Zen, og kunsten å bygge båt

Filosofisk kvarter; Skaperkraften. Har båter sjel? Kan båter skape seg selv?
Filosofisk kvarter; Skaperkraften. Har båter sjel? Kan båter skape seg selv? De dyrets merkede mangler skaperkraft, men har masse ødeleggelseskraft.

Alle som har prøvd å gjøre et gammelt vrak om til en fin båt vet at en må legge mye energi og planlegging, åndstilstedeværelse, omsorg og kjærlighet i prosjektet, om resultatet skal bli bra.

Det sies om gammelmaskinistene at de pleide å snakke kjærlig til sine maskiner, de gikk med fillen og tørket oljeflekkene, motorens ‘tårer’, alt tegn på kjærlighet både for maskinen og sitt arbeid, så sviktet de aldri. Det ble lagt en ånd i maskinene som var positiv kan en si.

Og så er det å bygge/reparere båt en fin meditasjon. Mangt en kan tenke på mens en arbeider fysisk, som når en tar oppvasken (oppvaskmaskinen er noe dritt).

En har mange fysiske ting en kan kjøpe som en setter sammen til en fungerende helhet, innklusivt nytt stål i den rustne bunnen.

Hver eneste båt eller skip har sjel, det er noe alle vet. Denne sjelen er avhengig av de ånder (mennesker med bevissthetsgrad) som har skapt og brukt dem gjennom tidene. Avhengig av hva slags følelser de er skapt og ivaretatt, vedlikeholdt med. Fysisk sett består båten, skipet og menneskekroppen av de samme bestanddeler, matter, materie, hvilket er atomer og molekyler.

Mennesket har et tilleggspotensiale, nemlig bevissthet, og fritt valg mellom det gode og det onde. De fleste er bevisstløs i gjerningsøyeblikket, fordi deres potensielle ånd er ikke gjenfødt i det mennesket, så de lever som bevisstløse, instinktive primater (hvem har programmert deres instinkter?). Dette er dem vi kaller de med ‘Dyrets Merke’… Altså bevissthetsmessig på dyrestadiet, instinktbasert, mentalt tilbakestående hevder de den sterkestes rett, jungelens lov, heiler Herrefolket som verdens herskere, ingen vil være menneskehetens tjenere.

Ingen er dum nok til å mene at båten eller skipet har skapt seg selv, formoder jeg. Det mener sosialistene, ateistene, sionistene og humanistene og de andre som dem med ‘Dyrets Merke’, at menneskene er guder for seg selv, at de har skapt seg selv. At de kom utav intet, at de har skapt seg selv, og står kun til ansvar ovenfor seg selv, og om de kan unngå menneskelovene så blir de strafffri. Tror de, i sin begrensede bevissthetsgrad, i sitt åndelige mørke.

De tror at menneskene er kjempelur, mens jeg mener at menneskene er kjempedum, ihvertfall det krigerske flertallet er det, som mener og tror de er bare kropp og ingen ånd, altså de bevisstløse med ‘Dyrets Merke’. De har intet syn for helheter, årsak og virkninger, for åndelige konsekvenser. De har begrenset bevissthet og dermed også begrenset skaperkraft, heldigvis.

Der må alltid en skipsdesigner til, som legger deler av ‘sin ånd’ i sin skapelse. Menneskene er medskapere, som har fått skaperevne av sin åndelige Fader, dog i mer begrenset grad enn Faderen, og innenfor et begrenset domene, hvor de kan gjøre begrenset ødeleggelser om de feiler.
– Heldigvis, for med sitt destruktive sinnelag kan de ikke styre over mer skaperkraft enn de for øyeblikket er blitt gitt…
For tiden har de ikke fått mer skaperkraft enn at de kan kan klare å ødelegge seg selv og alle underliggende arter i sitt domene på denne planet (dimensjon) ved sin frie vilje, i den lekegrind de er forløpig satt i, men ikke mer.
For feiler gjør de, for de tar avstand fra både Faderen og dermed skaperkraften, og vier seg den destruktive ødeleggelseskraften istedenfor.

Menneskene er for det meste dum nok til å ta avstand fra sin åndelige Fader, sin Skaper, sitt Opphav, sin egen Ånd. De tror de har skapt seg selv. De tror de er sin kropp (?). Tar de avstand fra Skaperkraften, fra den åndelige ‘Faderen’, fra G-d, så adopterer de automatisk den negative destruktive verdslige motsatsen, fra ‘underverdenen’, nemlig The Destructor; Ødeleggeren.
Alt som ikke har det videre livets berettigelse, fordi det ikke har utviklet seg forbi primatstadiet, vil bli ødelagt (Gehenna, sjelens ‘skjærsild’) av denne selvsamme åndskraft og -makt, denne verdens åndshersker. Primatene har begrenset liv, og begrenset skaperkraft, og det er like greitt at det er slik.

Skaperkraftens utvikling er avhengig av hvordan de individuelt utviklet seg som mennesker. Forblir de med ‘Dyrets Merke’ så forblir de i animalsk og bevisstløs tilstand, og dør som de andre grønnsaker fra plamteriket og de instinktbaserte fra dyreriket (ingen fri vilje hos dem, slaver av sine instinkter som Skapeen har nedlagt i dem), en evig død. Fordi de har ikke benyttet anledningen til å gjenoppvekke ånden i seg, i bli som et barn igjen, og bli født påny. Hvilket er dette livets mening og mål.

Utvikler de også andre fakulteter og egenskaper i mennesket, så vil de individuelt få tilgang på mer og mer skaperkraft alt etter sitt nivå («I min Fars hus er det mange rom»), sin evige ånds eksistens, for de som har gjenoppvekket denne sin evige ånd, (jomfrufødselen), i denne eller andre dimensjoner.

Det er ingen automatikk i dette. Alle mennesker er født som og bærer sin dyriske (karnalske) natur, inntil de bevisst og villet velger gjenfødselen, født på ny, til ånd, og ikke av en kvinne denne gang. De dyrets merkede har kun ødeleggelseskraft, de kan administrere det skapte, men har ingen egen skaperkraft. Den bor ikke i dem, fordi de tar avstand fra den høyere ånden i dem, de vier seg de lavere impulser og instinkter, således har de ikke fri vilje lenger, men er slaver av sine lavere tilbøyeligheter. Av sitt frie valg.

Dette er en kvalifisering, en cupfinale. I det øyeblikket gjenfødselen til menneskeriket skjer, vil ‘himmelen åpnes’, personene blir en ny person ‘i Kristus’. De blir sin virkelige person, sin ånd, den evige ånd de kommer fra og drar tilbake til, de blir evige åndsentiteter, ikke begrenset til dette univers alene. De får tilgang til «himmelen». Til en høyere divisjon: Eliteserien.

De er satt fri, fri av tredemøllen og de lavere tilbøyeligheter, har blitt mennesker av sin egen fri vilje (og ikke lenger bare pattedyr), av Kristus, som er den med himmelnøklene.

 

Relevant lesning

Fra pattedyr (primat) til menneske
http://www.riksavisen.no/?p=9691

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Facebook Comments

One Comment

  1. Pingback: Øyvind Bergh et al; Oppfording til bønnegruppe for djevelutdrivelse

Kommenter. Leave a Comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.