Skriv ut Skriv ut
Dette bilde søker å illustrere hvordan kunstneren ser for seg at sjelen fraktes fra denne tilværelse til den neste verden, – til himmelen. Den fysiske kroppen, den gamle slitte frakken, blir selvfølgelig igjen her.

Denne Verden er ikke vårt Hjem

 Dette bilde søker å illustrere hvordan kunstneren ser for seg at sjelen fraktes fra denne tilværelse til den neste verden, – til himmelen. Den fysiske kroppen, den gamle slitte frakken, blir selvfølgelig igjen her.
Dette bilde søker å illustrere hvordan kunstneren ser for seg at sjelen fraktes fra denne tilværelse til den neste verden, – til himmelen. Den fysiske kroppen, den gamle slitte frakken, blir selvfølgelig igjen her.

Religionen er ikke hva den var engang. Kristelig Folkeparti nærmer seg i disse dager sperregrensen på 4 % melder mainsteream media, og ingen ser ut til å forstå hvorfor. Kanskje de skulle bli kristelige i gavnet, mer enn bare i navnet?

For det første bør de slutte å lefle med sionismen. Så lenge det glade evangelium blir erstattet av Israel Først ideologi, så er dette åndelig selvmord, for i Rothschilds (-KingOfIsrael-) stat av utvalgte her på jord er det ingen ånd, bare nød, krig og elendighet i en stadig alles kamp mot alle.

Partriarkene innen kristenheten i Norge har vært tilknyttet det internasjonale sionist-sosialistiske nettverk siden andre verdenskrig, – og før det også, forsåvidt. En samlet norsk media er selvfølgelig behjelpelig å forvirre dem mer ved å foreslå hva som må gjøres, – løsninger som selvfølgelig er ytterligere steg på veien bort fra hva som skulle vært deres verdigrunnlag om navnet «Kristelig» skulle komme til sin rett. Ingen må tro at mainstream media har løsningen, – de er problemet.

«Hvis Kristenheten skal bli ødelagt i Europa, må Tyskland først bli fjernet fra bildet.»

«If Christianity is to be destroyed in Europe, Germany must first be removed from the picture.»

ANTI-CHRIST, by F. W. Nietzsche, p.179, 180 (1920).

Tyskland ble fjernet fra bildet i 1940-45 ved hjelp av Illuminatets egen A. Hitler og hans sosialist tvillingsjel Stalin, begge finansiert av samme kilde, (jfr. professor Antony C. Sutton’s bøker). Eneste forskjellen på internasjonal sosialisme (kommunisme) og nasjonal sosialisme (nazisme), er forstavelsen ‘inter’. De er skapt av samme krefter, med en agenda. Prosessen frem til idag har ødelagt kristenheten. Det er ingenting kristelig ved den lenger, – dessverre. Samme hvor frenetisk de kaller seg kristne ved å gjenta det indokrinerte falske konsept av ‘kristendom’. Barn er oppdradd til å hate Gud, Jesus, kristendommen, familien, nasjonen, og alt som smaker av dette, i tråd med Illuminatets agenda. Staten skal etter det sionist-sosialistiske konsept danne vår storfamilie, og religionen skal være hva de til enhver tid forer oss med, hele kloden skal globalt være vårt nasjonale hjem.

Gud plasserte og spredte kompatible mennesker utover kloden i nasjoner, hver etter sine preferanser, mennesker har gjort seg til guder og skal forene dem og mikse dem så bare babelsk forvirring gjenstår.

Og kanskje et kristelig folkeparti skulle bli litt mer åndelige, enn de er politisk? De har blitt så verdslig at de jakter på det samme ‘verdigrunnlag’, les; ingen verdier, materielle sider og saker, som alle sine politiske motstandere. Hvor er SJELEN i deres politikk? Fraværende.

Hvor er deres trøst og rådgivning til mennesker som ligger for døden, – som frykter død og fortapelse i etterlivet? Fraværende. De har ingen svar, på grunn av at de ikke bestitter ordrepertoaret innen de -ismer de har orientert seg de siste 65 år.

Så hvem kan gi svar på livets eksistensielle spørsmål? Psykologen og psykiatere? Nåtidens ‘vitenskapelige’ presteskap?

Kunstnere som visdomsformidlere

Mange ganger er kunstnere viktigere å lytte til enn pastorer og prester, fordi det er de førstnevnte som har kontakt med Akasha kronikken, livets bok, livets vann (stillestående vann råtner), den hellige ånde, inspirasjon, mens de sistnevnte må klare seg med døde bokstaver som de tolker til døde.

Kristne og jøder har ikke noe felles annet enn troen på at det finnes bare EN Gud (monoteisme), bortsett fra det er deres trosgrunnlag for forskjellig til å kombinere. Jødenes er nedfelt i det gamle testamente (krigerguden YAHVE som skal føre sitt folk til seier over deres fiender), de kristnes i det nye testamente (det glade evangelium, kjærlighetsguden, elsk din neste som deg selv).

Forskjellen på de monoteistiske religioner er også at kristne og muslimer tror på et liv etter dette, i en eller annen form, avhengig av deres gode gjerninger eller basert på Guds nåde alene, mens jøder ikke tror på noen ‘himmel’ eller eksistens utover dette livet her på denne planeten, i denne oktaven. Deres motivasjon blir således å gjøre det best mulig her og nå, mens de som tror på karmalov og etterliv vil investere her i gode gjerninger og bygge god karma, for mest og best etterliv i ‘himmelen’, – hvordan en skulle finne for godt å definere for seg selv den.

Mange som Jim Reeves, Björn Afzelius og Henning Kvitnes i sangene nedenfor ser ikke på denne verden som sitt hjem lenger, og drømmer seg ‘bortom stjernene’ og ‘Landet bortom bergen’.

Kanskje skulle politikere bli litt mer visjonære, og litt mindre korrupte, tjenestevillige og tilpasningsdyktige for denne verdens fyrster aka Rothschilds & Rockefeller et al?

“”Hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men tar skade på sin sjel”. Matteus 16.26

Henning Kvitnes – Gutter

Björn Afzelius – Landet bortom bergen

Bjørn Afzelius visjoner om ‘himmelen på jorden’ ville de ikke ha.

Jim Reeves – This World is not my Home

Denne verden er ikke mitt hjem. Jeg er bare på gjennomreise.
Mine skatter er lagt opp et sted utenfor den blå himmelen.
Englene lokker meg fra himmelens åpne dør
Og jeg kan ikke føle meg hjemme i denne verden lenger.
Å Herre du vet jeg har ingen venn som deg
Hvis himmelen er ikke mitt hjem da Herre hva skal jeg gjøre.
Englene lokker meg fra himmelens åpne dør.
Og jeg kan ikke føle meg hjemme i denne verden lenger.

Jeg har en kjærlig mor rett over der i Himmelen.
Og jeg forventer ikke å stoppe før jeg rister hånden hennes.
Hun venter nå på meg i himmelens åpne dør.
Og jeg kan ikke føle meg hjemme i denne verden lenger.

Å Herre du vet …
Å Herre du vet jeg har ingen venn som deg.
Hvis himmelen er ikke mitt hjem da Herre hva skal jeg gjøre.
Englene lokker meg fra himmelens åpne dør.
Og jeg kan ikke føle meg hjemme i denne verden lenger.
[Gitar]
Rett over der i Himmelen lever vi for evig, de hellige på roper seier fra både høyre og venstre.
Deres sanger av søteste lovsang drifter tilbake fra himmelens land.
Og jeg kan ikke føle meg hjemme i denne verden lenger.
Å Herre du vet …

Å Herre du vet …
Å Herre du vet jeg har ingen venn som deg.
Hvis himmelen er ikke mitt hjem da Herre hva skal jeg gjøre.
Englene lokker meg fra himmelens åpne dør.
Og jeg kan ikke føle meg hjemme i denne verden lenger.

Noe for den økonomiske og politiske eliten å tenke på……..de får ikke med seg noe av det de samler over der, om det er makt eller penger…..de prioriterer denne gjesteopptreden her, fremfor å ha det evig i de kommende inkarnasjoner ‘over there’….feiler testen, kvalifiseringen, taper cupfinalen….

Den største tabben deres er å gå i den samme fellen som Israels folk under Moses i sin ørkenvandring; Dansen rundt gullkalven, samt at de har glemt at Mesteren sa at den som vil være stor i ånd er alle menneskers tjener, men de liker bedre å være menneskers herskere. Dessverre. Vi har ikke noe samfunn lenger, vi har bare alles kampen mot alle på jakt eller penger eller makt eller begge deler.

Jesus vasker føtter

De har valgt seg en mektig motstander…….

Jim Reeves – Its No Secret – What God Can Do

En vakker dag flyr vi avsted fra dette rottehull DE har skapt……………

Jim Reeves – I’ll Fly Away

En dag, en vakker dag for noen, og mindre lystig for DEM, vil de finne ut….

Jim Reeves – He’s Got The Whole World

I mellomtiden for å redde vår egen sjel, så er det ikke stort annet enn å kjempe mot elendigheten, for den som tier samtykker…….valget står mellom å være en i selskap med ‘de siste dagers Hellige’, en å være en av de helliges motstandere (adversaries), valget står mellom denne verdens avgud, og evighetens allmakt. Holder en seg krampaktig fast i denne verden, og dens villfarelser, så mister en kontakten med allmakten.

Individuelt svømmer vi over elven Styx, individuelt blir vi veid i porten hos St. Peter. Ingen kollektive bevegelser kan hjelpe oss der. Medlemskap i Sionist-Sosialistiske Internasjonalen er de-kvalifiserende, nettverket for å lykkes med verdens saker, å utbre sin agenda og sine ideologier, men intet nettverk kan hjelpe oss i møte med Vårherre. Helt alene skal vi høste fruktene av våre gjerninger, på godt eller vondt.

Jim Reeves – I’d Fight The World

Men når alt det er sagt, så er det mulig å være i verden, uten å være AV verden……da er en på mange måter på andre siden allerede…i ånd. Da er vår ånd, den vi mest er; hjemme igjen. Kroppen er forgjengelig, men ånden er evig. Gi derfor ikke slipp på den i denne åndssvake verden.

Elsk ikke verden, heller ikke det som er i verden! Den som elsker verden, har ikke kjærligheten til Faderen i seg. 16 For alt her i verden – sanselig begjær og øynenes lyst og hovmodig skryt på grunn av rikdom – det er ikke av Faderen, men av verden. Og verden forgår med alt sitt begjær, men den som gjør Guds vilje, blir til evig tid.
Johannes’ første brev, 2.15-17

Johnny Cash – When the Man Comes Around

Johnny Cash – God’s Gonna Cut You Down

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Facebook Comments

Kommenter. Leave a Comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.