Stikkord: corona

Følg vitenskapen (vaksiner og korona)

Alle fra presteskap til politikere har gjentatte ganger sagt at vi må «følge vitenskapen». Men har lockdowns, PCR -testing, sosial distansering, maskering og «vaksinasjon» faktisk fulgt vitenskapen? I denne grundige dokumentaren av Mark Mallett vil du høre kjente forskere forklare hvordan veien vi er på kanskje ikke «følger vitenskapen» i det hele tatt … men en vei til usigelige sorger.

Brasiliansk politi aksjonerte mot Jesus Christ Church i Rio de Janeiro etter ordre fra jødene

Det står i Bibelen at en nytt Holocaust kommer i Israel… det er ikke noe politiet på jødenes instruks til dem kan straffe kristne Pastorer for… de må i tilfelle straffe Gud, for det står i Guds Ord.. Åp. 20:9 – for Gog&Magog som blasfemerer den Hellige By hvor Jesus vandret i slitne skinnsandaler..

Professor Knut Wittkowski, Perspektiver på Korona Pandemien

Endelig. Påskemorgen slukker sorgen, og forhåpenligvis frykten og hysteriet. Imorra tidlig står Jesus opp, satanistene klarte ikke drepe han, men kanskje klarer de andre ting.. Koronahysteri: Kan fornuften vennligst returnere? Og endelig. Fornuftige stemmer andre enn min sin begynner å høres. Fagfolk. Professor Knut Wittkowski, Perspektiver på Pandemien i video nedenfor. Tyve år som rektor ved The Rockefeller University’s Department […]