Frigjør Jesus fra Kristendommen

Hvordan har 'kristendommen' aka dens sleipe lederskap forvaltet det gode budskap?
Hvordan har 'kristendommen' aka dens sleipe lederskap forvaltet det gode budskap?

Hvordan kan vi frigjøre Jesus fra de mentale bokser i hvilken han er blitt et idol å tilbe mer enn et eksempel å følge? Hvordan kan folk som har blitt fiendtliggjort av den forførte Kristendom finne et mer nyansert bilde av Jesus? Hvordan kan vi finne en måte å snakke om Jesus uten å havne i den fundamentalistiske felle?

Kim Michaels er egentlig dansk, men bor og virker i USA. Han er forfatter av bøkene «I Love Jesus, I hate Christianity», «Kristus fødes i Dig» (eng utg; «The Christ Is Born In You»), «The Secret Coming of Christ», «Master Keys To Spiritual Freedom», m.fl.

http://www.askrealjesus.com/

http://www.youtube.com/user/morelife33

Der er noen få småting vi er uenig med Kim i, men stort sett inneholder hans bøker og videoer stor og god  informasjonsmengde for åndelige søkere.

J.Johansen

Facebook Comments

9 Comments

 1. «This job is not for cowards», and not for people who wants to hear the Truths that suits their ears only…

  Doesn’t this man look angry to you, for his time hypocrites and pharisees?

  A Christ with a mission

  Noen mener Paul Washer svikter på telogisk grunnlag:
  http://www.jesus-is-savior.com/Wolves/paul_washer.htm
  http://www.jesus-is-savior.com/False%20Doctrines/Lordship%20Salvation/paul_washer.htm
  http://www.jesus-is-savior.com/Wolves/paul_washer_exposed.htm

 2. Hei. Etter 2 forsøk linkes det videre til feil side. Her kommer forhåpentlig riktig url nå på orginalspråk. 🙂
  http://www.askrealjesus.com/C_ABOUT/totalsurrender.html

  Mvh
  Uffda

 3. Det er noe som heter at veien blir til mens man går.
  Kim beskriver veien han går og som jeg kjenner igjen – tror også dere vil gjøre det. For meg var det derfor nyttig å lese om hans erfaringer. Erkjennelser som jeg tro kan hjelpe flere videre uten alle omveier og for lange stopp.
  Oversatt til norsk med google så det humper litt – les det gjerne på english:
  http://translate.google.com/translate?u=http%3A%2F%2Fwww%2Easkrealjesus%2Ecom%2FP%5FJesusAnswers%2FZ4%5FABOUT%5FSITE%2Fcult%2Ehtml&langpair=en%7Cno&hl=no&ie=UTF-8&oe=UTF-8

  Mvh
  Uffda

 4. Jaha, det er greit, men er det noen viktig forskjell? Jeg ønsker egentlig ikke å begi meg ut på noen, teologisk utflukt. Jeg trenger bare en ramme for kofliktene i vår verden, og for å forstå de visjoner, jeg til tider benådiges/plages? med, eller snarere begrep for å formidle innholdet til ulike «troende» og «vantro»…

  Al Mahdi, var også en kalif i Bagdad (abbasid), rundt 777 etter vår tidsrekning. Er det egentlig noen konflikt mellom Islam og Kristen tenkning, som ikke finnes mellom ulike kristne sekter, innom jødenes trosverden, og innen islam?

  Men, hadde det hele noe med debatten om frigjøringen av Kristus-bevisstheten fra Den Kristne Religionen -eller for den del Shiva fra Hinduismen, Odin, Thor og Frøy/Frøya, fra gammel folke-demonisering, osv (om de trengs for å anskueliggjøre Åndskampen, for våre folkeslag -eller andre aspekter av kampen mellom Guds/Gudenes eksistensplan, og det jordiske).

  Når man har visjoner, av Guder, Engler og Demoner, blir man gjerne forsynt med en sammenheng/nøkkel å tolke disse i.

  Den høyeste bevissthet, skaper de mindre, som en slags knagger for å konseptualisere seg selv.

  Men, det som interesserer meg mer ved din tekning, er hva en «falsk» «Kristen», er – i motsetning til en «ekte».
  Hva er det etter din måte å tenke på, som gjør en menighet, til noe annet enn en religiøs gruppe?

  Er det viktig i ha et navn på den levende ånd som omfatter alt, som er, fullt og helt? Utenom, Gud eller Verdensånden.

  Jeg vet at «Det Onde» – er en realitet, på vårt eksistensplan. Vil det si at du forestiller dag dualiteten, Godt / Ondt, som noe absolutt og universellt, på alle plan av væren?

  Vennlig hilsen, Tore

 5. @T. Schanke

  Det jeg ikke skjønner, er likevel alle som ser verden som en polarisering, en absolutt dualisme, mellom \\”Det Gode\\” og \\”Det Onde\\” – \\”JHVH\\” og \\”Satan\\” (som egentlig er en sammenblanding av \\”Ahriman\\” (fra Farsi-tradisjon og \\”Lucifer\\”, som neppe er en særlig gammel idé, men kan springe ut fra en missforståelse av noen vers i Jesaia, -uansett, har han blitt formet til bildet på Anti-Krist, i senere tradisjon. Men, \\”Anti-Krist\\” er neppe noen person eller \\”Åndsmakt\\”, men en slags negativ bevissthetstilstand, som kan gripe mange mennesker, akkurat som frelse, forelskelse eller begjær, for å nevne noen vanlige bevissthetsformer.

  JEHOWAH HAR 4 NAMN.

  Adonaj JEHOWAH.Herrarna/Mastarna JAG AR. Kyrie KYRIOS.

  JEHOWAH. JAG AR.KYRIOS.

  JEHOWAH Elohim. JAG AR Gudarna/Anglarna. KYRIOS ton Theon.

  JEHOWAH Sebaot. JAG AR Haskarorna. KYRIOS ton Dynameion.

  DENNE GUD Adonaj JEHOWAH Elohim Sebaot AR KOMMEN I KOTT,
  OCH AR OCH HAR,
  HELA LEVANDE SKAPELSEN SOM SIN KROPP.

  LUCIFER AR EN FRAMTIDA HARSKARE I IRAK,
  AL-MAHDI, MESSIAS., I SHIA-ISLAM KALLAD.

  ANTI-KRIST AR EN FALSK KRISTEN I JESU KRISTI LOKAL-FORSAMLING/KYRKA.

  Arne Strand.

 6. Jeg advarer ikke mot å lese Jones og Makow, jeg advarer kun mot utbredt pessimisme..Jeg sier kanskje ike så mye om å frigjører Jesus som å frigjøre oss selv. Og der vil jeg ikke bare eke på lytene ved religionen, men også lytene den sosiale programmerngen har påført oss. Å finne kvinner som er Kvinner og hanner som er Menn, er vanskellig i dag, pga. den oppdragelsen vi som begynte på skolen på 70-tallet eller sernere, ble utsatt for. Vi ble ikke bare opplæ’rt til å tilbe sosialdemokratiet,, men vi lærte også at kvinnen var så mye bedre enn oss gutter/menn.
  Det er mange sosiale programmeringer vi må bryte, for at slobalistene skal miste makta over oss…
  Men, mint for all del ikke motet! Kjemp i mot sosialdemokratiets totalitære åns – og maktmissbruk. Sloss dor friheten, om det først skaper frykt, vil du oppleve fryden ved å drepe de totalitæres soldater, når den tid kommer. Derfor må vi forberede oss på en kamp, – ikke bare mot ånder og sosiale programmer, men også med fysiske våpen, mot fiender av kjøtt og blod. Selv om dette kan høres fjernt ut i dag, kan mi foransre seg på et par år.

 7. Jeg husker mitt eget slit med å godta \»Kristendommens\» paulianske og lutheranske dogmstisme, læren om \’frelse\’ ved \»tro allene\», forsøkene på å \’hypnotisere\’ meg inn i en endret bevissthet, jeg kjente fra før av, som et \»personlig bevis\» på \»Kristi frelsesmakt\». Hadde ikke jeg alt visst at verden besto av andre plan av bevissthet, hadde jeg ikke allerede fått noen glimt gjennom \»The Doors of Perception\», hadde jeg ikke gjenkjent rytmene, og bruken av bevissthetsteknikker, hadde jeg antagelig gitt etter for suggereringen til diverse \»Venne-menigheter\».
  Jeg har aldri hatt noe mot Jesus, jeg respekterer det han representerer, men veien til \»tro\», \»som et lam følger gjeteren\», var stengt for meg. Det var ikke vilje det manglet på, men jeg var for mye av en forsker, jeg var og er for empirisk orientert.
  Jeg var opptatt av \»New Age\» fenomenet, før det ble en mote, i siste halvdel av 1980-tallet, her i Norge – i det minste. Jeg hadde alt lest om \»Den Evige Filosofi, og jeg kjente dens mulige perversjoner, som \»troen\» på \»Enochiansk\» magi, Teosofi osv. -Og, sa bare \»fysj\» til Skorgan-Teigen magien!
  Det jeg ikke skjønner, er likevel alle som ser verden som en polarisering, en absolutt dualisme, mellom \»Det Gode\» og \»Det Onde\» – \»JHVH\» og \»Satan\» (som egentlig er en sammenblanding av \»Ahriman\» (fra Farsi-tradisjon og \»Lucifer\», som neppe er en særlig gammel idé, men kan springe ut fra en missforståelse av noen vers i Jesaia, -uansett, har han blitt formet til bildet på Anti-Krist, i senere tradisjon. Men, \»Anti-Krist\» er neppe noen person eller \»Åndsmakt\», men en slags negativ bevissthetstilstand, som kan gripe mange mennesker, akkurat som frelse, forelskelse eller begjær, for å nevne noen vanlige bevissthetsformer.
  Jeg føler meg ikke som en medlem av \»konspirasjonsbevegelsen\», selv om jeg er klar over at det alltid har vært masse \»konspirasjoner\» av ymse slag, særlig aktive er de i slike overganmgsfaser vi befinner oss i, i disse tider. Dette har ikke noe med at Kristus bevisstheten må frigjørtes fra kirkken. – Det så Steiner allerede i mellomkrigstiden, eller før. Men, det er også viktig å frigjøre Rudolf Steiner og Aldous Huxley m.fl. fra \»globalistene\» som misbruker deres tanker.
  Dette er kun skrevet for å vise hvor bredspektret en bevegelse for Bevisstgjøring og Åndelig krig, mot den politiske \»Leviathan\» (helhetsstaten), må være.
  Å ta avstand fra diverse ideologier, er viktig i den grad de tjener global-fascistenes eller Sosial-demonokratiets agenda. Men, når jeg ser folk ta avstand fra diverse filosofer, som Platon og Hegel, bare fordi deres tanker er misbrukt av slobalistene, eller tar avstand fra jødene eller amerikanerne, fordi de oftere har representert de totalitære ideologier, enn de frigjørende, er \»å kaste barnet ut med badevannet\».
  Det er et folkellig opprør mot FNs, kapitalkreftenes og yrkesppolitikkens, diktatur, som er målet. Det er å allerede nå skape mulighet for nytt liv i sann frihet – på ruinene av et system som overgikk Jordens og folkets bærekraft. Vi trenger ikke flere fiendebilder enn nødvendig, derfor advarer jeg mot å ta \»konspirasjonsteoretikerne\» for høytidlige, akkurat som man skal være klar over at vi lever i en verden som står i forandringens tegn, som aldri før. Det er mange (særlig Alex Jones og Henry Makow, blant mange andre), som etter min oppfatning tegner unødvendig skremmende bider av konapirasjonene og forfallet -og for alt til å virke så håpløst. Jeg tror ikke at fremtiden er gitt, uansett hvordan man tolker skriftene og tidens tegn. Vi må bare kjempe for det gode og frie, for oss selv, og de som kommer etter oss! – Så tror jeg egentlig vi kan overlate til Jesus, Jord-Gudinnen og Himmel-Guden, å gi oss mot og styrke, så lenge våre våpen er rettferdighet og toleranse, og vårt mål er en god fremtid for folkeslagene, i frihet og samarbeid, for alle som vil delta!

 8. Interessant.
  Det er jo flere og flere innenfor konspirasjons miljøet som våkner, lever og handler slik Jesus gjorde uten å tilbe hverken Jesus eller kristendom.
  Hva sies til det?
  Christ consciousness?

  Fikk denne linken av mamsen igår:

  «Det er en velgjerning å advare mot ulven når den befinner seg blant fårene»

  http://www.innsyn.com/

 9. FRIGOR JESUS OCH KRISTENDOMMEN FRAN DEN FALSKA KYRKAN !!!.

  KRISTI LEMMAR – ÄR MEDLEMMARNA I KRISTI LOKALFÖRSAMLING !!!.

  SKILJ PÅ DEN UNIVERSELLA,
  OCH LOKALA FÖRSAMLINGEN,
  OCH SKILJ I BIBELN PÅ UNDERVISNINGEN,
  GÄLLANDE DESSA TVÅ ENTITETER.

  LOKALFÖRSAMLINGEN OCH DESS SJÄLVSTÄNDIGA STYRELSE.

  I UPP.BOK.KAP.2-3.,
  HAR DU SJU LOKALFÖRSAMLINGAR,
  OCH SJU DISTINKTA GUDSFOLK.

  LOVPRISNINGARNA LIKVÄL SOM TILLRÄTTAVISNINGARNA ÄR INDIVIDUELLA TILL DESSA LOKALFÖRSAMLINGAR,
  DE BEHANDLAS INTE SOM EN FÖRSAMLING(UNIVERSELL).

  I GT FINNS TOLV DISTINKTA GUDSFOLK,
  ISRAELS TOLV STAMMAR,
  REPRESENTATIVT I UPPENBARELSETÄLTET OCH TEMPLET,
  SOM TOLV SJUARMADE LJUSSTAKAR.

  SAMMALUNDA ÄR DET SJU SJUARMADE LJUSSTAKAR,
  I NTs STUDIE OVAN.

  DEN SJUARMADE LJUSSTAKEN SYMBOLISERAR,
  HERRENS SJUFALDIGE ANDE I GT,
  OCH LAMMETS SJU HORN I UPP.BOK.

  DET VISAR ATT DET FINNS,
  SJU RESPEKTIVE TOLV GUDSFOLK,
  MED HERRENS ANDES FULLHET.

  HERREN TILLÅTER ALLTSÅ INTE ATT MAN SAMMANFÖR DE OLIKA FÖRSAMLINGARNA TILL EN STOR TOPPSTYRD ENHET,
  TYP KATOLSKA,PROTESTANTISKA,NATIONELLA,SAMFUNDS -SYSTEM,ETC.ETC.

  JESUS SÄGER OM PETRUS –

  DÄRFÖR SÄGER JAG DIG –
  DU ÄR STENEN,
  OCH PÅ DENNA STENINNA,
  SKALL JAG BYGGA MIN FÖRSAMLING.

  STENEN ÄR MASKULINUM OCH BETEKNAR EN LITEN STEN.
  STENINNAN ÄR FEMENINUM OCH BETEKNAR ETT STORT BERG.

  STENEN HÄR ÄR DEN JESUS BESKRIVER SÅLUNDA –

  KÖTT OCH BLOD HAR INTE UPPENBARAT DETTA FÖR DIG,
  UTAN,
  «MIN FADER SOM ÄR I HIMLARNA».

  VI HAR HÄR OM FÖRSAMLINGENS GRUNDVAL,
  TVÅ PERSONLIGHETER,
  STENEN OCH STENINNAN.

  DE ÄRO I JÄMNFÖRELSE SÅSOM –

  «ETT LITET EMBRYO/STENEN I MODERLIVET,
  SAMT MODERLIVET SJÄLVT/STENINNAN».

  DEN STORA SKÖKAN ÄR ROMMERSK KATOLSKA KYRKAN.
  DE ANDRA SÅ KALLADE KYRKORNA I VÄRLDEN ÄRO HENNES BARN.

  VIDARE –
  VARFÖR ARO DE SKÖKOR.

  KYRKA KOMMER AV ORDET «EKLESIA».

  «EK»=»UT».,»KLESIA»=»KALLAD».

  DE ÄRO UTKALLADE UR VAD,
  JO VÄRLDEN.

  «VÄRLDEN», ÄR I BIBELN ORDET «KOSMOS».

  ORDET KOSMOS HAR SOM GRUNDBETYDELSE –

  «EN ORDNING ELLER ARRANGEMANG I FORM AV SYSTEM».

  ALLA ORGANISERADE KYRKOR,
  JURIDISKA PERSONLIGHETER I VÄRLDEN,
  TILLHÖR DETTA MENTALA SYSTEM.

  SOM JESUS SÄGER –

  «MITT RIKE TILLHÖR INTE DENNA VÄRLD(KOSMOS),
  TY GUDS RIKE ÄR INVÄRTES I EDER».

  GUDS RIKE ÄR I DEN HELIGE ANDE,
  SOM BOR I LEVANDE STENAR/MÄNNISKOR MED GUDS ANDES LIV/
  KOMMEN I KÖTTET.

  DETTA HAR INGET MED MENTALA SYSTEM,
  ELLER ORGANISERADE FORMER AV VERKSAMHET ATT GÖRA,
  UTAN –

  «KYRKAN ÄR EN LEVANDE ORGANISM»,

  «INTE NÅGON ORGANISATION».

  Arne Strand.

Leave a Comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.