Forfatter: Kristoffer Almås

Naturvernhysteriet

Naturvernhysteriet stammer fra Tyskland. De førkristne tyskere hadde en religiøs dyrking av naturen. På samme måte som svært mange i Norge beholdt troen på nisser, troll og huldra mange hundreår etter at kristendommen var innført i Norge, slapp naturdyrkelsen aldri taket på den tyske befolkningen. Man finner den bl.a. I høy grad igjen i den tyskstiftede Steinerskolen. Hitler og den […]

Det fjerde riket

Også publisert i Nationen 9. April 1990 (se Nationen 27.09.1990) Statsminister Jan P. Syse beroliget oss nylig med at Vest-Tyskland har sterke demokratiske tradisjoner, og at vi intet har å frykte fra et samlet Tyskland. Vet Syse hva demokrati er? Hitler var i Tyskland ingen politisk nyskapning, men en eksponent for eldgamle tyske tradisjoner. Derfor har tyskerne heller aldri tatt […]

Hvor er proporsjonene?

Av advokat Kr. Almås Også publisert i Nationen 27. September 1990 (se også Nationen 9. April 1990) Jan P. Syses påståtte lovovertredelser er i den siste tiden viet maksimal oppmerksomhet i media. Oppslagene får et stadig sterkere preg av ren personforfølgelse, noe medienes fremste representanter unnskylder med at de vil beskytte demokratiet. Mon det? Jeg skal ikke gå nærmere inn […]

Grunnleggende nasjonale interesser

Av advokat Kr. Almås Også publisert i Nationen 6. April 1991 En av Fremskrittspartiets få enere, stortingsrepresentant Fr. Ir. Gundersen, har gått ut med et krav om at EØS-avtalen må framlegges for folket i en folkeavstemning. Gundersen truer med at Frp vil stemme imot EØS-avtalen på Stortinget, dersom folkeavstemning ikke blir avholdt. Gundersens uttalelser har brakt Høyres påtroppende leder, Kaci […]

Dobbeltmoralens læremester

Av advokat Kr. Almås Også publisert i Østlendingen 9. Januar 1990 Ifølge Dagbladet vil A-sekr. Thorbjørn Jagland nå be Syse-regjeringen om økonomisk støtte til å lære de østeuropeiske land opp til demokratisk styring. Her hjemme har Jaglands eget A-parti helt siden 1945 hatt et intimt, grunnlovsstridig og hemmelighetsstemplet samarbeid med naziorganisasjonen CIA, som med alle avskyelige midler har forsøkt å […]

Finanspolitikk uten moral

Av advokat Kr. Almås Også publisert i Nationen 25. Februar 1991 Som de fleste lesere vil kjenne til, har vi en grunnlovsbestemmelse, i Grunnlovens prgf. 110, som pålegger våre myndigheter å føre en politikk som sikrer alle arbeid, eller, for a sitere ordrett: «at legge Forholdene til rette for at ethvert arbeidsdygtigt Menneske kan skaffe sig Udkomme ved sit arbeide.» […]

De små avisenes makt

Av advokat Kr. Almås Også publisert i Østlendingen 12. Juli 1991 Som jeg har nevnt i tidligere avisinnlegg, har vi forlengst fått sikre meldinger fra USA om at naziorganisasjonen CIA har kjøpt opp mediamedarbeidere og politikere, på tvers av alle partigrenser, for å kunne desinformere og styre oss. Allerede lenge før disse meldingene kom fra USA, hadde en meget stolt, […]

Nar Stortinget svikter

Av advokat Kr. Almås Også publisert i Østlendingen 22. Juli 1991 Det var et interessant program Ole Kristen Harborg serverte for en tid tilbake, da han presenterte «presidentklubben», eller «gutteklubben», som stortingsrepresentant Annelise Dørum kalte herrene, på Antenne Ti. Interessant og sjokkerende. Presidenklubbens medlemmer forsvarte sin løsning av bankkrisen med at de var nødt til å gripe inn, fordi: Bade […]

De 10 bud — og det 11.

Av advokat Kr. Almås Også publisert i Østlendingen 1. Februar 1990 I et intervju går de tre politikerne; Arne Fjørtoft, Anne Enger Lahnstein og Thorbjørn Berntsen sterkt inn for at vi må gjenvinne respekten for de 10 bud. Jeg skal gjerne støtte en slik tanke. Likevel må det være på sin plass å minne om at politikerne bør begynne med […]

Grunnloven og statsråden

Av advokat Kr. Almås Også publisert i Nationen Torsdag 31. mai 1990 Før de hemmelige tjenester fikk full kontroll over norsk politikk, vedtok Stortinget følgende grunnlovsbestemmelse, som Grunnlovens prgf. 110: «Det paaligger Statens Myndigheder at lægge Forholdene til Rette for at ethvert arbeidsdygtigt Menneske kan skaffe sig Udkomme ved sit Arbeide.» Når man valgte ordlyden «lægge Forholdene til Rette», var […]