Gratulerer alle med nasjonaldagen 2021

Gratulerer alle – og spesielt Haramsøya – med nasjonaldagen. «Kjemp for alt hva du har kjært. Dø om så det gjelder«. Det er ingen skam å dø. Det er en skam å ikke gjøre for Gud hva vi er ment å gjøre, stå opp for Kvitekrist, imot Satan og Satanistene – før vi dør. Da dør vi uten ære.

Friheten er vanskelig å få igjen om den tapes. Kan ta generasjoner å få den igjen. Umodne har tiltatt seg for mye makt med Covid bedraget, som de ikke er voksne nok til å ha.

Når nærmest mentalt og helt klart åndelig tilbakestående sataniske mennesker får makten

Befolkningen må huske å holde dem i ørene. Makten skal være Folkets. Hvor folket er redd myndighetene et der diktatur. Hvor myndighetene er redd folket er der frihet og denokrati.

Jeg anser det positivt at så mange som på Haramsøya – de kjempet og tapte i møte med de korrupte Statsinteressene og kommuneledelsen, men de vant av å lære – finner ut hvor korrupt den norske forvaltning og rettsvesen har blitt.

Lenge siden det var kristne idealer om Sannhet og Rettvishet som rådet.

«Med lov skal landet bygges, og ulov landet ødes» , under satanisten Erna Solberg som nektet å si «så sant hjelpe meg Gud» i sin innsettelsesed. 1000 år tradisjon brutt. Men feire ID er viktig for krapylet.

Sønnen som var Harald Hårfagre ble kristnet. Som Halvdan Svarte (regjert ca. mellom 825 og 835) dermed var kristnet – hvis ikke ville han vel ike brydd seg mye om å kristne sønnen ved dåpen, og hadde øye for Rettferd:


«Kong Halvdan var ein klok mann og heldt paa sanning og rettferd, og gav lovir, og heldt deim sjølv, og lét andre halda deim, so ikkje ageløyse skulde gjera lovi til inkjes. Og han sette upp sjølv ei liste paa bøtar og skipa bøtane for alle etter den fødsl og stand dei hadde. Dronning Ragnhild fødde ein son, som dei auste vatn paa og kalla Harald; han vart snøgt stor og utifraa væn. Han voks upp der og vart snart ein stor itrottsmann og hadde god forstand. Mor hans heldt mykje av han, men far hans mindre.»

http://www.heimskringla.no/wiki/Soga_um_Halvdan_Svarte

Jeg er stolt av våre forfedre. SVÆRT stolt. De gjorde sin plikt. De holdt PAKTEN med Gud, de bragte Kvitekrist som landets kongers Konge (Isaiah 9:6) ikke bare til vårt land som varte i 1000 år, de bragte Evangeliet til hele verden, nett hva som var mandatet til Israelittene – som Jesus formante apostlene å gå til, når Jødene ikke ville vite av ham; Matt. 10:6. Det gjorde de.

Norway; One Thousand Years under Christs Reign
https://www.riksavisen.no/norway-one-thousand-year-under-christs-reign/

Denne generasjonen har sviktet. Det må vi ta innover oss. For meg dreier det seg KUN om at jeg gjør hva jeg kan, være tidsvitne for når Satanistene slapp løs (Rev. 12:9, 20:7) – og søke å sikre og bevare mitt vitnemål for etterslekten, resten må jeg overlate i Guds hender, og håper at Gud intervener, slik at våre barn og barnebarn kan ha det like fint som våre forfedre hadde det. Ikke rik, men de var fri!

Det er merkelig, for dem som rikdommen ble bygget opp for, Kristus sitt offer på Golgata, for de som offentlig sier de tilhører Kristus, Verdens Lys, det var dem som fikk mest fordel av rikdommen, forkastet hele grunnlaget for rikdommen.

Norske mann i hus og hytte,
takk din store Gud!
Landet ville han beskytte,
skjønt det mørkt så ud.
Alt hvad fedrene har kjempet,
mødrene har grett,
har den Herre stille lempet,
så vi vant vår rett.

Onde og korrupte mennesker har tatt makten i landet vårt. Det er ingen overdrivelse fra meg. Håper at Gud ennå en gang «stille lempet», slik at mange nok sørger for at norske finner og vinner tilbake sin rett igjen.

Svein Østvik er FRI !

– til å si hva han vil. Mange andre blant oss tar seg ikke den friheten.

«Jeg tar meg den frihet. Der ligger hemmeligheten med frihetens vesen. Man tar seg den. Ingen gir oss frihet, vi må ta den selv». (Jens Bjørneboe)

Mistet både venner og jobbtilbud etter munnbind-brenningen
https://www.dagbladet.no/magasinet/blitt-utsatt-for-karakterdrap/73760288

Jeg har derfor stor respekt for Svein Østvik. Han er mann for sine egne meninger, han står på egne ben, uten å skjele til hva eventuelt naboen skulle mene om det. Han har FRIHET helt i den tidligere kristne Grunnlovens og 17. Mai sin ånd. Hvordan tror folk de kan få frihet i et samfunn, hvor de ikke engang har frihet til å si hva de mener uten å være redd for hva naboen eller Statsministeren mener om dem ? Jeg driter vel i hva naboen og Statsministeren mener om meg. Vil naboen ha noe med meg å gjøre, så ta meg som jeg er, eller skygge unna meg.

Jeg vil ha venner som er som Svein. Kun slike. Jeg liker ærlige uredde mennesker. Det der med vennene som forsvinner tror jeg ikke du skal bekymre deg så mye for Svein. Helt alene kommer vi inn i livet, helt alene skal vi dra herifra. Det gjelder å ha så få som mulig å savne når vi drar, så blir det lettere å dra herifra. Sørg derfor for at det er alkymiens magi som har skapt det som er verdt å savne 🙂

Venner er som diamanter. Klarer de ikke noe trykk, så blir de ikke diamanter i det hele tatt, forblir kull. Sett det på prøve. Noen klarer trykket, andre ikke. La de gå. De fleste er der mens flaska er full og du har husvære til dem å forsamles, eller de kan dra nytte av deg på andre måter.

Når du havner i problem står du uansett alene. Står du alene mange nok ganger, så vil du forhåpenligvis lære at egentlig er der bare en kraft i universet som står deg bi i tykt og tynt, i storm og stille, det er den kraft som bestemmer når du skal fødes og når du skal dø. 🙂

Nasjonalsangen til Norge: Ja, vi elsker dette landet

Tittelbilde (C): Ukjent.

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring