Gud’s Finger – Inspirasjon Email

NYHET : Gud’s Finger på Riksavisen.no. Dagens tekst til inspirasjon og oppmuntring på email for våre lesere.

Bestill email med tekst til inspirasjon og oppmuntring fra vår database. Teksten som blir sendt er tilfeldig utvalgt av vår database (randomisert), hvor denne randomisering skal være overlatt til ‘Gud’s Finger’, slik at den forhåpentlig treffer deg hjemme og kunne relateres til din situasjon. Registrer deg, eller Logg inn på siten først om du allerede er registrert.

Du kan når som helst komme tilbake og sende deg selv eller en venn en oppmuntring og en inspirasjons email. Du kan sende deg selv maksimalt 1 inspirasjons email per dag. Denne tjeneste vil være tilgjengelig 24/7 på forsiden, på høyre side, og denne side. Lag bokmerke [Ctrl+D i Firefox] til denne siden for enkelt å finne den igjen.

Til deg selv

Legg denne kode til din internet side for å tilby denne tjeneste til dine lesere:
< iframe src="http://www.riksavisen.no/wp-content/plugins/WP_Inspiration/form.php?type=self&l=NOR" width="100%" height="350">< /iframe>
(Ta bort mellomrom foran iframe i begynnelsen og slutten av koden)

Til en venn

hit for å sende en inspirasjons email til en venn.

Legg denne kode til din internet side for å tilby denne tjeneste til dine lesere:

< iframe src="http://www.riksavisen.no/wp-content/plugins/WP_Inspiration/form.php?type=friend&l=NOR" width="100%" height="370">< /iframe>
(Ta bort mellomrom foran iframe i begynnelsen og slutten av koden)

Nye åndelige tekster legges fortløpende til vår database.

English

The randomization from our database, let’s ‘Gud’s Finger’ play a part in the choosing of the text you are sent. Hopefully it is mathching to your exact needs at exactly that moment in time and space. You are alllowed to send one -1- email per day. You are alllowed to send two -2- friends email per day.

For Yourself

Put this code on your website to offer this self service to your readers:
< iframe src="http://www.riksavisen.no/wp-content/plugins/WP_Inspiration/form.php?type=self&l=ENG" width="100%" height="330">< /iframe>
(Take away the space before iframe in the beginning and end of statement)

To a Friend

Put this code on your website to offer this service to your readers:
< iframe src="http://www.riksavisen.no/wp-content/plugins/WP_Inspiration/form.php?type=friend&l=ENG" width="100%" height="370">< /iframe>
(Take away the space before iframe in the beginning and end of statement)

New spiritual texts are added to our database continously.

Spread the love - Sharing is caring
 
 
 
   
Skriv ut (Print) Skriv ut (Print) Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)

En Kommentar

  1. «Vi ønsker å være et ledd i en grasrotbevegelse som skal opplyse og lede medmennesker til den litteratur.. som behøves for å kunne se verden som den er..»

    Jeg har også skrevet endel artikler, i mitt.dt.no ang religion, som dere kanskje vil finne interessant.

    http://mitt.dt.no/profil.php?uid=11960&v=artikler

    «Islam, like Norsk, som Arabisk,» – er en god introduksjon. http://mitt.dt.no/artikkel.php?aid=6351

Legg inn kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.