Brochmanns trosbekjennelse

Jeg tor på Gud Fader, min og allverdens evige skaper og oppholder. Den levende, PERSONLIGE OG UNIVERSALT BEVISSTE GUD; som er ÅND, og hvis bolig er menneskeheten og hvis redskap er menneskets fantasi. Jeg tror på Gud i alt levende, hvorav mennesket er Guds høyeste uttrykte billede. Jeg tror på Gud, hvis vesen er LIKEVEKT i all bevegelse; kjærlighet, sannhet og SELVMEKTIG våken bevissthet.

Trosartikkel II
Jeg tor på Jesus Kristus, Guds førstefødte hittil enbårnesønn, unnfanget av den Hellige Sannhetens, selvovervin-nelsens, selvorienteringens og selvbeherskelsens ånd – som er den eneste Gud fra evighet til evighet. Jeg tror på Jesus Kristus født av den jomfruelige renhet, menneske-sønnen, menneskehetens forbillede. Jeg tror på Jesus Kristus, individets og samfunnets levende mentale frelser og befrier. Jeg har åpnet mitt bevissthetsliv for ham, fortandslivets, følelseslivets og samfunnslivets eneste og virkelige konge.

Trosartikkel III
Jeg tror på den hellige sannhetens ånd, som arbeider påmenneskehetens endelige befrielse fra fantasiens midlertidige risiko. Jeg tror på denne Hellige ånd, som skaper,vekker, fornyer og gjenføder meg og allverden til det evige livs seier over døden og forvirringen.

Jeg tror på den Hellige sannhetens ånd, som forenerall verden fra det minste til det største, i en evig uendeligog urokkelig enhet og levende selvvirksom samhørighet.

Fornektelsen
Jeg erkjenner, men fornekter all verdens ukontrollerte fantasi, som manifesterer seg i paragrafer, døde læresetninger og oppdiktete tallverdier, og som er av Djevelen og Satan, menneskehetens fiende, og samfunnslivets motstander.

Jeg fornekter Djevelen og alle hans gjerninger og alt hans vesen, som består i ubevisst frykt, vold, organisasjonog alle slags kunstige maktmidler, ved hvilke han mener å skulle kunne fortrenge Gud.

Jeg erkjenner Djevelens vesen og hele unatur å være beroende på de maktmidler og kunstige foranstaltninger, uten hvilke hans «beståen» er intet. Jeg kjenner og identifiserer all ukontrollert fantasi i verden, på valget av og tilbøyeligheten til anvendelse av disse kunstige maktmidler.

Jeg som tror på Guds lov og lovmessighet, jeg som aldri kan eller vil oppgi at verden skal lære seg å bli seg bevisst, jeg må også bevist fornekte all kunstig lovmessighet, som er født og fødes av kjødets ukontrollerte fantasi under dettes skapelse, omdannelse og overvinnelse.

På de midler og metoder som Djevelen velger, skal han for alltid kjennes, identifiserer og fornektes, i mine tanker, ord og handlinger. «

Spread the love - Sharing is caring
 
 
 
   
Skriv ut (Print) Skriv ut (Print) Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)

Legg inn kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.