Skriv ut Skriv ut

De som elsker Sannheten

En ny grasrotbevegelse er skapt; Radical Honesty – Radikal Ærlighet
En ny grasrotbevegelse er skapt; Radical Honesty – Radikal Ærlighet

Hadde en givende debatt med et svært kunnskapsrikt og fremtredende medlem av den ekumeniske bevegelse og alternativmiljø i Norge de siste 25 år. Han gav oss et historisk tilbakeblikk på homokampen han har deltatt i de siste 25 år, i tråden om Nina Karin Monsen som fikk Fritt Ord prisen, og beskyldte meg for manglende dialog, og mente visst at Nina Karin Monsen var en fare for disse homoers velvære.

Jeg svarte at på disse 25 år har de blitt så slagkraftig at nå er det de ‘frontkjemperne’ som ‘steiner’ oss som mener noe annet enn dem. 🙂

Obama i Jerusalem
Obama i Jerusalem

Jeg advarte om å skape en ny gruppetenkning og utsette en ny gruppe for hat; å skape anti-kristent sentiment i new age religonen eller Den Nye Verdensorden religionen. The tables have turned. For homoene som for jødene. Begge grupper sitter i de styrende fora nå i verdenspolitikken. Hvor fører det oss ?

Det er et veldig sterkt hat som er skapt, av verdens lederskap med en agenda, i uvitende og ubevisste sjeler mot de virkelig kristne – mot de som elsker sannheten (det vil vise seg i kommentarfeltet til denne og andre av mine artikler).

«Kristendommen inneholder mye av det samme som det mørkeste i islam. Det er dette vi tar oppgjør med. Dette er en ond og destruktiv gruppetenkning som har tatt tusener av liv. [] Det er dette vi kjemper mot. Og det er siden det handler om liv og død for noen mennesker at det er en kamp det er verdt å ta.»

Ble det sagt.

Jeg minnet ham på at det er iferd med å bygges en ny fordomsfull gruppetenkning som sannsynligvis vil ta livet av millioner av kristne (og muslimer), alle over en kam – stein dem, hugg dem ned – la hatet få fritt utløp, i hele verden etter hvert, som det er profetert i Bibelen skal skje……………….

Jeg minnet også om at de har Storting og Regjering med seg. De har hele det politisk korrekte establishment bak seg. Nye ektskapsloven viser det. Hvem er sterke part ? De har så stor og sterk lobbygruppe at de om ikke lenge har fått laget ‘hatlover’ hvor Monsen og jeg kommer til å bli satt i fengsel for å hevde hva vi gjør. Til skrekk og advarsel for andre som måtte prøve å gå utav folden (sosial engineering).

I Amerika ligger denne loven allerede i Kongressen (i ‘ytringsfrihetens’ hjemland, he-he – så fort ord mister sin betydning). Kommer her også……

Ble inspirert til følgende, om hvordan de som har ikledd seg sannhetens rustning møtes i det mentale og åndelige ‘Guds Rike’……:

Ekumenisk dialog

Jeg er helt enig med deg i dette [jobbet for forståelse mellom religionene og også søkt å få frem kristendommens positive sider], og berømmer dere gjerne for det samme. Med all respekt. Dere er flinke og har fått gjort mye, men en plass er jeg uenig med dere – og det er at du tror og mener at sannheten kan vedtas – idet du beskylder meg for manglende dialog. Ekumenisk ‘dialog’ former Den Nye Verdensreligionen.

Og jeg er ikke her for å dialogisere (?). Jeg er ikke her for å bli enig om noe som helst. Jeg er enig med ‘den ånd i meg som taler’, som Walt Whitman sa det. Jeg er her for å fortelle hva min sjel krever av meg at jeg skal si jeg !

Mitt poeng var ene og alene å advare mot dette mantra hvor forferdelig ALLE disse kristne er som sier noe annet i forhold til den homofile vei enn dere. Korsfest dem !

