Skriv ut Skriv ut

Anti-jødisk Manifesto (1882). Setter NWO i perspektiv

faust666b
En 1882 Manifesto viser hvordan den jødiske erobringen ble ansett 130 år siden, og forklarer hvorfor Vestens kristne arv og rasemessige samhold er fortsatt under angrep i ​​dag. –

Adolf_Stoecker (Til venstre, Adolf Stoecker (1835 -1909) var rettskapellan til Kaiser Wilhelm II, en politiker, og en tysk luthersk teolog som grunnla det Kristne Sosial Partiet og forsøkte å rulle tilbake jødisk kontroll. Han hjalp til å organisere den «Anti-jødiske Konferansen» i 1882.)

«Dog talte ingen fritt ut om ham [Jesus], av frykt for jødene.». (Johannes 7:13)

Den seneste større nasjonale innsats for å forsvare kristne verdier var «Første Internasjonale Anti-jødiske Konferansen» som ble avholdt i Dresden i september 1882.

Konferansen tiltrakk seg 300 prominente forretningsmenn, aristokrater, politikere, prester, advokater, leger, bønder og intellektuelle fra Tyskland, Østerrike, Ungarn og Russland, produsert et manifest adressert til «regjeringene og folkene i kristne nasjoner som er truet av jødedommen.» Dokumentet viser hvordan jødisk hegemoni var et fait accompli for 130 år siden, og forklarer hvorfor Vestens kristne arv og rasemessige samhold er fortsatt under konstant angrep i ​​dag.

Finansiell og kulturell invasjon

Manifestet begynner med å si Europa har-blitt invadert av en fremmed rase farligere og mer svikefulle enn arabere, tartarene eller tyrkere i det siste på grunn av «sine midler og målsettinger

Jødisk «frigjøring» etter den franske revolusjonen («Likhet, Brorskap, Frihet») fjernet beskyttelse mot «et løp som først og fremst hvis tanker og energier er overalt rettet mot å sette andre nasjoner i den moralske og materielle slavers sjakler …»

«Ifølge jødenes religiøse og nasjonale tradisjoner, var alle folkene i disse land bare skapt for å tjene dem. Prinsippet om likestilling ble brukt om de som ikke ønsker å være lik med oss, som anser seg privilegert av Gud i forhold til mennesker og [forhold] anser resten av menneskeheten som lavere vesener, urene dyr. Prinsippet om brorskap også ble brukt om en rase som ikke engang erkjenner ikke-jøder som naboer og medmennesker og ifølge Talmud som er fiender hvis skjebne er utrydding. «

«Videre, juks, stjele fra dem, blø dem tørr, og bringer ødeleggelse over dem, lyve falskt mot dem, vanærer, og selv drepe dem utgjør en aktivitet som behager deres Gud. Rart, derfor, hvis den moderne liberalismen identifiserer seg mer og mer med de med jødisk avstamming, har tatt formen som en pseudo-liberalisme. I jødenes hender, har det blitt til et praktisk verktøy for å realisere sine planer om verdensherredømme og slavebinde de europeiske folk.»

Som et resultat av jødisk monopol på regjeringen og finans, «bonden, den store grunneier, industri, håndtverker, handel osv.., er alle blitt fanget opp i den materielle avhengighet av jøder … De ble tvunget til å bli deres lydige tjenere, deres fanebærere. Hva mer, jødene ansetter innflytelsesrike menn som er aktive i det offentlige liv for å fylle godt betalte stillinger i banker, jernbane, forsikringsselskaper, osv.. disse personene er i virkeligheten nærmest holdt som jødiske vasaller og er de fleste ivrige og innflytelsesrike tilhengere av jødisk makt i de lovgivende forsamlinger og regjeringer. «

Som et resultat av at Illuminati jødiske hisset opp til kriger, «har regjeringene i noen forgjeldede land er ikke blitt noe mer enn jødiske institusjoner, jødiske inkassoforetak. Dette forklarer den fullstendige inaktivitet til disse regjeringene med hensyn til jødespørsmålet og også deres fiendtlige atferd mot sine egne populasjoner på vegne av jødedommen. «

Massemedia

På grunn av medieeierskap, «inntil nylig har ingen avis i Sentral-Europa våget å si sannheten vis – à – vis jødene som styrer. Derfor har jødene blitt SÅ de absolutte mestere som skapere av den offentlige opinion. Enhver klage reist mot dem, uansett hvor rettferdig den kan .. være, blir undertrykt. Enhver artikkel som tar for seg temaet jødisk dominans i den minste grad kan ikke tillates».

Politisk avansement «er avhengig av positiv posisjon i den jødiske presse …. Som et resultat, intellektuell og moralsk feighet slaveri vis – à – vis jødedommen er en av de mest karakteristiske trekk ved vår tid.» Ambisiøse kristne «blir frontkjempere for jødisk makt. De blir forrædere mot sin egen nasjon og rase og således sine egne blodsbånd til sine egne. I mange land har jødene infiltrert og utvannet [frimurer] losjer system, strippet dem for sin essens, og degradert den til en av de farligste og mest effektive virkemidler for jødisk makt. «

«Hovedsakelig ved hjelp av pressen, undergraver jødedommen stadig den kristne religion, som … under Romertiden, … reddet den europeiske ariske rase fra moralsk konkurs, på den ene siden, og semi-siviliserte barbari, på den andre, Og også regenererer den. De gjorde det ved å sette sivilisasjon og kultur i den europeiske ariske rase på stødige religiøse, moralsk og sosialt grunnlag. «

«Den kristne religion er det kraftigste reaksjon mot tendenser til å oppnå jødisk verdensherredømme. Det er en uovervinnelig protest mot å heve den ariske rase over den semittiske, og så er det bare naturlig at den jødiske klanen er en svoren dødsfiende, både av grunnleggeren av denne religionen og den kristne religion i seg selv.

Følgelig kan jødedommen bare etablere overlegenhet og den semittiske rases maktbase, når de har klart å beseire den naturlig reaksjon motstanderne til å ødelegge kristendommen som en institusjon. «

Konklusjon

Dete 1882 Manifestet som utmerket beskriver den avmakt som rir det kristne lederskap, hvilket er like åpenbart i dag. Det ble ingen «Second International Anti-Jødisk Konferanse.» Deltakerne innså at de kjempet en tapt sak. De gjorde ikke noe for å foreslå tiltak, fordi «denne nasjonen av parasitter har blitt altfor dypt forankret i kroppen av vår samfunnsorden og statens liv, til at dette første landsmøtet vil kunne operere under den vrangforestilling at noen potensielt detaljerte forslag kan gjennomføres i dag.»

Dette var til tross for det faktum at Eugen Duhring la opp et detaljert program det forrige året (1881) i sin bok «Om jødene» (‘On the Jews’). Ironisk nok kreves det Illuminati-jødisk sponsede nazistene å vedta mange av Duhrings forslag, som var en like rasistisk politikk implementert som det er i Israel i dag.

Framveksten av nazistene førte til folkemordet på rundt seks millioner tyske anti-semitter (dvs. nazister) i 2. Verdenskrig og rundt 50 millioner andre ikke-jøder. Gitt 1882 vurderingen, tror du nazistene kunne oppnådd Illuminati jødisk makt uten sponsing? Som i sjakk ofrer du ofte en spiller (dvs. ikke-sionistiske jøder) for å vinne spillet.

Generelt sett er tonen i manifestet ganske smålig og rasistisk, som tar alle jøder over samme kam, sier alle jøder er kosmopolitter uten lojalitet til landet eller tilknytning til noe enkeltland, ute av stand til ærlighet, hardt arbeid og vitenskapelig eller kreativ originalitet, kjører bøndene i døden med sin hang til åger. Mens jeg er enig med Manifestets beskrivelse av det jødiske lederskap og deres mål, så er det mange om ikke de fleste jøder som var veldig patriotiske, hardtarbeidende og ønsket å assimilere seg. I 1930-årene var 60% av alle tysk jødiske ekteskap interrase ekteskap. Illuminati måtte lage Hitler for å få dem til å dra til Israel.

Kristne ledere burde ha oppmuntret til assimilering. Istedenfor konkluderte 1882-konferansen med at den eneste løsningen var utvisning. »Europa tilhører de kristne folkeslag og bør derfor ikke være testarena for maktbegjær for noe fiendtlig, dominerende, ikke-kristent nasjonal element. Historien om tidligere århundrer beviser i rikelig monn at juridiske resolusjoner om å begrense den jødiske rase – uansett hvor strenge de er – ikke oppnår ønsket resultat «.

Uansett hva vi tenker om dette manifestet, gir det et unik historisk perspektiv på vår verden i dag. Vi lever i skumringen av den kristen sivilisasjon som har lidd en serie av nederlag etter kolossale feil og som har vært forkledd som bare kriger, borgerrettigheter, mangfold, seksuell frigjøring osv. Men dette perspektivet kan styrke vår beslutning om å motsette seg videre nedbrytning av samfunnet ved det satanistiske Illuminati.

Kilde

http://henrymakow.com/2014/06/1882-Manifesto-Puts-NWO-in-Perspective%20.html

Relatert

Makow – Anti Semitism has Respectable Pedigree
——— World War One- First Christian Holocaust
MacDonald – Anti Semite Conceded Jewish Hegemony in 1879

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Facebook Comments

Kommenter. Leave a Comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.