Globalistenes agenda

Dagens Næringsliv skriver 18. Mars 2008 at Russland definerer hvilken næringer som er nasjonale sikkerhjetsobjekter, og hvor utlendinger ikke kan eie majoriteten, inklusivt begrenses Telenor i mobiltelefoni, hvor de er store i Russland. Det er usikkert om mobiltelefoni industrien kommer innunder de nasjonale sikkerhetsinteresser, men fasttelefoni, media (aviser og tidsskrifter), internettselskaper, våpenindustri, fiske og fiskeindustri, olje og gass er definert som strategiske for rikets sikkerhet i Russland.

Men våre politikere er jo så smarte, så de mener det motsatte er tilfelle, og legger alt ut til salg. Til og med de evigvarende ressurser som vann og ren elkraft vi produserer fra vannkraft vil nok gå samme veien. Våe politikere er ikke lenger til for oss, men for de internasjonale krøsuser de kneler i nesegrus beundring for. Sad, but true.

Vi trenger ikke lure på hvorfor ikke Norske politikere gjør det samme, for de er alle i globalistenes vold, gjennom skjulte nettverk som Bilderbergerne og annet. De har gjort knefall for disse internasjonale mafia alle som en våre politiske elite miljøer, i alle partier. Er det mulig å ha to hatter, uten å ha to hoder?

Kun Kystpartiets Steinar Bastesen tok opp Bilderbergerne og det det tvilsomme i at våre topp politikere deltok her, i skjul.

Han fikk plutselig et hjerneslag, og partiet han stiftet er nå tatt fra ham. De som har fått overta det kommer ikke til å ta opp Bilderbergne i Stortingets spørretime. DET er helt sikkert, for om så var så hadde de ikke fått overta det.

I toppen av Bilderbergnettverket sitter David Rockfeller og Henry Kissinger. Personer som Olof Palme og Anna Lindh gikk imot agandaen til. Olof Palme var også så tøff at han nektet Kissinger adgang til Sverige for å delta på Bilderberger møtet i Saltsjøbaden i 1973, fordi Kissinger var internasjonalt definert som krigsforbryter. Beslutningen ble omgjort, men dette ble nok hans bane. Globalistenes yppersteprester tåler ikke slikt. Etter Palmes død var der aldri lenger noe problem for Kissinger å komme til Sverige.

Det overordnede mål for disse gruppene er verdensherredømme, en global regjering øverst med en politisk og en religiøs leder. Anti-krist. Jordens mennesker vil bli gjort til sauer og slaver for denne makten. Det innebærer at vår personlig frihet vil bli dramatisk innskrenket. Et eksempel, som nevnes i Bibelen, Johannes Åpenbaring, er dyrets merke. Et merke alle må ha for å kjøpe, selge og bevege seg rundt i verden.

Globalistenes agenda kan sammenfattes i begrepet «Den Nye Verdensorden». Weishaupt’s credos (1776). Jfr. også Albert Pike i sin bok Morals and Dogmas. Agendaen har i lang, lang tid (fra slutten av 1700-tallet) vært som følger:

l. Å avskaffe alle eksisterende regjeringer (og erstatte dem med sine puppeter),
2. å avskaffe privat eiendom,
3. å avskaffe arveretten,
4. å avskaffe patriotismen (nasjonalfølelsen),
5. å avskaffe alle religioner,
6. å avskaffe familien. Det offentlige overtar ansvaret for barna og deres utdannelse/oppdragelse,
7. å danne en verdensregjering.

Jfr. hvordan disse punktene sammenfaller med kommunismens grunnteser. Illuminati stod også bak bolsjevismen / kommunismen.

Den britiske historiker Nesta Webster, som bl.a. skrev bøkene World Revolution og Secret Societies, observerte at prinsippene til Rousseau og Weishaupt i realiteten innholdt de samme prinsipper som den ideologi som oppsto i 1840-årene under navnet kommunisme. Selv om Illuminati skiftet navn, så forsvant de ikke !

Det har vært jobbet utrettelig i det skjulte og stille med denne agenda gjennom årtiene. Vi kan bare se rundt oss, hvor godt de har lykkes med sine langsiktige strategier, også her hjemme. Takket være de kjøpte og betalte topp-politikere vi har.

Les mer om forholdene vi har og kan vente oss her:
http://www.tagryggen.dk/show_article.php?num=71
http://www.innsyn.com/innsyn/1-01/verdensherredommet.html
http://www.tagryggen.dk/show_article.php?num=358

For denne Illuminati gjeng av kjeltringer og pakk, er det at våre myndigheter servilt har underlagt seg, spesielt etter andre verdenskrig.

Facebook Comments

2 Comments

  1. Pingback: Ateismens Psykologi

  2. Avatar Thorbjørn Andersen.

    Siste setning er klar tale – som ingen kan misforstå.

    Uten å ha lest absolutt alt fra angitte nettsider, står vi alle foran en særdeles stor oppgave i videreformidling av fakta. Og spørsmålet kan
    ikke stilles på en annen måte: Hvem har et fornuftig løsningsforslag mot galskapen?

Kommenter. Leave a Comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.