Hva om dere som står på så mye for dette spørsmål, sikkert av et godt hjerte, men at der er noen ‘behind the scene’ som utnytter dette gode hjerte, og den driv i denne ‘homo’bevegelse som er skapt. En homobevegelse må forutsettes skal arbeide for det som er best for homoer, men når noen har en agenda å sette opp slike skismer, så dreier det seg ikke om hva som er best for dem det gjelder, men hva som er best for «the hidden hand» som styrer verdens utvikling, – og innvikling. Som jødiske organisasjoner bør tjene jøders interesser og ikke mest bankierne i New York og The City som under andre verdenskrig, som gjerne sender småfolket av alle raser og religioner til slaktebenken ‘for a few dollars more’.

Ser de ‘kristne’ noe som dere ikke ser ? Eller er det dere som ser ‘the Truth, the Whole Truth, and nothing but the Truth‘ ? Dere som har fått parlamentrisk vedtatt dette, som i Nikea i de hine hårde dager (år 325 m.flg.).

Hva er sant ?

Noen mener homoseksualitet er biologisk betinget (fysisk betinget), andre mener det er guddommelig betinget (sjelsmessig skapt slik), andre mener det er sosialt betinget (menneskeskapt problem – kulturelt problem som setter ungdommer i en vanskelig følelsesmessig situasjon)……..

Hvem kan si hvem som har rett ?

De som vet at mennesket har skaperkraft til å skape verden så sunn eller så usunn og unaturlig som de vil, fullstendig uten hjelp av guder eller djevler, heller nok til siste alternativ. Derfor trenger verden de rette normer, normene en setter i lovs form, påvirker mentaliteten og skaper den normen som settes (lover er en form for sosial engineering). Monsen mener at normene skal følge naturallovene.

Tenk om det er dere som manifesterer disse ulykkelige sjelene som du beskriver, og så hetser dere meg, som prøver å få dere til å la være å manifestere ennå flere. Åndemaner dem frem, mer og mer av dem. Dere vil før eller siden sette i konsentrasjonsleire og drepe de som mener noe annet enn dere. Det som dere dreper – med ord idag , men i fremtiden vil dere gjøre det helt fysisk (?). Dere vil snu dere bort når fascismens stygge ansikt har fått kokt dere som ‘frosken’ litt og litt……til dere ikke vet hvor dere åndelig har havnet en gang, eller vet at dere er kokt. Bevisstheten er ihvertfall bare slukket av oppkoket.

Dere kommer ikke til å like den brune stanken av det dere uvitende og bevisstløst er med på. Dere kan jo gjerne lete litt etter paralellene til tiden før andre verdenskrig her, så skal dere bli rystet.

Jim Marrs - The Rise of the Fourth Reich
Jim Marrs - The Rise of the Fourth Reich

Kunnskapsløsheten om historien er total. Tyskerne som folk og kulturnasjon la seg ikke under Hitler over Krystallnatten. Det var en gradvis prosess. Som å koke en frosk, varme ham langsomt opp så han ikke enser temperaturendringene. WW III – here we come………froskene er i vannet……Hail Obama !

Vikarierende omsorg

Jeg har vært med en stund også. Om enn på andre arenaer enn deg.

Nå skal jeg fortelle deg hvem verden hater. Hvem Verdens Fyrster, som lever på løgn og bedrag, verdens substansielle maktfaktor; ‘Lucifer’ og hans lydige undersåtter og agentur på jord, vil ta ut først og sist. Hvem som kommer til å måtte bøte med livet og som blir forfulgt og plaget for sine meninger og for sitt umettelige begjær etter sannheten.

(Jim Marrs forteller historien bak nazistene og hvordan det Fjerde Riket nå er iferd med å bli en realitet i USA, takket være bankiere og skjulte organisasjoner som skaper og innsetter de politikere de vil.)

Ser ut som sannheten er viktigere enn deres eget liv i mange tilfeller. De ofrer seg for sannheten. Hvorfor ? Kanskje fordi de elsker sannhetens ånd mer enn verdens ånd; løgnen og dens avarter – ondskap, egoisme og kjødelige begjær.

Des Griffin - Fourth Reich of the Rich
Des Griffin - Fourth Reich of the Rich

Det er ikke homoene jeg snakker om som er i faresonen, heller ikke jødene som har plassert seg ved høyre ånden til denne verdens gudommelige frelser (Emanuel – desperado – Rahm). Hail Obama !

Jeg spør meg; Er de ulykkelige mennesker brukt i et spill som de selv ikke tjener noe på. Ingen vil ramme ulykkelige enkeltmennesker av hverken jøder eller homoer. Er der en annen agenda bak dette? Jeg VET der er det, men det tema tilhører ikke denne tråden.

Det gjelder bare å gjennomskue denne snedige offerteknikken som brukes for å hevde sin sak…….blant de som ikke identifiserer seg med vanlige mennesker, men tror seg å være ‘ubermennesker’ – immun for kritikk.

(Des Griffin – Fourth Reich of the Rich; Conclusive proof that international communism is not a creation of the masses to overthrow the banking establishment but rather a creation of the banking cabal to overthrow the masses.)

Truth Busters

Det dreier seg ikke om institusjoner som kirke og maktesentra når vi snakker om Sannheten og beskyttelse fra makten. De er ‘Keiserens’ maktverktøy, ikke våre frigjøringshåp. Det dreier seg om enkeltpersoner. De har fått sannnhetens ånd. De har ikledd seg rettferdighetens rustning. De har fått kjennskap til verdens mentale frelser (jfr. Bertram Dybwad Brochmann).

De har ikledd seg sanhetens rustning, som verdens løgner preller av på. Løgner skapes i ekumenisk dialog og syntese. Sannheten er ikke parlamentarisk; Den ER det den ER ! Den er møtestedet hvor alle disse av samme ånd møtes i. Den er deres fellesskap. Fullstendig uten indoktrinering, sosial engineering eller propaganda, møtes de alle her i denne mentalitet, dette Guds Rike, dette Shangrila, dette Nirvana – helt av seg selv, helt på egen hånd har de funnet frem, ingen prester eller paver nødvendig. De har ingen kirker. De har intet forstanderskap eller prester eller paver. De har seg selv, og nærværet av denne sannhetens Ånd. De møtes åndelig, connecter åndelig, fordi de elsker sannnheten mer enn løgnen.

I jakten på denne sannheten, så må de også av og til gjennom helvetes villniss av konspirasjonsteorier, å måtte se i hvitøyet og face hvor elendig verden er bygget i grunn. Hvor miserabel denne Verdensfyrsten er å skape noe som helst godt, samt finne ut hvor ledernes sanne sympatier og motivasjoner ligger.

obame fraud
obame fraud

Hva han har skapt er konsentrasjonsleire ala Abu Graib og Guantanamo til å huse dissidentene, som kjemper mot hans dominans i verden. Her driver jeg og registrerer alle på verdensbasis som blir avrettet fordi de elsker sannheten mer enn verdens løgner:
http://www.dissident-net.info/

Omtrent som ‘jødene’ som bruker samme argumentet, som ble så dårlig behandlet i holocaust, nå går de sine forgassere en høy gang, med sine folk plassert i mektige stillinger i verdens mektigste land via AIPAC. De kan gjøre hva de vil…….ingen reagerer, for mye makt, for mye våpen (med tungtvann fra Norge), for mye penger står bak…..

Dere er mange, dere er sterke, dere er mektige, – men dere har ikke nødvendigvis rett i alt dere sier og gjør……Hail Obama !

Å elske sannheten

Mange av dem; de som finner å elske ‘Jesus fra Nasaret’, mer enn denne verdens utnevnte frelser, anti-krist, for blant annet:

– Jesus’ rettferdige innstilling til begivenhetene.
– Hans kompromissløse idealer.
– For hvor mye han elsket barna, og ville deres beste, mest av alt.
– For hvordan han pisket pengevekslerne (bankierne) utav tempelet.
– Hvordan han alltid tok parti med de svake i samfunnet, mer enn med herskerne i samfunnet.
– Hvordan han slåss mot sin tids adelskaps hykleri og falskhet.
– Hvordan han bekjempet sitt religiøse lederskap fordi de holdt folk i mentalt og åndelig fangenskap

Til slutt tok de hans liv fordi de ikke tålte høre hans sannheter – løgnen seiret igjen, eller gjorde den det ? Hvilken ånd er det vi profitterer på idag ? Det sies at ved å slåss for en sak så mangedobles effekten for saken om en evner å bli martyr for saken, om de dreper en for saken sin skyld.

