Aleksandr Solzhenitsyn. Verdens samvittighet

En tribute til en av de siste store forfattere med samvittighet (1918-2008).

En av de siste store virkelige ordkunstnere, med samvittighet, som nærmest helt alene har bragt menneskene sannheten om de barbariske og ugudelige handlinger til de ateistiske bolsjevikske sionister i Russland i forrige hundreår, hvor så mange som 66 million kristne mennesker ble ofret av de sionistiske slakterne, med Lenin og Lev Bronstein (Trotski) i spissen, som forøvrig var finansiert fra New York, Frankfurt og London.

Folkefiende i Russland under bolsjevik kommunismen (innpodet av dets ateistiske lederskap). Folkehelt i Russland etter kommunismens ‘fall’ (den har bare antatt nye mer moderne former). Aleksandr Solzhenitsyn døde i 2008.

Aleksandr Solzhenitsyn. Forfatter, Profet, Kristen

Mange som studerer på kommunismen er redd for at de ateistiske bolsjevikske kommunistene, via internasjonal sionisme, nå har lagt sin elsk på Amerika (USSA) som de skal ødelegge den kristne kulturen til. Frykten er ikke ubegrunnet når en vet hvem som står bak både Bush’ene og Obama. Jfr. ‘Vi som elsket Amerika‘.

A World Split Apart

Fra et foredrag som Aleksandr Solzhenitsy holdt på Harvard University den 8. Juni 1978.

Hans mest kjente verk som han fikk Nobelprisen for er ‘The Gulag Archipelago’. Hans mindre kjente, og siste verk, er boken ‘200 Years Together’ som beskriver forholdet mellom russere og jøder de siste 200 år. Sistnevnte boken er ikke oversatt til noe vestlig språk, bortsett fra et begrenset opplag på fransk.

«»Hva er kjernen i konflikten mellom Solzjenitsyn og hans kritikere? Hvorfor irriterer han både sovjetiske patrioter og vestlige apologeter på en og samme tid? Hvorfor er både stalinister og de mest ekstreme liberale vestlige så samstemte i sin avvisning av ham? En god del av forklaringen kan finnes i det faktum at når Solzjenitsyn er i konflikt med de kommunistiske myndighetene, så var det ikke ideologisk, men, heller, det var dypt moralsk. Hvis Solzjenitsyn var bare en tilhenger av en bestemt ideologi, for eksempel av det vestlige markeds-demokratiet, så ville tilhengere av denne fraksjonen identifisere ham som en av sine egne, trykke ham til sitt bryst, og gjøre ham til en av sine bevegelsers helter.

Men som er åpenbart i hans ‘Brev til lederne av Sovjetunionen’, avviser han fullstendig den ideologiske tilnærming, men snarere tvert imot så taler han for en bevegelse mot mer sannhet og ærlighet, og hans konflikt med regjeringen i Sovjetunionen, er en konflikt som følge av de åpenbare løgner som ligger bak det sovjetiske systemet. Uansett, hans ‘Brev til lederne av Sovjetunionen’ fikk skarp kritikk også fra den andre siden av det politiske spektrum, fra ledende vestlige publikasjoner og mange «demokratiske» dissidenter i Sovjetunionen, inkludert Andrej Sakharov, som dømte det «som anti-demokratisk, nasjonalistisk, og som inneholder farlige feil «.

Alle som søker etter sannheten, som innser sitt ansvar for den allmektige Gud, går uunngåelig i konflikt med de som blander sammen sannhet og ideologi.

Mange var irriterte, og er fortsatt irritert forresten, på hans «moraliserende» tone.»
http://02varvara.wordpress.com/2008/08/06/

Idag er det nok mange som kan være enig med Aleksandr Solzhenitsyn, når de ser filmer som nedenfor, men hvorfor var det så få som så det og handlet på det, på den tid han beskrev dette? OG, det viktigste spørsmålet er; Hvorfor er det så få som reagerer på det selv i dag, hva eller hvem er de redd for?

De ateistiske bolsjevikske kommunistene gjorde mennesker til dyr. Fremdeles idag er denne kraft tilstede i verden gjennom hva vi kaller den sionist-sosialistiske internasjonalen.

Sionist bolsjevikene sultet mennesker til døde

Hva skal vi si? Skam dere? Blir vel litt mildt? Hva med å ringe Krigsforbryterdomstolen i Haag, om noen av disse bolsjevik sionistiske ledere lever ennå, eller av de som finansierte dem, så hunte dem ned, og stille dem for retten for forbrytelser mot menneskeheten? I alle fall ta fra de mennesker i vesten (Schiff, Harriman, Rothchild et al. ), som finansierte udyrene Lenin og Bronstein (Trotski), og som overtok Tsar Nikolaj’s formue etter at udyrene hadde drept ham, og gi dem til fattige i Russland. Den enorme formue de tok fra verdens rikeste mann da, er idag verdt enorme beløp.

Dette må bli et kollektivt humant og kristent krav. Vi vet ALT som skjedde idag, bevisene er overveldende. Det eneste problemet er at ingen regjeringer tør å røre disse oligarker, fordi disse myndighetspersoner har solgt sin sjel, til den samme bevegelse til disse som finansierte USSR i sin tid, men som nå skal gjøres gjeldende for hele verden.

«Aleksandr Solzjenitsyn var Russlands samvittighet, han var dens profet og skriftefar. Han var stemmen til de millioner som i den tid var straffet av den «store stillheten», da ingen, eller, rettere sagt torde nesten ingen, å si sannheten, å kalle ting ved sitt rette navn. Han var ikke redd for å fortelle sannheten om de uhyrlige forbrytelser utført av det marxist-leninistiske regimet, som omsluttet hele Sovjetunionen i piggtråd, og som konverterte «verdens første nasjon av arbeidere og bønder’ til en eneste stor konsentrasjonsleir for millioner. Han fortalte sannheten om forfølgelsene av kirken, da kirken selv var tvunget til å bli stum, på en tid da stillhet eller å nekte for at forfølgelsene foregikk, var en uunnværlig betingelse for kirkelivet i en ateistisk stat.

Hans åtte års fengsel i Gulags med tortur ga ham materiale til bøkene sine, som åpnet øynene til mange til essensen av det kommunistiske diktatur, men, som også førte til at han måtte rømme i eksil til utlandet som en ‘forræder av fedrelandet». I dag, når omfanget av det kriminelle regimet fortsatt ikke mottar en offisiell fordømmelse av det nåværende russiske lederskap, når navnene på Lenin og Stalin vinner i en konkurranse om «den mest anerkjente Russer», er de sannferdige ord av Aleksandr Isaevich spesielt nødvendige.

Ordene til Vår Frelser er helt passende når vi snakker om Solzjenitsyn, «Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld, for deres rike er Himmelen» (Matteus 5:10). Vi ber om at Herren vil åpne portene til sitt himmelske rike til hans gode og trofaste tjener Aleksandr, gi ham hvile i sin bolig av rettferdige.»
http://02varvara.wordpress.com/2008/08/06/

På spørsmål om hvordan alt kunne gå så galt under bolsjevik sionistene i USSR, sa Aleksandr Solzhenitsyn; «Menneskene har glemt Gud; det er grunnen til at dette skjedde«.

Alexander Solzhenitsyn, Gulag fangen som slapp unna og utvandret til Amerika til sist, sier:

«Over et halvt århundre siden, når jeg fremdeles var et barn, kan jeg huske at jeg hørte noen eldre mennesker tilby følgende forklaring på den store ulykke som har rammet Russland: ‘Mennesket har glemt Gud; det er hvorfor alt dette har skjedd’.
(‘med den store ulykke’ menes den Kommunistiske Revolusjonen som drepte nær 60.000.000 russere – halvparten av dem hadde ikke gjort noe annet enn å være kristne og tilbe en Gud – hvilket var forbudt)
Siden da har jeg brukt nesten 50 år på å studere og skrive om vår revolusjon. Men hvis jeg blir spurt idag om å formulere så presist som mulig hovedårsaken til den revolusjonen som svalgte nesten 60 million av vårt folk, så kan jeg ikke formulere det mer nøyaktig enn å repetere: ‘Mennesket har glemt Gud; det er hvorfor alt dette har hendt’.»
(Sitert av Dr. David Noebel, Summit Journal, Desember-1987, s. 8 )

Hvil i fred Aleksandr Isaevich Solzjenitsyn. Du gjorde ditt. Noe til verden hvor de som fremhever moral og åndelige verdier blir ofret, og sendt til konsentrasjonsleire/Gulags, mens de ugudelige og umoralske drapsmenn og bakmenn hylles og beæres som guder, er det ikke? Kosakkene må komme seg på hestene og ri igjen.

