Bevissthet

Fra pattedyr til menneske

Noe skal en jo finne på for at rødstrømpene, ‘den røde horde’, skal få rase ut litt. Litt åndelig exorsisme må til. Det smerter når knopper brister, når alt en har trodd på blir avslørt som falskt, ved å finne ut at en er mer en del av problemet enn løsningen (hermageddon betyr ‘avsløring’).

Frihet – i det planetariske fengsel

Ikke så bra forhold for ånden og sjelen i det materiske verdslige rike. Menneskets egen virkelighet er deres Nirvana. Det er uvirkeligheten, som er dets uvitenhet og dets illusjon om seg selv som kun et kjødelig menneske, som gjør at de tror de er alene og ensom, åndsløs i denne verden. Ingen andre enn mennesket selv kan fylle den eksistensielle tomhet.