Bevissthet

Brochmanns trosbekjennelse

Jeg tor på Gud Fader, min og allverdens evige skaper og oppholder. Den levende, PERSONLIGE OG UNIVERSALT BEVISSTE GUD; som er ÅND, og hvis bolig er menneskeheten og hvis redskap er menneskets fantasi. Jeg tror på Gud i alt levende, hvorav mennesket er Guds høyeste uttrykte billede. Jeg tror på Gud, hvis vesen er LIKEVEKT i all bevegelse; kjærlighet, sannhet […]

Fra pattedyr til menneske

Noe skal en jo finne på for at rødstrømpene, ‘den røde horde’, skal få rase ut litt. Litt åndelig exorsisme må til. Det smerter når knopper brister, når alt en har trodd på blir avslørt som falskt, ved å finne ut at en er mer en del av problemet enn løsningen (hermageddon betyr ‘avsløring’).

2012; Sjelens og åndens år?

2012; ‘One Moment in Time’ for å aktivere de åndelige fakulteter? Jeg ønsker alle mine lesere ‘One Moment in Time’ i 2012, hvor de kan være mer enn de trodde de kunne være. Et møte med døden, med skjebnen, med evigheten (‘eternity’), eller annet som gjør at en starter leve

Frihet – i det planetariske fengsel

Ikke så bra forhold for ånden og sjelen i det materiske verdslige rike. Menneskets egen virkelighet er deres Nirvana. Det er uvirkeligheten, som er dets uvitenhet og dets illusjon om seg selv som kun et kjødelig menneske, som gjør at de tror de er alene og ensom, åndsløs i denne verden. Ingen andre enn mennesket selv kan fylle den eksistensielle tomhet.