Skriv ut Skriv ut

En Frelser Er Oss Født, – og avliden.


Mange kristne er forført til å tro at frelsen er betinget av å støtte en gruppe av mennesker. «De som velsigner Israel, vil bli velsignet. De som fordømmer Israel, vil bli fordømt«, pleier de å si på møtene sine.

Frelsen kom til verden i en krybbe i en stall. Blant de fattige og utstøtte tok han bolig. Fjernt fra de rike og velstående i verden ble han født. Julen symboliserer hans fødsel. Vi feirer hans fødsel i julen, og ærer hans minne. For fra de enkle kår i verden utropte Gud sin sønn, og verdens Messias (frelser).

Han kom til verden under Herodes’ åk, maktmenneskenes åk, hvor Frelserens foreldre måtte ta ut på en lang vandring til hjembyen for å skrive seg inn i mantallet, for at Herodes (herskeren), skulle få inn mer skatter og avgifter, for å kunne uttarme ytterligere det undertrykte folket, til å betale sine soldater og presteskap, til å trygge sin makt. Herskeren (Herodes) var i tvil om han fikk skatter fra alle, at det var noen som lurte seg unna, slik at et mantall må en ha må vite …… Vi skal huske at folk på den tiden var vesentlig omreisende nomader, som bragte sine lam og sauer rundt omkring, ikke så lett for myndighetene å ha kontroll på dem. Derfor dette dekret.

Og slik ble de gjensidig av avhengig av hverandre disse tre; herskeren, soldaten og presteskapet.

Mange år etter kom Jesus hjem til sin fødeby. Et esel var hva han ble tilbudt. Ingen blir profet på sitt eget hjemsted. Heller ikke han. «Er ikke dette tømmermannens sønn«, sa de lærde og toppene i hans miljø, med sarkasme. Det religiøse og politiske lederskap på hans tid fryktet slik den «revolusjon» han var istand til å skape i deres samfunn, ved alle de som fulgte ham etter hvert, at de planla i skjul hvordan bli kvitt ham. At han hånte deres dobbeltmoral og hykleri, og ødela deres selvbilde, dro dem ned fra de pidestaller de hadde plassert seg selv, gjorde ikke saken noe særlig bedre. Hat og onskapens grelle ansikt ble han møtt med.

Jesus var offerlammet, for å vise oss hvordan verdens lederskaps prioriteringer ligger. De var mest opptatt av makt, for ikke å si penger (dansen rundt gullkalven), til å ville ha noe med hans lære å gjøre. De drap ham, for at han ikke skulle kunne avsløre dem ytterligere. Vi husker spesielt bildet av hvordan Jesus pisket pengevekslerne utav synagogen. I Johannes Åpenbaring (2.9 og 3.9) blir de synagoger som blir misbrukt til slikt, underlagt pengemakten og den politiske makten, kalt Satans Synagoge, eller satans menighet med moderne språkbruk.

Etter andre verdenskrig la en sterk og intelligent gruppe en plan for hvordan de kunne anses som offer, bildet av at de er større offer for en «ond kristenhet» enn Jesus, som ble offer for en «ond jødedom». De har satt seg selv i Jesus’ sted! Dette bildet er plantet i menneskers hjerte og sinn med et formål. Og Jesus etterfølgere blir tatt ned av dem til denne dag. Et skyldkompleks ble skapt i den vestlige verdens kristne menneskers hjerte og sinn. Gruppen har tatt Jesus sin plass. I kraft av dette hersker de over verden, og i kraft av dette initierte skyldkompleks ble staten Israel opprettet i 1948.

Ariel Sharon til Peres når Shimon Peres uttrykte sin bekymring for hva amerikanerne ville si, når de brøt våpentilstanden: «Ikke bekymre deg over amerikanerne«, freste Sharon til Peres; «Vi, det jødiske folk, kontrollerer Amerika, og amerikanerne vet det«. (I.A.P. News til Israel Radio 3. Okt. 2001).

Frelsen kom til verden gjennom Jesus. Han var ikke jøde av biologi, men etter sin egen definisjon med hjertets omskjærelse var han nok. Frelsen kommer ikke gjennom noen gruppe av mennesker, eller ved å støtte noen spesiell gruppe mennesker, tvertimot. Du kan risikere å befinne deg på den gale side når Jesus kommer tilbake. Kun ved å følge Jesus sine befalinger; Misjonsbefalingen; «Gå ut og gjør alle folk til mine læresveiner, og lære dem å holde mine bud«, samt Kjærlighetsbefalingen; «Du skal elske din neste som deg selv».

Der var ingen forbehold om hvem som er ens neste eller ikke, eller noen som helst graderinger i dette kjærlighetsbud og misjonsbud, hvilken mennesker som er viktige eller ikke viktige for Gud. Han sa tvertimot at de med med mye penger og makt, hadde vanskeligere for å se Guds Rike, enn det var å få en kamel gjennom et nåløye. I Jesus sine øyne var vi alle lik; jøde som greker, – og som palestiner. Det er nettopp dette «urasistiske» som ligger i den nye pakt som han bragte, at frelsen er for alle, Guds rike er for alle, sidene jødene forkastet ham. «Han kom til sine egne, men de tok ikke imot ham».

Enkelte elsker hatbudskap mer enn kjærlighetsbudskap. Hva de tror på avdekker hvem som hviler og er dominerende i dypet av deres hjerte, Gud eller Satan. Det står i din Bibel om hvem som elsker hatet og løgnen, mer enn kjærligheten og sannheten.

Den som i ånden kan se for seg Jesus bruke kanoner og maskinpistoler mot barn som kaster småstein (Esek 9.9-10), må ta en dyp revurdering av sin form for kristendom («Det dere gjør mot disse mine minste, det gjør dere også mot meg»). Jesus gode evangelium må evangeliseres massivt i Israel, selv om de nå har laget en lov som forbyr slik evangelisering, som kan gi den som gjør det opptil ett års fengsel.

Jeg er hos Gud i nåde,
hva skader verden meg?
Om den en stund får råde
og stenger meg min veg?
Om den mitt legeme binder
i fengslets mørke skjul.
Så skal dog Ånden vinne
og holde glad sin jul.

Det var kristen-reformatoren Hans Nielsen Hauge som sa det, julaften i kasjotten 1799.

«For så høyt har Gud elsket verden, at han gav sin sønn den Enbårne. Slik at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv«.

Påsken er en trist tid. Vi sørger over hans død. Men også håpets tid, for på den tredje dagen så stod han opp, de tok hans liv, men ikke hans ånd. Han holdt ut til enden. Hans motstandere vant, tilsynelatende, men en dag («skal rettferdighet seire», synger Bjørn Eidsvåg), …..

Underlig hvor mange kristne, som har meldt seg ut av «kristenheten». Kanskje trenger vi en ny reformasjon, basert på sannheten atter en gang, og ikke i kraft av de løgner som har festet seg?

Mvh. J.Johansen,
Medlem i Palestinakomiteen

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Facebook Comments

4 Comments

 1. Pingback: Verdenshersker eller Fredsfyrste

 2. Pingback: Khazarene erobrer Europa og USA

 3. Why Did Jesus Have To Die?

  In a recent Time Magazine, several people wrote in to express their sentiments about this question after Time itself published an article by that name. (April 12, 04). Their sentiments show that the answer to this question is not very well understood by many. Was Jesus just a tragic historical figure, such as Hamlet, et al. Was Jesus a martyr like so many millions in history?

  One reader wrote from Wisconsin commenting the article: “Jesus stood up to the injustices of the world, and was crushed in the process. That is happening all over the world to day, and not only to Christians. People of every religion who see wrongs and try to right them lose their lives. That is what the Christian spirit is all about.”

  Jesus put himself as the middleman between God and man, so as no popes, priests and rabbies are longer needed for salvation. The same could not have him do that, as they this way will loose all their power and autority, so they have him executed. He established a direct link to heaven for humanity, with no need for intermediaries. He ended the superstitious offering of lambs, saying his blood once and for all is replacing this pagan customs with blood offering. No need for kosher food, for what goes into the mouth, just goes through the system and out again, but what ones should worry about what was comes OUT of the mouth beause that came from the heart of man. He made a fool out of them and their superstitious customs. They furied!

  Only by believing in him and his gospel, and live by it, people will be ready for heaven, and he sits on the right side of God to be our agent in heaven, to assure this, he says. And by him beeing martyred, the gentiles got the same right as to be “Choosen People” as the jews are. He ended the racistic and apartheid divisions, saying that for God we are all alike. Many people dont like him him to say this, because they still want to be trated as ‘choosen’ and Gods ‘property people’, who shall inherit the earth for themselves, and themselves alone as rulers, with rest of the people (gentiles) as their servants.

  Through the centuries, the Jews have been blamed as being the ones who were responsible for Christ’s crucifixion. Did the Jews really kill Christ? No doubt the accusers of Christ were Jews, but it would be absurd to point to all the Jews in Judea as being accusers of Christ. Let’s not forget that “multitudes,” had followed and had seen Christ’s miracles over his 3 ½ years of preaching (Matthew 15:29-31). A great many had been healed from incurable diseases. Some had been brought back from the dead. A lot of Jews, consequently, felt nothing but gratitude toward this young miraculous preacher. Many religious leaders, on the other hand, were filled with envy and bitterness, because of Christ’s accusations and condemnations and, according to the Gospels, wished to get rid of Him in any way they could (Matthew 12:14).

  According to the Rabbis of the Talmud
  “On the eve of Passover they hung Jesus of Nazareth. The herald had gone forth forty days before [his death], (crying): ‘Jesus of Nazareth goes forth to be stoned, because he has practiced magic and deceived and led astray Israel. Anyone who knows anything in his favor should come and declare concerning him.’ But they found nothing in his favor.”
  Source: Tractate Sanhedrin 43a

  According to Judaism’s most esteemed halachic (legal) authority, Moses Maimonides
  “Jesus of Nazareth… impelled people to believe that he was a prophet sent by God to clarify perplexities in the Torah, and that he was the Messiah that was predicted by each and every seer. He interpreted the Torah and its precepts in such a fashion as to lead to their total annulment, to the abolition of all its commandments and to the violation of its prohibitions. The sages, of blessed memory, having become aware of his plans before his reputation spread among our people, meted out fitting punishment to him.”
  Source: Maimonides, “Letter to Yemen”

  According to the Bible
  “For ye also have suffered like things of your own countrymen, even as they have of the Jews: Who both killed the Lord Jesus, and their own prophets, and have persecuted us; and they please not God, and are contrary to all men: Forbidding us to speak to the Gentiles that they might be saved, to fill up their sins always: for the wrath is come upon them to the uttermost.”
  Source: I Thessalonians 2: 14-16

  Christ, on several occasions, called the Pharisees “hypocrites,” “serpents,” and “brood of vipers,” and He described them as untrustworthy leaders in front of huge crowds (Matthew 23). Their status within the nation had been undermined publicly by someone the crowds looked up to and believed in. This was a great and unacceptable humiliation. Therefore, the Pharisees were always on the lookout for opportunities that would allow them to accuse and kill Christ.

  Jesus overturned the tables of the moneychangers and the seats of the sellers of doves (Matthew 21:12). Both groups, most certainly, would have thirsted for revenge as well. No doubt, when the opportunity came to get even, they were ready to make Christ pay for the affront.

  The top religious leaders refused to share the limelight with the young man from Nazareth and feared that He would have become the acclaimed leader of the people. They, most of all, plotted to find fault in Him, so as to get Him killed: “Then the chief priests, the scribes, and the elders of the people assembled at the palace of the High Priest, who was called Caiphas, and plotted to take Jesus by trickery and kill Him”
  (Matthew 26:4).

  It is interesting to note that they were conscious of the fact that the majority of the people liked Jesus and, therefore, decided not to kill Him “…during the feast, lest there be an uproar among the people” (Matthew 26: 1-5). They knew that the masses had to be handled carefully, to keep them from turning against them. Thus, their plan had to be skillfully conceived so as to convince the people that Christ was a blasphemer and that He deserved death.

  Furthermore, the Gospel of Matthew tells us that when Christ was brought to the Sanhedrin, “The Chief Priest, the elders, and the council sought false testimony against Jesus to put Him to death” (26: 59-61), and found several. Finally, Christ’s own words were found sufficient to condemn Him to death. Thus, in the morning, “…all the chief priests and elders of the people took counsel against Jesus to put him to death” (27:1). Later, when Pilate tried to release Christ, they vehemently insisted that He had to be killed, and the angry crowd that was present, as well as the priests, finally prevailed (Luke 23: 23).

  Who was, therefore, present when Pilate asked the crowd if they wanted Jesus freed or killed? We can safely assume that the aforementioned groups were there. Others present were probably locals who may have known little about Christ and who blindly followed the religious leaders and took their accusations as trustworthy.

  Were all the Jews, therefore, guilty of Christ’s death? Absolutely not. Were most of the religious leaders guilty? According to the Gospel story, they were. They plotted to capture Christ, they found false witnesses to inculpate Him, and they refused to believe His word, though His mighty works supported His claims. The religious leaders wanted Him dead and did not cease until their aim to have him killed was accomplished.

  http://www.dissident-net.info/?p=638

 4. Jesus sa mere enn som så.
  Hvis vi lytter til Ham så hører vi hva Han sa – og hvem Han er.
  Han hadde ganske mye han ville ha sagt, og å orientere oss om.
  Vi burde også for eksempel kunne lytte til Jesaja. En skjønn og stor forfatter!
  Iøvrig: NT hadde sitt svangerskap i GT.
  Vennlig hilsen og beste ønsker
  ifra rlh!

Kommenter. Leave a Comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.