The tyrant dies and his rule is over, the martyr dies and his rule begins — Soren Kierkegaard

Som når de drap John Lennon, ånden kommer mangedobbelt så sterkt tilbake, og idiotene som er denne Verdens Fyrstes agentur tror seg sterkere av å ha blitt kvitt en motstander, men sannheten er at de har blitt mangedoblet ganger svakere ved martyriumene. Deres bevissthet er så formørket, så fraværende, at de ikke skjønner eller ser åndelige prinsipper. De ser ikke karmalover, de ser bare at de kan komme utav å drepe noen på kort sikt, mens på lang sikt så kommer disse ånder i tifold tilbake til dem og gjør helvete hett for dem. De helvete de selv har skapt for seg selv. Det er disse blinde og døve i verden, de med formørkede sinn, bevisstløse, som er lysets og de gode krefters fiender.

«Jeg er Veien, Sannheten og Livet. Ingen komme til Faderen uten gjennom meg»

Så selv om Jesus aldri har virkelig levd som historisk person, uansett om han har levd i Kashmir eller fått barn med Maria fra Magdalena i Spania, så elsker hans fanclub denne ‘personen’. – denne eteriske åndskikkelse – om ikke bare idealet av ham i det minste. De elsker det idealet som er skapt i de eteriske lag, fra slik de fikk fortalt og formet sin barnetro, gjerne fra glansbilder og fine bilder i billedbøker, så har de kommet til å elske det ideal som historiene om denne person beretter om. Helt uavhengig om han har levd eller ikke. Idealet som ‘han’ (mer hans godhetens apostler på jord, enkeltmennesker – for mange ens bestemor) har skapt i deres sjel og sinn er i aller høyeste grad svært virkelig, lever veldig mye i dem.

Maktsentra i folks trosliv

Maktinstitusjonene er det mest de som tilhører de ekumeniske bevegelser i verdenssamfunnet som skaper. Disse salige som kun ivaretar sin uskyldsrene barnetro trenger overhodet ikke ekumenisk enighet de. De trenger ingen maktinstitusjoner. Så lenge de er enig med seg selv. De har direkte kontakt med denne ånd, og kunne ikke care less hva dere ‘i deres dialog’ skulle finne på å være enig om. De kjenner sannhetens ånd, og trenger ikke det politiske makkverk i troslivet som dere konstruerer som Den Nye Verdensorden religionen, det ekumeniske helvete – som det vil utvikle seg til – som de underla seg fascismen under WW II. Utrolig alt en kan stilltiende ‘enes’ og dialogiseres seg til du (?).

Vel sannheten kan ei vedtas, som i Nikea. Dere kan sitte idag i ekumeniske forum og opptre som i Nikea, rådgivende for ‘keiseren’, og vedta så mye dere vil, utav deres dialogs hellige syntese, men Sannhet blir det aldri utav det, av seg selv. Bare helt tilfeldig i tilfelle dere treffer borti den.

Åndelig frihet

the-carrying-of-the-cross-736576bmpDe som elsker Jesus og hans ånd, den ånd hans imprint i det kollektive ubevisste har etterlatt seg, de har en ens ånd, en mentalitet, en holdning og en innstilling til livet som binder dem sammen. De kjenner hverandre, selv om de aldri har møtt hverandre. Deres ånd er en og den samme, forent ikke av menneskelig dialog og indoktrinering, men av at de har havnet hos samme Kilde etter sin pilgrimsreise – sin søking, helt frivillig, helt individuelt og alene, og med åpne øyne, så har de kommet over ungdomskilden, det levende vannet, the holy grail og havnet i dette åndelige rike, denne mentalitet, som Paulus og Jesus kalte ‘Guds Rike’.

Deres sjeler er i familie. De connecter over landegrenser, over menneskeskapte seksuelle legninger og over religiøse skillelinjer som alt blir brukt for å splitte og herske (hegeliansk dialektikk).

Jo, disse menneskene finner hverandre faktisk også på tvers av religionene, tro meg eller ei. Fordi de har forstått at det dreier seg ikke om religion, men om ‘the Quality of the Soul’.

Det som skjer for dem som elsker denne ånd, er at de får ‘Den Hellige Ånde’, som han lovte å sende til alle som tror på ham. De får del i hans guddommelige autoritet, og de taler ‘med englers tunger’. De blir ikledd sannhetens rustning, som denne verdens åndelige leder, løgnens og ondskapens far frykter, den gamle av dage, hvis løgner bare preller av på disse lysarbeidere.

De er lik, ikke fordi de er er hvernevasket lik, men fordi når de går inn i denne ånd de elsker i sitt lønnkammer, så blir de mer eller mindre denne ånd. De identifiserer seg med den. Med sin barnetros idealer som de selv skapte i sine sjeler og sinn. Ingen andre fikk denne rett til å bedrive sosial engineering og hjernevask og ‘oppdragelse’. – Det skjer først senere når de har kommet inn i Verdens Herskeres indoktrineringssystem (skal jeg fortelle om hvor stor påvirkning Rockefeller institusjoner har hatt på utdanningssystemet i Amerika ? Søk det opp selv); i skoleverket, – i utdanningen til å bli lydige produksjonsfaktorer for krigsguden; ‘big business’.

The Hanged Man

The Hanged Man
The Hanged Man

Sometimes we need to see the world from a new perspective. The hanged man has no conscious thought of why, but he climbs a branch and dangles upside down like a child, giving up for a moment, all that he is, wants, knows or cares about. Coins fall from his pockets and as he gazes down on them – seeing them not as money but only as round bits of metal – everything suddenly changes perspective. It is as if he’s hanging between the mundane world and the spiritual world, able to see both. It is a dazzling moment, dreamlike yet crystal clear. Connections he never understood before are made, mysteries are revealed. But timeless as this moment of clarity seems, he realizes that it will not last. Very soon, he must right himself, and when he does, things will be different. He will have to act on what he’s learned.

The Hanged Man is perhaps the most fascinating card in the deck. It reflects the story of Odin who offered himself as a sacrifice in order to gain knowledge. Hanging from the world tree, wounded by a spear, given no bread or mead, he hung for nine days. On the last day, he saw on the ground runes that had fallen from the tree, understood their meaning, and, coming down, scooped them up for his own. All knowledge is to be found in these runes.

Jeg tror det må et kursprogram til og en utviklingslære for å trene folk til å elske sannheten mer enn den løgnen de har så lett for å falle for. De fakulteter som skiller løgn og sannhet er tilsynelatende dårlig utviklet hos mange. Radikal Ærlighet bevegelsen. Den har jeg tro på….

http://www.radicalhonesty.com/

Misjonsbefalingen:
«Gå ut i verden og gjør alle til mine læresveiner, idet dere døper dem i navnet til Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånde.»

Samme mann som sa at «Sannheten skal sette dere fri«. Fri fra de åndelige og mentale fengsler verdens overlords holder deg i !

Er det virkelig så galt å elske sannhetens ånd. (?).

Hail Obama !
Jeg tok dette med som tribute til de som elsker å trampe i takt bak en sterk karismatisk leder, som kjører dem gjennom samfunnskvernen, som i filmen The Wall – Pink Floyd. Den kvernen mange har tjent lojalt i mange år – det har bært frukter nå – the tables have turned.

Mange av oss vil bli ‘hengt’, som vår helt i Galilea for 2000 år siden, som de heller ikke klarte å forholde seg til. Løgnens folk (‘People of the Lie’ – M. Scott Peck) hater sannhetens ånd hvor den kommer. Hvem sine synder var det som fikk ham korsfestet? Folk får i sannhet de ledere de fortjener. For hvems hånd døde han i det onde lederskaps avrettingsmekanismer ? Hvem krevde hans avretting ? Vanlige folk, og disse vanlige folks underkastelse til sitt onde og korrupte lederskap. Deres bevisstløshet. Deres kunnskapsløshet. Disse vanlige folks unnlatelsessynder får også mennesker av idag korsfestet. Tro det eller ei.

En tribute til for deres ignorans:
Hail Obama !

Alle vi som tenker annerledes enn deres Nye Verdensorden religion vil sannsynligvis bli tatt ut på en eller annen måte. Gjerne ved hjelp av vikarierende argumenter. Noen blir drept. De kan kanskje til og med komme til å kalle oss terrorister, selv om den eneste terror vi gjør er å sitte fredsommelig i våre hjem og klimpre på et tastatur. «Hat-tale», sier de da. I leiren med dem ! En dag vil de som leser dette huske meg og tenke; Han hadde rett han J.J. tilbake i 2009 – Hvordan kunne vi være så blinde ?

Omtrent det som den vanlige tysker spurte seg etter andre verdenskrig altså.

Må Store Ånd Manitou beskytte og velsigne alle som elsker Sannheten mer enn Løgnen !
Må Allah være de blinde og døves sjel nådig. De vet ikke hva de gjør.
Må Jesus fra sin post ved Guds Høyre hånd, ta vare på sine etter det løftet som er gitt i den hellige bok Bibelen.
Må hans Hellige Ånd være virksom i veldig mange mennesker idag, hvor vi trenger den som mest.
Må Jahve føre sitt folk, de omskårne på hjertet, utav syndens pøl Babylon og trelldommens Egypt,
og lede dem til det lovede landet hvor de skal få være fri fra undertrykking og manipulasjoner og slaveri.
Må Gud atter en gang sende oss en Jesus, en Moses, en Aaron, en Muhammed eller en Josva, eller noen,
som kan lede og trøste oss i de trengsler vi står ovenfor.


Amen.

Tid for alle venner av Sannhetens Ånd å komme sammen og slå et slag for idealene ?

Mark Knopfler – Brothers in Arms

(åndelige våpen)

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Facebook Comments

3 Comments

 1. @Olafen
  Jeg synes det er påfallende hvordan homofili har gått fra å være allment uakseptabelt til helt akseptabelt, helt uavhengig av Bibel og kirke. Homobevegelsen har gjennom de siste årtiene brukt Kirken til negativ oponionsbygging for på den måten å skape motsetninger. Felles fiende skaper felles allierte. Tese og antitese. Dette har de lykkes med og skritt for skritt tar de seire etterhvert som det historieløse og ateistiske Norge forandrer synspunkter på hva som er rett og galt.

  Denne relative sannhetsforståelsen gir gode muligheter for alle med en spesiell agenda. Lag en langtidsplan og det VIL lykkes å få til det som i dag er utrolig og uakseptabelt I DAG.

 2. Olafen,
  Homofile er som andre mennesker. Noen får respekt, andre ikke. En kan ikke kreve respekt, det er noe en må gjør seg fortjent til.

  Ta for eksempel Lae i Oslo Kommune som gikk ut på TV og sa at homobevegelsen ikke skulle triumfere nå, over seieren med ekteskapsloven og bli overstadig beruset av sin seier, i demonstrasjonen mot Monsen.Per Christian Foss med lignende verdighet og klokskap. Disse mennesker får min ubetingede respekt. Andre er bare smålige, og innrømmer ikke andre de kravspesifikasjoner de krever av andre for seg selv. Inflaterte ego.

  Mine ords innhold definerer JEG. Ingen andre. Selv ikke ‘de homofile’. Håper ikke dette blir Frieles neste kampsak; at J.J. skal måtte akseptere HENNES og hennes venners definisjoner…..
  🙂
  da taper jeg nok, for jeg har ingen lobbygruppe, og jeg er ikke så god til å benytte nazimetoder for å få min vilje……

 3. Hei 🙂

  Dette var en underlig røre. Jeg er en homofil, og prøver så godt jeg kan i de fleste sammenhenger å prøve å sette meg inn i andres situasjon for å prøve å forstå, uten at man virkelig kan forstå noen andre enn seg selv og sine egne erfaringer. Hvis man likevel prøver å sette seg inn i andres situasjon og prøver å se ting fra den andres utgangspunkt, så kan man lære mye, selv om man ikke vet hvordan det er til fulle uten at man selv erfarer.

  Jeg lar være å kommentere innholdet i detalj, men de fleste av oss vil kunne ha nytte av å lese gjennom det man selv har skrevet og spørre seg selv om det man farer med er basert på kjærlighet eller frykt.

  En ting må jeg likevel kommentere. Når jeg blir satt i en gruppe som blir kalt «homoer» og «homoene», så føler jeg at jeg blir sett ned på som noe mindreverdig, bare på grunn av den nedrige skrivemåten. Jeg hadde faktisk følt meg litt mer bekvem om man ble omtalt med respekt, som f.eks. betegnelsen «de homofile» som er en vanlig nøytral skrivemåte.

  Mvh
  Olafen

Kommenter. Leave a Comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.