De som Arbeiderpartiet hater

Når det politiske lederskap korrumperes
Når det politiske lederskap korrumperes

Hvis jeg hadde sagt til dagens tause majoritet av mennesker i dette land at de nok utgjør det politisk korrekte flertall som ville stått under Hitlers banner og heilet ham frem, så ville de nok sett rart på meg og trodd jeg var gal, for det er jo endelig DE som er normal…., tror de.

Veldig vanskelig tid for mange nå. Mye av alt de tidligere trodde på faller sammen. Fra mange kilder, medier og jungeltelegraf på FB velter de politiske likene utav skapene.

Mange har levd på løgner, på rosenrøde forestillinger og naivitet, inkludert meg selv i tidlige tider av mitt liv. Inntil det skjer ting som gjør at vi må innse at det stemmer ikke det vi tror på.

Vi trodde de politiske lederskap var snille, at de ville vårt beste, vi trodde at «arbeiderparti» som dem til Lenin, Bronstein, Hitler og Stoltenberg ville «arbeidernes» beste, mens det var helt andre krefter de tjente. De brukte bare arbeiderne/proletariatet som en velgerbase for politisk makt for skjulte agendaer.

Sub Rosa
Sub Rosa, de Tyske og Russiske ‘Arbeider’-Partier

The Latin phrase sub rosa means «under the rose» and is used in English to denote secrecy or confidentiality, similar to the Chatham House Rule.
More recently, «sub rosa» activities have become a byword for covert operations, usually by security services.

http://en.wikipedia.org/wiki/Sub_rosa

Vi trodde på at domstolene våre var der for å skjenke oss rettferdighet, inntil vi hørte rystende historier om en politisk giljotine og dommere som ikke hadde foreskriftsmessig sverget å dømme politisk uavhengig, og ikke brydde seg synderlig om det, som om det ikke var viktig med en viss maktfordeling.

Vi trodde Høyesterett og Konge ville stille opp for Grunnloven som Lex Superior og sikre at ikke de folkevalgte gikk utover sitt mandat, det mandatet de har fra den samme Grunnlov og ikke motsatt.

Vi tok feil. De avskaffet vår forfatnings ånd, protestantismen, til tross for klart forbud mot det samme i samme Lex Superior. Fra det øyeblikk falt Norge fullstendig fra nåden og kom under forbannelsen. Der var ingenting lenger som oppveide for de andre synder, okkulte eller åpne.

Norge er dermed i demonenes vold. Demonene satt fri med okkulte ritualer, hver dag, hele året, ofres uskyldige barn til Molok og Baal. Røyken fra ovnene som brenner likene stiger mot himmelen, i den forlystelse de har i sine blodofringer til sine (av)guder.

sacrifize
Hovedarkitekten for de okkulte babyofringer var avdøde Karin Stoltenberg av Heiberg-slekten (håper hun tok imot Jesus og angret seg før hun døde, for det er kun Jesus som kan redde syndige sjeler for evigheten, RIP), med utførende Gro Harlem Brundtland som fremdeles har muligheten til å komme ut av mørket og inn i Lyset.

 «til Dæmonerne ofrede de, og det både Sønner og Døtre;» Salme 106:37

Hver dag. Hele året.

Vi trodde legestand og helsevesen var gode med et kall om å helbrede etter Hippokratiske prinsipper, inntil vi undersøkte sakene og fant at de gjorde sitt beste for å forgifte oss til fordel for eierne av den farmasøytiske industris berikelse, i tillegg til å delta i okkulte ritualer for å utrydde flest mulig av oss i mors liv.

Konvensjonell medisin virker ikke, sier kreftdoktor.

Kreftlege Dr. Thomas Lodi spør om det høres fornuftig ut hvis han sa følgende til deg; «Du er veldig syk. Jeg har en ide, la meg få forgifte deg»

http://tv.greenmedinfo.com/conventional-medicine-doesnt-work-says-cancer-doctor/

Raymond Johansen er skremt av konspirasjonsteorier på nettet:

http://www.abcnyheter.no/nyheter/2013/09/06/raymond-johansen-skremt-av-konspirasjonsteorier-pa-nett

Mange er veldig skremt av ikke bare teorier, men hva menneskefiendtlig politikk det går an å gjennomføre i samfunnet, bombing og drap av uskyldige mennesker i fremmede land, hvor mennesker i praksis utelukkes fra samfunnet om de ikke marsjerer i takt med dem under den røde fane.

Du må arbeide til ‘religion’ er synonymt med sinnsykdom. Du må jobbe helt til embetsmenn i byer, fylkeskommunale og statlige myndigheter ikke vil tenke to ganger før de slår ned på religiøse grupper som offentlige fiender. «(Den kommunistiske hjernvaskmanualen, II-14)

Arbeiderpartiet hater alle annerledestenkende, med andre verdier i livet enn de selv er i mangel av. De blir ‘skremt’ av andres moral og verdier, men ikke skremt av at deres politiske lederskap selv bomber uskyldige mennesker i fremmede land. Jeg kan til dels forstå at hva de virkelig er skremt over er at deres forførende satanistiske løgner skal bli avdekket for offentligheten slik at de fremstår for offentligheten i all sin usselhet; naken, avkledd, avslørt.

En av Arbeiderpartiets ideologer var jødiske Lev Trotsky (Bronstein), som de installerte i en hytte ved Gjøvik i sin tid, og hjalp ham å holocauste 66 million russere:

«We must turn Russia into a desert populated by white Negroes upon whom we shall impose a tyranny such as the most terrible Eastern despots never dreamt of. The only difference is that this will be a left-wing tyranny, not a right-wing tyranny. It will be a red tyranny and not a white one. We mean the word ‘red’ literally, because we shall shed such floods of blood as will make all the human losses suffered in the capitalist wars pale by comparison.
The biggest bankers across the ocean will work in the closest possible contact with us. If we win the revolution, we shall establish the power of Zionism upon the wreckage of the revolution’s funeral, and we shall become a power before which the whole world will sink to its knees.
We shall show what real power is. By means of terror and bloodbaths, we shall reduce the Russian intelligentsia to a state of complete stupefaction and idiocy and to an animal existence.”

Trotsky speaking in Petrograd December 1917 to revolutionaries as noted in Aaron Simanovich’s Memoirs, P 153 – 154. Paris 1922, Molodaya Gvardiaya, Moscow. No 6, 1991, p 55.

Og nå har altså de samme krefter bestemt å gjøre det samme mot Vest-Europa og USA som de i 1917 gjorde mot Øst Europa.

Mye har vi sett, mye har vi tenkt, mye vurdert, mye måtte vi endre rent kognitivt, for å holde tritt med avsløringene, men trøsten er at vi kanskje kom ut av den mørke tunnellen som helere mennesker, og forhåpentligvis lærer å elske sannheten mer enn løgnene, og noen vil lære å elske lyset mer enn være redd for mørket.

* * *

PS: Det blir ikke noe bedre under Høyre og FrP. De tjener samme herrer.

Den sosialistiske Ettpartistaten Norge
http://www.riksavisen.no/?p=9263

Karma er ikke å spøke med
http://www.riksavisen.no/straffer-g-d-menneskers-frafall/

Raymond Johansen (AP) mobber kameraten min
http://www.riksavisen.no/raymond-johansen-ap-mobber-kameraten-min/

Kulturmarxismen uten opposisjon i norsk politikk
http://www.riksavisen.no/?p=10010

Psykopolitikk – dets opphav og implementering
http://www.riksavisen.no/?p=4555

Spread the love - Sharing is caring