Den nordiske modellen for verden?

Menneskerettigheter og borgerrettigheter står ovenfor et formidabelt backlash i vår tid. Hvorfor?

Demokrati-bevegelser gjør sin entre i verden; Egypt, Tunisia, Algerie. Hva slags demokrati vil de få? Kommer demokrati-bevegelsen til Norge også? Vil sosialismen falle i den nye tidsalder? Vil sosialismen muligens overleve mot alle odds, og bli det nye verdensomspennende etablerte system for Den Nye Verdensorden? Som også vil danne modell for USA?

For å finne ut om modellen er bra for USA og andre, kan vi jo bare analysere vårt eget samfunn, som har hatt det som Obama skaper siden andre verdenskrig….Det som Solheim og Jens Stoltenberg drar rundt i verden, sist på økonomi konferanse i Davos nylig, og snakker varmt om på vekkelsesmøter om den nordiske modellen.

Vi har det bra, vi må innrømme det, mest sannsynligvis best av alle i verden også, materiellt sett. Jeg sier ikke våre politiske ledere drar rundt og lyver, men vi må likevel analysere utsagnene; Har alle det bra i vårt land? Vi har det materielt godt, men har vi det åndelig bra? Kan sykestatistikken si noe om dette?

HVORFOR overser politikere de elendige i vårt land, de som ikke har det så bra, blant annet de som er offer for barnevern, som tatt opp i denne artikkel, de som lider under elendige helsetjenester, på slik måte at de nærmest lurer på om helsevesenet haler det ut som et ledd i eugenisme (?), de som er vaksineskadet, de som er psykisk syke av et for stort prestasjons- og suksessfaktor press i dagens materielle samfunn, abortlov, kvinnens frigjøring til å bli like mye ufri proletar som mannen alltid har vært; arbeidsslaver av et system og noen oligarker, etc, etc, etc,

HAR VI DET BRA?

Ja, OG nei. Dette er et veldig godt tegn på at politikerne og folk flest lever i hver sine verdener. Politikere slipper å stå i helsekø blant annet, rett inn på Riksen med dem, med professorer til å ivareta dem. Hvordan kan disse skjønne vanlige menneskers behov, så lenge de er så elevert bevissthetsmessig og praktisk?

Demokratiets fortrinn

Jeg synest det er virkelig fantastisk med demokrati, hvor vi kan fritt dele våre syn på politikeres gjøren og laden, om ikke andre steder så ihvertfall på Nyhetsspeilet og Riksavisen, og vi kan analysere resultatene av den politikken de fører åpent og fredelig. I et virkelig demokrati kunne vi blitt tillatt å stemme på hvem som helst selvsagt, men vi henger oss ikke opp i slike uvesentligheter og bagateller her.

Demokrati er en fantastisk ting, men for at det skal funke betinger det at der er ingen som styrer demokratiets basale prinsipper, og bestemmer bak lukkede dører hvem en kan stemme på for å representere seg eller ikke, eller bestemmer hva mennesker og media skal kunne si og mene i den offentlige diskursen. Det blir i tilfelle partikratur demokratiet. En korrumpert form for demokrati.

Har en ikke den tverrpolitiske partiboka i orden, vil en få problemer? Kritiserer en myndighetene og politikerne i et tyrannisk system, så får det konsekvenser. Om du gjør det vil du ikke motta noen av systemets goder. Derfor holder de fleste klokelig kjeft. Dette å holde kjeft om elendighet gjør derimot på den annen side at det går utover deres åndelige og psykiske helse til slutt, de går på akkord med sin egen samvittighet, i slik grad at de nasjonale helsebudsjettene blir aldri høye nok, – de må på lykkepillen. Dette er åndelig sykdom. Alt har sin pris. Folk som ikke kan si hva de mener og tror, av frykt for represalier, de er slaver av et terror og diktatorisk system som hater deres frie ånd og uttrykk.

Av denne årsak homogeniseres ikke bare menneskers mentale prosesser, men også diskursen i samfunnet. Den konsentreres og fokuseres rundt uvesentligheter, istedenfor å dra de store linjer.

HAR VI DET BRA?

Korrumperende system

Hva skal amerikanerne med et offentlig helsevesen med fullmakt til å ekspedere folk flest til de evige jaktmarker fortest mulig, mens eliter som Gro Harlem Brundtland og hennes politiske kolleger av alle partier alene gis tilgang til topp kompetanse og behandling på timen på Rikshospitalet, selv etter at de har meldt seg ut av dette samfunnet og flyttet utenlands? Ute av noen som helst kø som vanlige folk må stå i, kalt ‘helsekø’. Kanskje var det bedre for både oss og amerikanerne å fremdeles ha mulighet til å bestemme selv hvem vi vil kjøpe helsetjenester av (?), og ikke bare av et helsesystem som er i stor fare for å bli kurrumpert av farmasøytisk industri og politiske agendaer?

Vil vi ha denne elitære sosialismen, eller vil vi at folk ikke skulle vært i politikken mer enn en eller to perioder, uten spesielle pensjonssystemer enn andre folk, for å hindre at noen svake sjeler i det politiske system ikke skal bli korrumpert av systemet? God pensjon og amisjonstilfredstillelse, er jo en godt incentiv for korrumpering av svake sjeler, som Lenin sier under……

Norge startet som real-demokrati, personlige valg, men endte opp som partikratur hvor vi får lov å velge mellom pest eller kolera, hva gikk galt?

USA var landet av frie mennesker, på mange måter ‘det lovede landet’. Hva gikk galt når også de idag opplever politikernes totale forrakt for deres konstitusjon og grunnlov, og innskrenkninger av borger rettigheter, som DLD, den altoverskyggende dominerende stat på bekostning av borgernes individuelle friheter, her i Europa og vårt land?

Hvis dere ikke forstå dette, så vil dere ikke forstå hva som har foregått i det hele tatt slik som samfunnet har blitt ved hjelp av skolevesen, psykiatri, barnevern, abort, kvinne’frigjøring’, etc. Og klarer en ikke å gi slipp på inndoktrinerte politiske og ideologiske føringer, så vil en ikke få bukt med problemet hverken med eugenisme, ‘barnevern’, myrdede spedbarn i mors mage eller psykiatri. Dere må se på hvem som stod bak innføringen av systemene i Norge..en MÅ ha kunnskap om kommunismen og marxismen, hvis ikke vil alle veier i søket ende i en blindvei, og alle bestrebelser bortkastet til slutt…

«Several studies have found Sweden to be one of the most atheist countries in the world. According to Davie (1999), 80% of Swedes do not believe in God»
http://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_atheism

Her er forklaringen på at ALLE politiske partier faller i samme felle, og hvorfor det er tverrpolitisk enighet om de store linjer i politikken i Norge, og for ‘den nordiske modellen’:

Da Lenin konsoliderte den ateistiske bolsjevikske revolusjonen, skrev han om hvordan han skulle skape det kommunistiske byråkratiet uten hardcore marxist troende i fremtrende stillinger for å skjule agedaen. Mens eliten i hans indre sirkel skulle forstå strukturen han bygget, sa Lenin at han ville utnytte de naturlige forfengeligheter og ambisjoner til mennesker til å bidra til sin agenda uten at de vet hva de egentlig gjør. Ivrig etter å få hans gunst og  for å forbedre sin politiske karriere, vil de springe over hverandre for å få lov til å hjelpe til å fremme hans agenda; Den marxistiske 1ste Internasjonalen > Lenins 2dre Internasjonalen (1923) som gjenopppstod som den 3dje Internasjonalen, som jeg vanligvis kaller den Sosialist-sionistiske Internasjonalen, med Arbeiderpartiet som medlem siden 1923 (Mot Dag tiden).

Har vi virkelig åndsfrihet, så lenge så mange er forført av ideologisk crap og propaganda, og tror på alt som vi blir foret med av akedemia og media? Er de mennesker som tror på all propaganda så fri som de tror?

Menneskeguder. Illuminatet trengte Hitler fra Thule Samfunnet sin hjelp til å ødelegge det kristne Tyskland. En bedre kandidat kunne vel knapt nok ha funnes innen den sosialistiske revolusjonære bevegelse. Lenin tok seg ansvarsfullt av oppgaven i USSR for den samme sosialistiske revolusjon. Så hvilken blir det vi skal hilse til hatten hver gang vi går forbi statuene og plaktatene av i fremtiden da?

Når Lenin døde mens han satt på verandaen og gaulet, som en ulv mot månen, var det klandestine krefter som i det skjulte befordret videre hans politiske agendaer, og som er THEY politikere er «ivrig etter å få deres [hans] gunst for å forbedre sin politiske karriere«, hvilket skaper den livsfjerne homogene egeninteresse sentrerte politiske eliten. En for alle, alle for en.

Sosialismens credoer

Internasjonal Sosialisme (kommunisme) og nasjonal sosialismens (nazisme) credoer, visjonene som disse politikere må leve opp til, for i det hele tatt å komme i betraktning i nominasjonskomiteene:

Familieinstitusjonen har jo alltid vært hellig i kristendommen. De siste 100 har dessverre norsk kristendom blitt infltrert og ødelagt av den kommunistiske Folkekirken. Jeg ser jeg har glemt noen sentrale sitater i denne artikkelen:

MotDagisten og Arbeiderpartiets nestleder og utenriksminister, professor og historiker Edvard Bull, sønn til Edvard Isak Hambro Bull, som skrev følgende i sin bok «Kommunisme og Religion» fra 1923:

”Vi skal gjøre skolen verdslig, likesom sykepleien og begravelsen, ekteskapet og fødsels-registreringen. Vi skal sloss uforsonlig med den bestående offisielle lutherdom, som med andre fordummende sekter. Vi skal ha en pågående og hensynsløs kirkepolitikk, fordi vi mener at religionen i og for seg er en privatsak. Barna skal gjøres til sosialister, og det er lærerne som skal gjøre dem til det. Skal vi skape den sosialistiske skole, må vi ha makten i skolestyrene og i kommunestyrene, og bruke vår makt hensynsløst. Vi vil bort fra alt det barbariske og fra den usunne lære og moral, som barna lærer gjennom religions-undervisningen. Skolepolitikk er klassepolitikk”.

Arbeiderpartiets,kommunistenes og sosialistenes målsetting var formulert av lederen i Mot Dag, Erling Falck, en gang på 1920-30 årene:

1.BEHOLD STATSKIRKEN OG BRUK DEN SOM POLITISK MIDDEL.
2.BRUK LIBERALTEOLOGIEN SOM GISSEL FOR Å TØMME KIRKEN FOR INNHOLD. NÅR DEN ER BLITT BLODLØS OG KRAFTLØS, DA KAN DEN FÅ SIN FRIHET.»

For å ødelegge de kristne verdier og selve kristendommen, og la Kirken miste sitt salt, var det helt maktpåliggende at jøder som Hambro Bull, av de som alltid leder sosialist-revolusjonene i alle land, ødelegger familieinstitusjonen først.

«DNK er beholdt som FOLKE-«kirken». Den har blitt brukt som politisk middel av den rødgrønne regjering. Ikke minst så vi det da §§ 2 og 4 i Grunnloven ble borte 21.mai 2012.
Liberalteologien blir ved enhver anledning brukt som gissel når en vil ha bort den kristne etikk ( homofililov, abortlov, ekteskapslov, gjengiftelov, osv). Sosialistene så frem til den dagen da kirken ble tappet for kraft. Da skulle den få sin frihet! Det spørs om ikke Arbeiderpartiet var litt for tidlig ute da de lovet at «Kirken selv» skulle utnevne biskoper og proster!»
http://www.idag.no/aktuelt-oppslag.php3?ID=21995

Gro Harlem Brundtlands, datter av Mot Dagist (kommunist celle i Norge) Gudmund Harlem, sin tidligere kollega som leder av WHO sa:

«For å oppnå en verdensregjering er det nødvendig å fjerne fra sinnet til menneskene deres individualisme, deres lojalitet til familietradisjoner, nasjonal patriotisme og religiøse dogmer …. Vi har svelget all slags giftige skråsikkerheter matet oss av våre foreldre, våre søndagskolelærere og skolelærere, våre politikere, våre prester …. Den nytolkning og eventuell utrydding av begreper som rett og galt, som har vært grunnlaget for barnets opplæring, erstatter troen og skråsikkerheten til gamle menensker med en intelligent og rasjonell tenkning, dette er de forsinkede mål … for å skape endringer i den menneskelig atferd».
Brock Chisholm i 1959. Årets Humanist og tidligere leder av Verdens Helseorganisasjon (WHO), i februar 1946 utgaven av Psychiatry

—————–

«For å effektuere en rask endring, må man iversette et energisk angrep på familien om ikke vil tradisjonene til den nåværende generasjon bli bevart.»
“In order to effect rapid change, one must mount a vigorous attack on the family lest the traditions of present generations be preserved.”

Socio-psychologist Warren Bennis in his book, ‘The Temporary Society’.

—————–

«Man kan ikke tillate underkastelse til foreldrenes myndighet hvis man ønsker å få til dyptgripende sosial endring …. For å få effektuert raske endringer må de sentraliserte regimer skape et kraftig angrep på familietradisjonene, for at nåværende generasjoner skal bevares. Det er nødvendig med andre ord, kunstig å skape en eksperimentell kløft mellom foreldre og barn, å isolere det siste slik at de lettere kan bli indoktrinert med nye ideer. Et ønske kan være å føre en enda mer total underkastelse til staten, men hvis man ønsker å forme barn for å oppnå noen fremtidige mål, må man begynne å vise dem som overlegne dette, i den grad de er nærmere dette fremtidige mål. Man må også studere deres behov med forsiktighet for å oppnå disse vanskelige forberedelser for fremtiden. Man må lære dem å ikke respektere deres tradisjon-bundne eldste [foreldre], som er bundet til fortiden, og vise bare hva som er irrelevant.»»

Warren Bennis og Philip Slater i boken «The Temporary Society» (De Midlertidige Samfunn) (1968)

Socio-psychologists Edgar Schien og Warren Bennis studerte hvordan kommunistene hjernevasket krigsfanger så de kunne bruke deres metoder på samfunnet “humant” i skolens klasserom.

En jeg kjenner gikk på skole sammen med Gro Harlem Brundtlands sønn Jørgen, som begikk selvmord i ung alder. Det sies at han gikk for lut og kaldt vann som nøkkelbarn hele livet, mens Gro Harlem Brundland var opptatt med sin karriere og sin agenda. – Og slike folk skal definere alle våre andres sin ‘suksessfulle» familiepolitikk, er det ikke noe til chutzpah?

Brundland må tåle å høre dette, instant karma, siden hun har ødelagt så mange familiers og barns liv med sin familiefiendtlige politikk. Demokrati er også å stille våre politikere til ansvar for deres misgjerninger, ikke bare ukritisk hylle deres status. «Øye for øye, tann for tann, gjør hele verden blind«, sa Gandhi. Ord har aldri hverken blindet eller drept noen, tvertimot, men politiske agendaer har.

Hvor mange andre sine barn skal ødelegges i denne krig mot familien som institusjon, men som etter deres agenda skal erstattes av statsinstitusjonen (?).

Barnevernet, og en hyllest til en rettskaffen politiker
http://www.nyhetsspeilet.no/2011/01/barnevernet-og-en-hyllest-til-en-rettskaffen-politiker/

—————–

Om Gro Harlem Brundlands religions samfunn; Human Etikerne, sier:

«Jeg er overbevist om at kampen for menneskehetens fremtid må føres og vinnes i den offentlige skolen, i klasserommet av lærere som korrekt ser sin rolle som sjelefangere for en ny tro … Klasserommet må og vil bli en arena for konflikt mellom det gamle og det nye, det råtnende liket av kristendommen, sammen med alle dens tilstøtende ulykker og elendighet, og den nye tro Humanisme …».

The Official Journal of the American Humanist Association (1983)

Satanismen i humanismen
http://www.nyhetsspeilet.no/2010/05/satanismen-i-humanismen/

—————–

Martin Luther advarte mot utviklingen allerede på 1500-tallet:

«Jeg er veldig redd for at skolene vil vise seg å være de største porter til helvete med mindre de gjør et flittig arbeid med å forklare de hellige Skrifter, graverer dem i hjertene til ungdommen. Jeg anbefaler ingen å plassere barnet sitt der Skriften ikke styrer det viktigste. Hver institusjon der menneskene ikke er i økende grad opptatt av Guds ord er nødt til å bli korrupt.»

Martin Luther, Protestantismens Far

—————–

«Alle barn i Amerika som kommer inn skolen i en alder av fem år er gal fordi de kommer til skolen med visse sympatier mot våre grunnleggere, mot våre valgte politikere, med sine foreldre, med troen på et overnaturlig vesen, med suverenitet over denne nasjonen som en separat enhet. Det er opp til deg som lærer å gjøre alle disse syke barna godt, ved å skape de internasjonale barn for fremtiden».

Dr. C.M. Pierce av Harvard University i en tale til lærerne (1973)

—————–

«Når en motstander sier, «jeg vil ikke komme over på din side», vil jeg rolig si, «Barnet ditt tilhører oss allerede … Hvem er du? Du vil forgå. Dine etterkommere derimot, står nå i den nye leiren. På kort tid vil de ikke vite om noe annet enn dette nye samfunnet».

Adolf Hitler i en tale gitt den 6. november 1933, «The Rise og Fall of the Third Reich», av William Shirer

Vel, Hitler fikk ikke rett i dette. Så lenge det står til meg, skal alle få vite om det.

Hva de gjør med kunnskapen har jeg liten innflytelse på. De fleste vil vel bare overse den, fordi det ikke passer med den politiske programmeringen.

—————–

Kanskje skulle eller burde Gro Harlem Brundtland gitt avkall på sin fars Gudmund Harlems politiske ideologier og sympatier, som anbefalt av dem selv, jfr. Chisholm over (?). Var det ikke et av credoene at en ikke skulle høre på sine foreldre da? «Ikke gjør som mora di sier Jens, ikke gjør som mora di sier!«. De skulle visst høre på Landsmoderen og nabokjerringa ‘som bryr seg’ istedenfor (?).

En del som mener at både Landsmoder og nabokjerringer bryr seg litt for mye nå, til at det kan kalles noe sunnere samfunn enn DDR noengang var.

«… den første betingelsen for frigjøringen av husmoren er å bringe hele det kvinnelige sexliv tilbake til den offentlig industri, og dette i sin tur krever avskaffelsen av den monogame familien som økonomisk enhet i samfunnet …. Med overføringen av produksjonsmidlene til felles eierskap, opphører den enkelt familie å være økonomisk enhet i samfunnet. Privat renhold er forvandlet til en sosial bransje. Omsorg og opplæring av barn blir et offentlig anliggende, samfunnet ivaretar alle barn likt, enten de er lovlige eller ikke. Dette fjerner all angst om «konsekvenser», som i dag er det mest essensielle sosiale – moralske så vel som den økonomiske – faktoren som hindrer en jente fra å gi seg helt til mannen hun elsker. Vil ikke dette være nok til å få en gradvis vekst av ubegrenset seksuell omgang, og med det et mer tolerant opinionen i forhold til en jomfruelig ære og en kvinnes skam? «

Friedrich Engels, kollega av Karl Marx, skrev i sitt verk «The Origin of the Family» (Familiens Opprinnelse), (slutten av 1800-tallet)

—————–

Gro Harlem Brundland’s ideologiske leder Margaret Sanger i ‘kvinnefrigjøringen» og eugenikken sa:

«Det mest barmhjertige ting en stor familie kan gjøre for et av sine medlemmer som er spedbarn er å drepe det.

