Skriv ut Skriv ut

EN Verdensreligion for alle i New Age

enverden
Vi står ovenfor en tid hvor det er kun jøder som får ha sin religion i fred. Alle andre må tilåpasse seg New Age Religionen, den Nye Verdensreligionen.

Det kommer nå en tid hvor det skapes momentum for en verdensreligion, som skal forene alle verdens folk i EN religion, alle skal smis i samme form, alle skal tenke og mene det samme.

De tror i sin åndelige blindhet at alle skal bli ETT – One -. En umulighet, siden ALLE mennesker står på forskjellig utviklingsnivå, og den eneste måten å få dem ETT på er å føre de høyest utviklede ned på de lavestes nivå aka at de tar ‘Dyrets Merke’, ved mental hjernevask og politiske føringer. Men deres biologi, hjerter og sjel vil innerst inne være den samme, den vil ikke være transformert i det ‘Sanne Lys’ til Jesus Kristus. Dette er hva den negativt polariserte åndsmakt jobber overtid med å inspirere sine apostler på jord til.

«New Age Bevegelsen er en av, om ikke « den mest farlige fiende til Kristenheten i verden idag,…farligere enn sekulær humanismen.» – Norman L. Geisler, professor i Systematic Theology at Dallas (Tex.)

Fordi i New Age bevegelsen brukes beslektede symboler og ord som kan forføre lettere. Alle kan se lett at sekulær humanismen er satanistisk, men vanskeligere når forførelsene blir så sublime.

Den nye verdensreligonen skal være tolerant og liberal for alt og alle sine perversiteter. Den er anti-kristelig. For etter kristendommen så er det bare EN religion som duger for mennesker som står på nippet til å komme inn i det G-ds Rike; det Kjærlighetens Rike, som Jesus talte om.

De som er på et annet lavere utviklinmgsnivå, de må holde på en stund til i lignende inkarnasjon som denne i denne verden, for å lære å bli god, lære å bli snill, lære å utvikle seg.

  • Hvis målet er at menneskene er guder for selv, lever, og dør for evig, som et åndsløst dyr å ligne , så er det ateismen og humanismen som er religionen.
  • Hvis målet med religionen er å bli snill, god, fredfull og kjærlighetsfull mot andre mennesker og dyr, så er det kristendommen aka protestantismen.
  • Hvis ens sjel er litt opprørsk og rabiat, en trenger svært strenge leveregler, og konsekvenser av ‘synd’, og trenger å ordne samfunnet til å bli litt mer sivilisert og lovløst, så er islam tingen.
  • Hvis religionen er verdensrikefantasterier med evig herredømme, makt og penger, så er jødedommen religonen for de sjeler som er disponert for det.
  • Hvis religionen er eskapisme, ikke å ville bidra å skape verden et bedre sted, så er budhismen tingen.
  • Etc.

«Ved å forkaste de bibelsk sannheter for å oppnå «vennskap mellom menn og kvinner i ulike religiøse tradisjoner», forråder pave Francis fundamentalt den tro han hevder å representere?
«By throwing out Biblical truth for the sake of “friendship between men and women of different religious traditions“, is Pope Francis fundamentally betraying the faith that he claims to represent?»

http://www.thenewagegods.com/

Enhver religion er en felles konvensjon mellom menneskene i en nasjon, som er utviklet gjennom tusenvis av år ved prøving og feiling. At for eksempel jøder henger fast i en 6000 år gammel krigsreligion, hvor de er lovt herredømme og legge under seg hele verden i Mosebøkene, er en bakstrevers religon i forhold til kristendommen, sistnevnte som er en initiering av fred og nestekjærlighet i menneskenes hjerter.

Jødene trengte sin og vår Messias; Jesus sine løsninger på samliv i verden, mer enn enn noen som helst andre. De er også de som mest hardnakket avviser ham som sin messias, fordi han var ikke krigersk nok og ville ikke lede dem i krig mot sine fiender, resten av verden, slik at deres løfte etter Mosebøkene skal bli innfridd.

«When war erupts in the world, you will know and understand why I came to this world.»
-Saying from the Book of the Words of the Lord Jacob Frank, The Militant Messiah

Deres religion/religioner (der er flere avarter, noen er luciferisk) er den eneste som blir uberørt av EN Verden religionen, fordi de står i sentrum av begivenhetene.

