DK; Anders Fogh Rasmussen tale om NWO

Statsminister Anders Fogh Rasmussens tale på Industriens årsdag ”Den nye verdensorden – den politiske udfordring”. 30. september, Bella Centeret

DET TALTE ORD GÆLDER

Tak for invitationen til at tale her i dag på Industriens årsdag.

Temaet for årsdagen er velvalgt. Verden er under forandring. Gamle strukturer brydes ned. Uforudsete og drastiske begivenheder sætter sine tydelige og vedvarende præg på dagligdagen. Der er ikke tale om ”Business as Usual”.

Forandringerne stiller krav til os alle sammen, lande såvel som virksomheder. Men forandringerne skaber først og fremmest nye muligheder som vi skal forstå at udnytte.

For at magte den opgave skal vi gøre konsekvent op med den periode, hvor Danmark sejlede under bekvemmelighedsflag i forhold til verdenssamfundets udfordringer.

Vi skal tage stilling. Vi skal bekende kulør. Vi skal turde mene, sige og handle derefter.

Jeg vil fokusere på tre grundlæggende temaer for Danmarks udenrigspolitiske engagement. USA’s dominerende rolle, forholdet mellem nord og syd og udviklingen af det europæiske fællesskab.

—- o —-

1. Den unipolære verden

USA er i dag den dominerende stormagt i verden. Det gælder militært, økonomisk og kulturelt. Sådan er de helt grundlæggende globale realiteter.

Rundt om USA har vi så en række regionale magtcentre. EU er et eksempel på et sådant regionalt magtcenter. EU har global rækkevidde økonomisk, men ikke militært. Rusland er et regionalt magtcenter, først og fremmest som følge af besiddelsen af nukleare våben. Kina har stor geostrategisk betydning. Og Japan har stor økonomisk magt.

For at sikre stabilitet i den nye verdensorden er det afgørende, at USA og de regionale magtcentre kan og vil samarbejde om at løse de store globale udfordringer – hvad enten det er miljø og fattigdom, terror og krigstrusler eller at sikre fortsat økonomisk vækst.

Det er i EU’s interesse at udvikle sig i tæt samarbejde med USA. Vi skal ikke definere os i modsætning til USA. Det vil ikke bare være forkert og farligt, men også historieløst og perspektivløst.

Kun med stærke transatlantiske forbindelser kan vi løse de fælles udfordringer. Det kan godt være, vi engang imellem er uenige om midlerne, men vi deler de grundlæggende værdier.

Det betyder ikke, at Europa er eller absolut skal være enige med amerikanerne om alt. Uenighederne mellem EU og USA er talrige. Lad mig nævne tre konkrete områder: Den Internationale Straffedomstol, handelspolitik og hele klimadebatten. Der skal EU selvfølgelig forsvare sine interesser og synspunkter over for USA.

Men midt i uenighederne er det altså vigtigt at holde fast i, at det, der samler på tværs af Atlanten, er langt stærkere end det, der skiller.

Danmarks aktive engagement i Irak skal ses i dette lys. Vi skal stå ved, og vi skal kæmpe for de grundlæggende demokratiske værdier. Vi skal markere vores holdninger. Vi skal turde sætte handling bag ord, når en grusom diktator som Saddam Hussein udviser fuldstændig foragt for FN og nægter at opfylde rimelige og klare krav fra verdenssamfundet.

Men vi har netop set FN være lammet af uenighed mellem de dominerende magter. Hvis den nye verdensorden skal fungere, må såvel USA som de regionale magter følge et sæt spilleregler for den indbyrdes adfærd. Der er behov for en adfærdskodeks.

Les hele artikelen her

Spread the love - Sharing is caring
    
  
  
    
Skriv ut (Print) Skriv ut (Print) Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)