Stikkord: Kjell Inge Røkke

Globalistene allierer seg mot Sunnmøringene i offshorenæringen

Dette er tredje artikkel i serien om hvem som skal eie Norge. At LCC rederne (Low Cost Carriers) Siem, Røkke og Fredriksen er globalister, er grunnen til at de foretrekkes av Regjeringen via GIEK, og med hjelp av LO-organisasjonene som tilbyr dem bekvemmelighetstariffer og nekter å gjøre norske farvann til for norske sjøfolk (local content), som mange andre sjøfartsnasjoner har. […]

Selveierdemokrati i Norge

Undertegnede ba ved søknad den 20.06.07 om statsgaranti for finans, til Nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen, og ba Staten om å investere i et selskap heleid av ansatte, eller i et medeierskap med staten på 50/50 basis, liksom for å sjekke om loven var lik for Loke som for Tor.