Tag: Himmelen

Dette bilde søker å illustrere hvordan kunstneren ser for seg at sjelen fraktes fra denne tilværelse til den neste verden, – til himmelen. Den fysiske kroppen, den gamle slitte frakken, blir selvfølgelig igjen her.

Denne Verden er ikke vårt Hjem

Religionen er ikke hva den var engang. Kristelig Folkeparti nærmer seg i disse dager sperregrensen på 4 % melder mainsteream media, og ingen ser ut til å forstå hvorfor. Kanskje de skulle bli kristelige i gavnet, mer enn bare i navnet? For det første bør de slutte å lefle med sionismen. Så lenge det glade evangelium blir erstattet av Israel […]