In the Shadow of Hermes by Jüri Lina (2009)

Spread the love - Sharing is caring
 
 
 
   
Skriv ut (Print) Skriv ut (Print) Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)

9 Comments

 1. Pingback: Gog og Magog over Norge og Europa | Riksavisen

 2. Pingback: Sentralbank Bedraget Forklarer Verdens Elendighet

 3. Pingback: Nye militante Ateismens mordertokt på Chapel Hill

 4. Pingback: Russland – kristendommens siste skanse

 5. hei jarle

  Har tenkt lenge å skulle kontakte deg. Vi har så mye felles å snakke og jobbe med. om du finner ’200 Years Together’ oversatt må du gi meg et tips. Aleksandr er av stor interesse for meg. eg jobber med å skrive vol I i et trebinds bokverk i min stille stund, både for min egen prossess samt prøve å gi mer dypde uten å miste kontekst og perspektiv. debat sider som nyhetsspeilet fant eg var for spredt. men fekk en hyggelig en hyggelig kontakt med Atle A.
  Kristi lys være med deg.

 6. En til med sin samvittighet intakt.

  Hvis en vil noe godt for jødene, MÅ en kritisere Israel. Israel ødelegger for jøder og den jødiske arv, sier denne overlevende fra Auscwitz.
  En forkjemper til for ‘inter-human etics’.

  Merkelig hvordan denne inter-humane etikk har vært fraværende hos de norske sionister de siste 60 år, som til alt overmål er så frekke å kalle seg kristne.

  «Å behandle en utlending, eller en tjener, var tatt opp av ingen ringere enn, Jesus Kristus, som var den siste av jødenes store profeter…i tradisjonen som ønsket å stresse betydningen av det etiske innhold i judaismen. Det er grunn nok til å være stolt, men det som hender nå i Israel, er det absolutte akkurat motsatte, eller det samme som naziene gjorde.

  Verden var stille når nazistene gasset jøder.
  Nå er verden stille, når Israel stjeler land fra Palestinerne, og jeg vil vekke verden.»

  Og jeg sier; Fremdeles er verden aller mest stille når det gjelder drapet på 66 million kristne i USSR av sionister.

  Jewish concentration camp victim speaks out against Israel. Auschwitz survivor Dr. Hajo Meyer talks about the differences between the Nazi’s treatment of the Jews and the Palestinians today.

  Israel is not a Jewish state

  Meyer expresses in impassioned terms his dismay at what he sees as the moral collapse of contemporary Israeli society and the worldwide Jewish community as a whole. Meyer is a member of «A Different Jewish Voice,» a Dutch-based, secular Jewish movement that dares to openly criticize Israel’s policies toward the Palestinians. In his observations, deeply colored by his personal experiences during the Holocaust, Meyer compares Israel’s current policies with the early stages of the Nazis’ persecution of the German Jews. He clearly explains that he is in no way seeking to draw a parallel between the current policies of Israel and the Nazis’ endgame, which resulted in the mass murder of six million innocent people. He is merely trying to point out the slippery slope that eventually led to this catastrophe, and the necessity of foreseeing the possible consequences of a policy that oppresses and marginalizes the Palestinians in their own homeland. As a result of his experiences in Auschwitz, Hajo Meyer claims to have learned one fundamental lesson: that his moral duty as a human being was to never become like his oppressors. The End of Judaism is the outcry of a dissident Jew who is not afraid of standing up to entrenched ways of thinking about history and particularly about the Palestinian conflict, which is one of the most intractable social and political problems in the world today.
  http://www.youtube.com/watch?v=cSlFR541Uoo

  * * *

  Hans bok ‘The End of Judaism – An Ethical Tradition Betrayed’ kan kjøpes her:
  http://www.gmeyerbooks.com/the_end_of_judaism.asp
  http://www.bookmasters.com/marktplc/02104judaism.htm

  DENNE MANN BEKREFTER MED SITT VESEN OG SIN VÆREN, DET JEG ALLTID HAR TRODD, NEMLIG AT DET VAR DE GODE JØDER OG KRISTNE SOM BLE TATT UT, MENS DET VAR DE SIONISTISKE SATANISTER (de Samviitighetsløse) SOM GJORDE DET, de samme som kaller seg offer idag!

  Jeg sa i denne artikkel
  Selvmordsbomber brukt i krigen mot G-d
  http://www.riksavisen.no/?p=6411

  at vi er alle Pelestinere i det nye verdensriket deres….

  Palestina-komiteens hjemmeside er her:
  http://www.palestinakomiteen.no/

  Palestinerne kjemper kampen for oss alle idag, nærmest helt alene, men dog…….kanskje med din hjelp, så……

  En kommentator til filmen sier:
  You don’t have to be Jewish to respect the long standing tradition of justice and humanitarianism promoted by real Judaism.
  I don’t know what religion is practiced in Israel – most Israeli politicians are «non-observant» – but to call Israel a «Jewish» state is a fraud.
  Israel is a state of fascists and gangsters who use Judaism as a cover for their criminal enterprises.
  To support «The State of Israel» as it currently conducts itself is the most profoundly anti-semetic thing anyone could ever possibly do.

  • J. Johansen

   you need to check out this work:

   http://cleverbooks.com/ebooks/Fiction/Red_Mafiya

   Friedman’s work is breathtaking in
   scope, and this essay will cite him extensively,
   especially his book Red Mafiya:
   How the Russian Mob Has Invaded America.
   Friedman is not afraid to state the obvious,
   namely, that the entire “Russian”
   mafia is Jewish, without exception, and
   that they have used this as a shield to
   deflect criticism. This shield has permitted
   them to grow and prosper. Further,
   Friedman is also not afraid to admit that
   Jewish organizations throughout theworld, led by the Anti-Defamation League, are the beneficiaries
   of largesse coming from organized crime, and that the organizations
   in question are aware of it. In other words, Jewish organized
   crime is considered an acceptable part of Jewish life, and
   that Jewish organizations have actually lobbied law enforcement
   to stop investigations into this phenomenon, almost always with
   success. The confirmation of Zionist Michael Chertoff, to the
   post as chief of Homeland Security guarantees that Jewish
   organized crime in America will not be at the receiving end of
   the many stings that have targeted the Italian Mafia.
   The roots of Jewish organized crime, it is said, go far back
   into tsarist times. Organized crime syndicates assisted Lenin’s
   gangs in bank robberies and the creation of general mayhem.
   During the so-called revolution, it was difficult, sometimes
   impossible, to distinguish between Bolshevik ideologues and
   Jewish organized crime syndicates. They acted in nearly an identical
   manner.
   However, in more modern times, they seem to have had
   their roots in the waning days of the stagnant USSR under
   Leonid Brezhnev. By the late 1970s, the Russian economy was
   driven by the black market, and the early stages of the Jewish
   mafia were involved in this black underground. In fact, the
   Russian socialist economy would have collapsed
   much sooner if it had not been
   propped up by the extensive black economy.
   Soon, the rulers of the black market
   became so powerful they were able to
   form their own “people’s courts,” which
   dispensed “justice” completely apart from
   the Soviet state, and away from its control.Sen. Henry “Scoop” Jackson’s famous bill, the Jackson-
   Vanick law, linked Soviet trade privileges to the treatment of
   Soviet Jews. It was a bill lobbied heavily for by American Jewish
   organizations. And while non-Jews could not emigrate from
   Russia, Jews could. Quickly, the KGB took this opportunity to
   dump its hardcore criminals into the United States, many who
   were Jewish, as conservatives cheered, believing, naively as usual,
   to have scored a major victory against the USSR. Much of the
   Jewish mafia’s penetration into the United States came as a
   result of these Soviet “boatlifts,” which were partially financed by
   groups such as the ADL or the Hebrew Aid Society.A major connection between the halls of American political
   power and the Jewish mafia is the rabbi Ronald Greenwald. He
   knowingly did business with con artists and mafia figures, and
   used his major political connections to shield them.Greenwaldwas a major player in CREEP, the
   re-election campaign for Richard
   Nixon in 1972. Greenwald was
   used heavily by Nixon and other
   Republicans to gain the Jewish
   vote, which he doubled for Nixon
   during that election (Friedman,
   31) in the state of New York. Soon,
   the rabbi was given a post as an
   “advisor” to Nixon on “Jewish
   poverty programs,” a post which
   certainly made some snicker at the
   time, though it was clear that
   Nixon owed Greenwald, and the
   rabbi made quick use of his newfound
   powers.

   http://www.iamthewitness.com/books/Raphael.Johnson/The.Judeo-Russian.Mafia.pdf

Legg inn kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.