Armin konfronterer Thorvald Stoltenberg

Enkelte får nok sin komfortsone utfordret.
Enkelte får nok sin komfortsone utfordret.

‘Revolver’ journalisten Armin fra Nyhetsspeilet TV (Nyhetsspeilet.no) utfordrer Torvald Stoltenberg blant annet for hans rolle i Bilderbergerne, en internasjonal elitær globalist tenke tank, som mange mener har uforholdsmessig stor innflytelse på verdensbegivenheter. Armin traff Stoltenberg på ‘Platå’ den 15.12.2009.

Facebook Comments

Kommentarer