Skriv ut Skriv ut

9/11 – Naive verdensbilder i fritt fall

Alle som trodde på disse myndighetsbetalte retorikere og demagoger, for dem blir alt lagt i grus. De må bygge seg nye verdensbilder.

9/11 – Bygning 7 og 9/11 – Pentagon. 9/11 sannhetsbevegelse går mainstream, som vi skal se nedenfor. Riksavisen sier velkommen etter. Hva kan bli følgene for de som trodde på myndighetsskapte illusjoner i denne forbindelse?

Når 9/11 mytene og illusjonene om araberne med boksåpnere faller, da faller mye. Også tilhengerne til myndighetenes egen ‘mannsforsker’ og propagandist Jørgen Lorentzens verdenssyn, sammen med alle andre naives verdensbilder som trodde på propagandistene, i enhver sammenheng. En vil finne at det aller meste er basert på løgner og bedrag. Det ene drar det andre med seg. Det blir en dominoeffekt av dette, og vi kommer til å få en syndeflod av illusjoner som faller etter hvert. Alle som trodde på disse myndighetsbetalte retorikere og demagoger, for dem blir alt lagt i grus. De må bygge seg nye verdensbilder etter hvert.

Mange står klar til å erstatte gamle falske verdensbilder, med illusjoner om nye bedre. Mange av de nye illusjoner, kan være falske også (UFO’er, aliens, Pleiadene, etc.), men mange vil adoptere og klynge seg til dem også som en livbøye. Det er dette som er bygge sitt verdensbilde ‘på sandgrunn’. Istedenfor å bygge sitt verdensbilde på fjellgrunn, i og av denne verden, begge føttene på bakken, hvor den som observerer står støtt, basert på den virkelige og reelle situasjonen i verden, og ikke slik en ønsker den skulle være. Heller ikke søker en løsningene på problemet på og fra fjerne planeter. Vi lever her og nå, her og nå må problemene løses, i dette samfunnet.

Dette mennesket som ikke fornekter det en ser med sine øyne her i verden, har blitt voksent, og blitt fri sine barnslige fantaseringer.

Observerer en verden med kjølig objektiv realisme, så ser en det en ser; en ser elendigheten, krigene, drepingen, konspirasjonene fra de åndelige småfolkene sin side, som ofte utgjør verdens lederskap, for hvordan de febrilsk søker å trygge seg selv og sine venners makt og sin egen inntektsbase;

Fake Terror Og Krigen Om Ditt Sinn

Krig mot kommunisme, krig mot terror, krig mot Al Queda, krigen mot kriminalitet, krigen mot kreft, krig mot skatteunndragelse, krig mot fattigdom, krigen mot narkotika, krigen mot klimaendringer, krig mot rasisme, etc.

Har noen noengang sett noen positive resultater av disse kriger?

Frykt. Frykt. Frykt. Skap frykt. «Vi skal beskytte dere», for deres sikkerhet, for Rikets sikkerhet. La folk be på sine kne om å bli beskyttet fra alle disse ‘onder’.

Mens de reelle onder går på to føtter, ser ut som deg og meg, og er dem som driver alle disse krigene om ditt sinn…….

List of wars concepts
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_wars_on_concepts

Det er slik fordi denne virkelighet vi har her er basert på det darwinistiske dyreriket; the survival of the fittest. Jungelens lov gjelder. Gjennom hele historien har dette vært tema i denne animalske verden.

Hovmod står for fall

For mange med liten kunnskap og utsyn vil dette fallet av verdensbilder de har adoptert fra mainstream propaganda media og myndigheter via utdanningssystemet, bli så sårt at de vil gå inn i akutt psykisk sykdom, fordi det tar tid å lege sårene, og bygge nye verdensbilder, til erstatning for de gamle som falt, og i denne overgangsfase vil de ha det vondt, lide mye, og mange må kanskje innlegges for å få hjelp i overgangen. Egentlig er illusjonene en psykose i seg selv. Psykose= ‘sviktende oppfatninger om virkeligheten’. Mange illusjoner bærer preg av å være kollektive psykoser.

Spesielt vil dette ramme dem som ikke er skeptisk til noe mainstream politisk propaganda, som ofte ikke engang vet at det er propaganda, eller noe som deres ledere ved universiteteter og høyskoler har fortalt dem. De har ikke lært eller øvd opp evnen til selvdreven selvstendig tenkning. Står det ikke i pensum eller i avisen, så er det per definisjon ikke en del av verdensbildet, det rådende paradigmet de orienterer seg etter, og bygger opp sine illusjoner i forhold til. De har rett og slett ikke blitt ‘individualisert’ som Carl Gustav Jung kalte det (individuasjonen), og med det menes at de ikke har blitt åndelig selvdrevne, de er ikke selvstendige åndelige entiteter i verden, bare en del av en kollektiv homogen massebevegelse.

Når de adopterte illusjonene blir sagt imot, så er det veldig vondt, som om en del av en selv blir angrepet og såret. Og de vil ofte reagere voldsomt følelsesmessig, og ikke på saklig rasjonellt grunnlag. Blir noen straffet for å påføre mennesker slike psykoser (virkelighetsfornektelser), ved hjelp av propaganda og sosiale programmer?

Vi er midt inne i et monumentalt paradigmeskifte bevissthetsmessig hos alle mennesker. Prosessen har vist for mange at det eneste en kan gjøre i slike overgangsfaser er å være svært fleksibel. Holder en for hardt på det falske, så vil fallet bli desto hardere. Det lønner seg å nøste opp en og en illusjon over tid, hvis de ikke skal akkumuleres for mye, slik at en ikke får trykk-koker effekten.

Når ALLE illusjonene faller samtidig, da er det personlig katastrofe, for dem som ikke er åpen for andre virkelighetsmodeller. Som at der er mer av virkeligheten enn den synlige. Mange tar maya, illusjonene, for å være virkelighet. Fordi noen har fortalt dem at det er slik. Ingen kritisk evne til å tenke selv. Illusjonene kan psykologisk sett blitt en integrert del av Selvet, avhengig av hvor lenge de har fått festet seg i menneskets psyke, kan det ha utviklet seg til en psykose. Det smerter når knopper brister. Og det smerter når illusjonene faller.

Mange av oss har vært gjennom den ofte smertefulle prosessen. Når alt en trodde på falt; – ledernes ærlighet, samfunnets godhet, rettssystemets rettferdighet, historikeres etterettlighet, helsepersonells integritet-, ble til støv i Ground Zero.

Apokalypse (fra Endetidsboken i Bibelen) betyr
a) profetiske avsløringer.
b) en kosmisk kataklysme hvor Good ødelegger ‘the ruling powers of evil’.

Er vi i apokalypsen nå? Er vi ved enden av et EON? Er der noen avsløringer på ferde? Blir makthavere med onde hensikter avslørt?

Vi ser nå at selv enkeltpersoner, journalister innen mainstream media starter ta innover seg nye virkelighetsbilder. Viser til Nyhetsspeilet’s artikkel om John Pilgers nye dokumentar, hvor sentrale mediaaktører tar innover seg hvor lurt de har blitt av 9/11, krigene mot terror, osv, jfr. Geraldo Rivera hos selv FoxNews under.

Hva vi kan lure på; Vil NTNU starte noen som helst interne programmer for å heve kvaliteten på evnen til kritisk tenkning hos sine studenter, etter dette, og andre lignende factsfinding? Står deres deterministiske materielle åndsløse verdensbilde for fall?

Geraldo Rivera – 911 Sannhet Om Bygning 7

Konspirasjonsteori med Jesse Ventura: 9/11 Pentagon

Ny film fra Jesse Ventura om saken.

http://www.youtube.com/watch?v=g5beis2Iq5U

Vi skal gjøre oppmerksom på at dette ikke gjelder absoulutt alle tilknyttet NTNU.

Et globalt bedrag? 11. september i kritisk lys‘, av Emil André Røyrvik.
http://www.samtiden.no/06_3/art3.php

«Stipendiat og seniorforsker ved NTNU, Emil André Røyrvik, holder for tiden på med å skrive sin doktoravhandling. Men sommeren 2006 var han kjent for å ha igangsatt en heftig debatt i Norge, da han i et par artikler i Samtiden og Dagbladet hevdet at terrorangrepene den 11. september, 2001, bar preg av å være en innsidejobb, da han mente at for eksempel kollapsene til Tvillingtårnene og WTC7 ved World Trade Center i New York var forårsaket av kontrollerte spregninger, og ikke passasjerflyene som krasjet inn i bygningene.»
http://14296.vgb.no/2007/09/11-september-i-kritisk-lys/

Der er flere sider ved NTNU enn de uvitende og kunnskapsløse fra religionsstudiet ved NTNU, uten evne til kritisk tenkning, som herjer i Nyhetsspeilets kommentarfelter under pseudonym og nicknavn.

Synd mange ikke kan gjøre seg opp noen egen mening, uten at noen kjendiser bekrefter for dem. Nyhetsspeilet presenterer i den rolle; Harald Eia.

Støtter Harald Eia 9/11 Truth?

fra Storbynatt 9.11.10.

Bård: «Aller først så må vi snakke litt om overvåkning, det viser seg at USA har spionert på oss og..
men vi slår tilbake, for nå har norsk politi planen klar for hvordan de skal avsløre amerikanerne»

Harald: «Å»?
(Bård viser bilde av Dagbladet-overskriften «Politiet ber USA om hjelp»)
(latter)
Harald: «Dette er ikke lurt, Bård. Vi vet hva som skjer når en fraksjon i CIA begynner å jobbe mot en annen, seg imellom, da får vi den såkalte «terroraksjonen» 11. september som var en innside-jobb. Ja greit!»
Bård: «Dette blir klipt bort på grunn av CIA, det vet du.«

Lorentzen Harald Eia Untergang

Harald Eia som egenhendig bragte myndighetenes propaganda i kne, ved å tilbakevise at kjønnene kunne formes ved sosial programmering, og påstod i sitt NRK-TV program ‘Hjernvask’ at dette var mer biologisk og arvelig betinget. Dette var som å banne i den sosial-demokratiske kirken, hvor der er et sosialt program for absolutt alt, for å skape mennesker mentalt i myndighetenes bilde av virkeligheten. Illusorisk mental kontroll og kondisjonering, det er verktøyet de sverger til, idag som alltid før i historien.

Hitler i rollen til Stoltenberg vennen og ‘Mannsforsker’ Jørgen Lorentzen

http://www.youtube.com/watch?v=fxsavt-Uvho

Ha, ha, ha, ha – keiseren uten klær. Se den ! Vanvittig morsom.

Les forøvrig gjerne i denne forbindelse (Hjernevask manualen, m.v.):

Psykopolitikk – dets opphav og implementering
http://www.nyhetsspeilet.no/2010/06/psykopolitikk-%E2%80%93-dets-opphav-og-implementering/

Neste illusjon som faller; myndighetene vil alle vel…….

Eugenikk agenda hos eliten

Der er svært få i verden som vil en vel, om ikke en selv sørger for det. Vi er alle alene, på en tidsreise i et åndelig ubegrenset univers, hvor vi skal lære å skille lys fra mørke, løgner fra sannhet, det gode fra det onde. Den aller største illusjonen er at stater og myndigheter vil noen som helst vel. Det er som det alltid har vært; de vil seg og sine mest vel, de som behersker myndighetsutøvelsen.

Eksempler:
Drep flest mulig, bruk nanoteknologi, med vaksiner, chemtrails, fluor i vann, kviikksølv i tennene, Codex’er som forbyr vitaminer, la eldre sulte ihjel på institusjoner, forgift maten, genmodifiser, null næringstoffer, aborter flest mulig, gjør det forbudt å plante sin egen næringsrike mat, skap krig for å utrydde flest mulig raskest mulig, og endelig; bakteriologisk krigføring mot menneskeheten, etc, etc, etc.

Bertrand Russel, The Impact of Science on Society, 1953:
”Jeg later ikke som om fødselskontroll er den eneste måten vi kan stoppe befolkningen fra å øke…Krig …har hittil være skuffende i forhold til befolkningskontroll, men kanskje bakteriologisk krig …kan være mer effektiv. Dersom en ”svarte-dauden” kunne spres gjennom verden en gang i hver generasjon kunne overlevende avle fritt uten å gjøre verden for fylt… Tilstanden ville kanskje være noe ubehagelig, men hva så? Virkelig høyt tenkende mennesker er likegyldig til lykke, særlig andres… Det er tre måter å sikre et samfunn som kan være stabilt i forhold til befolkning. Den første er fødselskontroll, den andre er drap av barn, eller virkelig destruktive kriger, og den tredje er den av generell elendighet med unntak av en mektig minoritet…”

FN Biologisk mangfold beregning om en bærekraftig menneskelig befolkning; US Senatet, 9. september, 1994: ”FN sier eiendomsretten er ikke absolutt og uforanderlig, men det er der for det som regjeringen ønsker å gjøre med den. En rimelig estimering for et industrialisert verdenssamfunn med den nåværende Nord-Amerikanske levestandard vil være en milliard mennesker. Dette må implementeres innen 30-50 år, to tredjedeler av befolkningen må kuttes.”
Kilde: – Dr. Michael Coffman, om UN Agenda 21 vs Gateway 1

Hvorfor ikke begynne kuttet med Prince Philip (han som ville re-inkarneres som dødelig virus for å redusere befolkningen), Maurice Strong, David Rockefeller?

‘Bærekraftig Utvikling’ dronning Gro Harlem Brundtland, og resten av Club of Rome og Agenda 21 gjengen har sine uttalte agendaer. Dokumentert, langt mer enn hva jeg kan ha plass til her. Det første fornuftige mennesker burde gjøre er kanskje å få dem utav sirkulasjon for enhver myndighetsutøvelse, ved å putte dem inn på Guatanamo Bay, så kan de sitte der og drømme om de 500 millioner menneskene (jfr. Georgia Guidestone) som skal være igjen i verden etter at de er ferdig med sitt arbeid?

Selvfølgelig har de satt som forutsetning i sitt matematiske sosialistiske 50-årsplan program at de selv og deres etterkommere har plass blant disse 500 millioner som angitt på Georgia Guidestone (?). Kommunismen og sosialismen er, som det var i USSR, helt maniacs når det kom til å utvikle slike planer. Det var 5-års planer, 10-års planer, etc. Planer for alt. Nøyaktig hvor mange som skulle leve, og hvor mange som skulle dø, enten ved direkte drap, eller ved ‘naturlige means’; sult og ‘natuatastrofer’.

Georgia Guidestone’s sponsorer er: En liten gruppe av Amerikanere som søker å innføre ‘the Age of Reason‘. Kanskje vil de finne ut, kanskje for sent, at det virkelig var nødvendig å ha med hjertet i denne Fornuftens Nye Verdensalder? Og at hjertets egenskaper best kan utforskes i form av åndelige disipliner, og religion, siden dette er åndelige konsepter, som trenger en viss form for terminologi, sjelelæren?

MotDagisten og Arbeiderpartiets nestleder og utenriksminister, professor og historiker Edvard Bull, sønn til Edvard Isak Hambro Bull, som skrev følgende i sin bok fra 1923:

”Vi skal gjøre skolen verdslig, likesom sykepleien og begravelsen, ekteskapet og fødsels-registreringen.
Vi skal sloss uforsonlig med den bestående offisielle lutherdom, som med andre fordummende sekter.
Vi skal ha en pågående og hensynsløs kirkepolitikk, fordi vi mener at religionen i og for seg er en privatsak. Barna skal gjøres til sosialister, og det er lærerne som skal gjøre dem til det.
Skal vi skape den sosialistiske skole, må vi ha makten i skolestyrene og i kommunestyrene, og bruke vår makt hensynsløst.
Vi vil bort fra alt det barbariske og fra den usunne lære og moral, som barna lærer gjennom religions-undervisningen. Skolepolitikk er klassepolitikk”.

Velkommen til virkeligheten

Disse som utgjør denne verdens lederskap har en stammekultur, og stamme-mentalitet. De som eksisterer utenfor deres stamme (tribe), er ikke noe de trenger å bry seg med. De er ‘disposable’.

Det utrolige er hvordan mange som ikke tilhører denne stamme, og som ikke holder seg oppdatert via Nyhetsspeilet og andre alternative medier, likevel adopterer dens mentalitet, og de illusjoner de skaper for å trygge sin maktbase. Disse ignorante beskytter sin underdanighet med alle midler. Som sauer som lar seg lede frivilig til slaktehuset.

De som har studert på sakene, følger med på Nyhetsspeilet og lignende, vet hva som skjer, de vil ikke ha noen problemer med overgangene når illusjonene faller, og problemene disse overganger skaper. Disse vil være del av løsningen. Klar til å bygge opp igjen på bitene av hva de ignorante har revet ned.

Hvor andre bygger illusjoner, presenterer vi virkeligheten. De som liker Nyhetsspeilet har ingen problemer med å ta innover seg virkeligheten og realitetene. De som lever i illusjonene, de fornekter virkeligheten, og metoden deres for å oppfylle sitt verdensbilde, er å prøve å finne svakheter ved Nyhetsspeilets vinklinger, aller helst vil de ha begravd Nyhetsspeilet for godt, for å slippe å bli minnet om sin virkelighetsfornektelse. De beskytter sine illusjoner med alle midler.

La ønsket for det nye året 2011 være: La de som vil forbli i sine illusjoner endelig få lov til det, men la de som bryter fri, få et fantastisk nytt år for det personlige prosjekt dette er. De er iferd med å bli FRI ! Fri til å tenke og drømme som de vil, og ikke bare slik som lugubre krefter i verden har drømt for dem, på deres vegne.

.

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Facebook Comments

Kommenter. Leave a Comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.