Anti-Krists Ånd; Å Leve i Fortiden

hault Det er en ny trend at mange pastorer og messianske rabbinere å integrere jødiske skikker og helligdager i kristendommen og å lede troende i Kristus tilbake til jødedommen.

(Bilde: Pengene Judas mottok for å være en forræder mot Jesus er kalt «the reward of iniquity» (Apostelgjerningene (KJV), Acts 1:18). Sionisme)

Dette er ironisk fordi Jesus og apostlene bevisst beveget seg bort fra den første pakt og menigheten i Galatia ble irettesatt fra å gå tilbake til de gamle måtene. Noen kristne ønsker å blande jødiske tradisjoner og helligdager med sin tro, selv om Jesus og apostlene aldri forfektet en slik handling.

Ved å gjøre det, har de uforvarende vendt seg fra Kristus og gått tilbake til en død religion.

Gud innstiftet festdager som soningsdagen, Løvhyttefesten og påske for å peke ut veien til Messias.

Hva er poenget med å prøve å holde Første Pakts festdager når vi lever i den Andre Pakt (o.a. som gjorde den Første Pakt null og void?) ?

Den enkle sannheten er at alle som velger å observere den Første Pakts festdager bevisst lever i fortiden og ignorerer det faktum at Messias kom for 2000 år siden.

Herren sørger over frafallet når kristne observere nedlagte hellige dager; å velge å leve i den Første Pakt er faktisk en styggedom fordi det ignonerer og muller ut det arbeidet som Jesus gjorde på korset!

Pastor John Torell tar opp dette forholdet:

Part 4: Living in the Past from EAEC on Vimeo.

Kilde

http://www.eaec.org/sermons/2015/RLJ-1481.htm

Preken (Engelsk txt)
http://www.eaec.org/sermons/2015/RLJ-1481.pdf

MP3
http://www.eaec.org/media/2015/RLJ-1481-Sermon.MP3

Video
https://vimeo.com/119292156

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring