Skriv ut Skriv ut

Dobbeltmoralens læremester

Av advokat Kr. Almås

Også publisert i Østlendingen 9. Januar 1990

Ifølge Dagbladet vil A-sekr. Thorbjørn Jagland nå be Syse-regjeringen om økonomisk støtte til å lære de østeuropeiske land opp til demokratisk styring.

Her hjemme har Jaglands eget A-parti helt siden 1945 hatt et intimt, grunnlovsstridig og hemmelighetsstemplet samarbeid med naziorganisasjonen CIA, som med alle avskyelige midler har forsøkt å hindre alle antinazister i å drive partipolitisk arbeid.

I dag er Stortinget dominert av de hemmelige tjenesters korporaler og sersjanter.

Jaglands eneste bidrag til å gjeninnføre demokratiet i Norge, var at han i høst kom med en rekke generelle og flosklete henstillinger til pressen og de hemmelige tjenestene om å rydde opp i egne rekker.

Vi som i årevis har vært utsatt for massiv forfølgelse fra CIA’ s brune berme, må ha krav på at landets største parti tar et slikt spørsmål langt mer alvorlig. Hvis Jagland hadde ment alvor med sitt ønske om opprydding, ville han også ha sørget for at A-partiet hadde reist saken på en seriøs måte i Stortinget. Stortinget har selvsagt selv det fulle og hele ansvar for å rydde grundig opp i alle ulov-lighetene. Mari overlater ikke oppryddingen til en ren for-bryterorganisasjon, slik Jagland foreslo.

Det Øst-Europa nå trenger, er et reelt demokrati, ikke opplæring i politisk dobbeltmoral. Det ville være en hån mot de-mokratibevegelsene i øst om denne dobbeltmoralens læremester fikk statsbevilling til å eksportere et sosialdemokrati som verken er sosialt eller demokratisk. Jaglands søknad bør avslåes. Øst-Europa er ikke tjent med at CIA overtar KGB’ s gangstervirksomhet i øst.

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Facebook Comments

Kommenter. Leave a Comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.