Soviets Razed Churches, Spared Synagogues
http://henrymakow.com/001913.html

Men den Gamle Pakt er ‘null and void’, ugyldig. Jesus opprettet en NY pakt mellom G-d og mennesker. Det er den eneste pakten som gjelder idag.

De menneskene som arbeider for den agenda i verden, de klarer ikke skape EN Verden, uten EN religion som skal forene alle verdens mennesker.

Tidligere hadde de menneskene i politikken og akademia og økonomi som arbeider for EN Verden i Norge er egen hjemmeside; www.enverden.no
Den er nå lagt ned. Presidenter har vært og er kapasiteter som Torvald Stoltenberg og Odd Einar Dørum.

Det er ikke noe galt i å jobbe for forbrødring mellom alle mennesker i verden, at de skal være venner og holde fred med hverandre. Men disse menneskene vil TVINGE politisk den ‘freden’ på menneskene, en fred som strider med alles natur og lynner. Hadde de fulgt Jesus sin oppskrift, så ville det vært fred. Deres vil føre til ragnarokk/apokalypsen. Sann fred kommer fra menneskenes hjerter, ikke fra deres hjerner, så hjernevasken og forførelsene vil ikke lykkes, annet enn på kort sikt. På lang sikt vil det tvertimot gi den motsatte effekt enn hva som er den påståtte intensjonen. Det er det satanistiske ved tenkningen til ‘dårer og folkeforførere’.

«Den ultimate dagsorden til New Age-bevegelsen er konvergens av alle verdens religioner i én enhetlig tro og aksept for at alle religioner fører til den samme Gud  Bevegelsen fremmer også et konsept om at alle religioner et sted i deres teologiske system tror på gjenkomsten av en fremtidig messias som til syvende og sist er den samme oppstegne Master .

Opprinnelsen til denne bevegelsen dateres tilbake til det 19. århundre med den teosofiske lære til Helena Blavatsky og Annie Besant. Bevegelsen fikk sitt momentum i 1920 med undervisning av Alice Ann Bailey. Hennes skrifter ble kalt «Tidløs visdom» som hun hevdet å ha mottatt telepatisk ( synsk kommunikasjon ) fra en » Master of Wisdom «,  og har påvirket mange mennesker i Europa, Amerika, India og resten av verden . Hennes skrifter var en blanding av okkult lære, psykologi , astrologi og filosofi .

Hun trodde på et enhetlig samfunn, inkludert en global religiøs ånd. Teosofisk samfunn, som det ble kalt, tar til orde for etablering av de store verdensreligionene som kristendom, jødedom og islam for å fremme enhet i andre verdensreligioner. Teosofiske samfunnet hevdet at deres lære ble kanalisert dem av ‘ ånder ‘ ( demoner ). De la vekt på utviklingen av et velsignet, master arisk samfunn, og EN verden ( new age ) religion og samfunnsorden.

I 1922 grunnla Bailey «Lucifer Publishing Company «, som trykte og distribuert deres lære .»

http://www.thenewagegods.com/

«Lucifer Publishing Company» er forøvrig tilknyttet FN, som NGO, og heter idag Lucis Thrust, idet de første navnet ble for avslørende.

En av de fremste proponenter for EN Verden religionen sa:

«No one will enter the New World Order unless he or she will make a pledge to worship Lucifer. No one will enter the New Age unless he will take a Luciferian Initiation.» . ” David Spangler of U.N.

Sitatet fra Sprangler hevdes falsk (som alle sitater som kan blamere dem hevdes), men det sies :

David Spangler published these words in his 1978 book, REFLECTIONS ON THE CHRIST. I am presently holding in my hand the third edition (Findhorn Press, Scotland) which was released in 1981, the same year I discovered Mr. Spangler’s er, uh, rather interesting and decidedly Luciferic theology. The book looks innocuous enough on the cover. One could probably carry it into Sunday School and not attract undue attention unless one were familiar with the provocative contents. Chapter IV, pages 32 through 45 are dedicated to ‘LUCIFER, CHRIST, AND GOD.’

” . . . Lucifer comes to give us the final gift of wholeness. If we accept it then he is free and we are free. That is the Luciferic initiation. It is one that many people now . . . will be facing, for it is an initiation in to the New Age . . .”

Now for the part that those who don’t go along will “disappear,” please turn to Mr. Spangler’s Lorian Press (1976) published book REVELATION THE BIRTH OF A NEW AGE.. Please turn to pages 163-164. There we read:

What will happen to those who cannot attune to the new? Where will they go? . . . Furthermore, it is not really important to know where the old pattern will go; we are assured that it is shepherded by the Christ and will be fully ministered to by this cosmic presence. . . HOWEVER, there are a few words which can be said about where the old world and those attuned to it will go. Throughout creation there are infinite spheres of environment representing and educating all stages of conscious . . . Some of these are physical planets like Earth. . . . It is possible that , , , they can be contained and ministered to until such time as they can be RELEASED SAFELY INTO PHYSICAL EMBODIMENT AGAIN . . . THEY WILL LOSE, FOR THE TIME BEING, THEIR ACCESS TO THE EHTERIC PLANES OF POWER and the ability to control or influence the developments upon earth . . .” “

Spangler gir en lignende uttalelse i sin bok ‘Reflections on the Christ’ på side 45  skriver han:

«Lucifer kommer for å gi oss den helhetens endelige gave. Hvis vi aksepterer det da han er fri og vi er fri. Dette er den luciferiske innvielse. Det er en som mange mennesker nå, og i dagene fremover, vil stå overfor, for det er innvielsen i den nye tidsalderen. «
«Lucifer comes to give to us the final gift of wholeness. If we accept it then he is free and we are free. This is the Luciferic initiation. It is one that many people now, and in the days ahead, will be facing, for it is an initiation in the New Age.»

For mange okkulte innklusivt enkelte losjer innen frimureriet (spesielt den Skotske Riten til Albert Pike) så er Lucifer forbundet med å være ‘Lysbærer’, han er Slangen – The Serpent – i Paradiset som bringer menneskene kunnskap og rasjonalitet (aka åndsløs). Problemet for kristne er at for at de skal kunne kjøpe denne pakken av new age religionen, så må de gi avkall på Jesus sin eksakte lære som gjengitt i Bibelen, den må tilpassess EN verden religionen, og dens åndelige verdensfyrste; Anti-Krist. ‘Friheten’ Lucifer eller Ahriman bringer vil være dyrkjøpt, fordi så snart de er i dens snare, så er den total, den lovede frihet til all slags perversiteter og synder, vil være en tvangstrøye og lidelse, på linje med den jeg beskriver her:

Momentum for pedofili og pornografi i samfunnet
http://www.riksavisen.no/?p=12460

Når satanistene og luciferianerne krever sekularisering og ‘livssynsnøytralt samfunn’, så krever de egentlig luciferisme, Den Nye Verdensorden og dens mainstream dogmer handler ALT om religion. Det handler om å tilbe Lucifer.

Dette er i skarp motstrid til Skaperens, G-d’s intensjon med sin Skapelse. Verden ble skapt i hans bilde, en mosaikk av mennesker og tanker, i hver sine nasjoner, som skal praktisere og oppøve evnen til å være tolerant for ulikheter, mer enn å oppøve evnen til å være lik, ensartet. De som er av G-d, og holder Hans bud, de vil utmerke seg i verden, men satanistene og sosialistene vil ikke ha G-d, de vil ødelegge de som er i G-d, og som utmerker seg herved, slik som Norge var før det ble overtatt av satanistene.

Alle mennesker i verden er på forskjellig utviklingnivå åndelig sett. De trenger forskjellige åndelige leveregler, derfor skulle de bo i forskjellige nasjoner, slik atd e fikk utvikle seg i fred. for å kunne bygge sine samfunn frem mot en sivilisasjon, og frem mot den friheten som preget de kristne nasjoner, før globalismen og multikulturalismen satte alle NED på samme nivå. Satanismen vil IKKE ha utvikling, den vil alle ned på dyrets nivå, de vil at alle skal ta ‘Dyrets Merke’.

Når Libya og Irak og Iran trenger å kutte hendende av tyver, altså en my strengere religiøs praksis enn i kristendommen, så har det sin basis i at deres lynne er annerledes enn hos de i Skandinavia og Vest-Europa, og de trenger streng ledelse.

Også de er på vei mot en friere samfunnsform, men dette er prosesser som tar hundrevis og opptil tusenvis av år, fordi det er ikke nok å endre menneskers mentalitet med hjernevask og statsterror, det er hjertene som må transformeres.

Jesus hadde til dags dato den beste oppskrift for dette. Oppskriften er gitt, men de gjenstridige ville ikke ha den, fordi han sa «Mitt Rike er ikke av denne verden«. Han ble dermed ikke Anti-Kristene sin Messias.

Verden er blitt åndelig blindet. G-d kaller ikke de fleste idag (joh. 6:44). G-d har tillatt verden å bli åndelig forført (Apgj. 12:9, 2.Kor. 11:13-15). Åndelig blindhet dekker alle nasjoner (Jes. 25:7). Men G-d har begynt å fjerne denne blindhet hos noen få. G-d har ennå ikke åpnet deres hjerter og sinn til å forstå den fantastiske sannhet om hans hensikt med menneskeheten og menneskene.

Problemet for Jesus sitt folk er at disse vil innføre sin EN Verden med vold, statsterror i form av kriger de skaper for at syntesen skal bli ‘slutt på religionskrigene’, og tvang, ikke ved demokratiske midler.

Når ‘Maitrea’ viser seg på himmelen med Bluebeam teknologi, ikke fall for dem. Messias har kommet og dratt igjen, og lever her og nå i sin eteriske og åndelige form i aller beste velgående. Det annet komme er allerede funnet sted for mange mennesker, og Bibelen sier INGENTING om noe tredje komme. DET vil være hans motsetning, basert på forførelser, for hva sa Jesus på spørsmål fra apostlene ville være tegnet på Endetiden? «Pass på å ikke bli forført» (Matteus 24,4-5.24-26).

Antikrist består ikke hovedsaklig av bare ateister og sekulære, satanister og andre falne sjeler, det er de uekte kristne som har gått bort fra de troendes menighet. De er løgnere som benektet at Jesus er Messias. Det står i 1. Johannes 2,22: «”Og hvem er løgneren, om ikke den som fornekter at Jesus er Kristus? Han er Antikrist, han som fornekter Faderen og Sønnen».

«”For det er gått mange forførere ut i verden, slike som ikke bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod. Det er forføreren, det er Antikrist!» (2. Johannes 1,7)

Paulus beskriver djevelen som «en lysets engel»:

«For disse er falske apostler, svikefulle arbeidere, som skaper seg om til Kristi apostler. Og det er ikke noe å undre seg over, for Satan selv skaper seg om til en lysets engel. Da er det ikke noe stort om også hans tjenere omskaper seg til rettferdighetens tjenere. Men for dem skal enden svare til deres gjerninger» (2.Kor 11,13-15)

Dette frafallet vil påvirke selv folk som kaller seg kristne, faktisk flertallet av dem:

«Men Ånden sier med klare ord at i de kommende tider skal noen falle fra troen og holde seg til forførende ånder og demoners lærdommer. Det skjer ved hykleri av falske lærere, som er brennemerket i sin egen samvittighet«(1.Tim 4,1-2).

«Ta dere i vare så dere ikke skal bli revet med av de lovløses villfarelse slik at dere faller ut av deres egen faste stand. Men voks i nåde og kjennskap til vår Herre og frelser Jesus Kristus.» (1.Pet 3,17-18)

«Vær edrue, våk! Deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve og søker noen han kan oppsluke«. (1.Pet 5,8)

«7 La dere ikke forføre; Gud lar seg ikke spotte. For det et menneske sår, det skal han også høste.  8 For den som sår i sitt kjøtt, skal høste fordervelse av kjøttet. Men den som sår i Ånden, skal høste evig liv av Ånden«. (Paulus’ brev til galaterne, 6:7-8)

Relevant

Bibelen om multikulturalisme
http://www.riksavisen.no/?p=8885

Satanismen i humanismen
http://www.riksavisen.no/?p=4454

Abomination of Race Mixing
http://christsassembly.com/2013/03/abomination-of-racemixing/

Den religiøse oppfatning av multikultur
http://www.riksavisen.no/?p=11322

Spread the love