Bolsjevik-jødiske Ole Henrik Krat Bjørkholt (AP) vil tvangsvaksinere deg og dine barn

Jesus sa vi skal kjenne slike som Ole Henrik Krat Bjørkholt på fruktene, slik som bolsjevik-Jødene som myrdet 66 million av RUS-folket fra 1917… samme slekt… ‘RUS-People’ betyr forøvrig «Skandinav», sjekk WIKI.

https://en.wikipedia.org/wiki/Rus%27_people §§§ https://www.britannica.com/topic/Rus

Du skal kjenne ulvene i fåreflokken på fruktene (av hva de sier), sier Jesus. Hvis folk flest ikke setter ned foten for Dypstaten og deres statskupp snart, så er dere alle ferdig. Vi kristne kan ikke myrdes, vi bare endrer adresse, er løftet til Gud i Bibelen. Dere som er satanister og sionister ligger dårlig an. Du må ikke innbille deg at du er trygg for å støtte dem. I denne tiden som er nå, er den ENESTE ‘Noahs Ark» å være dypt forankret i Jesus Kristus, og ha rette offerlam blodet på dørkarmen når dødsengelen starter sin vandring, de som har Jesus-Lammets blod er allerede for alle praktiske formål allerede bevissthetsmessig i hva vi kaller ‘Guds Rike. Gud har satt de onde i verden på en test, og det synest som de kommer til å gå i fellen, karmisk sett. Som når de fikk Jesus myrdet, stanist-tempel i ruiner, tapt nasjon, diaspora, hatet av hele verden, holocaust-skremselet, straffen blir ennå verre nå denne gang.

De har et ekstremt har mot Jacob-Israels barn og barnebarn; Jacobs Trøbbel kaller Bibelen det som kommer i Endetiden.

Fra 1900 var vi 50% av verdens befolkning, idag 8%, de vil ha det til 0%. De erstattet 99% av vårt RUS-folk etter Rurik og Co, med asiater og mongoler som utgjør RUSsland idag. Jfr. Putins skjeve khazar jødiske øyne. De kontrollerer alltid begge siden av enhver krig, alle verdenskriger, steg for steg mot deres verdslige utopia, vær helt sikker på at gjelder her og nå idag også.

Det handler boken min om som kommer i løpet av høsten; «From Genesis to Revelation«. https://www.riksavisen.no/vi-minnes-66-million-holocaustede-som-stod-i-veien-for-jodenes-nye-verdensorden-og-great-reset-i-russland-i-1917/

Forsiden er Sir Isaac Newton, en av de fremste eksperter på Åpenbaringen, han studerte på den hele livet. Som meg. Han sa;

«I tidspunktet for Endetiden vil en gruppe menn reises opp som vil rette oppmerksomheten mot profetiene og insistere på deres bokstavelige tolkning, i midt av mye skrål og motstand.»

Jeg er en av de veldig få menn.

Fra Genesis til Åpenbaringen forefinnes det en eneste konstant, Esau (Jødenes) hat av Jacob-Israel og hans slekt. Min slektning Peter Andreas Munch skrev Norges historie i sin tid. Munchs hovedverk var ‘Det norske Folks Historie‘, Norges historie frem til 1397. Jeg fortsetter på mange måter hvor han slapp, hvor jeg er opptatt av hvordan den kristne nasjon ble bevart i 1000 år, og hvordan den i vår tid kom under press av deres subversjon og ble avviklet under Esau-bolsjevik-Jødene, som forøvrig Åpenbaringen forutsier, ikke noe overraskelse for oss som studerer Bibelen, og ikke noe å være trist for, fordi det foranledninger deres fall, de avslører seg selv (Luk. 8:17), og de vil bli ekspedert til «de evige jaktmarker», etter å ha atter engang utfordret Han som er denne verdens kongers Konge; Jesus Kristus, som knuste dem og vant over dem på korset for 2000 år siden, – de i Satans Synagoge av dem (Åp. / Rev. 2:9 & 3:9) tar nå omkamp, det skal de angre på;

Jødiske Edvard Hambro Bull, 1923

De har tatt seg vann over hodet denne gang. Dette vil bli deres bane. Glasset er fullt, ondskapen deres har beseglet deres skjebne. De hadde allerede planlagt hva de skulle gjøre i 1923 ser vi. Beslutningen av internasjonal Sionisme lederskapet ble tatt i 1898 kan dere lese utav min bok til jul. ‘De som Arbeiderpartiet hater‘, skrev jeg for en del år siden.

De som ‘Arbeiderpartiet’- de politisk korrekte hater er riktigere å si idag jeg vet mer enn jeg visste når jeg skrev denne artikkel for 12 år siden, for ALLE partier i Norge er AP-politikk med ørsmå variasjoner; «Når det politiske lederskap korrumperes. Hvis jeg hadde sagt til dagens tause majoritet av mennesker i dette land at de nok utgjør det politisk korrekte flertall som ville stått under Hitlers banner og heilet ham frem, så ville de nok sett rart på meg og trodd jeg var gal, for det er jo endelig DE som er normal…., tror de» ;  https://www.riksavisen.no/de-som-arbeiderpartiet-hater/

Der finnes ikke ett eneste parti i Norge som er anti-Zionistisk, antijøde globalistisk, antiFN, antiWHO, antiEU, alle disse institusjoner som jødene har fått til for sitt Verdensrikes administrasjon.

Den bolsjevik-Jødiske ‘helsetsaren’ er liksom ‘spinndoktor’ for Arbeiderpartiet. Ole Henrik Krat Bjørkholt trenger kanskje å jekkes ned noen hakk, ta han ned på jorden til oss andre ?

