Anti-Krist’s Tidsånd

Noen som kan se for seg hærfører Jesus Kristus som turer frem og dreper og lemlester palestinske barn, gjerne de kristne av dem, for fote? Dette er hva våre neo-konservative «kristne» lokale ledere ser for seg, ved sin støtte til slik atferd, og forleder gode kristne sjeler til å støtte en sak og en mentalitet som står i motstrid til Jesus’ sanne ånd og lære. Disse blir i praksis anti-krist. Se Opp! Du er herved advart. De samme neo-konservative «kristne» stimulerer og skaper en konflikt med muslimer, med sin splitt og hersk strategi, – eldgammel metode, som menneskeheten selv. «Du skal elske din neste som deg selv», sa Mesteren, kan ikke se noen unntak nevnt for muslimer noe sted jeg?

Matt 23.11: «Men den største blandt eder skal være eders tjener. 12 Den sig selv ophøier, skal fornedres, og den sig selv fornedrer, skal ophøies.»

Våre politiske og åndelige ledere liker bedre å være herskere enn tjenere. Derfor gjør de som de gjør, og uttaler seg i motstrid til Bibelen som de gjør. De utelater glatt alt som hindrer dem fra å kunne være herskere, mer enn tjenere. Jesus ble sendt for at der ikke skulle være noen som helst mellom mennesket og Guds Rike, ikke prester, ikke paver, ingen lokale partriarker, INGEN, men jammen har ikke disse griske djevler funnet å stille seg imellom, på slik måte at saktmodige og enkle mennesker ser ut til å være redd for at de ikke kommer til himmelen, uten å holde seg inne med de lokale patriarker. Kyss meg, et visst sted, sier jeg. De kan dra til helvete, til sin leder, den gamle av dage der, som har oppmuntrert dem til slik religiøs praksis. I Jesus’ navn til og med. Kun Jesus trenges til frelse. Ingen av disse falske faener, uansett hvordan og hvor mye de liker å sitte fremst i forsamlingene, og holde lange taler, for å vise sitt «lederskap» og ordgyteri. Jesus advarte mot dem.

Matt. 23.5: «Men de gjør alle sine gjerninger for å sees av menneskene; for de gjør sine minnesedler brede og sine dusker store, 6 og de vil gjerne sitte øverst ved gjestebudene og ha de øverste seter i synagogene 7 og få hilsninger på torvene og kalles rabbi av menneskene. 8 Men I skal ikke la eder kalle rabbi; for en er eders mester, men I er alle brødre.»

Det åndelig Israel som Gud lovte å bygge for de troende kristne, det setter disse neo-konservative «kristne», som er kåtere på makt (maktmennesker) enn å være medmenneskers tjenere (Kristne Sionister, en politisk bevegelse – og ikke noe med åndelige ting å gjøre), til å være den politiske røverstaten som FN bygget i 1948, med knapt flertall. Men FN er ikke Gud! I Balfour erklæringen, som dannet mandatet for FN resolusjonen om opprettelsen av den politiske staten Israel, stod det også et forbehold som lød; «Under forbehold om at det ikke skal være til noen som helst skade for de ikke-jødiske mennesker som allerede bebor staten» (palestinerne, kristne som muslimske). De neo-konservative hevder at Jesus andre komme skal skje i Israel, og hvor de legger forholdene til rette for dette i Israel, så kan Kristus andre komme skje der, selv om det allerede har skjedd i millioner av menneskehjerter og sinn, uten at de neo-konservative kristne har registerert det i det hele tatt, fordi de tror at dette skal skje i den politiske røverstaten Israel. Så feil kan en ta, men er det bevisst? Fordi det er økonomisk berikende å støtte røverstaten? Det åndelige Israel er en sinnstilstand! Ikke noe landområde.

Disse «kristne» neo-konservative har mye makt i ethvert land, hvor de styrer finans og media og mye annet. De er dermed istand til å «korsfeste» enhver som opponerer mot dem, og som avslører deres dobbeltspill og politiske metoder. Deres metoder er de samme idag, som de fariseerne og skriftlærde brukte for 2000 år siden, når de korsfestet Mesteren selv, fordi han kledte av dem for deres hykleri og falske agendaer.

«Blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God.» (Matthew 5:9)

Deres fremste målsetting er absolutt støtte til Israel, hvis etablering og eksistens, tror de, inneholder armageddon og Jesus andre komme. Kristne med politisk inflytelse har bestemt at Palestinske Kristne er unnværlige og kan erstattes i deres apokalyptiske prosjekt. De ser ut til å tro at Gud trenger deres hjelp til å skape Israel, i tråd med profetiene i Bibelen.

Kanskje i mangel på tro på at Gud kan klare dette alene, og uten deres hjelp, at de må hjelpe Gud aldri så lite i dette? Spik spenna gærne eller selvoppfyllende profetier?

Joh. Åp- 2.9: «Jeg vet om din trengsel og din fattigdom – men du er rik – og spotten fra dem som sier de er jøder, og ikke er det, men er Satans synagoge.»

Evangelicals fail to honor Christ’s words by remaining alert to Jewish anti-Christianity. It is as if those verses have been scissored out of their Bibles! Instead, the American church unconditionally supports a Jewish state that forbids Christian evangelism; it empowers and finances the very prisons where Christian Jews like Vanunu and Palestinians are brutalized!

One Palestinian Christian refugee in Damascus speaks for thousands when he mourns, “We have received far more support and comfort from the Hezbollah in Lebanon than from our fellow Christians in the West. I want to know, why don’t the Christians in the West do anything to help us? Are the teachings of Jesus nothing but empty slogans to them?” (American Conservative, 2004)

«I tiden for skapelsen av den Israelske stat i 1948, er det beregnet at der var ca. 350,000 kristne i Palestina. Nesten 20 prosent av befolkningen på den tiden. Av de 750,000 Palestinere som var fordrevet med makt fra sine hjem i 1948, var 50,000 kristne – 7 prosent av totalt antall flyktninger og 35 prosent av det totale antall av kristne som levde i Palestina på den tiden. Idag er det antatt at antallet Kristne i Israel og okkuperte Palestina teller 175,000, bare noe over 2 prosent av hele befolkningen, men antallet går raskt ned på grunn av masseutvandringen. Av de kristne som har blitt igjen i regionen, lever mesteparten i Libanon, hvor de deler den samme bunnløst håpløse skjebne som alle andre flyktninger der.
«Forgotten Christians. Not all displaced Palestinians are Muslims.» av Anders Strindberg.
http://www.amconmag.com/2004/2004_05_24/article.html

Administrerende Direktør for «Jøder for Jesus» forsvarer pastor Jerry Falwell, i kjøvannet av en kontroversiell rapport i en jødisk avis denne uken. Jerusalem Post rapporterte at Falwell hadde bestemt at Gud hadde gitt det Jødiske Folk unntak fra regelen som sier at det kreves tro på Jesus Kristus for å komme til himmelen. Falwell benekter kategorisk rapporten, og sier at alle som kjenner ham vet at han tror at tro på Kristus er eneste veien til himmelen. David Brickner fra «Jøder for Jesus» sier han applauderer Virginia-pastoren for å stå fast på det eksklusive budskap i evangeliet om frelse gjennom Kristus alene.

Men Brickner sier at hendelsen illustrerer en «pågående agenda» blant enkelte Jødiske ledere som, sier han, ønsker å «underminere det Kristne evangeliet ved å forsøke å forme den kristne teologien.» Men strategien virker ikke, legger han til.
«Enkelte Jødiske ledere forstår rett og slett ikke hvor sentral læren er for evangelisk kristne, om at Jesus Kristus er den eneste frelsen for alt folket, innkludert jøder», sier Brickner.
http://www.jewsforjesus.org/

Så hvor mye er de neo-konservative «kristne» bestukket med for å forfalske læren da, eller vri på den? For vi ser de er eller blir alle av dem som gjør det «vellykket» i verdslig forstand, med gode og godt betalte posisjoner i samfunnet. Der er en mekanisme som belønner en slik forfalsking av den kristne religion altså. I de fleste land i verden.
Joh. Åp- 3.9: «Se, jeg lar nogen av Satans synagoge komme, av dem som sier de er jøder, og ikke er det, men lyver. Se, jeg vil gjøre så at de skal komme og falle ned for dine føtter og kjenne at jeg har elsket dig. 10 Fordi du har tatt vare på mitt ord om tålmodighet, vil jeg og fri dig ut fra den prøvelsens stund som skal komme over hele jorderike, for å prøve dem som bor på jorden.»

Den 13. mars 2007, foreslo det politiske partiet Shas i Israelske Knesset, en lov som skal gjøære det forbudt å preke og evangelisere det kristne budskapet; at Jesus Kristus er eneste veien til himmelen. En frelser som Israel fremdeles ikke er klar for, 2000 år etter at han var her og forsvant igjen. De som evangeliserer kristendommen kan få ett år i fengsel, i midtøstens «eneste demokrati», som enkelte fremstiller det som; Israel.

«Den kristne talk-show verten Janet Parshall, en høyt profilert Amerikansk evangeliserende kristen, kjent for sin sterke støtte for Israel, har droppet ut av en konferanse i Jerusalem sponset av det Israelske parlamentet Knesset. Parshall sier hun bestemte seg for ikke å snakke på konferansen etter at hun fant ut at «Knesset Christian Allies Caucus» fordømmer og vil ikke assosieres med grupper som utbrer evangeliet av og om Jesus Kristus. Parshall sier hun også er bekymret for at det strenge politiske partiet Shas igjen har introdusert lovgivning i Knesset som vil gi opptil ett års fengsel for de som preker evangeliet i Israel. «Jeg tenkte, vent et øyeblikk: vi kan ikke bare blindt støtte Israel,» uttaler hun. «Vi må være istand til å fortelle dem, som venner, at [dere] kan ikke gjøre det og det. Dere kan ikke true oss til taushet.» Men Parshall sier der er endel mennesker i den kristne pro-Israelske lobby som belærer slik «blind lydighet» til Israel at de til og med fremlegger en tro at der er en annen frelsesplan for jødene. «Dette er ikke sant», insisterer Parshall, «skriften sier der er bare et navn under himmelvelvingen som alle mennesker skal bli frelst ved.»

Når Jesus ble spurt om hva som var tegnet på den siste tid, så sa han:
Matteus 24.3: «Men da han satt på Oljeberget, gikk hans disipler til ham i enerom og sa: Si oss: Når skal dette skje? og hvad skal tegnet være på ditt komme og på verdens ende? 4 Og Jesus svarte og sa til dem: Se til at ikke nogen fører eder vill!»

Ikke bli forført. Fordi du kommer til å bli forført av politiske årsaker, og ikke åndelige. Og idet forførelsene er nærmest total, så må det vel være nærme at «den største løgnen» faller fra hverandre, nemlig løgnen om hvem som er Guds Utvalgte Folk etter den nye pakten.

Glenn Penner (Voice of the Martyrs), sier til Mission Network News, at de siste tre år har ultra-ortodokse jøder spyttet på og fornærmet medlemmer av en Messiansk Jødisk menighet i Arad. Tomater og egg blir jevnlig kastet på deres hus. Bråkende demonstrasjoner mot dem er vanlig, og politiet står bare passiv og ser på.

Alt dette er dine neo-konservative «kristne» lokale patriarker tilhengere og fremste beskyttere av.

Når du i ditt hjerte og sinn aldri har fått Jesus kjærlighets budskap med og mot din neste, til å rime med dine lokale patriarkers «drep alle Israel’s fiender» budskap, så vet du nå hvorfor det er slik, og hva du må gjøre for å frelse din sjel, så får de lokale patriarker gjøre med sin som de vil.

Matt 23.33: «I slanger! I ormeyngel! hvorledes kan I undfly helvedes dom? 34 Derfor, se, jeg sender til eder profeter og vismenn og skriftlærde; nogen av dem skal I slå ihjel og korsfeste, og nogen av dem skal I hudstryke i eders synagoger og forfølge fra by til by, 35 forat det skal komme over eder alt det rettferdige blod som er utøst på jorden, fra den rettferdige Abels blod inntil Sakarias’, Barakias’ sønns blod, han som I slo ihjel mellem templet og alteret; 36 sannelig sier jeg eder: Alt dette skal komme over denne slekt. 37 Jerusalem! Jerusalem! du som slår ihjel profetene, og stener dem som er sendt til dig! hvor ofte jeg vilde samle dine barn, likesom en høne samler sine kyllinger under sine vinger! Og I vilde ikke. 38 Se, eders hus skal lates eder øde. 39 For jeg sier eder: Fra nu av skal I ikke se mig før I sier: Velsignet være han som kommer i Herrens navn!»

Ikke hør på hva de sier, – se på hva de gjør….»Hyklerne, og ormeyngelen», som Mesteren kalte dem.
Lykke til.
Mvh. J.Johansen

Denne artikkel er publisert på www.riksavisen.no den 17.05.2007. Følg med på link her for oppdateringer av denne artikkel.

Facebook Comments

One Comment

  1. Pingback: Khazarene erobrer Europa og USA

Kommenter. Leave a Comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.