Gi Rom for Sjelen

En verden noe fattigere på sjel og ånd.
En verden noe fattigere på sjel og ånd.

Nekrolog; Michael Jackson.

Michael Jackson døde idag den 26.06.2009. De som kjente MJ av ånd er i landesorg.

Vi lever i en verden hvor krefter rår som helst ikke vil ha sjel, moralske absolutter, fred eller rettferdighet. Krig og elendighet er hva de næres av og profitterer på. Kaos er deres metode. Det skal ikke finnes andre guder enn dem i verden.

Men så lenge det finnes ETT menneske igjen med ånd, så har de tapt. Den dagen der ikke er flere med ånd igjen, er det ikke så nøye med. Da går de vel løs på hverandre, men det betyr mindre for de som har gitt rom for sjelen, for de har allerede dratt til stedet bak eller ved siden av denne 3D verden. Av og til med god hjelp av disse åndsløse krefter, de som ikke bare eier de rent mekaniske produksjonsmidler for sin virksomhet, men også deres viktigste produksjonsmiddel; menneskene – inklusivt deres hjerter og sinn.

Michael Jackson var en av dem som mer enn alle andre var verdens samvittighet i min generasjon, og som viste oss glimt av Verdenssjelen, er nå borte. Kanskje det er DERFOR han er borte (jfr. John Lennon). Popsangere har stor innflytelse. Noen fryktet vel hans 50 annonserte konserter i London. Det er vel bare kulmineringen av siste 10-15 årenes forfølgelse av ondsinnede krefter vi ser med hans bortgang. Noen annen ånd enn deres egen verdslige, i deres sjelløse virkelighet, vil de ikke ha i SIN verden.

Ta hvilket som helst av hans soloalbum etter Jackson5, og finn en sjel i dem alle som er uovertruffen. En stor liten mann som helt alene var og virket som verdens samvittighet er borte. Som en annen noen tusen år før ham som kom til sine egne, men de tok ikke imot ham, ble han forfulgt, misforstått, hundset og korsfestet, og tok sin død av det.

Det store med budskapet var vel ikke døden eller korsfestelsen, men rett og slett forsikringen om at oppstandelsen er garantert, for dem av den rette ånd, – de med en sjel. De uten, de som er overbevist om at de ikke er annet enn kropp og sinn, får nøye seg med å være igjen her i denne 3D virkelighet de elsker høyere enn sjelens ubegrensede virkelighet. Frykten er det som holder sjelen arrestert. Det helvete de er med å skape her, er hva de får. What U see is what U get!

La de små barn komme til meg og hindre dem ikke

Fredsfyrster

Fredsfyrster har ikke så mye å stille opp mot Verdens Fyrster, annet enn denne ånd som nærer dem. Heal The World. Helbred Verden, var et av hans budskap. Han gav til og med oppskriften i den sangen. Han evnet å se utover den tredimensjonale verden, til en verden bakenfor, som ligger der og venter bare på å bli oppdaget av flere.

For dette var han hatet av dem som vil beholde mennesker i sin 3D verden, i sin makt og under sitt samfunnsystem. For dem som aner hva han mente – følte hans ånd, hans fans, undertegnede innkludert, var han elsket.

Mannen er borte, men hans ånd lever videre i hans kunst; de låter og den musikk som er helt særegen, ikke kan forklares med annet enn en helt spesiell kontakt med Verdensånden selv. Den ånd som er basis for den sjel i hver enkelt av oss som enhver kan nå om vi bare vil. De som har kontakt med denne Verdensånd, vil gjenkjenne den utenfor seg, – og elske den.

Will You Be There ?

«I mine mørkeste stunder;
Vil du fremdeles bry deg?
Vil du bli der?
I mine rettsaker og i mine prøvelser;
Og i mine frustrasjoner;
I min frykt;
I min smerte;
I min glede og min sorg;
I et løfte om en bedre morgendag;
Vil du være der?»

Skrev han mange år før hans ‘ulykker’ tok til. De sjelløse hater denne ånd.

Hans kamp ble ensom stakkar, som den er for de fleste. Alene fødes vi (ikke nødvendigvis ensom), alene skal vi dø, og overgi vår ånd tilbake til Verdensånden.

Menneskene gjør best i å starte gjøre noen kloke valg og grep.

Den evige død

Kollektivet har ingen som helst innvirking på individets sjel og individets valg. Individet drar videre alene om så er, kollektivet må gjerne bli igjen her.

Den dagen der ikke er flere som Michael igjen (og der er ikke mange), som peker på at der er andre bedre virkeligheter, så er alle kollektivister ferdig. De er åndsdød anmasse. Kollektivt åndelig selvmord. Verden har aldri vært fattigere på ånd og sjel enn nå.

De som ikke kommer seg videre er for evig låst fast i denne mentale felle; at denne verden vi ser for våre øyne og leser om i media er alt som er. En kommer aldri ut av den uten åndens hjelp. Uten sjelen. En rundans av inkarnasjoner inni samme elendigheten. What U see is what U get!

Den mentale kortslutning skaper og er det eneste helvete som eksisterer. Det er den evige død.

Det evige liv

De som vil dra til Michaels verden og virkelighet når den dagen er inne, gjør best i å starte allerede nå å gi rom for sjelen.

Den beste måten å hedre dette store menneske på er gi rom for den sjelen, av den ånd som var i ham. Kan det bli utkommet så har hans død ikke vært forgjeves. Kan han bli større død enn i live, så er det fint.

Hans ånd er med dem som vil den skal være det. Sjelden kommer denne kampen mellom det gode og det onde i verden så klart frem som den de har utsatt ham for. De får sin sin straff i bardoen, jfr. den Tibetanske Dødebok, Jesus har lovt at ikke en eneste sjel skal gå til spille, martyren har funnet det evige livet, de onde krefter i verden som dreper Jesus’ disipler kommer til å brenne i helvete.

Vi lyser fred over Michael Jackson’s minne.

Se også:
‘Saturday Night Blues; Et hjerte med 100 % kjærlighet, er 100 %.’
http://www.riksavisen.no/?p=450

‘Verden trenger helbredelse’
http://www.riksavisen.no/?p=945

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring