «Hvis du ønsker et bilde av fremtiden, så forestill deg en støvel som tramper på et menneske ansikt – for evig

Boston Tea Party

Har vi glemt at Amerika’s storhet og legendariske ‘liberty’ ble til som et oppgjør mot det Britiske imperium, og utidige økede krav om stadig mer skatter samt innskrenkningene av borgernes friheter ? Rule Britania råder ennå verden for sin alfons Lord Rotshchilds og hans like.

Våre forfedre utvandret til Amerika for å komme klar av tyranniske regjeringer her, og for retten til å være åndelig fri, fri til å tenke og tro det en vil. For å kunne brødfø seg med den næring en ville.

Hvor kan vi dra nå, hvor disse krefter behersker hele verden, – om vi ikke tar tilbake det Amerika som også er vårt, og som har så stor innvirking på vårt eget lands politikk? Mister vi drømmen om Amerika, mister vi mer enn de borgerlige friheter; Vi mister håpet og drømmen om at verden noen gang kan bli bedre. Da er vi ferdig. Da kan vi som ikke klarer å leve under undertrykkende og totalitære krefter like godt legge oss ned å dø med en gang. Vi kommer ikke til å klare å tilpasse oss deres totalitarisme. Vi vil i tilfelle måtte sjelelig dø med det, legge av vår sjel, og det tror jeg ikke er faktor noen av rette støpning engang vurderer.

I 1773 protesterte amerikanerne mot skatter og for sin selvstendighet og frihet, mot britiske East India Company og britisk adel: “Ingen skatter uten representasjonen”, var omkvedet. Den samme politiske og økonomiske “adel” styrer vår verden idag. De kontrollerer hemmelig politi, etteretning, etc. MI6 / CIA og vårt eget Stay Behind nettverk som har blitt en del av norsk etteretning, er de samme korrupte faener idag som de alltid har vært, – og de styrer vårt samfunn, de politiske partiers nominasjoner, bestemmer våre valglover, og hindrer vår direkte representasjon.
http://www.riksavisen.no/?p=404

Amerikanerne fikk friheten i 1776, men i 1913 mistet de den igjen. Da ble The Federal Reserve Bank Act lurt gjennom i kongressen, mens de fleste senatorer var hjemme på juleferie, av den korrupte Woodrow Wilson. Siden det har noen suget Amerika tom for hennes ressurser, og setter nådestøtet ved ‘finanskriser’; det er hvor de nekter å låne ut lenger de penger de har loppet henne og verden forøvrig for. Ja, ikke vet jeg hvilken av de 13 jødiske stammer sionistene Rotschildene og Rockefellers nedstammer fra, men en grådig og blodtørstig en er det ihvertfall……….

Evangeliet etter Johannes. Kapittel 20.19 :

Da det nu var aften den dag, den første dag i uken, og dørene var lukket der hvor disiplene var, av frykt for jødene, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sa til dem: Fred være med eder!

Ja, de måtte jo leke litt gjemsel for sin tids ‘overlords’ apostlene og Jesus også, for Lucifers våpendragere og agentur på jord. Vi får ha det til trøst at dette vi ser rundt oss ikke er noe nytt. Bare same old story, med nye kulisser. Jødiske onde kommunister og satanister tok kontroll over kristne Amerika. Kuppet ble 100% 9/11-2001, krig mot ‘terror’ over hele verden ble deres fangarmer deretter etablert. Vi kristne trenger krig mot DERES terror, Amerikas militære brukt til å stjele amerikaneres og andres land, spesielt olje, land og penger for Eretzt Israel.

America, det jødiske Nye Babylon, is fallen fallen, idag en ‘failed state’. Byen på Åsen (NewJerUSAlem), the City on the Hill, fyrtårnet for kristendommen, ble gjort til et moralløst jødisk tyveri imperie, som de gjorde kristne Russland til fra 1917. De fortsetter til de blir stoppet.

Løsningen
Amerika, Norge og de fleste av de andre av verdens nasjoner er syke. Gud har lovt å lege syke nasjoner.

2. Krøniker 7:13-14
«Nå kan det hende at jeg lukker himmelen så det ikke kommer regn, og befaler gresshoppene å gnage av landet eller sender pest iblant mitt folk. 14 Hvis da dette folket som mitt navn er nevnt over, ydmyker seg og ber, søker meg og vender om fra sin onde ferd, så vil jeg høre i himmelen, tilgi folkets synder og lege deres land.»

Amerika er død. Lenge Leve Amerika. Må Gud velsigne vårt nye åndelige Amerika, hvor hen det enn kan være.

United States Of America «By» Donna Fargo

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring