Aldri mer Holocaust?

De som sa 'Aldri Mer' holocaust', lager de nye Holocaust selv?
De som sa 'Aldri Mer' holocaust', lager de nye Holocaust selv?

Historien gjentar seg folkens. Alltid. Idag Amerika/Europa. Tidligere var det USSR (Sovjet Russland). Noen vil ha flere Holocaust. Den antar kanskje også andre former, Spanskesyken (også fra vaksine), svartedauden, AIDS (svine influense vaksine?)

«De som ikke husker historien er dømt til å gjenta den»
«Those who cannot remember the past are condemned to repeat it.»
George Santayana: ‘The Life of Reason*, 1905

Viser til protest marsjen i Washington den 12.09 hvor 1,5 million mennesker deltok i demonstrasjon mot lederskapet sitt, og hvor det samtidig rapporteres at kun i august måned ble det solgt 1 million våpen i Amerika. De har heldigvis (ennå) frihet til å forsvare seg der. Her er vi overlatt til å bli ledet nakne til slakterbenken. Akkurat som innbyggerne i Russland ble avvæpnet før deres ‘proletariatets revolusjon’ tok til.

Norge har hatt sin ‘amnesti-lov’, som Amerika har hatt det, for å levere inn sine våpen, men nå ser det ut som de har begynt å lukte lunta der over dammen, og handler våpen av pina. Begynner å skjønne tegninga; at den indre trussel er større enn den ytre. FEMA-Campene er klar. Som GULAG campene i det ateistiske paradis var det.

Holocaust betyr å ofre sine opponenter til sin gud ‘i flammer’, blodofring, selv om den guden er Lucifer, som sikkert er den eneste g-d for menneskene som krever slikt av sine tilhengere. Den jeg kjenner krever kun at ‘en skal elske sin neste som seg selv’.

Vi må være svært forsiktig med å ikke la det raseriet som bygges opp (som er planlagt å bygge seg opp), i det ragnarokk som ligger foran oss, gå ut over hverken gode jøder, muslimer eller kristne. Viser til Albert Pike’s brev til Mazzini. De har nemlig planlagt det slik.

Åndskampen tetner til
Ikke et eneste hårstrå må krølles på gode gudfryktige jøders, muslimers eller kristnes hode. Om en gjør feil her og rammer uskyldige gudfryktige, mer enn Rothschild-fryktige sionister, så pådrar en seg en personlig vanskelig karma. G-d’s dom. For dette er en kamp mellom åndsmakter vi er innvolvert i. Vi kan ikke inkorporere begge åndsmakter i oss samtidig. VI MÅ VELGE!


Det var nettopp dette som skjedde under andre verdenskrig at det var de gode jøder som ble drept, og kristne i USSR, mens sionist-jødene vant ‘prinsessen’ (Israel) og hele verden. En havner i ‘ildsjøen’ om en trår feil, samme hvor gode intensjoner en har. Veien til helvete er brolagt med gode intensjoner, sies det. Dette er en balansekunst. En må vite hva en gjør. En pådrar seg også karma av å tie. Den som tier samtykker, heter det seg. Så her må vi holde tunga beint i munnen.

Sionist-jødedommen er ikke noen religion, ingen rase, men en politisk ideologi om utvalgthet til makt og penger, mer og mer av det samme. Det er deres Satanistiske lederskap som gjør det. Forleder gode mennesker. Som sionist lederskapet i kristendommen ødelegger kristendommen og dens gode navn og rykte. Sionister utgår ikke bare av jøder, men av både ‘jøder’ og ‘kristne’. Begge i hermetegn, for de er ikke noen av delene noen av dem.

Satans Synagoge, kaller Bibelen dem med et samlebegrep (Joh. Åp. 2.9 & Rev 3:9). Den leder sitt eget uvitende folk til slaktebenken, – for sin agenda.

Bushopy
Støtt President Bush

«Hadde folk visst hva vi har gjort hadde de jaget oss nedover gatene, og lynsjet oss«, sa Bush Sr.

En kan ikke engang gjøre det med dem som står bak all faenskapen. En kan ikke la seg lure inn i samme underklasse som dem. En skal dømme dem etter lov og rett, etter en domstol av folket – etter Moses, Jesus aka G-d’s lov (som er i ånden av vår Grunnlov – som de tråkker på etter forgodtbefinnende), og ikke en domstol for eliten etter Talmudiske rettsprinisipper hvor det babylonske system setter eliten fri fra sine misgjerninger ved hjelp av korrupsjon, mens den lille mann dømmes uhørt hardt. De tilpaser loven alt etter hvem som står for ‘retten’.

Det var det samme som hendte før, under og etter den andre verdenskrig – spesielt i Sovjetunionen i dens GULAG leire; Det var de gudfryktige, de kristne mest, som betalte prisen, for at de rette kjeltringer skulle gå fri. De tok to fluer i ett smekk med den krigen. De fikk utryddet sine opponenter, G-d’s Barn, samtidig som de fikk oppfylt sine våte drømmer om en egen stat hvor de (anti-krist) en dag skal herske uhindret fra sin sin trone i Jerusalem. Men før den dag kommer, så må alle av G-d’s ånd være utryddet i verden. Før de har klart dette, så vinner deres Satanistiske ånd ikke, og vil ikke beherske denne dimensjon 100 % som er deres målsetting.

Sovjetunionen kunne ikke blitt realisert uten at 90 prosent av kommisærene var ‘Jøder’. Kommunistiske Ungarn ville ikke ha vært mulig uten at Bela Kun, Den Røde sjefen, hadde vært en sionist-jøde, og om ikke 18 av hans 24 kommisarer hadde vært sionist-jøder. Vi har det russiske holocaust, det tyske, det japanske (Hiroshima/Nagasaki – det område i Japan med mest kristne), Rwanda (villmenn ble tillatt å slakte de kristne Tutsier – av FN), Armenia, Serbia, etc, etc.

FEMA-Camps = GULAG = Aushwitz = Bergen Belsen = Norske asyl (psykiatriske ‘sykehus’)

«Rockefeller puddlene Kissinger og Brzezinski var ofte i Teheran for å bistå Shahen, men de var der ofte på eget agenda. Shahen skjønte fort hva som var i ferd med å skje mot han og landet sitt, han fikk kreft og i et av de siste intervjuene hans før han døde, var med Mike Wallace fra 60Minutes. Shahen fryktet ikke lenger for sitt liv og sa det rett ut: “Sionistene eide bankene, finansverden, media og hele verden var i deres hender”, Se video. Kort tid etter, døde han av kreft.»

Shah of Iran on Persian Gulf, and American Jewish Lobby:
http://www.youtube.com/watch?v=hQgZ3oLp_WY
Shah of Iran: «We are not toys of any country»:
http://www.youtube.com/watch?v=ndyGNIs3iN8
The Wizard of Oz
‘Jews’ under her er feil – det skulle stått ‘Illuminatet’, sionistene eller jesuittene eller noe sånt, men de kaller seg ‘Jews’ selv:

«Jødene har vært tydelig identifisert med den moderne sosialistiske bevegelsen fra selve oppstarten. Sionistene har selv skrytt av at de organiserte den kommunistiske-Bolsheviske revolusjonen i Russland i 1917.»
“Jews have been prominently identified with the modern socialist movement from its very inception. Zionists have even boasted of orchestrating the Communist-Bolshevist Revolution in Russia in 1917.”
-The Jewish Encyclopedia, under “Socialism”; 1901-1905 edition

“Det er nå endelig bevis for at bolsjevismen er en internasjonal bevegelse kontrollert av jøder. Kommunikasjon passerer mellom lederne i Amerika, Frankrike, Russland og England med en målsetting om organisert samhandling.”
“There is now definite evidence that Bolshevism is an international movement controlled by Jews. Communications are passing between the leaders in America, France, Russia and England with a view toward concerted action.”
-Scotland Yard report to the American Secretary of State; July 23, 1919

“Det er ikke nødvendig å overdrive rollen de har i etableringen av bolsjevismen og i å bringe den russiske revolusjon istand disse internasjonale jøder har. Det er virkelig en stor andel – er sannsynligvis viktigere enn alle andre. Med unntak av Lenin, var flertallet av de ledende figurene var hovedsaklig ateistiske Jøder.”
“There is no need to exaggerate the part played in the creation of Bolshevism and in the bringing about of the Russian Revolution by these international Jews. It is certainly a very great one — it probably outweighs all others. With the notable exception of Lenin, the majority of the leading figures were Jews.”
-British statesman Winston Churchill to the Illustrated Sunday Herald; February 8, 1920

”Den Bolshevist revolusjonen i Russland var utarbeidet av jødiske hjerner, av jødisk misnøye, av jødisk planlegging, hvis mål er å skape en ny orden i verden. Hva som var utført på en så utmerket måte i Russland … skal også gjennom de samme jødiske mentale og fysiske krefter, bli en realitet i hele verden.”
”The Bolshevist Revolution in Russia was the work of Jewish brains, of Jewish dissatisfaction, of Jewish planning, whose goal is to create a new order in the world. What was performed in so excellent a way in Russia…shall also, through the same Jewish mental and physical forces, become a reality all over the world.”
-The American Hebrew magazine; September 8, 1920

» I den første regjering i det kommunistiske Russland var det bare 13 etniske russere, og mer enn 300 jøder ut av totalt 384 Kommisarer.»
«The first governement of Communist Russia there were only 13 ethnic Russians and more than 300 Jews out of a total of 384 Commisars.»
– U.S. National Archives. (1919). Record Group 120: Records of the American Expeditionary Forces, June 9.

«De bolsjevikiske ledere her, de fleste som er jøder og 90 prosent av dem er tilbake fra eksil, har lite omsorg for Russland eller andre land, men er internasjonalister og de prøver å starte en verdensomspennende sosial revolusjon».
«The Bolshevik leaders here, most of who are Jews and 90 percent of whom are returned exiles, care little for Russia or any other country but are internationalists and they are trying to start a worldwide social revolution».
– David Francis, American Ambassador to Russia at thge time of the Revolution (Francis. D.R. (1921). Russia From the American Embassy. New York: C.Scribner’s & Sons. p.214.).

‘Satans Synagoge’ er deres rette benevnelse (jfr. Johannes Åpenbaring 2.9 og 3.9).

I 1880 årenes Russland kom der sterke jødiske reaksjoner på de anti-semittiske Mai Lovene (May Laws). Mai Lovene av 1882 prøvde å begrense Jøder fra enkelte yrker og la dem bo i sine egne originale områder av landet hvor de kom ifra, slik at de ikke skulle kunne utnytte Russlands øvrige befolkning.

Som reaksjon på disse begrensinger prøvde internasjonale Jødiske bankiere og finansiere å ødelegge Russlands økonomi. Encyclopedia Britannica beskriver hva som skjedde:

«De Russiske Mai Lover var de mest tydelige monument i noen lovgiving av moderne anti-semittisme …. Deres umiddelbare resultatet var en ødeleggende kommersiell depresjon som ble følt over hele riket, og som sterkt berørte den nasjonale kreditten. Den russiske ministeren visste ikke sin arme råd hvor han kunne finne penger. Forhandlinger for et stort lån som ble inngått med House of Rothschild og en foreløpig kontrakt ble undertegnet, hvoretter… finansministerens ble informert om at hvis ikke forfølgelsene av jøder ble stoppet ville det store bank hus se seg tvunget til å trekke seg ut av avtalen.»

«The Russian May Laws were the most conspicious legislative monument archived by modern anti-semittism…. Their immediate result was a ruinous commercial depression which was felt all over the empire and which profoundly affected the national credit. The Russian minister was at his wit’s end for money. Negotiations for a large loan were entered upon witht he House of Rothschild and a preliminary contract was signed, when…the finance minister was informed that unless the persecutions of the Jews were stopped the great banking house would be compelled to withdraw from the operation…»
Encyclopedia Britannica. (1947). Vol. 2. s. 76.

Så hvorfor ble den kristne Tsaren planlagt drept av Yakof, og utført av Goloshekin, Syromolotov, Safarov, Voikov og Yurovsky? I respons på den følgende internasjonale økonomiske krig som ble initiert mot Russland, svarte Tsaren ved et edikt datert 3. September, 1882. La oss høre det fra hans egen munn:


«For en tid har regjeringen gitt sin oppmerksomhet mot jødene og deres forhold til resten av innbyggerne i riket, med mål om å bringe på rene den sørgelige tilstanden til de kristne innbyggerne som er skapt ved jøders praksis i forretningsmessige forhold … Med få unntak, har de som en enhet viet sin oppmerksomhet om ikke å berike eller skape fordeler for landet, men å bedra med list landets innbyggere, og spesielt dets fattige innbyggere. Denne praksisen deres har ført til protester fra folkets side, … [Vi] tror det er et spørsmål om hastverk og rettferdighet å innføre strenge tiltak for å få en slutt på undertrykkelsen praktisert av jødene på innbyggerene, og å frigjøre landet fra deres malpraksis, som ble, som er kjent, årsaken til opprøret.»

«For some time the government has given its attention to the Jews and their relations to the rest of the inhabitants of the empire, with a view of ascertain the sad condition of the Christian inhabitants brought about by the conduct of Jews in business matters…With few exceptions, they have as a body devoted their attention, not to enriching or benefiting the country, but to defrauding by their wiles its inhabitants, and particularly its poor inhabitants. This conduct of theirs have called forth protests on the part of the people,… []We] thought it a matter of urgency and justice to adopt stringent measures in order to put an end to the oppression practised by the Jews on the inhabitants, and to free the country from their malpractices, which were, as is known, the cause of the agitations.»
Latimer, E.W. (1985). Russia and Turkey in the 19th Century. A.C. McLury & Co. s. 332.

Og dette er det samme system det Rothschildske Internasjonale Pengefond og Verdensbanken bruker idag mot alle land som vil låne penger av dem. Jfr. Island – nå på vei inn i EU. Det er ikke engang deres penger, det er våre. Norge ‘blir med’ på prosjektene som er godkjent av disse ‘institusjoner’.

Vår mørketid
Vi kan forvente at Amerika, og Vest Europa, vil bli transformert inn i det samme system som den kommunist staten de plyndret og drap anmasse. Det beste tegnet på at dette er det tilfelle at det blir forbudt å si imot sine ‘herskere’, som i kommunist Russland hvor ‘anti-semittisme’, det vil si enhver kritikk av deres forehavender, ble belønnet med døden. Kristne og muslimer som skikkelige jøder er farlig for deres virksomhet, for deres sjel kan ikke korrumperes. Derfor brukes det milliarder på å diskreditere dem. Mye spalteplass og TV-tid. I noen land i Europa idag fengsles en for i si imot deres politikk. Bøker forbys, til og med i Finland.

USA's Utenriksminister Madeleine Albright
USA's Utenriksminister Madeleine Albright

1994 One has only to learn what really happened to the Christians in Rwanda between April and July of 1994 to imagine what may lie in store for Christians here in America at some time in the not-too-distant future. After the Christian Tutsis had been disarmed by governmental decree in the early 1990s, Hutu-led military forces began to systematically massacre the defenseless Christians. The massacre began in April 1994 and continued until July 1994. Using machetes rather than bullets, the Hutu forces were able to create a state of abject fear and terror within the helpless Christian population as they systematically butchered hundreds of thousands of them. The United Nations immediately convened hearings on the genocide taking place in Rwanda, but Madeline Albright, the American Ambassador to the United Nations, argued strenuously that neighboring African nations should not be allowed to intervene until the “civil war had come to an end.” In reality, of course, there was no civil war since those being slaughtered had no weapons with which to defend themselves; it was simply a matter of mass murder. In addition to blocking intervention by neighboring nations, Madeline Albright also insisted that the word “genocide” must not be used, and that the United Nations forces stationed in Rwanda were not to be allowed to intervene. In the three months that followed, between one-half and three-quarters of a million Christians were systematically dismembered, hacked to death, and slaughtered in the bloody carnage that ensued. Tens of thousands of Christians were murdered in their churches; tens of thousands more were murdered in their hospitals and in their schools. On several occasions, United Nations soldiers stationed in Rwanda actually handed over helpless Christians under their protection to members of the Hutu militia. They then stood by as their screaming charges were unceremoniously hacked to pieces. At the end of the carnage, in late July 1994, the American government rewarded the Hutu murderers with millions of dollars in foreign aid. Strangely, the American press has remained silent Subversion Of The Free Press By The CIA about the fact that almost all of those who were slaughtered were Christians, and it was the policies of our government that were primarily responsible for blocking efforts by neighboring African countries to intervene. The Population Control Agenda

«I dag, så sier jeg at ingen nasjon i verden trenger å bli utelatt fra det globale systemet vi konstruerer».
“Today, I say that no nation in the world need be left out of the global system we are constructing.”
– Madeleine Albright – (jødisk Illuminati puppet)

4de Riket var ett steg på veien mot det 5te Riket, ifølge Albert Pike. Hitlers målsetting om å stanse bolsjevismen og kommunismen var bra. Men han var like mye finansiert av samme krefter som Antony C. Sutton har påvist i sine bøker. Tyskerne drepte vel knappe prosenter av hva bolsjevikene og deres allierte klarte på denne tiden. Men for å lykkes med sin agenda, så måtte jo motsetningene etableres, dyrkes og finansieres. Som de ble; Hitler, Trotsky og Lenin ble alle finansiert av Schiff, Harriman, Prescott Bush og deres like. Det er slik Rothschildene (-King of Israel-) har holdt på siden Napoleons tid, og sikkert før det også. Kjøpe begge sider ved å finansiere dem. Det er slik hegelian dialektikk virker.

Men Madeleine, og dine like, forstå dette: VIL IKKE HA DERES HELVETES NEW WORLD ORDER! Vil ikke ha det slik som fandenskapen dere bygget i deres ateistiske proletariske paradis! Med GULAG (FEMA-Camps), 66 millioner døde kristne mennesker, ingen ytringsfrihet, en korpulent og korrupt elite som tjente seg selv, som robbet landet for deres verdier, etc. Vi vil ikke ha deres religionsforbud (untatt deres egen religion og synagoger, som fikk stå ifred). Vi vil heller ikke ha det som dere bygget i deres nasjonal-sosialistiske Nazi Tyskland. Hele opplegget satt opp som en ‘false flag’ operasjon for å tjene deres agenda. Dere vet det selv, og jeg vet det, at uten Hitler kunne aldri deres våte drømmer om Israel og Den Nye Verdensorden blitt gitt slikt driv etter at kanonene stilnet. Forskjellig innpakning, samme djevelskap inni. Et djevelsk rike som overgår et annet med sin gjennomførte ondskap.

«Rulers, statesmen, nations, are wont to be emphatically commended to the teaching which experience offers in history. But what experience and history teach is this–that peoples and governments have never learned anything from history, or acted on principles deduced from it.»
Or, G.W.F. Hegel:. *Philosophy of History*, 1899.

Singoalla sier:
“Det er eksempelvis opplyst at Christian Michelsen i 1905 hadde jesuitter boende hos seg som gjester og rådgivere.
Hva i huleste hadde Jesuittene å gjøre der hos Norges første statsminister og midt oppi de begivenhetene der for pokker??!!!
Peter Christian Hersleb Kjerschow Michelsen”

http://no.wikipedia.org/wiki/Christian_Michelsen

Synnøve Fjeldbakk Taftø, som har skrevet bøkene ‘Skjoldmøysagaen’ og ‘Nornens Beretning’, sier at hun fant i papirer i UD at “departementene etter krigen ble invadert av britiske propagandaekseperter, de fleste av ‘jødisk’ herkomst“. Aner vi baron Rothschilds hånd?
http://www.riksavisen.no/?p=1745

“Når det gjelder bakgrunnen for at Grunnloven ble satt til side, så er det et lite kjent faktum at Norge juridisk sett var okkupert av de allierte i tiden 8. Mai 1945 – 13. Desember 1945. I denne tiden ble Norge ikke styrt av den første regjeringen Gerhardsen, men av allierte propagandaeksperter, de fleste av jødisk herkomst, som ga ordrer til de spesialutplukkede departementsrådene i hvert enkelt departement om hva som skulle gjøres. Det var disse propagandaekspertene som stod bak både Krigsbarnutvalget og de grunnlovsstridige provisoriske anordningene som har utgjort “grunnlaget” for norsk rett etter krigen, ikke den såkalte hjemmefronten, men det var jeg ikke klar over i 1989. Jeg visste derimot at Jens Christian Hauge har spilt en nøkkelrolle både i 1945 og i alle år siden og jeg mistenkte han for å være den “agent Oskar” som Mossad var så stolt av.”
http://www.grunnlovens-vektere.com/html/sf_1.html

Jesuitter og Sionist-Jøder er samme slag
Den kristne jøde Henry Makow som mistet sine besteforeldre i Illuminatiets puppet Adolf Hitler’s holocaust, og som har jaktet på sannheten om dette siden, sier i boken ‘Illuminati – The Cult That Hijacked The World’
http://www.henrymakow.com
“For example, the Illuminati Order was preceded in the 1500s in Spain by the “Alumbrados,” a Christian heresy started by crypto Jews called “Marranos.” The founder of the Jesuit Order, Ignatius of Loyola, was a Marrano/Alumbrado. (114) Thus when people today argue whether it is the Jesuits or Zionists who are responsible for our troubles, they are really talking about the same beast.”

Independent Historian Unveils Cabala Conspiracy
David Livingstone, 41, author of “Terrorism and the Illuminati- A Three Thousand Year History” (2007) says Cabalists determined to be God have hijacked mankind.
“The great secret of history is this story of the ascent of heretical Cabalists to world power,” says Livingstone. “Ordinary Jews and people in general have no idea how they are being manipulated.”
“These Cabalists believe Lucifer is the true God. They care nothing for their own nations. Their whole aim in life is to humiliate and degrade mankind, and prove to God that the human experiment is a failure. They are gradually achieving this goal through their control of the economy, education, media and government.”

Bare ett eneste menneske som våkner, og taler G-d’s sak, de absolutte moralske standarder, vil bevise for Lucifer’s og hans agentur på jord, at G-d’s menneskelige eksperiment ikke er mislykket, men tvertimot langt over deres i åndelig kraft og menneskelig mot. På tross av alle Lucifer’s forførelser, hans agenturs penger, deres media, deres politi og militære enheter, deres utdanningsinstitusjoner, så greidde de ikke sitt forehavende – å korrumpere denne sjel!

Dette menneske er menneskehetens ‘frelsere’ – som beviser at Lucifer’s agentur tar feil ; som ler av dem! Elohim ler sammen med disse ‘Chosen Ones’ hele veien til ‘Himmelen’ – den høyere bevissthets riker.

Spread the love - Sharing is caring
 
 
 
   
Skriv ut (Print) Skriv ut (Print) Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)

Legg inn kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.