En Frelser Er Oss Født, – og avliden.


Mange kristne er forført til å tro at frelsen er betinget av å støtte en gruppe av mennesker. «De som velsigner Israel, vil bli velsignet. De som fordømmer Israel, vil bli fordømt«, pleier de å si på møtene sine.

Frelsen kom til verden i en krybbe i en stall. Blant de fattige og utstøtte tok han bolig. Fjernt fra de rike og velstående i verden ble han født. Julen symboliserer hans fødsel. Vi feirer hans fødsel i julen, og ærer hans minne. For fra de enkle kår i verden utropte Gud sin sønn, og verdens Messias (frelser).

Han kom til verden under Herodes’ åk, maktmenneskenes åk, hvor Frelserens foreldre måtte ta ut på en lang vandring til hjembyen for å skrive seg inn i mantallet, for at Herodes (herskeren), skulle få inn mer skatter og avgifter, for å kunne uttarme ytterligere det undertrykte folket, til å betale sine soldater og presteskap, til å trygge sin makt. Herskeren (Herodes) var i tvil om han fikk skatter fra alle, at det var noen som lurte seg unna, slik at et mantall må en ha må vite …… Vi skal huske at folk på den tiden var vesentlig omreisende nomader, som bragte sine lam og sauer rundt omkring, ikke så lett for myndighetene å ha kontroll på dem. Derfor dette dekret.

Og slik ble de gjensidig av avhengig av hverandre disse tre; herskeren, soldaten og presteskapet.

Mange år etter kom Jesus hjem til sin fødeby. Et esel var hva han ble tilbudt. Ingen blir profet på sitt eget hjemsted. Heller ikke han. «Er ikke dette tømmermannens sønn«, sa de lærde og toppene i hans miljø, med sarkasme. Det religiøse og politiske lederskap på hans tid fryktet slik den «revolusjon» han var istand til å skape i deres samfunn, ved alle de som fulgte ham etter hvert, at de planla i skjul hvordan bli kvitt ham. At han hånte deres dobbeltmoral og hykleri, og ødela deres selvbilde, dro dem ned fra de pidestaller de hadde plassert seg selv, gjorde ikke saken noe særlig bedre. Hat og onskapens grelle ansikt ble han møtt med.

Jesus var offerlammet, for å vise oss hvordan verdens lederskaps prioriteringer ligger. De var mest opptatt av makt, for ikke å si penger (dansen rundt gullkalven), til å ville ha noe med hans lære å gjøre. De drap ham, for at han ikke skulle kunne avsløre dem ytterligere. Vi husker spesielt bildet av hvordan Jesus pisket pengevekslerne utav synagogen. I Johannes Åpenbaring (2.9 og 3.9) blir de synagoger som blir misbrukt til slikt, underlagt pengemakten og den politiske makten, kalt Satans Synagoge, eller satans menighet med moderne språkbruk.

Etter andre verdenskrig la en sterk og intelligent gruppe en plan for hvordan de kunne anses som offer, bildet av at de er større offer for en «ond kristenhet» enn Jesus, som ble offer for en «ond jødedom». De har satt seg selv i Jesus’ sted! Dette bildet er plantet i menneskers hjerte og sinn med et formål. Og Jesus etterfølgere blir tatt ned av dem til denne dag. Et skyldkompleks ble skapt i den vestlige verdens kristne menneskers hjerte og sinn. Gruppen har tatt Jesus sin plass. I kraft av dette hersker de over verden, og i kraft av dette initierte skyldkompleks ble staten Israel opprettet i 1948.

Ariel Sharon til Peres når Shimon Peres uttrykte sin bekymring for hva amerikanerne ville si, når de brøt våpentilstanden: «Ikke bekymre deg over amerikanerne«, freste Sharon til Peres; «Vi, det jødiske folk, kontrollerer Amerika, og amerikanerne vet det«. (I.A.P. News til Israel Radio 3. Okt. 2001).

Frelsen kom til verden gjennom Jesus. Han var ikke jøde av biologi, men etter sin egen definisjon med hjertets omskjærelse var han nok. Frelsen kommer ikke gjennom noen gruppe av mennesker, eller ved å støtte noen spesiell gruppe mennesker, tvertimot. Du kan risikere å befinne deg på den gale side når Jesus kommer tilbake. Kun ved å følge Jesus sine befalinger; Misjonsbefalingen; «Gå ut og gjør alle folk til mine læresveiner, og lære dem å holde mine bud«, samt Kjærlighetsbefalingen; «Du skal elske din neste som deg selv».

Der var ingen forbehold om hvem som er ens neste eller ikke, eller noen som helst graderinger i dette kjærlighetsbud og misjonsbud, hvilken mennesker som er viktige eller ikke viktige for Gud. Han sa tvertimot at de med med mye penger og makt, hadde vanskeligere for å se Guds Rike, enn det var å få en kamel gjennom et nåløye. I Jesus sine øyne var vi alle lik; jøde som greker, – og som palestiner. Det er nettopp dette «urasistiske» som ligger i den nye pakt som han bragte, at frelsen er for alle, Guds rike er for alle, sidene jødene forkastet ham. «Han kom til sine egne, men de tok ikke imot ham».

Enkelte elsker hatbudskap mer enn kjærlighetsbudskap. Hva de tror på avdekker hvem som hviler og er dominerende i dypet av deres hjerte, Gud eller Satan. Det står i din Bibel om hvem som elsker hatet og løgnen, mer enn kjærligheten og sannheten.

Den som i ånden kan se for seg Jesus bruke kanoner og maskinpistoler mot barn som kaster småstein (Esek 9.9-10), må ta en dyp revurdering av sin form for kristendom («Det dere gjør mot disse mine minste, det gjør dere også mot meg»). Jesus gode evangelium må evangeliseres massivt i Israel, selv om de nå har laget en lov som forbyr slik evangelisering, som kan gi den som gjør det opptil ett års fengsel.

Jeg er hos Gud i nåde,
hva skader verden meg?
Om den en stund får råde
og stenger meg min veg?
Om den mitt legeme binder
i fengslets mørke skjul.
Så skal dog Ånden vinne
og holde glad sin jul.

Det var kristen-reformatoren Hans Nielsen Hauge som sa det, julaften i kasjotten 1799.

«For så høyt har Gud elsket verden, at han gav sin sønn den Enbårne. Slik at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv«.

Påsken er en trist tid. Vi sørger over hans død. Men også håpets tid, for på den tredje dagen så stod han opp, de tok hans liv, men ikke hans ånd. Han holdt ut til enden. Hans motstandere vant, tilsynelatende, men en dag («skal rettferdighet seire», synger Bjørn Eidsvåg), …..

Underlig hvor mange kristne, som har meldt seg ut av «kristenheten». Kanskje trenger vi en ny reformasjon, basert på sannheten atter en gang, og ikke i kraft av de løgner som har festet seg?

Mvh. J.Johansen,
Medlem i Palestinakomiteen

Spread the love - Sharing is caring