Bør stortingsrepresentant Erlend Wiborg straffes for å forlede innbyggerne til å skade sin helse?

Jeg synest det var ganske så ufint av Erlend Wiborg å stemple Hans Eirik Olav for å være «mentalt forstyrret». Det kan ofte brukes av dem som ikke har IQ nok til å forstå hva det tales om.  Å se sammenhenger i verdens galskap er jo ikke alle forunt, at han ikke tør utdype viser den manglende dybden og forståelsen.

Tittelbildet: Sertifikat for mennesker som tenker og vurderer på egen hånd, motstandsdyktig for sataniske forførelser av Satans Synagoge (Åp. / Rev. 2.9 & 3.9). Ikke hører på hva alskens kjønnskvoterte og andre idioter på Storting eller dem i Regjering forteller dem. Tenk når de finner ut at det var flertallet bak covid og klima hysteriet som i virkeligheten er «mentalt forstyrret», de slukte både snøre og søkke. De har oppfordret sine velgere å ta «vaksinen».

https://rebelyellpublishing.substack.com/p/dr-smith-goes-to-washington

Men dødstallene av Corona-injeksjonene blir kjent, og vi skal snart begynne å dele ut ansvar, hvem som er ansvarlig. Det blir et folkekrav etter hvert, etter at mange nok har blitt avlivet av bio-våpenet, som fagfolk som Dr. Flemming sier det er, et 100% ødelagt naturlig immunforsvar erstattes med den talmudisk jødiske legemiddelindustriens syntetiske ‘immunisering’ , biovåpen.

Vi er jo ganske mange som er forbannet på disse 169 idiotene på Stortinget for strømpriser, dieselpriser som de sverger til som ledd i den moderne ‘klimareligionen’. Klimareligionen erstatter kristendommen, de tre K-er jeg skrev om allerede i 2010; Jeg visste ikke da at det kom til å bli KKK : Klima-Korona-Krig (Ukraina) som skulle sikre talmudikernes Verdensrike.

Som alltid i alle religioner gjelder det å være sterk i troen… de er geniale :

Club Of Rome på sitt møte i 1991 fant på de skulle finne på noe å «forene menneskeheten» til erstatning for kristendommen som de ønsket avviklet.

Club of Rome snakket om for mange år siden at de trengte en ‘fabrikert fiende’. Jfr. “The Vacuum” in “The First Global Revolution” fra 1991 av Alexander King.

«I letingen etter en ny fiende for å forene oss, kom vi opp med ideen om at forurensning, trusselen om global oppvarming, vannmangel, hungersnød og lignende ville passe for opplegget … Alle disse farene er forårsaket av menneskelig intervensjon og det er kun gjennom endrede holdninger og atferd at de kan overvinnes. Den virkelige fienden er altså menneskeheten selv.»

«In searching for a new enemy to unite us, we came up with the idea that pollution, the threat of global warming, water shortages, famine and the like would fit the bill …All these dangers are caused by human intervention and it is only through changed attitudes and behaviour that they can be overcome. The real enemy, then, is humanity itself.»


– Club of Rome, «The First Global Revolution», FN konsulenter.

De 169 idiotene på Stortinget tror dette er en virkelig fare. Dette ble deres nye luciferiske religon. Vitenskapen er ikke noe for Wiborg og de andre 168.

https://www.document.no/2022/08/18/1100-anerkjente-forskere-det-finnes-ingen-klimakrise

De talmudiske jødene – proffe løgnhalser for Satan – iflg Bibelen (John 8:44) kan lokke dem til hva som helst slik at de kan få sitt antikristne Verdensrike på ruinene av de engang kristne nasjoner, klimareligionen er hva de bruker som skal forene menneskeheten for deres antikristne Verdensrike, som de talmudiske jødene stjal makten fra Jesus Kristus, som SKAL være våre kongers Konge og har vært det i 1000 år (Isaiah 9:6). Men nå har de gjort seg til guder selv, satt seg på Hans trone i Jerusalem, Trump gav dem råderett over hele Jerusalem. Den talmudiske jøde i Davos styrer idag våre kongsemner. Så denne gang står de Gud selv imot. Det vil ikke gå godt, for dem.. 🙂

Vi er dermed mange som håper at de vil bli straffet for landsforræderiet, som Quisling ble. De har gjort mye mer skade på nasjonen enn Quisling forøvrig. Menneskene er nok for tafatte til det, men denne gang har de erklært Gud selv krig. For det var Gud selv som utpekte Jesus Kristus som Messias…. ikke at jødene skulle være sine egne massiaser. Det burde de lært i år 70 de ikke er. Men liten intelligens lærer sakte. De gjør et nytt (siste) forsøk), på sitt Nye (talmudiske) Babylon.

Hans Eirik Olav er jo så mye høfligere og omtenksom enn meg; jeg ville sagt «den jødiske «Dødsengelen» Fauci» og ikke bare » «Dødsengelen» Fauci «, jeg ville sagt jødiske kong Rothschild, hvor Hans Eirik sier «Baron von Rotschilds egne ord i 1815«, så ville jeg sagt «JØDISKE Baron von Rotschilds egne ord i 1815«, fordi jeg sier hvem og hvilken antikristne globale krefter slike lapdoger som Erlend Wiborg tjener i sitt ansikts sved. Uten å tjene dem trofast, deres antikristne Verdensrikets oppbyggelse (Great Reset, Nye Verdensorden) så ville ikke Wiborg og de andre lapdogene til jødiske Klaus Schwab kommet i posisjon til makt i det hele tatt.

De er ikke like sterk i troen når de blir fristet med makt og posisjoner fopr Satans talmudiske Verdensrike.

Hvor Hans Eirik Olav sier «Vi er i krig med Dypstat globalistene«, så ville jeg sagt at «Vi er i krig med de talmudiske antikristne Dypstat globalistene» som skal på tronen som Verdensherskere med mennesker som Erlend Wiborg sin hjelp, som uten å kny underlegger vår engang kristne nasjon for deres schizofrene Verdensrike, som Bibelen lover skal legges i grus. Det skal falle, som Babylon falt, som Romerriket falt, like mye som jødenes Tempel ble lagt i grus, torden og lyn, diaspora, som verdens pariakaste utvist fra 119 nasjoner kommer tilbake til (((dem))) – #JesusMorderne..

Jesus Kristus er verdens Konge, utpekt av Gud selv (Isaiah 9:6, 42:1, Matt. 3:17). Ingen jøder eller deres kjøpte og betalte idioter på Stortinget kan true Jesus sin posisjon. De kan innbille seg i sin maktrus at de kan, de kan prøve, og de skal dø i forsøket, og ende opp i Helvete. Sier Bibelen, som har forutsett hele det mislykkede byggverket deres; Satans Byggere av B’nai Brith frimureri, dårskap. Gud er fremdeles på sin trone, Jesus ved Maktens høyre hånd, de vet, de ser, og snart kommer Dommedag. Da er det best å ha tatt avstand fra de Jødiske herskere som har kuppet makten fra Kristus; Schwab – Gates – Soros. De tre Jødiske Talmudiske Musketterer. De skal dø, Evig død.

«vi er midt i et globalt statskupp. Det er det som skjer akkurat nå» (Austin Fitts). Det stemmer. Det er jødenes Verdensrike, jødiske Klaus Schwab sin våte drøm. De har drømt og fantasert om dette i sin mentale ustabilitet i tusener av år. Jesus prøvde å snakke fornuft i dem «Mitt Rike er ikke av denne verden«… Mentalt ustabile er sjelden mottagelig for fornuften. Deres nyttige idioter som Wiborg hjelper dem gjerne, bygger ned vår nasjon til fordel for de «gale globale», dypstatens Herskere, de talmudiske jødiske frimurere av B’nai Brith.

Et folk får de lederne de fortjener. De har i sin dumskap valgt seg en som Wiborg. De trenger en som er like dum som seg selv, for hvilket alt som ligger over deres forstand de ikke kan forstå er mentalt issue hos den andre part, og ikke lavere intelligens hos seg selv… Wiborg er jo ikke alene, de er vel kollektivt ansvarlig, at de ikke stanset de som representerer Legemiddelindustrien, for eksempel i FHI (skapjødiske Rockefeller)

og LMI – legemiddelindustriens talsrør i Norge; Karita Bekkemellem (AP)

Truer med konsekvenser for de som nekter å ta vaksinen og nekter å ødelegge sitt immunsystem, så hennes oppdragsgivere skal tjene mer penger

Hvordan skal de straffes for alle de myrdet ? Vi hadde advart dem. De visste …. (Nurnberg-lovene trår inn).

Skal folkevalgte ha noe ansvar for hva de gjør og ikke gjør ? Eller har de makt til å heve seg over lovene som gjelder andre innbyggere, at de skal kunne gjøre så mye skade de vil på medmennesker, bevisst eller av dumskap ?

(dumskap er knapt noen formidlende omstendighet, de er jo så godt betalt at folk forventer vel de bruker 12 timer dag på å holde seg oppdatert på vitenskap).

Jeg oppfatter Hans Eirik Olav som en sindig og utrolig kunnskapsrik mann.
Jeg oppfatter stortingsrepresentanten som en uansvarlig og kunnskapsløs mann.
Å beskylde noen for «mentalt forstyrret» fordi noen sier ting en ikke forstår er ufint… et tegn på en dyp underliggende menneskeforrakt for noen som er annerledes enn seg selv.
Uheldigvis er det sjelden at intelligens følger makten – tvertimot. Med makten følger mest korrupsjonen; valgt av velgerne, men tjener velgernes fiender.

Erlend Wiborg viste både sitt korrupte sjelløse vesen og sin galskap, når han instruerte sine dumme velgere; Spring og vaksiner dere, formidlet han.

#Dommedag kommer… «Hevnen er min«, sier Herren (Deuteronomy 32:35, Romans 12:19).

Johnny Cash – The Man Comes Around

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring