Er alle høyrefolk potensielle terrorister nå?

Ifølge Alex Jones er nå alle potensielle terrorister, og at Oslo-terror er Norges Reichdags-brann, falsk flagg operasjon. Hendelsen i Oslo er ikke noe engangsfenomen. Dette har skjedd flere ganger. Alex Jones sier at det som har skjedd er standard modus operandi for en falsk flagg operasjon.

Det synest verst for nordmenn når det skjer i Norge. Like galt er det alle andre gangene dette har skjedd.

July 22 2011: Anders Behring. Oslo-terror. 84 children dead. 7 adults. 1 killer confirmed (no team). (Initially reported, Illuminati signature; 84+7=91+1 = 9/11. Norges 9/11?)
January 8 2011: Jared Loughner shootings — political hit pieces attempting link the shooter to enemies of the Left.
March 11 2009: Winnenden school shooting, Germany. 16 killed.
April 16 2007: Seung-Hui Cho, 23, kills 32 people and himself on Virginia Tech campus in the US
September 1 2004: Beslan school hostage massacre, 380 kids and adults died at he hands of alleged Ingush and Chechen Islamic militants.
April 26 2002: Robert Steinhaeuser, 19, kills 16 people before killing himself in Erfurt, Germany
April 20 1999: Students Eric Harris, 18, and Dylan Klebold, 17, open fire at Columbine High School in Littleton, Colorado killing 13 people before taking their own lives
April 28 1996: Martin Bryant, 29, kills 35 people in the seaside resort of Port Arthur in Tasmania, Australia
March 13 1996: Thomas Hamilton, Dunblane shooter, 16 children and 1 adult killed. The Dunblane shooter, Thomas Hamilton, allegedly committed suicide, but there were two shots on the wall behind his shattered skull. How can you shoot yourself twice, with a gun rammed into your mouth?
April 19 1995: Timothy McVeigh, Oklahoma City Bombing, kills 168 people (19 children).
August 1 1966: Charles Whitman opened fire from the clock tower at the University of Texas at Austin, killing 16 people and wounding 31

Vanligvis barn er de foretrukne ofre. Strengere lover, inskrenkning av folks friheter, blir resultat etter hver gang av disse hendelser.

En verden av sosialister?

Vi må advare mot at denne uhyggelige hendelse blir brukt politisk i ettertid. Vi kan ikke ha et land kun for internasjonale sosialister (kommunister) og nasjonal-sosialister (nazister). De har en rett de som ikke bryr seg om politikk også, eller som ikke er sosialister, eller ikke deltar i noen av disse.

Er Den Nye Verdensordens politiske agenda sosialisme, FN-utopia; En Verden, En Jord, Ett Folk, En Tanke, En Politikk, En Tro, En Leder?

Ny Verden bygget på drap og terror?

Omdefinisjon av krigen mot terror – alle er en potensiell trussel mot rikets sikkerhet
(MSN: «politiet hadde ingen file på mannen, han kom ut av det blå’), altså hvemsomhelst.

Venstre-ekstremister er utenfor fare ser det ut til så langt. I Jared Loughner saken nylig så en også at dette var argumentene fra ekspertene, hva som skal bli ‘farlige’ ideer og oppfatninger.

Norske myndigheter har kalt inn CIA/MOSSAD/MI5 for å ‘hjelpe’ Norge. Saken er oppklart, hva trenger Stoltenberg hjelp til?

LONDON (AP) — In the wake of Norway’s terrorist attack, the European police agency is setting up a task force of more than 50 experts to help northern European countries investigate terrorism, its spokesman told The Associated
http://news.yahoo.com/apnewsbreak-europol-plans-task-force-norway-154842380.html

Er Norge modell for resten av verden? Imot Illuminati skapt migrasjon kriminalisert?

I fremtiden, vil Oslo 7/22-2011 (7.22.1944 IMF etablert. Oslo – 7/22. 7 +2 +2 = 11) bli husket med hendelsen hvor verden endret seg radikalt, til det verre, mens de som styrer verden gjør selskapsleker i Bohemien Grove?

Alle er terrorister?

Høyreekstremister som truer samfunnets sikkerhet er innlemmet i terror-bevegelsen. Er det de eneste som kan bli rammet?

Fokuset er nå ikke bare mot muslimer som terrorrister, men ALLE, sier Alex Jones.

Alle er nå en potensiell terrorist, sier Alex Jones.
Alex Jones forutså Oslo-drapene i sin sending dagen før, torsdag 21. juli.
Dette er verktøyet, sier Alex Jones, for å ta kontroll over verden.

Har vi nettopp sett Den Nye Verdensordens Reichdags-brann?

Er Anders Behring (tysk hærkomst?) en god mann og verktøy for Den Nye Verdensordens agenda?
Hans engelske Facebook & Twitter ble opprettet bare fire dager før, den 17. Juli. Den ble opprettet i USA.
Den ble lagt til informasjon etter at Hr. Behring ble arrestert, før den ble tatt ned av myndighetene. Det samme som skjedde i Jared Loughner saken nylig. Søk det opp.

Selektiv informasjon lekkes

Behring fikk skyte 1,5 timer før politiet stoppet han. Heldig at Arbeiderpartiets Øystein Mæland nylig er utnevnt til politidirektør, om Killengren hadde fått være direktør hadde det vel tatt ennå mer tid. Vi legger merke til hva slags informasjon politiet velger å gå ut med, og hvilken de tilbakeholder, samt at de bruker informasjon fra hans engelske (fake?) FB-profil, hvor ingenting var skrevet på norsk, og ingen venner.

Var Anders Behring på noen slags psykofarma? Kan dette være en årsak?

Her er hans norske FB:

Demokratiets fall?

Vi må for enhver pris forhindre at det norske samfunn med dette går i en totalitær retning, og se til at ingen bruker dette politisk.

Rulleringen av dramatiske scener på alle TV kanaler > traumatiserende og suggestible.
Ethvert forslag nå vil gå gjennom, under dekke å forhindre dette i fremtiden.
Demokratiet kan stå på spill. Folk flest vil ikke våge å uttale seg for ikke å bli satt i bås med Anders Behring. Alt han var for vil bli politisk ukorrekt.

De som er trent til å gjennomskue media propaganda, hører hvilken punkter som dras frem, som de som vil bli i faresonen, i det nye samfunnet som skal komme etter Oslo-terroren.
Punktene programmeres inn fortløpende nå. Lett mottagelig i sorgen.
Masse-programmering pågår. Anbefales å holde seg borte fra TV, spesielt digitalt HDTV.

Vi minner om: Etter ‘Reichdag-fire Decree’, ingen trygge i Nazi-Tyskland.

‘Enabling Act’ gjorde det mulig å internere jøder, frimurere, akademikere, politikere, alle som truet Hitlers og maktapparatets makt.

«Når de først hadde kontrollen, kastet ikke nazistene bort noen tid på innføringen av sitt diktatur. Mindre enn en måned etter fikk de Patriot Act – Oops, jeg beklager, nazistene kalte sin lovgivning «Aktiverings Loven» (Enabling Act». Uansett tittelen, loven tillot Hitler og hans regjering å vedta lover uten samtykke fra parlamentet.»

Nazi propaganda minister Josef Goebbels skrev:

«Nå vil det være lett å føre denne kampen videre, for vi kan kalle på alle statens ressurser. Radio og presse står til vår rådighet. Vi skal iverksette et mesterverk av propaganda.»

Og det gjorde de.

(Note, for insiders, Illuminati signatures: 7-22-2011 7+2+2=11 so 11:11? Alltid 11’ere. 7+2+2=11/2+0+1+1=3 så 11/3 eller bakvendt får du 3/11 3/11/2011 = Japan disaster)

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring