BP oljeutblåsingen i Mexico-Gulfen og fascismen

Fascismen som bærende samfunnsystem, hvor alt er tilrettelagt for store corporate interesser både i USA og i Norge, begynner nå helt klart å vise sine 'diabolske' bakdeler.

Om BP, om oljesøl, og om virkningene av bruken av corexit og syntetiske bakterier i bekjempelsen av oljesølet, og hvordan alt dette er basert på den fascistiske agenda til Club Of Rome og dets like.

Facsismen som statsbærende system er solid etablert (igjen). Det har vært under stadig oppbygging siden andre verdenskrig, hvor noen tror den falt, men nå er det helt åpent, for dem som har øyne å se med. Den ble bare eksportert; sosialismen og fascismen er nært forbundet. Jfr. CIA’s ‘Operation Paperclip’.

Ledende nasjonal sosialistiske vitenskapsmenn og ledere eksportert fra Tyskland til USA etter andre verdenkrig, mens deres uskyldige sivile landsmenn, kvinner og barn ble destruert under bombeangrepet på Dresden, som var Tysklands hospitalby, nærmest ETTER at krigen var over. Og over 1 million helt sivile tyskere som ble drept eller sultet ihjel i de alliertes konsentrasjonsleire, ETTER krigen. Glem aldri Dresden!

Det korrupte og ‘sataniske’ lederskap ble reddet. Vanlige folk skulle måtte ta støyten, som straff og tilfredstillelse av hevnfølelser hos den seirende part..

Dette skal vi se på her, og argumentere for, og avsløre indisiene for det samme. Samtidig skal vi avsløre at dette samfunnssystem er hva som vil kunne ødelegge alt liv i havet, sannsynlivis også på landjorden, og dermed ødelegge naturlig næringsrik mat for alle mennesker, og dermed forårsake deres tidlige død; de-populasjonsagenda. Jeg har ingen andre ord for å beskrive denne ‘diabolisme’ i sin konklusjon enn med min kristne terminologi, så de som er immun mot det bør vel ikke lese slutten av artikkelen da.

Jeg er svært oppdatert på alt disse krefter styrer og steller med, MEN DETTE ER DET VERSTE JEG HAR SETT (se filmen på slutten)!

Jesse Ventura om BP

I denne filmen av Jesse Ventura om BP oljeutslippet i Mexicogulfen, så går han i dybden på problemet, og avslører hvordan BP, Halliburton og Transocean har tette bånd inni amerikanske myndigheter, spesielt via Dick Cheeney.

http://www.youtube.com/watch?v=mLyoFu_I1Us

Noen mener til og med at oljeutblåsingen med dets følger har ført til at Golfstrømmen har stanset opp, og vil føre til en ny istid i Europa/Norge. Det er den varme Golfstrømmen som gir oss et slikt behagelig klima på kysten. Var det slik den globale oppvarming skulle retarderes? Jfr. artikkelen ‘Gulf criminals freeze to death N Europeans ‘ av Deborah Dupré, Human Rights Examiner. Se gjerne også hennes artikkel US Gulf Operation hits millions across Atlantic

Jesse Ventura makter samtidig med å belyse elendigheten av olje utslippet, også å avsløre fascismens mest grimme form i sin konspirasjons granskning. Benito Mousolini definerer fascisme som et samrøre mellom myndigheter og store bedrifter.

Etter mitt syn ville Moder Jord klart å rense opp, med hjelp av menneskene, men å spre disse syntetiske miljøgifter som nevnt nedenfor er biologisk krigføring mot almuen, dommedag, for mye og mange.

Vil DLD (Data Lagrings Direktivet) overvåke og lagre all korrespondanse og samtaler mellom disse ‘demoniske’ krefter i big money?

Graig Roberts om fascismen

Dr. Paul Graig Roberts som var Assisterende Sentralbanksjef under Ronald Reegan sier at dette har blitt det normale system idag. At store bedrifter i realiteten eier myndighetene, og at myndighetene ikke har noe annet valg enn å gjøre som disse vil, også fordi deres folk bemanner alle viktigste poster innen myndighetetsutøvelsen.

AIPAC, farmasøytisk, agrikultur og militær/sikkerhets kompleks ER myndighetene, sier Dr. Paul Craig Roberts i dette intervjuet med Max Kaiser i The Edge Report nylig..

Personagen innen dette system veksler ut og inn mellom næringsliv og politikk, og det vil etter hvert vise seg i hvordan det hele tiden er fordeler for dem med ‘partiboka’ i orden, i forhold til andre.

Det har aldri vært konkurranse om å være kapitalist i samfunnet, hverken under kommunismen eller nazismen. De med ‘partiboka’ i orden, får kapitalen å investere, alt lagt opp i hendene, mens proletariatet og ‘arbeidsfolk’ holdes i sin klasse. Gis liten eller ingen mulighet til å bryte ut av sin kaste, og de som greier det på egen hånd, taes ut fort og uten nåde, jfr. Tandberg (Tandberg-saken) og Birger Hatlebakk (Moxy-saken). Begge forøvrig med Arbeiderpartiets Jens Christian Hauge som sentral ‘bøddel’.

ALT skal kontrolleres av en viss klasse, en elite, som noen vil kalle pariakaste.

Staten skullle ha støttet alle like mye, eller ingen.

«Socialism needs two legs on which to stand; a right and a left.
While appearing to be in complete opposition to one another,
they both march in the same direction.»

— Paul Proctor

Disse to ben som nevnt av Proctor som sosialismen står på, er den internasjonale sosialismen (kommunismen) OG nasjonal sosialismen (nazismen). Begge deler er to sider av samme sak, og hos begge systemer ble dette oligarskiske system opprettholdt under annen verdenskrig. Jfr. Klima og den Kapitalistiske klasse i Kommunismen (KKK).

Norsk fascisme

Om Røkkes store gavepakke når den norske stat investerte 6 milliarder i han for noen få år siden, skrev Dagens Næringsliv i går på lederplass at Staten nok vil miste mye av dette beløp.

Det gjør nok ingenting, så lenge en har ‘partiboka’ i orden.

Det vil alltid være slik at kapitalister idag ‘in the end’, alltid vil velge hva som er best for seg selv, og ikke for andre. Dette har ikke noe med Røkke å gjøre alene, det er blitt standard over hele fjøla. Han benytter de muligheter som åpner seg, som vi alle ville gjort kanskje, i denne ‘animalske‘ alles kamp mot alle, som er Dyrets Merke. Dette har blitt slik her i Norge mest i de siste 60-70 år. Det var ikke slik før. Da var å bygge lokalsamfunn, å bygge en bedrift FOR menneskene i lokalsamfunnet, noe de kunne leve av. Det var slike som Tandberg, Hatlebakk, Ekornes, o.a.

Men det var før det ble mer populært å trade aksjer enn å bygge landet, for folk flest, før disse ‘vampyrene’ i Oslo skulle skaffe seg et utkomme. Noe skulle de jo de også måtte leve av, uten å bli skitten på fingrene, derav fikk vi ‘finansmiljøene’ og børsen. Men ‘skitten på fingrene’ ble de nok likevel, bare på en annen måte.

Jeg har skrevet mye om dette i tidligere år.

Selveierdemokrati i Norge
http://www.riksavisen.no/?p=481

Ta tilbake eierskapet over produksjonsmidler, – og ressurser
http://www.riksavisen.no/?p=479

Bilderbergernes gavepakke til Røkke
http://www.riksavisen.no/?p=1332

I alle slike kombinasjoner vil det være personer som har mulighet til det, som vil tenke mer på å berike seg selv, enn å skape arbeidsplasser. Få, om noen idag, har den motsatte motivasjon. Selv i Statoil er det slik hvor Staten, ‘oss’, har full kontroll, er oppsigelser varslet helle tiden, og arbeidsplasser kuttet, med milliardoverskudd, selv om samfunnskontrakten tilsier at det er en del på investeringen for ‘kapitalistene’ (her Staten) og en like stor del og helst større til ‘arbeiderne’. Statoil burde jo være til for å gi mest mulig arbeidsplasser, men har kun nå som målsetting mest mulig profitt. Hva hendte?

Det er jo dette som er samfunnskontrakten for vanlige folk, at det viktigste er at de har noe å leve av, ikke hvor stor profitten blir. Viktigste er å drive i balanse sett fra arbeidsfolks synspunkt, og slik skal denne aktivitet være til for nettopp at flest mulig av dem skal ha noe å leve av. Istedenfor har dette næringsliv som systemet blitt korrumpert til å være til for kun dem som vil ha mest mulig profitt, og bryr seg ikke om den andre delen av samfunnskontrakten; de som med sin arbeidskraft har bygget opp bedriften.

Kontra-aktivitet: Å trekke ut sin arbeidskraft fra dem som ikke har etiske regler slik.

Dette er vel knapt noe nytt, for vi vet jo alle inderlig vel at Staten, den er på disse monopolære monetære krefters side, og ikke på oss vanlige arbeidsfolks sin side. For dem er der tre klasser; Herskerklassen, militærklassen og arbeiderklassen, ifølge Platon’s “Republikken”;

Platons idealsamfunn
Plato ønsket en herskende klasse med en mektig hær for å holde dem med makten og et samfunn fullstendig underordnet til den monopolistiske autoritet til dets herskere. Han forfektet også å bruke enhver makt som var nødvendig for å få bort all eksisterende myndigheter og sosiale strukturer så de nye herskere kunne begynne med “blanke ark” på hvilket de kunne tegne deres fantatiske nye samfunn. Den øverste dimensjon av Plato’s ideal samfunn innkluderte elimineringen av ekteskap og familie slik at alle kvinner skulle tilhøre alle menn, og alle menn tilhøre alle kvinner. Barn som kom utav disse promiskuøse forbindelsene skulle bli tatt over av regjeringen så snart de var avvent og oppfostret anonymt av staten. Plato ønsket kvinner til å være likestilt med menn – å slåss i kriger med menn og utføre arbeid som menn. Der skulle være selektiv oppdragelse av menn og kvinner under myndighetenes kontroll og barn som ble antatt å være underutviklet og forkrøplet skulle avrettes. Han anbefaler at særlig begavede menn og kvinner forplanter seg med hverandre i og med den selektive avlspolitikken. Der skulle være en tre-lags struktur i samfunnet med tre klasser; Herskerklassen, militærklassen og arbeiderklassen.
Plato sa at folk ville bli hjernevasket til å tro at det myndighets-inndoktrinerte falsum at folk var født med gull, sølv eller kopper i sine sjeler og herskerne skulle avgjøre hvilket metall som var tilstede i sjelen til hver person og tilegne personen sin tilsvarende klasse. Plato innrømmet at dette var et falsum, men sa det ville behjelpe forretnings administrasjonen til herskerne fordi det ville bli tenkt på av folket som et religiøst prinsipp. Plato reserverte alle velsignelser og goder i samfunnet for sin herskerklasse. Det var i de lavere klasser han følte privat eiendom kunne bli eliminert, familie forbindelser kollektiviseres. I herskerklassen skulle intellektuell energi bli dedikert til å bestemme hva som var godt for massene i de laveste klasser.
http://www.riksavisen.no/?p=1332

Carol Quigley i boken ‘Tragedy and Hope’, en insider, mener at Eliten bør søke å få til en Global Regjering, også styrt av de samme ‘klokeste’ hoder.

En mer systematisk gjennomgang av farene med slik elitær samfunstyring kan finnes i Bertram Gross’ bok ‘Friendly Fascism’ som bekrefter Quigley’s syn på Eliten’s behov for en Global regjering via internasjonale institiusjoner som FN, Internasjonale Pengefondet (IMF), Verdensbanken, etc.

Friendly Fascism: The New Face of Power in AmericaBertram Gross, forfatter av boken “Friendly Fascism” var ingen hvem som helst på området. Gjennom årene hadde Gross bidratt til å få igjennom lovverk som “Full-employment bills of 1944 and 1945?, og “Employment Act of 1946?. Han var ledende arkitekt av den liberale sosiale politikk under presidentene Roosevelt, Truman og Carter. Som sådan, hjalp Gross uvitende å bygge partnerskapet mellom “Big Government og Big Business” som han senere angret. Han innså og innrømte sin brøde først langt senere i livet; “Jeg søkte løsninger for Amerikas sykdommer … gjennom mer makt i hendene til den sentrale regjering,” innrømmer Gross. “I dette var jeg ikke alene. Nesten alle mine planleggingskolleger, reformatorer, sosiale vitenskapsmenn og urbanister forutsatte at det var best med mer konsentrert sentralisert statsmakt.” Men de tok feil.

Gross innså senere at sentralisert makt var, i virkeligheten, lunten til tyranni. “Big Business-Big Government partnerships …“, skrev han, “were the central facts behind the power structures of old fascism in the days of Mussolini, Hitler and the Japanese empire builders. … I see Big Business and Big Government as a joint danger.“

fascism_biggovernmentOgså Daniel Guerin’s klassiske arbeid, først publisert på fransk i 1936, viser hvordan fascismen, langt fra å være en masse psykologi, ble til utav spesielle forhold i et sosialt system i krise. Først skjult, dernest mer og mer økende åpent, hvordan brede lag av ‘big business’ finansierte og promoterte fascist bevegelsene i Italia og Tyskland.

Makt sikres best gjennom samhandling mellom statsmakten og de store bedrifter”. Det var Italias fascistiske diktator Benito Mousolini som sa dette. Andre definer fascisme som kapitalistenes klassediktatur. Makteliten blir rikere, mens vanlige folk blir fattigere.

Store internasjonale bedrifter kan dermed bli en trussel mot demokratiet. Alle fusjoner for å bli stor og slagkraftig, er et ledd i denne ubevisste skapte utvikling (eller er den bevisst planlagt?). Uansett er det veien vi føres nedover mot. Vi ser idag hvordan alle våre politikere snakker bedrifters sak, mer enn vår sak, og ingen stiller spørsmål ved det (?). Skaper de et sosialt system i krise, så kan de få det som Guerin og Gross og andre advarer mot.

Dette er også grunnen til ‘fascene’ står på hver side av kongress presidentens side i den amerikanske Kongressen.

Les
Tragedie og Håp
http://www.riksavisen.no/?p=1121

David Icke, Frihet eller Fascisme
http://www.riksavisen.no/?p=598

«In a free society, we are supposed to know the truth. In a society where truth becomes treason, we are in big trouble.»
– Ron Paul

I et fritt markedssystem, skulle ikke Staten ha blandet seg inn i noe annet enn å gi befolkningen helse og veier og skole. I alle andre kombinasjoner både i den internasjonale sosialismen (kommunismen) og den nasjonale sosialisten (nazismen) vil staten gi fortrinn til dem som har ‘partiboka’ i orden, dvs er velvillig og lojal til de personer som utgjør de sittende myndigheter. De beskyttede klasser i begge de sosialistiske systemene.

Så hvordan utarter det seg dette system, med dagens I.B. Farben’er?

Syntetiske bakterier ved Craig Venter

Syntetisk liv ved nanoteknologi, syntetiske bakterier som er laget i en datamaskin, ble blandet i Corexit for å rydde opp i oljesølet. Denne livsform kan utrydde livet i havet mener mange.

Utvikleren Craig Venter forsvarer sin ‘utvikling’ med det arrogante utsagnet (i filmen nedenfor), at ‘noen mennesker liker å leve i huler og belyse dem med hvalolje, riktig?«. KUN av dette utsagn kan jeg si at noe er galt med denne mannen sin åndelig og mentale kapasitet. Vi lever ikke i huler, og vi trenger ikke hans nanoteknologi. Atlantis og Lemuria sank i havet og gikk til grunne på grunn av hovmodige, blaserte og arrogante ubetydeligheter som denne oppfinneren.

Hvor der var sunne myndigheter, ville denne mann vært bak lås og slå for biologisk krigføring mot menneskeheten. Men vi har dessverre kun usunne myndigheter.

Det nye syntetiske liv vokser og formerer seg i rekordfart, og hører ikke til under jordens naturlige økosystem. Hvor er Club of Rome? Det er jo nettopp deres de-populasjonsagendas oligarker Craig Venter er betalt av.

«Det overlever under ekstremt trykk og under ekstreme temperaturer som man finner langt langt nede i dypet der oljen er. Så om du får en fisk på bordet så vil ikke koking og steking ta livet av organismen«, sier en kommetator her på NyS, som har studert på dette.

Dette vil de sprøyte inn i folk via vaksiner, i de nye vaksiner som kommer neste år, avslutter den nye syntetiske livsforms skaper Hr. Craig Venter i intervjuet i filmen, som enkelte kaller ‘franken-scientist’.

Hadde menneskene bare klart seg med det Skaperverk som G-d har skapt, så ville en ha unngått at disse skapere i menneskeskikkelse gjør mer ugang enn nytte, som de ødela Atlantis, Lemuria og Babylon, sistnevnte hvor disse ‘glupe’ hjerner hadde bestemt at de skulle bygge et tårn like inn i himmelen, for å true G-d’s makt over menneskenes sjeler og sinn. Idioter! Der er ingen annen karakteristikk som passer.

Moder Jord var i utgangspunktet helt og fullt 100% laget for ‘bærekraftig utvikling’. Den ville ha klart seg selv, som den menneskelige kroppen, INNTIL de begynte å lansere ‘syntetiske livsformer’ inn i dem begge. Da ble det ikke sustainable development’ lenger, men destruktiv utvikling, alt for ‘big money’ sin profitt.

Bekjempelse av oljesølet farligere enn oljesølet selv. For oljen er av naturen, men bekjempelsesmiddelet er det ikke.

http://www.galacticwacko.com/theory.html

Jeg er uenig i at Craig Venter eller hans oppfinnelse er ‘Dyrets Merke’ alene, det er å gi ham for stor kredit, men at han utgjør en liten bit av ‘Dyrets Merke’, er hevet over enhver tvil. For som jeg sier i min artikkel på engelsk her, så er Dyrets Merke et helt system, en rekke omstendigheter og faktorer, som isammen setter mennesket i ‘animalsk’ tilstand, og deres ‘diabolske’ samfunn degenerer derav. Min teori bekreftes av at de er vel mer ‘Dyrets Merke’ de som tillater Craig Venter å gjøre dette? Våre politikere, våre ledere, eierne av store bedrifter, etc?

Tro ikke at dette er et problem som vil kunne henføres til Mexico- Golfen alene. Gulf strømmen går rett forbi vår låvedør og matkammer i havet.

Selv VG begynner å bli bekymret, og da er det galt, for media er selvfølgelig i lomma (lommeboken) på ‘oligarkene’ i fascismen, like mye som alt annet er det.

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/klimatrusselen/artikkel.php?artid=10018580

Craig Venter er bare en betalt ærendsgutt. De diabolske krefter som står bak ham, er de virkelige satanister. Myndighetene kan toe sine hender, for de sa at bruken av corexit skulle ‘begrenses’, men BP bruker det likevel, slik at siden kan myndighetene si at vi ila forbud, men de kontrollerte aldri at forbundet ble respektert, for BP bare fortsatte å bruke middelet. Det er slik sataniske krefter i stat og corporate interesser spiller ping pong med hverandre, og siden blir det et ‘blamegame’, om hvem som har skylden, hvilket selvfølgelig er begge, men et lite tomt selskap blir ofret, slik at fascistene i statsstyrelsen, og de andre bak dem igjen, går klar.

Satanisme som samfunnsystem

I sannhet et satanisk system dette, hvis eneste glede ligger i total ødeleggelse av menneskene og deres miljø. Mest mulig drap, død og lidelse, det er slikt som disse satanister lever og næres av. Det er dessverre lite vi kan gjøre for å stoppe dem. Dette er Karmalovens egen mekanisme. Menneskene har forlatt G-d. De ville ikke ha Kjærlighetens G-d, som ble korsfestet når han kom på en gjestevisitt inni denne verden 2000 år siden. Nå må de lide for og få tilbake for hvem de har satt sin lit til, og valgte til sitt lederskap her og nå; Denne Verdens Fyrster. En høster som en sår. Ignorans, likgyldighet og blindhet har sine konsekvenser.

There comes a time when silence, is betrayal.
He who passively accepts evil is as much involved in it as he who helps to perpetrate it. He who accepts evil without protesting against it is really cooperating with it.

– Dr. Martin Luther King

Bibelens endetidsprofetier er bare nødt til å få kjøre seg helt ut, fordi som Craig Roberts sier, det vil ikke bli noen bedring fordi folk ikke nekter for noe som helst disse gjør. Alle er mest opptatt av julehandelen.Trøsten er, om enn en mager trøst, et at ved enden av dette EON, så er Satan og hans agentur på jord lovt exterminert. En mager trøst, for de har tatt hele verden i fallet med seg. The Samson Option. MEN, de tok bare dets kropper, ikke de menneskers sjel som har våknet til fakta til denne sataniske agenda, og tatt bevisst valg om å ikke gi dem næring, hvilket er frykten for dem.

De er svake sjeler, som må vike for lyset, hvor lyset på deres aktiviteter skinner igjennom. Når trollet får lys på seg, så sprekker det.

«Hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men tar skade på sin sjel»

G-d via sine inspirerte profeter i Bibelen har forutsett alt som skjer, og enden på det. DET alene viser at G-d er virkelig, og HAR kontroll. I denne endetid, er det for mitt sitt vedkommende absolutt ikke en eneste makt, myndighet eller menneske jeg setter min lit til i dette rottehull kalt Jorden; I stick to G-d, for dette blir verre, og denne video om syntetiske bakterier viser at alt dette for verden er mye verre enn jeg noengang har trodd.

Disse menneskene vil ikke bare legge havene øde, de vil legge jordkloden øde. Dette blir verre enn syndefloden på Noah sin tid, for det var bare rent vann, som etterlot Moder Jord i like fin form som før. Dette er gifter, som dreper alt liv, menneskenes mat. Dette er endetiden. Det er ingen tvil lenger.

Nobelprisvinner Alexander Solsjenitsins korte analyse hvorfor USSR utviklet seg som det gjorde, med massemyrderier som spesiale: ‘Menneskene har glemt G-d»

Og så har USSA idag.

Spread the love - Sharing is caring
 
 
 
   
Skriv ut (Print) Skriv ut (Print) Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)

Legg inn kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.