AskeNazi BOLSJEVIKENE innfører Sovjet system hos oss (WEF)

Følgene av at menneskene blir som dyr, den sterkestes rett i det gudløse samfunn, da er ikke menneskeliv så viktig lenger; 666. De har da tatt «dyrets merke». Alle de som holder med Herskerne, blir de som tilber og lyder «Dyret» (Åp. / Rev. 14:9-10)… det er faktisk dem som gir «dyret» i Åpenbaringen sin kraft og makt.

De som tier samtykker.. dessverre… der finnes ingen nøytralitet i åndelig sammenheng. Hva gjorde du bestefar når satanistene ødela Norge ? (jeg var på fotballkamp, popkonsert, etc. etc.)

Mange av oss ville gjerne overlate verden litt bedre enn vi overtok den til neste generasjon. For veldig mange er det ikke så veldig nøye med hva de overlater. Av og til lurer jeg på om det hadde vært mye bedre å ikke lese annet enn avisoverskriftene, alle løgnene alskens Pravda forer massen med. Tenk å kunne vært opptatt av sirkus og brød, neste måltid, neste reise, neste fotballkamp, og ikke bekymre seg om noe annet. Et fint liv. Kanskje. En stund. Så innhenter virkeligheten dem, for demokrati krever deltakelse av hver eneste person, hvis vi overlater det til noen få, skal du være sikker på at det er de mest ondskapsfulle faener blant oss som tar hersker rollen i det gudløse samfunnet. Kanskje det hadde vært en fordel for en rent personlig at en aldri las en bok, spesielt ikke en historie bok ? På en måte virker de være lykkelig uvitende de menneskene som ikke bryr seg, men tenker de noen gang på sine barn og barnebarn hvordan de får det, i sin herværende ‘lykke’ (soma) ?

Alexander Solshenitzyn skriver om i ‘Gulag Archipelago’ (‘Gulag-arkipelet’. utgitt i 1990) om alle de 66 million som døde i sovjets Holocaust fra 1917, forsårsaket og utført av bolsjevik-jøder. Nå ser vi de samme menneskene, av samme slekten bruker akkurat samme metoder her i vesten, som de overtok all makt i Russland på den tiden, fra RUS-folket (RUS betyr ‘Skandinav’ etter Rurik).

Hva synest dere om nyttårstalen til jødiske Jonas GAHR da ? Omtrent som forventet for å legge en 1000 år gammel kristen sivilisasjon i grus ?

Jonas GAHR, bolsjevik askeNAZI skapjøde

Russland var vårt folks land en gang i tiden også; Varangian Guards etter Rurik sikret det kristne Byzantine imperiet i 1300 år, jøder fikk 0-null innflytelse der, derfor overlevde det. Solshenitzyn også kalt ‘Russlands samvittighet’ forteller at grunnen til at massemyrderiene kunne skje arrangert av bolsjevik-jødene var «menneskene har glemt Gud, det er hvorfor dette skjedde«, sa han i Templeton talen sin i 1983. Det begynte med at folket ikke fikk si hva de ville. Alle satt etter hvert dødsredde bevrende av frykt i sine leligheter, og hørte stålhælene i trappeoppgangene, svartemarjaene i gatene. «Det var helt fortjent hva som skjedde«, fortsetter Solshenitzyn, «vi elsket ikke friheten nok«. De myrdet 1/4 av Leningrad på den måten, forteller Solshenitzyn.

Byzantine. Denne nasjonen ble sikret kristen av the Varangian Guards (Skandinaver)..

Verdens lederskap idag er der ikke for å redde mennesker. De er for å slakte dere. Like enkelt som de slakter dyr, slakter de mennesker, uten skrupler, uten omsvøp. De lager faktisk lover for å gjøre sin slakting av mennesker «lovlig». Den andre lov jødene Trotsky (Bronstein) og Lenin (Blank) innførte, var dødsstraff for antisemittisme. Med den loven slaktet de «lovlig» 66 million mennesker. Solshenitzyns siste bok «200 år sammen» som ingen vestlige forlag ville utgi, oversatt av folk som deg og meg, og nå finnes gratis på nettet, beskriver de tragedier som utspiller seg for kristne av å måtte dele samfunn med jøder i 200 år…

De var forbudt i Norge i 1814 grunnloven… det burde vært skrevet en bok om «200 år sammen» i Norge også, non-fiction. Den tragedien kommer til sin praktiske og synlige manifestasjon idag. Jeg stemmer for landsforvisning til Israel for Jonas GAHR, han kan ta med formuen sin skattefritt bare han drar.. før han gjør mer skade, og kanskje Jesus kan overleve som vår nasjons Landshøvding med det?

Johnny Cash – God’s Gonna Cut You Down (HD)

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring