Skriv ut Skriv ut

CIA finansierer somaliske pirater?

Faksimile fra Nettavisen: Selv delfiner motarbeider Den Nye Verdensorden og Verdensregjeringen.

Det er mye trolig at Somaliske pirater er finansiert og arrangert av miljøet rundt Henry Kissinger, George Soros og Zbigniew Kazimierz Brzezinski. Fattige somaliske fiskere klarer ikke slike operasjoner på egen hånd. George Soros har spesialekspertise i ‘blomsterrevolusjoner‘, skape uro i de land de vil de-stabilisere, via sin stiftelse Open Society Institute.

De er alle sentrale i den Trilaterale Commission, sammen med den norske forvarsminister Grete Faremo. Samt i Council of Foreign Relations.

Forsvarsminister Grete Faremo (Ap) skal etter alt å dømme vurdere å gi norske sjøfolk våpen for å forsvare seg mot piratvirksomheten utenfor Somalia.

http://www.dn.no/forsiden/politikkSamfunn/article2089880.ece

Dette er et plott for å skape den nye verdensregjering. Del av samme plottet er å skape så mye uro i Midt-Østen (Egypt, Tunisia, Libya, etc) og altså Somalia, at folk over hele verden vil kreve at deres regjeringer vil gjøre noe, og delta i opprettelsen av en slik verdenshær, ledet av verdensregjeringen; Den Nye Verdensorden og det norske avdelingskontor EN Verden sine planer er da gjennomført.

Dansk familie hos kaprerne. Ofres de for å få gjennomført Den Nye Verdensorden?

Ofres de for å få gjennomført Den Nye Verdensorden? Det vil bli skapt utrolig sinne i hele Europa, folk vil kreve aksjon av sine regjeringer. Aksjon vil de få, løsningen er allerede klar. Problem-Reaksjon-Løsning (hegeliansk dialektikk) >>> Verdensregjeringen >>> Verdensmilitæret.

Den danske familie, med tre barn, vil mest sannsynlig komme til å bli drept, for å bygge opp det rette sinnet hos folk, slik at de krever at deres regjeringer oppretter en internasjonal styrke, verdens politiet/miltæret. Dette er slik Illuminatet alltid har jobbet. Folk får akkurat det de ber om, idet forholdene er lagt til rette for deres naturlige impulser.

Her er beviset for at dette er et planlagt scenario:

«I dag ville amerikanerne bli rasende dersom FN-tropper gikk inn i Los Angeles for å gjenopprette ro og orden; i morgen vil de være takknemlige!

Dette gjelder spesielt hvis de ble fortalt det var en utvendig trussel utenfra enten ekte eller diktet opp, som truet vår eksistens. Det er da at alle folk i verden vil trygle verdens ledere om å redde dem fra dette onde. Det hvert eneste menneske frykter er det ukjente. Når de presenteres med dette scenariet, vil individuelle rettigheter villig gitt avkall på for garantien av at deres velvære blir sikret dem av deres verdens regjering».

– Henry Kissinger i en tale til Bilderberger møtet i Evian, Frankrike, 21. mai 1992.

(i en tale til Bilderberger organisasjonen på møtet i Evian, Frankrike, 21. mai 1991. Som transkribert fra et båndopptak gjort av en av de sveitsiske delegater.)

“»Today Americans would be outraged if U.N. troops entered Los Angeles to restore order; tomorrow they will be grateful!
This is especially true if they were told there was an outside threat from beyond whether real or promulgated, that threatened our very existence. It is then that all peoples of the world will pledge with world leaders to deliver them from this evil. The one thing every man fears is the unknown. When presented with this scenario, individual rights will be willingly relinquished for the guarantee of their well being granted to them by their world government.»
– Henry Kissinger in an address to the Bilderberger meeting at Evian, France, May 21, 1992.

(in an address to the Bilderberger organization meeting at Evian, France, on May 21, 1991. As transcribed from a tape recording made by one of the Swiss delegates. )

In a 1973 White House conversation between Kissinger, the national security adviser, and Al Haig, then Nixon’s chief of staff, Kissinger said «military men are dumb, stupid animals to be used as pawns for foreign policy«. The quote is found in “Final Days,” a book by Bob Woodward and Carl Bernstein. Kissinger has never disputed it.

Sjakk Matt!

PS: Viser forøvrig til denne kommentar om svarte budsjetter:

THE WANTA PLAN & THE GLOBAL SECURITY FUND
Leo Wanta: SOMALIAN Ambassador to Switzerland.
http://www.nyhetsspeilet.no/2011/03/cia-finansierer-somaliske-pirater/comment-page-2/#comment-57996

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Facebook Comments

Kommenter. Leave a Comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.