De ti punktene i Nürnberg-koden

Covid vaksinen er en eksprimentell vaksine i form av geneterapi som ikke har blitt forsøkt på mennesker før. Den er ikke godkjent og kun ment som en nødvaksine.

Dr. Judy Mikovits, Robert Kennedy Jr. og Dr. David Martin, har tydelig forklart at mRNA-vaksinen, ifølge den juridiske definisjonen, ikke er en vaksine i det hele tatt. Det kalles falskt en vaksine for å skjule det faktum at den påståtte vaksinen faktisk er en genterapi.

Den erfarne lege og epidemiolog, Dr. Wolfgang Wodarg, uttalte i et sensurert intervju med Rubikon: « Denne ‘lovende’ vaksinen bør faktisk FORBYS for de aller fleste mennesker fordi den er genteknologi! ”

Den påståtte vaksinen er ikke annet enn en vaksine med symptomdempende medikamenter, sier Anthony Fauchi som leder Covidvaksinasjonen via CDC. Den har ingen innvirkning på smitte, og det er lite som tyder på at den hindrer infeksjoner også.

Omtrent alt vi har blitt fortalt om Covid er en løgn eller løgner ved utelatelse. Vi blir fortalt at vaksinen er den eneste måten å slå ned Covid på. Vi blir også fortalt at det ikke er noen andre behandlinger tilgjengelig. Det er faktisk det og andre metoder har vist seg å være meget effektive også. Eksperter verden over har dokumentert dette grundig.

Dessverre så brukes en rekke metoder for å tvinge folk til å ta den. Bare lockdown er en måte å tvinge folket. En masse med virkemidler er brukt til å presse eller påvirke folk til å ta den, man får bare høre om saken fra en side (kommersielt) og det er fra disse som har tatt på seg kostnadene ved å fjerne all informasjon fra den andre siden som stort sett består av vitenskapsmenn verden over.

Du skal ikke få reise noen plass før du tar den, du kan risikere å miste jobben om du ikke tar den, osv. En rekke av de fremste ekspertene rapporterer om usedvanlig høye bivirkninger og en rekke mennesker blir skadet for livet eller dør. Omtrent samtlige av disse forskerne blir sensurert bort, og man øker bare omfanget av testingen som svar på tiltale.

Vitenskapelige studier viser også at det dør omtrent ti ganger så mange mennesker av tiltakene som av Covid som har en dødelighet på 0,02 prosent. Bare dette alene er klare brudd på Nürnberg-koden. Man snakker om at viruset har mutert, noe alltid virus gjør. Virus blir som oftest mer smittsomt, men mindre dødelig og det resulterer i at flokkimmunitet oppnåes. Regjeringen har ikke påvist at dette muterte viruset er spesielt farlig, slik Smittevernloven forutsetter. Faktisk er det INGENTING som tyder på dette.

Testene blir heller ikke utført riktig etter produsentenes instruksjoner. Forskning ved en rekke av de fremste Universitetene i verden viser at man ikke skal overstige 17 sykluser. 40 -45 og 60 sykluser blir brukt. Sistnevnte tall blir ikke brukt i Norge. WHO har sendt ut skriv om dette, noe som blir fullstendig ignorert.

Vi blir ikke fortalt at disse vaksinene endrer DNA-en din permanent med genteknologi, og at vaksineprodusenter ikke har noe ansvar hvis du blir permanent skadet eller dør av vaksinen. Bill Gates har en egen avtale med WHO at han skal fritaes for alt ansvar dersom noe går galt. Leger og forskere fra hele verden advarer mot denne vaksinen.

Omtrent alt som blir pålagt oss av myndighetene bryter med Nürnberg-koden. Som sagt…Nürnberg er det ikke noen som kommer forbi, ikke en gang vår kjære statsminister.

Nürnberg koden ( tysk : Nürnberger Kodex ) er et sett av forskningsetiske prinsipper for menneskelig eksperimentering. Selv ikke våre politikere kan bryte disse prinsippene. Gjør man det, kan følgende bli katastrofale for de myndigheter som utfører disse handlingene.

Nürnberg kommer man rett og slett bare ikke forbi som nevnt og de er vanligvis ikke nådige i straffeutmålingene heller slik jeg forstår det.

Erna Solbergs regjering har allerede havnet på pulten til de som påberoper seg Nurnberg koden, og er politianmeldt til norsk politi, og det blir spennende å følge med på behandling av de sakene. Media har ikke nevnt dette med et eneste ord, så vår kjære statsminister vil nok få seg en overraskelse når den dagen kommer.

Norges lover sier klart og tydelig at dødeligheten skal være høyere enn normalt for å kunne vise til lovens forutsetninger om høy dødelighet. Dødstallene er fullstendig innenfor det som har vært normalen i perioden 2010–2019.

Dødeligheten i sommer og i høst ligger faktisk heller i underkant av normalen. Dødeligheten er en femtedel av dødeligheten av en vanlig influensa.

Ingen har lov til å presse deg, frata deg sivile rettigheter, eller true deg med at du kan risikere på miste jobben, eller at du ikke har lov til å reise eller bevege deg fritt, osv.

Man har direkte hoppet over dyreforsøk og velger å kjøre vaksineringen utestet på menneskeheten i stedet for. Studier av langsiktige bivirkninger er fullstendig kuttet ut.

Alle innlegg i offentlige media der man får synlige bivirkninger eller dør som følge av dette blir fjernet fra Youtube og andre media. Man risikerer å bli hengt ut i alle landets aviser, selv om tilfellene blir bekreftet riktig! Dette er bevist manipulering som ikke skal forekomme.

Denne «pandemien» ville aldri ha blitt omtalt som en pandemi, hadde det ikke vært for at WHO gikk inn og fikk endret definisjonen i forkant.

Nurmberg koden:

  1. Det frivillige samtykke fra mennesket er helt essensielt.
  2. Eksperimentet skal være slik at det gir fruktbare resultater til beste for samfunnet, ikke kan anskaffes ved andre metoder eller studiemetoder, og ikke tilfeldig og unødvendig.
  3. Eksperimentet skal være utformet slik og basert på resultatene av dyreforsøk og kunnskap om sykdommens naturlige historie eller andre problemer som studeres, slik at de forventede resultatene vil rettferdiggjøre utførelsen av eksperimentet.
  4. Eksperimentet skal gjennomføres slik at alle unødvendige fysiske og mentale lidelser og skader unngås.
  5. Ingen eksperimenter skal utføres der det på forhånd er grunn til å tro at død eller deaktiverende skade vil oppstå; bortsett fra kanskje i de eksperimentene der eksperimentelle leger også fungerer som fag.
  6. Graden av risiko som skal tas, skal aldri overstige den som bestemmes av den humanitære betydningen av problemet som skal løses ved eksperimentet.
  7. Riktige forberedelser bør gjøres og tilstrekkelige fasiliteter tilbys for å beskytte forsøkspersonen mot til og med fjerne muligheter for skade, funksjonshemning eller død.
  8. Eksperimentet skal bare utføres av vitenskapelig kvalifiserte personer. Den høyeste grad av dyktighet og forsiktighet bør kreves gjennom alle trinn i eksperimentet til de som gjennomfører eller engasjerer seg i eksperimentet.
  9. I løpet av eksperimentet skal mennesket ha frihet til å avslutte eksperimentet hvis han har nådd den fysiske eller mentale tilstanden der det ser ut til at det er umulig å fortsette eksperimentet.
  10. I løpet av eksperimentet må den ansvarlige forskeren være forberedt på å avslutte eksperimentet når som helst, hvis han har sannsynlig grunn til å tro, i utøvelsen av god tro, overlegen dyktighet og nøye dømmekraft som kreves av ham for at en fortsettelse av eksperiment vil sannsynligvis resultere i skade, funksjonshemming eller død for forsøkspersonen.

Nurnberg koden forbyr tvungen vaksine! Når det hele skal være frivillig, så mener jeg at den som ønsker å ta vaksinen også har rett til å få innsikt i omstendighetene rundt denne vaksinen og pågående sykdom. Å hemmelighetsstemple alt i 60 år og prøve å få dette utvidet til 100 år hører ikke hjemme noen sted, slik regjeringen nå foreslår.

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring