Dyrets merke – Illuminatets blodlinjer i vår tid

Definerer en seg som en del av det animalske rike; 'useless eater', er 'useless eater'og en animalsk entitet hva en blir.
Definerer en seg som en del av det animalske rike; 'useless eater', er 'useless eater'og en animalsk entitet hva en blir.

Den reptilske agenda. Mennesket som avanserte dyr eller åndsvesen. En annen forståelse av hva tildelingen av Nobels Fredspris til Obama betyr. Det er alt innen familien, de rette blodlinjer som styrer verden. De som har tatt dyrets merke, og de som ikke har det. Det er Illuminatet – dyrets tilbedere – som styrer verden. Som gir priser til hverandre.

Jeg har flere steder hevdet at de som ikke forstår religionen, har små og få muligheter til å forstå det onde plottet verden er utsatt for, og hvilken utfordringer vi står ovenfor. Det mener også skaperne av filmen The Arrivals nedenfor, og som har gjort et fantastisk stykke arbeid. Filmskaperne ser ut til å være muslimer, men deres budskap er almengyldig for alle som har bedre tro på en åndelig g-ddom, enn denne verdens selverklærte guder. Det er fritt valg i hvem av dem sin vold en gir sitt liv og sin sjel, og hvilkens prinsipper og symboler en tilber.

Dyrets Merke

Novus Ordo Seclorum
Novus Ordo Seclorum

Novus Ordo Seclorum. Latinsk for ‘A new secular order’ (som på den amerikanske en-dollar seddelen), En ny sekulær (verdslig) orden. Er det hva dere vil ha, så versågod. Den er under implementering. Har vært det i hundrevis av år. Kampen om vår sjel går inn i sitt crescendo. Kampen står mellom de som holder seg på den åndelige vei av kristne, muslimer og jøder, og de som følger verdens vei. De førstnevnte er arvtakere til det evige Riket, de siste til Verden, med all dens elendighet. Slit den med helsa, så lenge den varer.

Dyrets merke, dansen rundt gullkalven, kampen om penger og rikdom.

Dyriske mennesker etter Darwins korrumperte verdsensanskuelser lever under dyriske lover. Åndelige mennesker under åndelige lover. Åpenbaringsboken spår en vanskelig fremtid for de mennesker i åndelig forstand som tar ‘dyrets merke’ (som i virkeligheten er en rekke menneskefiendtlige påbud i strid med menneskets opprinnelige frie natur – som de var Skapt). Vit at de kun kan pålegges en frivillig, om ikke Illuminatet skal komme på kant med de samme universelle lover som både gode og onde åndskrefter er bundet av. Men folk vil be om å bli chippet for sin ‘trygget’ og for å få lov til å kjøpe og selge, like mye som de godtar å bli kledd nakne på flyplasser, for sin egen ‘sikkerhet’. Sikkerhetslover som er skapt av dem som gjorde 9/11 for å få innført sine ondsinnede grep over ikke bare menneskenes liv og borgerretter, men også deres sjeler. Likeledes spår Bibelen en god fremtid i ‘himmelen’ for dem som velger det bort, som velger de åndelige riker (‘himmelen’) fremfor dyrenes og reptilenes riker (‘helvete’). Begge av dem her og nå.

Det Naturlige Utvalg

Darwin snakket om det naturlige utvalg som det førende prinsipp innen dyreriket. Den sterkestes rett, jungelens lov, den mest brutale og mest grådige er den som overlever i dyreriket, innklusivt mennesket som Darwin så som en fortsettelse fra det samme dyreriket han studerte (mennesket stammer fra apene). Yeshua talte det motsatte, nemlig det åndelige prinsipp at gjør mot andre det du vil at andre skal gjøre mot deg’, og vende det andre kinnet til’, som de lover som gjaldt for åndelig utviklingslære. Åndelig Utviklingslære og jordisk utviklingslære, er to vidt forskjellige ting, diamentrale motsetninger, men det er samme prinsipp. ‘Survival of the fittest’. Naturlig utvalg. Men så må en spørrre seg HVOR vil en helst overleve som den best egnede kandidat i denne kvalifisering? I dyrenes verden, dyreriket, eller i åndsveseners riker? I verdener paralellt med denne.

Definerer en seg som en del av det animalske rike; ‘useless eater’, er ‘useless eater’og en animalsk entitet hva en blir. Universet har den fantastiske egenskap at alle får erfare seg selv, som de tror seg selv. ‘Din tro har frelst deg’, sa budbringeren. Troen er broen fra det fysiske univers til det åndelige univers. Enhver får hva en evner å tro seg, hva en’s bevissthets beholder inneholder. Alt etter hvor rik eller fattig denne beholder er. G-d’s Rike, ‘himmelen’, er enormt forskjellig fra dette menneskeskapte riket vi opererer i her, som best kan sammenlignes med helvete i sammenligning. Vi lever i Illuminatets og de dyrisk inspirerte åndskrefters domene, men det er vårt valg om å være en del av det eller ikke. En kan være I verden, uten å være AV verden, sa Mannen. De har ingen som helst makt over vår frie vilje. De kan slakte oss i holocausts, men de kan ikke innfluere vår frie ånd uten vår tillatelse.

Kristus = Darwin

Kristus er for den åndelige utviklingslære, som Darwin er for den kjødelige / materiske / dyriske. Darwin tok aldri høyde for at mennesket var mer enn som dyr. På grunn av Darwins lære, kan de verdslige makthavere definere mennesker som ‘useless eaters’ og beslutte drepe de som ikke deres Gaya kan brødfø. Fordi de tror Gaya er alt som er. Darwin som det dyriske rikets apostel han var, visste ikke noe om at mennesket var den eneste bevisste og åndelige skapning i G-d’s skaperverk. At de raget åndelig på toppen av denne verden, ved å ha blitt Selvbevisst. Det er lett for å se andre som en selv er, så om Darwin trodde seg og oppførte seg som et dyr, ekspert på det animalske rike, så er det lett for å tro at alle andre er som seg selv, men vi er forskjellig.

Det åndelige menneske har en del fakulteter som personer av Darwins støpning ikke har. De kan også med åndens kraft heve seg over det dyriske som er nedfelt som del av deres natur, for å operere her i denne verden. Men mange hevder at det er med et visst formål at Skaperen har plassert hodet på toppen av menneskekroppen, for at det skal råde over kroppens ‘syndige’ natur.

Den åndelige kvalifisering virker slik at de som ikke tror seg åndelig, men kun kjødelig – faktisk ensidig dyrisk, de tror seg ikke å ha noen bevissthet og åndelig natur i det hele tatt, foruten biologi og kropp, apenes efterkommere, av jord er de kommet til jord skal de gå, tror de selv. Disse havner helt sikkert på universets søppelhaug – de får hva de aspirerer mot, kun hva de ser og opplever her som ‘alt som er’. Lights out?

De som bare connecter til forskjellige feil åndskrefter, er det jo et lite håp for, så de får jo gå igjen i denne dimensjon med all sin elendighetet til de har lært at basisen for deres rette og egentlige ånd er kjærlighet, sannhet og rettferdighet (Rev 3:10). Der er intet annet. Alt annet er illusjoner. Hvilket miljø er best skapt for å finne ut av sin egentlige natur, enn i et miljø hvor dens motsetning råder? Og klarer en å beholde sin åndelige natur, i dette miljø hvor dens motsetning råder og hersker?

Livets Mening og Mål

Klarer en å holde på sin ‘gudommelige’ natur selv i et miljø hvor det ‘sataniske’ er i flertall og leder og hersker, da har en bestått kvalifiseringen. «En har stridd den gode striden….etc.»

De som er henfallen til den dyriske menneskelige natur, er å ligne med ‘slangen’, den mest nedrige skapning på jorden, som sleper seg langs marken, i støv og skitt. Og elsker sin nedrighet, fordi de ikke vet om noen annen. Som tror seg vis, og ved å søke kunnskap kan reise seg på to ben, og kan bli som guder selv. Det var slik ‘Satan’ forførte Adam og Eva. Reptiler i reptilenes verden. Mennesket har den fordel at de kutter hodet av slangen når de vil, om de vil.

Å dø med sin ånd intakt, samme hvor mye Verdens Herskere gjennom livet har prøvd å bryte den ned, er faktisk selve eksamensoppgaven. Å dø med eller uten denne ånd i seg, uten denne bevissthet om seg selv som et tenkende menneske og åndsvesen, utgjør hele forskjellen. En forskjell som faktisk symbolsk kan lignes med ‘himmel’ og ‘helvete’ (jfr. Jobs Bok hvordan denne test og kvalifisering kan foregå).

Alle åndelige blir korsfestet og tatt livet av før eller siden i denne åndsløse dimensjon (bare Kissingere og Rockefellere som lever til de blir 90-100. Resten av oss blir drept med infiserte vaksiner, forgiftet drikkevann og mat, etc.). Fordi de ikke passer inn blant dyrene i Hakkebakkeskogen. Fordi sannhetens og rettferdighetens ånd de besitter vil avsløre denne Verdens Herskere. De blir et fremmedelement i det animalske riket som er dominerende her. «Han kom til sine egne, men de tok ikke imot ham». Men denne døden er ikke noen slutt. Det er kronen på verket, det er eksamen, det er porten til en bedre dimensjon. Helt siden Edens Hage hvor Adam og Eva ble kastet ut av Paradiset for sin ulydighet mot de åndelige lover, ved å skape seg noen verdslige lover, inspirert av ‘Satan’, er det disse som har bygget verden. Det hevdes de tilber G-d, men deres gud er den forledende ‘Satan’, som hvisker fine ord om kunnskap, makt og rikdom som skal gjøre dem til guder her på jord, i deres lydhøre ører.

Men i Herrens navn; se på hva deres ‘kunnskaper’ har skapt, og si som meg at jeg tror ikke på dem, slik vil jeg ikke ha det.

Åndelig Utviklingslære

Hvis det er en utvalgt gruppe (Illuminatet eller sionistene o.l.) bare som anses å kunne ha ‘G-d’s Ånd’ i seg så er per definisjon resten bare ‘cattles’; krøtter og kveg. Som kan ofres uten viderverdigheter. Det er slik ‘Satan’ tenker; jfr Bertram Dybwad Brochmann i ‘Fandens Efterlatte Papirer’, s.127:

«De klassiske kulturer kan ikke være å stole på og etterape, sier Jesus, dersom de falt sammen!» – Se til at I orienterer Eder bedre.
Er nå ikke dette Jesus syn på sakene ganske i overensstemmelse med naturhistoriens lære om den sterkestes rett og det naturlige utvalg? Den etisk og intellektuelt mest våkne slekt har livets seier på sin side. Den kritikkløse, fatalistiske, sløve slekt deler skjebne med det dyr, som ligger under i livskampen. Vi må atter gjenta; Hva sterke nebb og klør er for visse rovdyr i deres livskamp, det er våken intuisjon og et skarpt blikk og en god iaktagelse i menneskenes livskamp, — Hva sterke dype røtter betyr for trær i storm, det betyr inngående bevisst livserkjennelse og dyp orienteringssans i menneskenes livskamp.
«Hver dem som har noe av dette skal få mere», sier Jesus. «Men den som ikke har, ham skal endog fratas det som han har». Her ser man at livet har en ganske annen ‘fordelingspolitikk’ enn vår vemmelige ‘humanistiske’ og indifferente og sensuelle oppfatning. Jeg antar at vi tør fastlå også her at Jesus og Darwin trekker samme vei.»

Brochmann antyder i samme tekst også at det er dette som er ‘dyrets merke’, de som har stilltiende og noen aktivt har godtatt å bli behandlet som dyr, når han sier (s. 127 nederst); «Derfor har også du dyrets merke – ti nettopp du symboliserer sammenhengen mellom dyr og mennesker og alt levende. — Gå med din mystikk! Vi er orienteret.»

Valget om en vil ta ‘dyrets merke’ eller ei, består således i å våkne opp til det åndelige menneske alle er i sin basis, men som de fleste har blitt forledet bort fra av denne verdens makter. Det er å bli fri fra The Matrix. Det er å gjøre krav på sin arv, som ektefødte barn av G-d Fader Ånd, mer enn ynkelige reptiler av Moder Jord. Alle som tar dyrets merke, eller tilber det, representerer per definisjon anti-krist, alt som er godt og ærbart, sannhet og rettferdighet i åndelig forstand, om ikke i verdslig forstand.

Energi avgår aldri med døden. Den bare transformeres. Det er ingen energi i død materie, heller ikke i død kropp. Bare menneskets ånd, dets prana, er slik energi. Gir en bort sin energi til lysskye krefter, så har en et problem. Slik vil de som tror seg kun kropp uten ånd, virkelig få lov å oppleve ‘den evige død’. Mens de åndelige lever for alltid. Det er dette som er grunnen til at Verdens Herskere vil ha en sekulær orden (Novus Ordo Seclorum.), og ikke en åndelig en. De vil nemlig at flest mulig av oss får oppleve den evige døden, mer enn det evige livet…….

The Arrivals

Verdens agentur vil søke å splitte G-d’s folk, og skape splid og strid, men de skal ikke lykkes. Kampen står mellom den ene åndelige G-d (Allah eller YAHWE om du vil) og denne verdens teistiske guder av ymse format.

Dette må vær en av de viktigste og mest opplysende filmer som noensinne er laget. Om elitens hemmelige blodlinjer. Se fra 50 minutt og fremover om blodlinjene, men se med fordel hele filmen.

Visste dere at Barbara Bush kanskje var datter til Aleister Crowley? Ikke jeg heller før jeg så denne filmen……

http://video.google.com/videoplay?docid=-4223455946008320012&ei=gt_ZStrnDtTF-Aa9q9CZCg&q=The+arrivals#

Symbolspråket i klartekst

For 2000 år siden sa Mesteren Yeshua til sine samtidige (sånn cirka): «Hvordan kan dere forstå hva jeg sier om det hinsidige, så lenge dere ikke engang kan forstå når jeg snakker om det nærsidige?» Han snakket derfor til dem ‘i lignelser’, det vil si i symbolspråk. Den gangen var det store flertall ikke istand til å forstå, deres intellektuelle kapasitet rakk ikke så langt, men idag skal dette symbolspråk og estoteriske viten komme frem i klartekst, for dem som idag i det minste ønsker å forstå, skal ha en sjanse. Ikke dermed sagt at de kommer til å gripe anledningen.

Ifølge Koranen, elsker Gud (Allah):
de som gjør gode gjerninger (2:195)
de som spør Ham om tilgivelse (2:222)
de som renser seg selv (2:222)
de som er Gud-fryktige (3:76)
de som er trofast (3:146)
de som har tillit til Ham (3:159)
de som opptrer rettferdig (5:42)
de som kjemper for Hans sak (61:4)
de som følger hans Profeter (3:31)

Ikke så langt fra kristendommen, er det?

Synd bare at religionene er overtatt av fundementalistiske krefter, og krefter som forfalsker dem til sitt eget formål.

«Den som vil redde sitt liv skal miste det, men den som risikerer sitt liv, skal berge det». Det som står på spill er ikke annet enn det evige livet i bytte for dette temporære livet her. Den som hyller denne verdens herskere og tilber dem og deres symboler, er nok av de sistnevnte.

Obama, ennå en av illuminatets hemmelige blodlinjer ifølge filmen ovenfor. Med kall til å herske over en og få utløp for all den ondskap de falne engler og demoner de er innfluert av har så stort behov for å få utløp for.

Verden vil bedras. Lykke til.

Spread the love - Sharing is caring
 
 
 
   
Skriv ut (Print) Skriv ut (Print) Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)

3 Comments

 1. Pingback: Is the Illuminati a Spiritual hierarchy?

 2. Illuminati er overalt, tom. paa lille Askoey…

  http://boilingfrog.ning.com/forum/topics/kirketjener-1

  De siste bildene jeg har lagt ut på hovedsiden har en «muffens» historie bak seg:

  Renate og jeg hengte opp noen oppløftende visdomsord, og litt humor ifm. griseforkjølelsen.

  Slik går historien:
  Vi hengte opp på alle kirker og bedehus for 3. gangen på Askøy.
  Folk generellt var deppa og redd i disse tider pga medias skremsels propaganda, så vi tenkte å tilføye litt humor opp i det hele.

  Vi hadde laget 2 stk plakater med 4 budskap på hver:

  1. Plakat:

  a) «Humor er en alvorlig sak! Det er vårt eneste vern mot fortvilelse og depresjon…»-White Rose

  b) «Hvis vi glemmer humoren, hvordan skal det da gå med oss?»-White Rose

  c) «Svineinfluensean viser seg å være mindre farlig enn vanlig influensa og heter nå: «Griseforkjølelsen.»-White Rose

  d) «Den kan derimot nå smittes via øyekontakt! Bruk solbriller!»-White Rose

  2. Plakat:

  a) «Spør ikke hva du kan gjøre for verden, men hva du kan gjøre i ditt lille hjørne av verden. Det er ikke mangel på folk i de andre hjørnene.»-White Rose

  b) «De viktigste sannhetene er sannsynlig å bli de samfunnet minst ønsker å høre på det tidspunkt… Og pennen ER mektigere enn sverdet.»-White Rose

  c) «Menneskepsyken er som fjærstål, den kan bøyes langt, men til slutt spretter den tilbake.»-White Rose

  d) «Det viktigste ordet fremtiden kommer til å høre er: NEI! DU har makt, la ALDRI noen fortelle deg noe annet!

  Fortsettelse imorgen, trøtt, då kommer godsakene…

  Hei, for noen uker siden etter å ha spredd informasjon og oppløftende klokskapsord på Askøy, var det bare et stopp igjen før vi skulle hjem til ildrene våre.
  Ask Kirke.
  En oppslagstavle var plassert der med akkurat nok plass til de 2 siste håndskrevne (Printeren ødelagt.) «plakatene» våre.
  Jeg plasserte de på plassene sine, fyrte i en stift i hver av hjørnene.
  Fornøyd, jobb utført.
  Home sweat home.
  Trodde jeg…
  Da jeg snur meg for å gå mot porten, ca. 10-15m vekke kommer det en bil i høy hastighet, kliner inn bremsene, hopper ut av bilen og spør aggressivt:

  «Ka ‘e det du holder på med?».

  Det første som strømmet gjennom hodet mitt var: «Kem f… ‘e det der? Ihvertfall ikkje en som tilhører kirken, måten han oppførte seg på, kjørestilen hans foran Guds bolig, hele væremåten hans, kanskje en som trodde jeg skulle inn å gjøre hærverk siden jeg gikk med jogge bukse og en hettegenser?»
  (Mange som ikke skjønner at man ikke kan dømme en bok utifra coveret i disse fascistiske tider…)
  Det viste seg at jeg tok skammelig feil.
  Det var kirketjeneren.

  Jeg svarte ydmykt:
  «Jeg bare henger opp noe informasjon og oppløftende klokskapsord.»

  Han:
  «Kas organisasjon tilhører du?»

  Meg:
  «Ingen, kun meg og damen min, Renate.»

  Han:
  «Ja, men kem ‘e det dokkar henger opp for?»

  Meg:
  «Ingen, eg ‘e bare et menneske.» (Politi avhør eller??)

  Han:
  «Då ska eg se ka som står på de før du får tillatelse?»

  Meg:
  «Ok, men ‘e det du som bestemmer egentlig?» (Ydmykt igjen, jeg var egentlig ydmyk hele tiden bortsett fra på slutten. Kommer til det…)

  Han:
  «Ja, det ‘e eg som bestemmer, eg ‘e kirketjeneren.» svarte han på en sånn måte at jeg kunne lett trodd han hadde et autoritært yrke innenfor millitæret, politiet eller nokke.

  Meg.
  «OK»

  Han, 2sek senere uten å ha tatt et skritt vekk fra bilen sin, fortsatt 10-15m fra opslagstavlen:
  «Nei! Bare ta de ned!»

  Meg, tatt fullstendig på sengen:
  «Eeh, skulle ikkje du lese ka som sto på de først?»

  Han:
  «Nei, bare få de ned med en gang!»

  Meg: (Nå begynte jeg å bli forbanna! Han står på hellig grunn og lyger meg rett oppi trynet! «Du Skal IKKE lyge» er et av de 10 budene.)
  Jeg gikk bort til bilen for å hente kameraet. Dette skulle dokumenteres. Jeg tok bilde av bil, nr. skiltet og han.
  Ingen innvendinger fra han.
  Jeg spurte en gang til om han ikke ville lese innholdet på det som sto skrevet.
  «Nei!» svarte han uten å ha øyekontakt med meg.»

  Jeg purrer:
  «Ja, men du sa jo at du skulle lese det?»

  Om det var det siste han skulle gjøre, han ville heller dø før det. Han skulle ikke lese det som sto skrevet!

  Jeg svarte, sint: «Og du kaller deg et barn av Gud?! Fy skam deg!»

  Snipp, snapp snute eventyret (marerittet) ute.

  Konklusjonen min, mulig jeg tar feil.
  Den mannen er ikke kristen, tvert imot.
  Han er plassert der av mørkere krefter. Infiltrator. (Kanskje han bare hadde en dålig dag, tenker kanskje noen. Man må nesten ha vært der og opplevd det for å skjønne at det var nok mer enn som så…)
  Øverste blokken i Ask Kirke pyramiden.

  Jeg har ingenting imot kristne, prøver å holde meg til de 10 bud så godt jeg kan. 🙂
  Jeg har kristne i familien, kristne venner.
  Det finnes 2 typer kristne, ekte og falske, mener jeg.

  Ps.
  Til dere godt folk som går i kirken, følg hjertene deres og vit hvem de sanne profetene er.
  Det er mange falske profeter som lurer rundt om i disse dager…

  Ps. Jeg har nettopp blitt fortalt at Kirketjeneren er en tidligere ordfoerer paa Askoey, Oeyvind Fluge.

 3. Den sterkestes rett (survival of the fittest)
  er ikke noe fra Darwin…
  tilpasningsdyktighet er det han fant gjeldene

Legg inn kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.