Fødselskontroll appellerer til den avanserte radikale fordi det er beregnet å undergrave autoriteten til kristne kirker. Jeg ser frem til å se menneskeheten fri en dag fra kristendommens tyranni like mye som kapitalismen.

Massene av negre … særlig i sør, fortsatter å formere seg uforsiktig og farlig, med det resultat at økningen blant negrene, enda mer enn hos hvite, er fra den delen av befolkningen som er minst intelligente og tilpasset …

Den mest vellykkede pedagogiske tilnærmingen til Negeren er gjennom en religiøs appell. Vi ønsker ikke at det blir kjent at vi ønsker å utrydde Neger befolkningen, og statsråden er personen som kan rette ut at ideen om det noen gang skjer til noen av deres mer opprørske medlemmer».

Uttalelser av Margaret Sanger, grunnleggeren av ‘Planned Parenthood’ fra hennes skrifter i ‘The Woman Rebel’, Woman and The New Race, og ‘Negro Project’ som sitert i ‘Killer Angel’ av George Grant

Ja, det er noe til forbilder de omgir seg med i politikken. Gro Harlem Brundtland virker jo selv å være svært så tilfreds med kapitalismen, med 350.000 NOK for en halvtimes foredrag hos Pepsi.

Det er beklagelig at slike metoder ofte brukes som gjenjenester politikerne har gjort store selskaper tidligere i karrieren. En avansert form for korrupsjon.

—————–

[Margaret Sanger oppmuntret til] eliminering av «menneskelig ugress», for «opphør av kjærlighet» fordi det forlenget livet til den uegnede, for segregering av «idioter, misfits, og dårlig tilpassede», og for sterilisering av genetisk underlegne raser.

George Grant, ibid.

—————–

Problemet er bare dette, at systemet skapt gjør at vi alle i større eller mindre grad blir ansett for ‘genetisk underlegne raser’ i dag, i 2011, jfr. barnevern, abortlov, psykiatri. Programmet deres går sin gang. Neste person som kanskje blir rammet kan være oss selv.

Det Fjerde Riket er under implementering. Den 4de Sosialistiske Internasjonalen er snart en gjennomført realitet……

Velkommen til The Brave New World og Animal Farm av Henry Kissingers ‘useless eaters‘ og kanonføde, kombinert.

» (Soldiers are) dumb, stupid animals to be used as pawns for foreign policy«. – Henry Kissinger

«The illegal we do immediately. The unconstitutional takes a little longer». – Henry Kissinger.

Fluor og vaksiner fordummende

Dr. Russell Blaylock, pensjonert nevrokirurg og forfatter, sier om fluor og vaksiner

http://www.youtube.com/watch?v=OiV45l4SBC4

Dr. Russell Blaylock er en pensjonert nevrokirurg og forfatter som med banebrytende forskning har utrettelig dokumentert at det er en epidemi av nevrologiske lidelser i den vestlige verden som er direkte knyttet til giftstoffer i miljøet vårt, og hvordan dette forholder seg til det større globale rasehygiene programmet for befolkningsreduksjon. I dette fascinerende intervjuet, avslører Blaylock hvordan de-populasjons programmer smidd av Rockefeller Foundation i samarbeid med nazistene var grunnlaget for moderne inkarnasjoner av eugenikk med hjelp av fluor forgiftninger og vaksinasjoner.

Blaylock forklarer hvordan rasehygiene bevegelsen begynte i Amerika gjennom Rockefeller, Ford og Carnegie finansiering og det oppsto som ‘The Science of Man-prosjektet’, som var et forsøk på å sosialt skape menneskeheten ved å luke ut de som anses «uønskede» av eliten. Rockefeller finansiering gjennom store universiteter rullet deretter ut eugenikk programmer og i de følgende år ble informasjonen utvekslet med nazistene i Hitler’s Tyskland. Når eugenikk bevegelsen hadde tiltrukket seg negative konnotasjoner av rasemessig overlegenhet og folkemord, ble pseudo-vitenskapen gjenfødt under paraplyen molekylærbiologi og DNA.

Målet er å endre atferd ved kjemisk å endre måtene hjernen fungerer på. En av de primære metodene gjennom dette er oppnådd ved å fluoridere vann og mat. Blaylock forklarer hvordan fluor opportunistene brukte hull i tennene som motiv, som forekommer naturlig som følge av økt inntak av kalsium og bedre kosthold i vest, ved å hevde at masse-fluorisering var svaret, samtidig som de begravde en mengde studier som viste seg å blande fluor i vann ikke reduserte hull i tenene i det hele tatt og faktisk i flere tilfeller økte graden av hull i tennene.

Blaylock understreker hvordan studie etter studie har vist at fluor øker kreft raten, fører til økte skjelett sykdommer, som Blaylock påpeker er en god måte å øke dødeligheten blant eldre, og også til alvorlige nevrologiske lidelser. Et av Blaylock’s høydepunkt, er å vise til forskningen av Phyllis Mullenix, Ph.D, som under hennes tid ved Harvard University gjennomførte en av de største studier av fluor og effekter på hjernen hos dyr. Mullenix fant at avkom av dyr som hadde blitt matet med fluorid ble hyperaktive (ADHD) og at om du ga et dyr fluor etter fødselen ble de veldig sløv og apatisk. Mullenix oppdaget også at fluor har en tendens til å hope seg opp i den delen av hjernen som styrer atferd. Etter å ha avslørt sannheten om fluor, var Mullenix senere utstøtt og angrepet av det medisinske etablissement hun en gang hadde vært en del av.

Blaylock går også inn på farene ved vaksiner, og hvordan de er en del av eugenikk overgrepene mot mennesker, og peker på at USAs barnedødelighet er håpløst høyt for en nasjon som er ment å være en global leder i helsevesenet. Blaylock setter andelen relatert til det faktum at amerikanske barn er nå gitt flere vaksiner enn noen gang før, korrelerer helt nøyaktig med det stigende antall og nivåe av barnedødelighet. «Når du over-vaksinerer, griper det inn i utviklingen av hjernen og barnet har problemer med å lære, de har atferdsvansker, og hjernen kan ikke utvikle seg normalt«, sier Blaylock.

Dette er et viktig intervju for å se om du ønsker å få en god forståelse av hvordan vi er under angrep fra moderne eugenikk. Blaylock gir informasjonen i klart og lett forståelig språk slik at alle kan få en helhetlig forståelse av hvordan vi blir målrettet rammet, og hva vi kan gjøre for å forsvare oss mot denne kjemiske og atferdsmessige angrep på menneskeheten.

Både Adolf Hitler og nazismen og kommunismen, brukte fluor for å dumme ned befolkningen og passifisere folk. Våkne opp folkens.

Demokratiet er fantastisk. Vi kan påvise at det finnes både ‘Death Doctors’ blant oss, og at det finnes gode doktorer blant oss.

Hva gjør Norge forøvrig i Afghanistan? Vi kan bare drømme…….

Kan jeg foreslå at vi bruker Hep Stars modell som den Nordiske Modellen?

Spread the love - Sharing is caring
 
 
 
   
73
Shares
Skriv ut (Print) Skriv ut (Print) Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)

Legg inn kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.