Alle vet idag at Bolsjevik-jødene tok makten i Norge etter andre verdenskrig, Coup d’etat i 1945 ; https://www.riksavisen.no/deepstate-norway-1945-2023-from-nazi-occupation-to-askenazi-occupation/ §§§ https://www.riksavisen.no/det-nye-jerusalem-og-dansen-rundt-gullkalven/ §§§ https://www.riksavisen.no/norge-ble-kuppet-i-august-45/ §§§ https://www.riksavisen.no/frigjoeringen-1945-norge-solgt-til-england/

Mannen har jo gjort noen gode utspill, men denne speiler ondskapen i hans indre, tvang hva andre skal gjøre, hva han som jøde skal tvinge på kristne, kanskje gifter som dreper dem, endrer deres DNA, «poison the wells», forgifte brønnene som jødene gjorde mot kristne i middelalderen, han har det mye enklere idag, med statsmakt og tvang. Hva får du lyst å gjøre med Arbeiderpartiets helsetsar for den over ?

HIS-storien om ‘Dypstaten’ er den samme for alle hvite nasjoner. Historien om Esau (Jøden) som aldri sluttet å hate sin bror Jacob-Israel (WASP). 2500 år med hat. Dette er en veldig god film fra David Sorensen som beskriver forskjellen på jøder og Sionister, sier han om «eliten» aka jødene, det samme jeg har sagt i 20 år i mine artikler… folk begynner å våkne opp, det er bra…

THE MYSTERY OF ISRAEL – SOLVED! (Incredibly shocking)

Alle verktøyene de bruker er alltid de samme; Multikulturalisme, «forgiftning av brønnene» (i dag av vax/medisin), kriger, sult osv. Når etter WW2-regjerende Arbeiderpartiets veteranledere Jens Christian Hauge (OSS-CIA/MILORG, AP) og Håkon Lie (Ap/AP) skulle bygge «New Jerusalem» (Sion) for jødene (AP var/er et sosialistisk/kommunistisk sterkt antikrististisk parti, her bruker de religiøst språk i ideologi, for å favorisere jødene);

Jødiske Bolsjevik-leder Trotsky aka Bronstein

Vi minnes 66 million Holocaustede
https://www.riksavisen.no/vi-minnes-66-million-holocaustede/

Speilvende bildet :

Arbeiderpartiet (666-logo). Amerikanere, palestinere og nordmenn, vi er alle under okkupasjon… #PalestineOccupation #ZOG

De som kontrollerer ‘Dypstaten’ er også de samme overalt, øst og vest. Globalismen er deres 2500 år (antikristne) talmudiske babylonske rike av verden som går i oppfyllelse, dem som supereme herskere. Ingen motsetter seg dem, ikke venstre ikke høyre, ikke progressiv ikke liberal, de kontrollerer i dag via FN, NATO og WEF praktisk talt ALLE nasjoner og alle konger og fyrster i verden, som Bibelen forutsier, HELE verden vil være under den Onde( s). Alt vi kan gjøre er å spørre: Hva vil Gud gjøre? Den eneste redningen, for alle gode mennesker i verden. Fordi de menneskene som har makten i verdens Dypstater er så høye på maktkåthet, og dype i sin ondskap at de er hinsides forløsning, på noen som helst måte. Om ikke Gud griper inn, så er verden ferdig, halve verden vil bli myrdet, som de myrdet 66 million i Sovjet fra 1917-1954.

Jens Stoltenberg, dagens leder av bolsjevik-Staten

666 signaliserer et verdslig åndsløst materialistisk menneske, kalt sekulær humanist

Hvor lett de avkristnet Norge? Lett som en plett. De kontrollerer all media, Stortinget, ingen som ikke er for dem og deres agenda får komme til makt, og domstolen og 100 % av forvaltningen, da er det enkelt å bevare statskuppet.

Alexander Solzhenitsyn, Gulag fangen og Nobelprisvinneren, en av deres ofre, som slapp unna og utvandret til Amerika til sist, sier:

«[] Siden da har jeg brukt nesten 50 år på å studere og skrive om vår revolusjon. Men hvis jeg blir spurt idag om å formulere så presist som mulig hovedårsaken til den revolusjonen som svalgte nesten 60 million av vårt folk, så kan jeg ikke formulere det mer nøyaktig enn å repetere: ‘Mennesket har glemt Gud; det er hvorfor alt dette har hendt’.»

Det talmudiske Babylonske ‘Dyret’ slippes løs, folk – selv folk som kallr seg «kristen» – tilber dette ‘Dyret’. Jeg forakter det.

Men konsekvensene av alle de blinde for de åndelige prinsippers aktiviteter og influering av samfunnet skal vi få se, og vil få sin kataklysme i våre tider.

«Og alle som vil leve gudfryktig i Kristus Jesus, skal bli forfulgt.» 2 Tim 3:12.

For de hater Jesus, erkefienden. De har stjelt Tronen fra, omkamp. De vil ikke vite av deg, eller rettere sagt, ikke vite av det du står for, minner om og formidler.

Dypest sett er det ikke en motstand mot deg. Roten ligger i kampen mellom Kristus og Djevelen, mellom lys og mørke, mellom Guds rike og den fortapte verden, som i egenrådighet og selvtilstrekkelighet har vendt Gud ryggen, gudløs, urettferdig og fordervet som den er (Rom 3,10-18).

Det er ikke noe nytt at åndelige mennesker skal få det vanskelig i verden i de siste tider. De skjer nå.

Johnny Cash – Goin’ By The Book

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring