De som Arbeiderpartiet hater

Når det politiske lederskap korrumperes
Når det politiske lederskap korrumperes

Hvis jeg hadde sagt til dagens tause majoritet av mennesker i dette land at de nok utgjør det politisk korrekte flertall som ville stått under Hitlers banner og heilet ham frem, så ville de nok sett rart på meg og trodd jeg var gal, for det er jo endelig DE som er normal…., tror de.

Veldig vanskelig tid for mange nå. Mye av alt de tidligere trodde på faller sammen. Fra mange kilder, medier og jungeltelegraf på FB velter de politiske likene utav skapene.

Mange har levd på løgner, på rosenrøde forestillinger og naivitet, inkludert meg selv i tidlige tider av mitt liv. Inntil det skjer ting som gjør at vi må innse at det stemmer ikke det vi tror på.

Vi trodde de politiske lederskap var snille, at de ville vårt beste, vi trodde at «arbeiderparti» som dem til Lenin, Bronstein, Hitler og Stoltenberg ville «arbeidernes» beste, mens det var helt andre krefter de tjente. De brukte bare arbeiderne/proletariatet som en velgerbase for politisk makt for skjulte agendaer.

Sub Rosa
Sub Rosa, de Tyske og Russiske ‘Arbeider’-Partier

The Latin phrase sub rosa means «under the rose» and is used in English to denote secrecy or confidentiality, similar to the Chatham House Rule.
More recently, «sub rosa» activities have become a byword for covert operations, usually by security services.

http://en.wikipedia.org/wiki/Sub_rosa

Vi trodde på at domstolene våre var der for å skjenke oss rettferdighet, inntil vi hørte rystende historier om en politisk giljotine og dommere som ikke hadde foreskriftsmessig sverget å dømme politisk uavhengig, og ikke brydde seg synderlig om det, som om det ikke var viktig med en viss maktfordeling.

Vi trodde Høyesterett og Konge ville stille opp for Grunnloven som Lex Superior og sikre at ikke de folkevalgte gikk utover sitt mandat, det mandatet de har fra den samme Grunnlov og ikke motsatt.

Vi tok feil. De avskaffet vår forfatnings ånd, protestantismen, til tross for klart forbud mot det samme i samme Lex Superior. Fra det øyeblikk falt Norge fullstendig fra nåden og kom under forbannelsen. Der var ingenting lenger som oppveide for de andre synder, okkulte eller åpne.

Norge er dermed i demonenes vold. Demonene satt fri med okkulte ritualer, hver dag, hele året, ofres uskyldige barn til Molok og Baal. Røyken fra ovnene som brenner likene stiger mot himmelen, i den forlystelse de har i sine blodofringer til sine (av)guder.

sacrifize
Hovedarkitekten for de okkulte babyofringer var avdøde Karin Stoltenberg av Heiberg-slekten (håper hun tok imot Jesus og angret seg før hun døde, for det er kun Jesus som kan redde syndige sjeler for evigheten, RIP), med utførende Gro Harlem Brundtland som fremdeles har muligheten til å komme ut av mørket og inn i Lyset.

 «til Dæmonerne ofrede de, og det både Sønner og Døtre;» Salme 106:37

Hver dag. Hele året.

Vi trodde legestand og helsevesen var gode med et kall om å helbrede etter Hippokratiske prinsipper, inntil vi undersøkte sakene og fant at de gjorde sitt beste for å forgifte oss til fordel for eierne av den farmasøytiske industris berikelse, i tillegg til å delta i okkulte ritualer for å utrydde flest mulig av oss i mors liv.

Konvensjonell medisin virker ikke, sier kreftdoktor.

Kreftlege Dr. Thomas Lodi spør om det høres fornuftig ut hvis han sa følgende til deg; «Du er veldig syk. Jeg har en ide, la meg få forgifte deg»

http://tv.greenmedinfo.com/conventional-medicine-doesnt-work-says-cancer-doctor/

Raymond Johansen er skremt av konspirasjonsteorier på nettet:

http://www.abcnyheter.no/nyheter/2013/09/06/raymond-johansen-skremt-av-konspirasjonsteorier-pa-nett

Mange er veldig skremt av ikke bare teorier, men hva menneskefiendtlig politikk det går an å gjennomføre i samfunnet, bombing og drap av uskyldige mennesker i fremmede land, hvor mennesker i praksis utelukkes fra samfunnet om de ikke marsjerer i takt med dem under den røde fane.

Du må arbeide til ‘religion’ er synonymt med sinnsykdom. Du må jobbe helt til embetsmenn i byer, fylkeskommunale og statlige myndigheter ikke vil tenke to ganger før de slår ned på religiøse grupper som offentlige fiender. «(Den kommunistiske hjernvaskmanualen, II-14)

Arbeiderpartiet hater alle annerledestenkende, med andre verdier i livet enn de selv er i mangel av. De blir ‘skremt’ av andres moral og verdier, men ikke skremt av at deres politiske lederskap selv bomber uskyldige mennesker i fremmede land. Jeg kan til dels forstå at hva de virkelig er skremt over er at deres forførende satanistiske løgner skal bli avdekket for offentligheten slik at de fremstår for offentligheten i all sin usselhet; naken, avkledd, avslørt.

En av Arbeiderpartiets ideologer var jødiske Lev Trotsky (Bronstein), som de installerte i en hytte ved Gjøvik i sin tid, og hjalp ham å holocauste 66 million russere:

«We must turn Russia into a desert populated by white Negroes upon whom we shall impose a tyranny such as the most terrible Eastern despots never dreamt of. The only difference is that this will be a left-wing tyranny, not a right-wing tyranny. It will be a red tyranny and not a white one. We mean the word ‘red’ literally, because we shall shed such floods of blood as will make all the human losses suffered in the capitalist wars pale by comparison.
The biggest bankers across the ocean will work in the closest possible contact with us. If we win the revolution, we shall establish the power of Zionism upon the wreckage of the revolution’s funeral, and we shall become a power before which the whole world will sink to its knees.
We shall show what real power is. By means of terror and bloodbaths, we shall reduce the Russian intelligentsia to a state of complete stupefaction and idiocy and to an animal existence.”

Trotsky speaking in Petrograd December 1917 to revolutionaries as noted in Aaron Simanovich’s Memoirs, P 153 – 154. Paris 1922, Molodaya Gvardiaya, Moscow. No 6, 1991, p 55.

Og nå har altså de samme krefter bestemt å gjøre det samme mot Vest-Europa og USA som de i 1917 gjorde mot Øst Europa.

Mye har vi sett, mye har vi tenkt, mye vurdert, mye måtte vi endre rent kognitivt, for å holde tritt med avsløringene, men trøsten er at vi kanskje kom ut av den mørke tunnellen som helere mennesker, og forhåpentligvis lærer å elske sannheten mer enn løgnene, og noen vil lære å elske lyset mer enn være redd for mørket.

* * *

PS: Det blir ikke noe bedre under Høyre og FrP. De tjener samme herrer.

Den sosialistiske Ettpartistaten Norge
http://www.riksavisen.no/?p=9263

Karma er ikke å spøke med
http://www.riksavisen.no/straffer-g-d-menneskers-frafall/

Raymond Johansen (AP) mobber kameraten min
http://www.riksavisen.no/raymond-johansen-ap-mobber-kameraten-min/

Kulturmarxismen uten opposisjon i norsk politikk
http://www.riksavisen.no/?p=10010

Psykopolitikk – dets opphav og implementering
http://www.riksavisen.no/?p=4555

Spread the love - Sharing is caring
 
 
 
   
Skriv ut (Print) Skriv ut (Print) Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)

2 Kommentarer

 1. Pingback: Øivind Bergh et al; Oppfording til bønnegruppe for djevelutdrivelse

 2. Det er utrolig viktig å forstå hvordan samfunnsdannelsen oppstår i denne tiden vi er i, ved massive bøllerier av ‘den røde horde’.

  De har hatt noen tiår med gode tider, etter Berge Furre saken hvor de gråt, jamret og bar seg, blir ‘overvåket’ av den slemme høyresiden, buhu, grøt og bar de seg..

  Idag overvåker de hele nettet og alt som skrives og sies i Norges land, rollene er byttet om, og bøllene har fått definisjonsmakten, mobberne står over offeret, ‘mente du det du sa?’, terror, terror – inntil ofrene vrir seg i smerte, ynker seg og ‘skrifter sin brøde’ til disse venstreradikale raddisser… «nåde, nåde», trygler offeret. Der er ingen nåde hos empatiløse som har ‘dyrets merke’.. Mobbing har blitt samfunnsdannelsen, utfrysing av de som ikke gjør det leninistiske «politisk korrekte» eller avstår fra det like leninistiske ‘rasistiske’.

  John Færseth og disse karene er venstreekstremister og satanister som dominerer samfunnsdiskursen akkurat nå under dekke av at de er ‘vitenskapelig’ anlagt, de har sin glanstid kan en si, så alle ting som ikke er som akkurat de mener er rett og galt utifra Maos lLille Røde eller Karl Marx Levy sine sataniske rant, det mener de per definisjon er en uting og «umoralsk».. Lite nytt for oss som har studert dem, og skrevet om dem at de har disse reaksjonene….

  Den nasjonale sosialist remjer; jeg vil ha nasjonal sosialisme.
  Den internasjonale sosialist remjer, jeg vil ha internasjonal sosialisme.
  Satanisten Karl Marx Mordechai Levy smiler i skjegget mens han brenner i helvete, og tilfredstiller begge to slik at de kan drepe hverandre i det uendelige, de er begge sosialister. Han fikk til sin død og destruksjon, av to skapte polariserende poler som begge tjener hans sak.

  Pastor Richard Wurmbrandt – Marx and Satan
  http://archive.org/details/MarxUndSatan-RichardWurmbrand

  De er passe dressert som Lenins cheka, jeg kaller dem av og til Stoltenbergs brunskjorter, – og de marsjerer i takt, og hater enhver som ikke marsjerer i samme takten som dem.. Ikke noe å bry seg om… Problemet er at denne ‘røde horde’ med sine bøllerier ødelegger for demokratiet og den frie samfunnsdannelsen….

  Farlig for demokratiet

  Samfunnet skulle i prinsippet dannes i en brytning mellom mange forskjellige meninger og forskjellige personer i alle mulige stillinger og jobber, når meningene monopoliseres, da får vi per definisjon et tyranni, først et meningstyranni, senere et blodbad når disse kreftene får overtaket, jfr. USSR fra 1917 og utover, og også under det tyske nasjonal sosialdemokratiske arbeiderpartiet i Tyskland fra 1938 og utover…

  Politimenn i uniform som kritiserer Stoltenberg får sparken, de som er enig med Stoltenberg og går hardt ut mot Carl I Hagens i full politiuniform, de får hyllingsprogrammer om seg selv på TV2 i beste sendetid.

  De klarer å overbevise de fleste svake sjeler om at de er ‘syndere’ etter hvert med meningsterroren, men det er venstreekstremister som definerer ‘synden’ (?). Og yppersteprestene er satanister!

  Og nå har altså denne metodikken kommet opp på politimesternivå, på ledelsesnivå, hvor den før var bare på et mellomfolkelig nivå, hvor folk selv tok seg av den indre meningsdisiplinen mellom seg selv, så er forskjellen nå at dette tvinges hierarkisk overfra og nedover. Vi kan si det har blitt systematisert, en del av systemet… ekstrem farlig utvikling..

  Mene mene tekel upharsin.

  Noen vil ha tillit til en venstreekstremist i en politistilling, fordi de deler verdensanskuelser, de har samme koder i kommunikasjon. Jeg ville nok bli lynsjet av dem umiddelbart fordi jeg ikke liker venstreekstremister hvilket de nok kunne senset, og vise versa, så jeg ville følt meg mye mer komfortabel med en kristen FrP mann som IKKE har utviklet seg til sosialist men forblir borgerlig, om jeg skulle komme ut for politiets tjenester fordi vi vet omtrent hva vi har felles, vi snakker samme språk.. Dette er helt naturlig…

  På grunn av at jeg ikke snakket deres koder og med samme referansesystem, så ville de ikke kunne forstått meg, og vise versa… Jeg ville fort bli lynsjet…. «Han her er ikke en av oss» ville de tenkt/følt, han her er mistenkelig…. Bang, cellen slamrer i lås…..

  Problemet med denne saken er at venstreekstremistene skal monopolisere politiyrket for seg selv ved meningstyranni, husk at det var Lenin som fant opp begrepet ‘politisk korrekt’ slik at han skulle få en mulighet til å lynsje alle som ikke var etter den/HANS standard… Etter HANS mening. Slik er et bare…

  Lenin og Bronstein kalte det ‘partinoost’ på russisk; Partilinjen på norsk..

  Den sosialistiske Ettpartistaten Norge
  http://www.riksavisen.no/?p=9263

  Satanistene tar kontrollen

  Satanismen er dette landets statsreligion nå, det er vanskelig å reversere, for oss mennesker alene er det umulig å få til…….

  Menneskene har fremdeles den frie viljen og flertallet bestemmer… Okkulte menneskeofringer, drepe babyer hvor de skulle være tryggest, har blitt standarden…

  Den har lurt seg langt inn i miljøer vi ikke skulle tro det var, for husk at Bibelen profeterer at det er flertallet som skal være forført av den åndskraft Bibelen beskriver, den beskriver ikke noen forvirrede ungdommer som brenner kirker… Den beskriver FLERTALLET….

  De som står under en eller annen rød fane som i tittelbildet…

  Khazarene og Karl Mordechai Marx Levy har laget menneskene de hersker over hver sin ‘tankeboks’, hvor hver av dem får lov å intellektuelt og mentalt orientere seg innen. Dette er The Matrix. Mange klarer ikke tenke utenfor det paradigme noen andre mennesker har diktert for dem, jeg kaller dem de med ‘dyrets merke’ fordi de har ikke de skapende fakulteter, de kan ikke skape selv, de kan ikke tenke selv, de er derfor sterkt autoritetstro. De kan kun gjenta hva noen andre, sjefene og herskerne deres har tygget og spyttet ut for dem.

  Hitler innrømte selv at hans nasjonal sosialisme var inspirert av Marx Levy… Ingen kommunist eller khazar skal definere for meg hva jeg skal tenke! Jeg tenker norske forhold, norsk Grunnlov, frie mennesker som definerer sine liv som de vil det så lenge de ikke skader andre, familien først, deretter lokalsamfunnet, minimalt sentralt statsapparat, overhodet ikke noe supersentralisering for det khazarske verdensrikes datter EU eller moderen FN.

  De som ikke følger lov, rett, sømmelighet og alminnelig moral de skal straffes, lederne som forgriper seg på dem skal straffes ennå hardere.

  Liberalistene like så. Liberalismen tilhører samme sosialistiske skole, gjør ingen forskjell…

  «Det Amerikanske folket vil aldri bevisst adoptere Sosialismen, men under navnet til Liberalismen vil de adoptere ethvert fragment av det sosialistiske program inntil en dag Amerika vil være en Sosialistisk nasjon uten å vite hvordan det hendte».

  «The American people will never knowingly adopt Socialism, but under the name of Liberalism they will adopt every fragment of the Socialist program until one day America will be a Socialist nation without knowing how it happened».

  – Norman Thomas, Leader of Socialist Party of America.

  Det er karakteristisk for de med Dyrets Merke, sauene du ser under hvilken som helst rød fane som i artikkelens tittelbilde, er at de mangler forestillingsevne og skaperkraft til å velge fritt på egen hånd, de må ha idoler (‘idoltary’) og Førere, sterke ledere vanligvis av en spesiell rase som forteller dem i detalj hva de skal tenke og ikke, og de har ikke lov å tenke utenfor den boksen de er plassert i. Ikke klarer de det heller. De er plassert i sin mentale innhegning, og de vet ikke, klarer ikke å tro engang, at det finnes en verden og et tankesett utenfor denne innhegning.

  Mange mennesker velger seg politikk fra den meny khazarene har gitt dem å velge fra. Jeg ikke bare bestemmer hva min egen meny skal være, jeg bestemmer også hvem kokkene skal være, hva slags papir menyen er skrevet på, til hva slags fonttype den skal ha..

  Alle kan velge om de vil ha Dyrets Merke (primater) eller bli mennesker som åndsvesener. Fri vilje.

  De som vil vil inn i det Riket som Jesus talte om, Kjærlighetens Rike, de må gjøre som han foreskrev… Det gamle er over, det nye er født…

  Fra pattedyr (primat) til menneske
  http://www.riksavisen.no/?p=9691

  Mennesker må komme ut av den tankefellen der, det politiske paradigmet med venstre/høyre sosialisme, og starte tenke selv, og de bør helst tenke seg en løsning som ikke er sosialistisk. Om de ikke kan tenke det ut, så skal de bare spørre meg, så skal jeg fortelle dem hvordan gjøre dette, for jeg har allerede tenkt det ut hvordan det kan gjøres..

  Kjærlighetens Rike
  http://www.riksavisen.no/?p=5991

Legg inn kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.