Author: Redaksjonen

Historikeren Ursula Haverbeck sender sjokkbølger inn i Holocaust religionens Kirker (Holocaust-museum)

I en av de mest fantastiske hendelser som skjer i det sionist okkuperte Tyskland siden andre verdenskrig skrev historiker Ursula Haverbeck seg inn i historien i et åpenhjertig intervju der hun åpenlyst kastet selve grunnlaget for holocaust løgnen hvorpå alle moderne europeiske sosialdemokratiske stater har blitt bygget på.

Guds Profeter om jordskjelv og sånt

Profeter er ikke alltid som vi forestiller oss de er eller kan være. Legg merke til hvordan disse jentene, som mange andre på Youtube, har fått besøk av den Hellige Ånde, og begge disse helt uavhengig har fått at kirkene og menighetene har blitt kalde, og utspilt sin rolle. Gud inspirer og bruker enkeltmennesker som profeter, aldri kirker og menigheter. […]

Jordskjelv i Japan

Det er slik det går når verdens politikere, folkets tillitsvalgte, går andre mektige krefters ærend enn i ånden av Jesus – folkets tjenere, mer enn herskere – på vegne av pengemakten i verden. HAARP? Hvilken agenda skal det tjene? Eliten har bragt verden til randen av fulllstendig kollaps og ødeleggelse, hvilket er Satans og satanistenes mål – ødelegge Gud’s skapelse. […]