Frigjør Jesus fra Kristendommen

Hvordan har 'kristendommen' aka dens sleipe lederskap forvaltet det gode budskap?
Hvordan har 'kristendommen' aka dens sleipe lederskap forvaltet det gode budskap?

Hvordan kan vi frigjøre Jesus fra de mentale bokser i hvilken han er blitt et idol å tilbe mer enn et eksempel å følge? Hvordan kan folk som har blitt fiendtliggjort av den forførte Kristendom finne et mer nyansert bilde av Jesus? Hvordan kan vi finne en måte å snakke om Jesus uten å havne i den fundamentalistiske felle?

Kim Michaels er egentlig dansk, men bor og virker i USA. Han er forfatter av bøkene «I Love Jesus, I hate Christianity», «Kristus fødes i Dig» (eng utg; «The Christ Is Born In You»), «The Secret Coming of Christ», «Master Keys To Spiritual Freedom», m.fl.

http://www.askrealjesus.com/

http://www.youtube.com/user/morelife33

Der er noen få småting vi er uenig med Kim i, men stort sett inneholder hans bøker og videoer stor og god  informasjonsmengde for åndelige søkere.

J.Johansen

Facebook Comments