Hamas er an Mossad underavdeling (som ISIS)

Hamas ble grunnlagt av Mossad (israelsk etterretning) som en hegeliansk dialektisk taktikk for å kontrollere begge sider av en konflikt, slik at du kan kontrollere utfallet av konflikten. Dette har blitt brukt gjennom nyere tid av våre skjulte herskere for å hindre at vi forener oss mot oppfyllelsen av deres agenda.

SE GJENNOM LØGNENE OG SVIKET. ‘Hamas’ (les Mossad), som sendte noen raketter inn i Israel, angivelig for å anspore til mer bombing av GAZA av israelerne, ser ut til å være ennå en Mossad – falsk flagg operasjon.

Av Hassane Zerouky

Global Outlook, No 2, Summer 2002
www.globalresearch.ca
23 March 2004

Takket være Mossad, Israels «Institute for Intelligence and Special Tasks», fikk Hamas styrke sin tilstedeværelse i de okkuperte områdene. I mellomtiden ble Arafats Fatah-bevegelse for nasjonal frigjøring så vel som den palestinske venstresiden utsatt for den mest brutale formen for undertrykkelse og trusler.

La oss ikke glemme at det var Israel som faktisk skapte Hamas. Ifølge Zeev Sternell, historiker ved det hebraiske universitetet i Jerusalem, «mente Israel at det var et smart knep å presse islamistene mot den palestinske frigjøringsorganisasjonen» (PLO.).

Ahmed Yassin, den åndelige lederen for den islamistiske bevegelsen i Palestina, som kom tilbake fra Kairo på syttitallet, opprettet en islamsk veldedighetsforening. Statsminister Golda Meir, så dette som en mulighet til å motveie fremveksten av Arafat’s Fatah-bevegelse. I følge det israelske ukentlige magasinet Koteret Rashit (oktober 1987) hadde «De islamske foreningene, så vel som universitetet, blitt støttet og oppmuntret av den israelske militærmyndigheten» med ansvar for den (sivile) administrasjonen på Vestbredden og Gaza. «De [de islamske foreningene og universitetet] fikk autorisasjon til å motta penger fra utlandet.»

Islamistene opprettet barnehjem og helseklinikker, samt et nettverk av skoler og workshops som skapte sysselsetting for kvinner, samt et system for økonomisk støtte til de fattige. Og i 1978 opprettet de et «Islamic University» i Gaza. «Militærmyndigheten var overbevist om at disse aktivitetene ville svekke både PLO og de venstreorienterte organisasjonene i Gaza.» På slutten av 1992 var det seks hundre moskeer i Gaza. Takket være Israels etterretningsbyrå Mossad (Israels institutt for etterretning og spesielle oppgaver) fikk islamistene styrke sin tilstedeværelse i de okkuperte områdene. I mellomtiden ble medlemmene av Fatah (Movement for the National Liberation of Palestine) og den palestinske venstresiden utsatt for den mest brutale formen for undertrykkelse.

In 1984, Ahmed Yassin was arrested and condemned to twelve years in prison, after the discovery of a hidden arms cache. But one year later, he was set free and resumed his activities. And when the Intifada (‘uprising’) began, in October 1987, which took the Islamists by surprise, Sheik Yassin responded by creating Hamas (The Islamic Resistance Movement): «God is our beginning, the prophet our model, the Koran our constitution,» proclaims article 7 of the charter of the organization.

I 1984 ble Ahmed Yassin arrestert og dømt til tolv års fengsel, etter oppdagelsen av en skjult våpenbuffer. Men ett år senere ble han satt fri og gjenopptok sin virksomhet. Og da Intifada (‘opprør’) begynte, i oktober 1987, som overrasket islamistene, svarte Sheik Yassin med å skape Hamas (Den islamske motstandsbevegelsen): ”Gud er vår begynnelse, profeten vår modell, Koranen vår grunnlov «, proklamerer artikkel 7 i organisasjonens charter.

Ahmed Yassin satt i fengsel da Oslo-avtalen (Prinsipperklæringen om midlertidig selvstyre) ble undertegnet i september 1993. Hamas avviste Oslo direkte. Men på den tiden hadde 70 prosent av palestinerne fordømt angrepene på israelske sivile. Yassin gjorde alt for å undergrave Oslo-avtalene. Allerede før statsminister Rabins død hadde han støtte fra den israelske regjeringen. Sistnevnte var veldig motvillig til å gjennomføre fredsavtalen.

Hamas startet deretter en nøye tidsbestemt kampanje for angrep mot sivile, en dag før møtet mellom palestinske og israelske forhandlere, angående den formelle anerkjennelsen av Israel av Det nasjonale palestinske rådet. Disse begivenhetene var i stor grad medvirkende til dannelsen av en israelsk høyre regjering etter valget i mai 1996.

Ganske uventet beordret statsminister Netanyahu sjeik Ahmed Yassin til å løslates fra fengsel («av humanitær grunner») der han sonet en livstidsdom. I mellomtiden la Netanyahu sammen med president Bill Clinton press på Arafat for å kontrollere Hamas. Faktisk visste Netanyahu at han nok en gang kunne stole på at islamistene skulle sabotere Oslo-avtalen. Enda verre: etter å ha utvist Yassin til Jordan, tillot statsminister Netanyahu ham å vende tilbake til Gaza, hvor han triumferende ble ønsket velkommen som en helt i oktober 1997.

Arafat var hjelpeløs i møte med disse hendelsene. Dessuten, fordi han hadde støttet Saddam Hussein under Gulfkrigen i 1991, (mens Hamas forsiktig hadde avstått fra å ta parti), bestemte Gulfstatene seg for å kutte finansieringen av den palestinske myndigheten. I mellomtiden klarte Sheik Ahmad Yassin å samle inn flere hundre millioner dollar fra de samme landene mellom februar og april 1998. Budsjettet til Hamas ble sagt å være større enn det for den palestinske myndigheten.

Disse nye finansieringskildene gjorde det mulig for islamistene å effektivt fortsette sine forskjellige veldedige aktiviteter. Det anslås at en av tre palestinere er mottaker av økonomisk støtte fra Hamas. Og i denne forbindelse har Israel ikke gjort noe for å dempe innstrømningen av penger til de okkuperte områdene.

Hamas hadde bygget sin styrke gjennom sine forskjellige handlinger med sabotasje av fredsprosessen på en måte som var forenelig med interessene til den israelske regjeringen. I sin tur forsøkte sistnevnte på flere måter å forhindre anvendelse av Oslo-avtalen. Med andre ord oppfylte Hamas funksjonene som det opprinnelig ble opprettet for: å forhindre opprettelsen av en palestinsk stat. Og i denne forbindelse, Hamas og Ariel Sharon, se øye til øye; de er på nøyaktig samme bølgelengde.

https://archives.globalresearch.ca/articles/ZER403A.html

https://www.taringa.net/+offtopic/hamas-es-una-creacion-del-mossad_171dxw

«Hamas, to my great regret, is Israel’s creation,» says Mr. Cohen, a Tunisian-born Jew who worked in Gaza for more than two decades. «
https://www.wsj.com/articles/SB123275572295011847

MOSSAD = I.S.I.S. (ISRAELI SECRET INTELLIGENCE SERVICE)

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring